Reggeli Rituálé 2021-09-01-én

MOTTÓ: VÍZ-VÍZ-TISZTA VÍZ

Ma minden a MEGTISZTULÁSról fog szólni. Melyhez elengedhetetlen a tiszta víz. De nem csak földi, anyagi szinten, hanem éteri szinten is. Engem ismerve pedig tudható, hogy ez utóbbira fogom a hangsúlyt tenni..
Nem véletlenül.
Ha visszatekintünk csak az elmúlt 3 nap minőségére, akkor tapintható egy egyre szorosabbá váló összefüggés. Ha évekre tekintünk vissza, akkor is látható és ÉSZ-re vehető, hogy igazából MINDIG UGYANARRÓL van szó. Állandóan és folyamatosan és minden változóban: TENMAGUNK MEGÚJULÁSÁRÓL. Ez a megújulás pedig MINDIG HÁRMAS léptékű: van benne egy lezárás, van benne egy átmenet és van benne egy magasabb szintre lépés. Egész életünket ennek a hármasságnak a ritmusa határozza meg. Kicsiben, a mindennapok legapróbb tevékenységétől kezdve a legnagyobb, kozmikus szintig. Mindennek van egy kezdete, van egy folyamata és van egy lezárása. Aztán követi a kiértékelés, az ÁT-TEKINT-és, a megtisztulás-megtisztítás, majd a következő szintre lépés.
Ez a folyamat hatja át az évkört is: tavasszal elindul egy élet, egy kibontakozás, nyáron tetőzik a folyamat, majd jön az aratás, végül a lezárás. A visszavonulásban pedig a kiértékelés, a következtetések levonása, a tapasztalatok integrálása, az elcsendesülés, a pihenés, mindenek az ELENGEDÉSE ahhoz, hogy új erőt gyűjtsünk a következő kicsírázásig. (8.21 – tökéletes visszacsengés megint....)

Ez az a SZENT HÁRMASSÁG, az a HARMONIA, ami az „EGY”, az EGY-S-ÉG-ben létezés működési ritmusa. Az egész életünk erre a pulzációra épül. Ezért fontos a szervezetnek is a harmonia. Ezért fontos a zenében is és a képzőművészetben is. De még a lakóépületekben is. Legyen ALAPJA, legyen KÖZEPE és legyen TETEJE. Minden, ami harmonikus, kiegyenlítő hatású.
Minden művészi alkotás akkor tud belénk épülni, akkor szólít meg, ha megvan benne 2 hármas szerkezeti felépítés. Ami TORZ az TORZÍTÓ HATÁSÚ. Ami hiányos, az ugyancsak TORZÍTÓ.
A szerkezet nélküliség „SZER-TELEN”, nincs benne TARTÁS. Elfolyó, nyugtalanító...  Érvényes ez a szellemi tanokra is. A „nyálas” szeretetspirimaszlag minden, csak nem építő, mert nincs benne semmiféle MÉRTÉK, mint TARTÓ pillér. Nincs benne IRÁNY, ezért nincs benne ERŐ sem. A szeretet nevében minden szétkenhető, minden elrelativizálható – csakhogy ez a legnagyobb BELSŐ ROMBOLÓ erő.
De hát ez nem véletlen – egyrészt az uralkodó szellemi réteg ezt tudatosan működteti, másrészt viszont megintcsak nincs CSAK jó és CSAK rossz: mert előbb-utóbb felébreszti a BELSŐ SZŰRŐT és tudatossá tesz TEN-MAG-unk működésére, érzékelésére, saját TARTÁSUNKRA.

Az élet szent hármassága a SZÜLETÉS-ÉLET-HALÁL ritmusa.
A magzat VÍZ-ben van egészen addig, amíg el nem jön az órája, hogy a „szárazföldre” kerüljön, hogy „partra vessék”. Ez a MAG-zat-VÍZ TISZTA VÍZ. A baj ott kezdődik, ha elszennyeződik. Szó szerint ÉLETVESZÉLYES!
Értjük? Érezzük?
Amikor lezárjuk földi pályafutásunkat, a LELKÜNK kilép a testből, mely nem más, mint egy ÉTERI FLUIDUM, azaz szabad és áramló energiatest.
Ami áramlik, az pedig LÉ, azaz „VÍZ”, mely VISZ....
Azonban minden víznek, minden LÉ-nek, minden LÉLEKnek van egy REZGÉSE. Van SZÍNE. A SZÍN-hez tartozik egy SZÁM. A halál után pedig SZÁMOT VETÜNK életünkről. Láthatóvá válik LELKÜNK VALÓDI MINŐSÉGE. Láthatóvá válik minden, ami RÁNK RAGADT, amibe BELERAGADTUNK.
Azért, hogy megszabaduljunk e ragadványoktól, hogy NE vigyünk át (vagy vissza) SEMMIT, ami NEM ODA TARTOZÓ, a halál előtt igyekszik a LÉLEK MEGTISZTULNI. Ezért LÁTJA át egész életét. BENT, MAG-ában megérzi, és már ÉRTI is, hogy hol élt meg, vagy tett olyat, ami feloldást igényel.
Megtisztult, felszabadult lélek képes az ÁT-LÉNY-ÉG-ülésre – az ÚJJÁSZÜLETÉSRE.

Most EZT éljük a MÁ-ban, a mindennapokban, a JELEN-ben, úgymond MÉG TESTI LÉTBEN.
Az agónia, a lezárási folyamat része az UTOLSÓ ERŐRE KAPÁS. Amikor a lélek úgy érzi, hogy könnyűvé vált, hogy ereje teljében van, hogy mindenre képes, akár a világot is képes lenne a sarkaiból átfordítani. Az agonizáló NEM TUDJA, nincs tudatában, hogy ez a VÉGÁLLOMÁS. Csak az, aki kívülről látja.
Ami „kicsiben” igaz, az igaz „nagyban” is. Miért az idézőjel? Mert mi a kicsi és mi a nagy?? Ez olyan, mint az IDŐ fogalma... Tehát, ami a LÉLEK ÉL-etére igaz, az igaz VILÁGKORSZAKOKRA is.
Tehát: amit a MÁ-ban látunk, az egy agónia. Ha ÉREZZÜK és TUDJUK MAG-unkban, bent, a LÉLEK szintjén, hogy jön a JÖVŐ, mert már jövésben van (illetve mi megyünk BELE) – akkor ne legyenek kétségeink! LÁSSUNK! ÉRZÉKELJÜNK! Lássuk és érzékeljük, hogy LÁTSZÓLAG FELERŐSÖDIk a JELEN VILÁGA – de ez az összeomlás előtti utolsó erőkilövellés.
Az ÁRnak senki és semmi nem tud ellene menni...
A VÍZ mindent VISZ. Mindent, aminek lejárt az ideje...

Ez saját lelkünkre-testünkre vonatkoztatva is igaz.
Tudjuk, hogy egy esti zuhany mennyire fontos – mert nincs nyugodt alvás a ránk rakódott napi energiák züzükéjében.
Nincs lelki könnyedség, nincs harmónia, nincs egyensúly, ha nem tisztulunk meg minden szinten, bent MAG-unkban. Érzelmektől, gondolatoktól.
Nincs addig transzformáció, amíg a RÉGI MINTÁK foglyai vagyunk...

Napunk kísérő angyala ma METATRON. Ő ma kimondottan a belső energiacsokraink megtisztításáról üzen, ennek fontosságáról, és ehhez tud támogató energiát nyújtani. Hisz ő a „META TRÓN”. Ki a trón? Maga IS-IS....
Ne engedjük hát senkinek és semminek, hogy „trónfosztást” kövessen el velünk szemben....