Reggeli Rituálé 2021-08-29-én

 
MOTTÓ: ÚJ HULLÁM
 
A tegnapi nyugalom után mára „frissítés” érkezett a TÉR-be, a „TEREM”-be, emlékeztetve, hogy a „TEREM-T-ÉS” NEM „TEREMTÉS”, hanem a TÉR-be érkező ERŐK MEGÉLÉSE és kibontása, meg-VALÓ-sítása. Hisz az ERŐK érzeteket, az érzetek gondolatokat generálnak, a gondolatok pedig megnyilvánulásra törekednek. Gondolatban vagy/és tettekben. EZ A TEREMTÉS!!!
 
Ma „újhullám” – de NEM a „new age” hulláma - indul útra.
Valaki oly szépen megfogalmazta nemrég, hogy az új világ megszületése valóban olyan mint egy szülés. A vajúdás szakasza az ÖSSZEHÚZÓDÁS és TÁGULÁS ritmusára épül. Az összehúzódás nem épp fájdalommentes, hisz a sejtek egyfajta PRÉS alá kerülnek, és hiába mondják FÉRFI szülészek, hogy a „simaizom nem fájhat”, mert nincs benne érző ideg – valahogy az ÉLET mindig megcáfolta ezekeT az ELVI kijelentéseket....Bár, aztán lehet, hogy mégis igazuk van, csak a NŐK SZELLEMISÉGÉBEN FUT EGY BEÉPÍTETT PROGRAM a fájdalmas szülésről... Lásd a jehovai ÁTKOT!!
Ha itt megállunk egy pillanatra és CSAK ebbe az EGY KIJELENTÉSBE belegondolunk, már itt fel kellene tűnnie annak, hogy az ószövetség istene NEM ISTEN!!! Mivel az ISTEN, ha a világot SZER-ELEM-ből építette, akkor NEM ÁTKOZHATJA MEG AZT, aki A SZER ELEM GYÜMÖLCSÉT VISELI!!! De, mint láthatjuk, évezredek alatt is CSAK keveseknek tűnik fel ez az ellentmondás, a zöm, a massza, a tömeg, a mindig irányítható „bázis”, bólogató kutyaként, kérdés nélkül eszi-veszi, amivel az elméjét tömik....
De térjünk vissza a születéshez...
 
A vajúdás, összehúzó-kitáguló HULLÁM-mozgását a KAPU kellő kinyitása után, a kitolás szakasza követi. Ami UGYANCSAK HULLÁMSZERŰEN érkezik. Vannak KIMARADÓ hullámok, amikor a nyugalmi, a pihenő fázis meghosszabbodik, mert szükség van az ERŐGYŰJTÉSRE. Aztán, mikor jön a következő hullám, az anya EBBE BELEKAPASZKODVA hozzáadja SAJÁT EREJÉT és így világra TOLJA a gyermekét.
A nőknek nem lesz nehéz elmélyülni ebben a gondolatimenetben, hisz ŐK mint NŐ-k az ÉLET HORDOZÓI. Ők a „múlhatatlan nőstény őssejt rost” képviselői a Földön. Akiben MEGBÚJIK a MÚLANDÓ HÍMSÉG. Mert BELŐLE FAKADÓ.
Kozmiksuan nézve a „HYM”-ség URALMI ideje lejárt. Világkorszakon, vagy talán korszakokon keresztül kapott esélyt arra, hogy kipróbálja, és megélje tenmagát. Látjuk, hova jutott...
Mára már oda, hogy elbizakodottságában, felsőbbrendűségének teljes illúziójában saját csapdájába esve, szembefordul az ŐT TEREMTŐ ANYAI minőséggel és felkészült immár a neki ÉLETET ADÓ NŐ és ANYA kiirtására. Na, ez az a pont, az a HATÁR, amikor kozmikus szinten IS megjelenik az ELÉG VOLT!
És amiből ELÉG VOLT, az EL FOG ÉGNI!

Az ÚJ ÉLET születőben van. Ezt szinte mindenki ÉRZI.
Egész kozmikus rendszerünkben FORRONGÁS zajlik. Minden bolygó "megbolydult" - hisz a központ, a NAP MÁS PROGRAMOT PULZÁL. A régi lezárult, a zsilipeket márciusban lezárták, az utánpótlás megszűnt. Egy ÁTÁLLÁSI VÁKUM jött létre, amit a szellem megérzett, mert felszabadult egy bilincsből...
Ezt a folyamatot írta le Golenya Ágnes Éva az Aranyasszony trilogiában.. 2007-ben...
Aztán 2014-ben napvilágott látott a KOZMIKUS VÁLTÁS, az OK-OKOZAT feltárása a Kék vér könyvekben... Kétszer 7 év telt el a FÉNY HETES minőségének megfelelően a TÉNYLEGES váltáshoz való felkészülésre.
Megtettük?

Sokszor elmondtam már, a videokban is, hogy hatalmas ostobaság azt hinni, hogy MOST klímaváltozás van és ezt a változást bármilyen módon szabályozni kellene. Aki mégis ezt teszi, az még a HYM-ség kiszolgálója, mert se nem érez, se nem gondolkodik, hanem az ÜZLET, a HASZONELVŰSÉG érdekeit hajtja.
A Földön tapasztalható éghajlati változás egy KÖVETKEZMÉNY, de nem az emberi életmódból kadadóan, hanem egy KOZMIKUS FORDULAT miatt. Csak a korlátolt, anyagba merevedett emberi elme az, amely NEM LÁTJA AZ OKOT. De miért nem látja?
Mert nem ismeri LÉTÉNEK ALAPVETŐ MIBEN-LÉT-ét, azaz működését!
A változás LÁTVÁNYOS megnyilvánulásai pedig pontosan azért LÁTHATÓK, hogy legalább a SZEMMEL érzékelve nézzünk már magunkba, hogy MI MIÉRT IS TÖRTÉNIK??
Mindig érkeznek újabb és újabb esélyek, lehetőségek az ébredésre – de az eredmény elkeserítő.
Az EMBER nem ÉRZÉKELI tenmaga ISTENI LÉTÉT.

Pedig mindennek az eredője a SZELLEM. Az IS-T-ÉN. Aki bennünk is jelen van. Mi a jelen?
A JEL-ÉN.
Tehát minden ÉN-nek van egy JELE. És minden ÉN JELET kap a jelenében, hogy EMLÉKEZZEN. Mire? A JELÉRE!! Arra aki SAJÁT MAG-a!
Magyar nyelv mágiája – minden benne van. Mert a VAN-S-ÁG TUDATOSSÁGÁNAK a közvetítője!
Tehát az ÚJ VILÁG SZÜLI MAG-ÁT.

Ami – mint tudjuk – egy teljesen MÁS VILÁG lesz.

Ami JÖN, ahogy érkezik a „gyermek”, a MAG-a VAN-S-ÁG-ában....
Mert MÁR VAN.
Igazából nem is az új világnak kell megszülnie magát, hisz MEG-VAN - hanem nekünk MAG-unkat, hozzá IGAZ-ítva, felismerve IGAZ ÖNVALÓNKAT, hogy össze tudjunk rezegni a VAN-S-ÁG IGAZ ÁGÁval! Nekünk kell az álarcainkat, a hamis MÁZAKAT ledobnunk TISZTA MAG-unkról!

Ahogy minden szülésnél van BÁBA, BABA, azaz BABA-MÁRIA, most is itt van, tapinthatóan az Ő ENERGETIKÁJA, "M-ANU-EL" által"!!
Ahogy a szülésnél HULLÁMOKBAN ÉRKEZIK AZ ERŐ – úgy most is, kozmikusan is, ide a Földre is, hullámokban érkeznek a „töltetetek”. Azért, hogy mi MAG-unk hozzá tudjuk adni a SAJÁT ERŐNKET az érkező kozmikus ERŐHöz. Ezzel az erővel EGGYÉ VÁLVA tudunk KÉSSZÉ VÁLNI, hogy mikor majd eljön a „TEREM-T-É-S” órája, mikor a TÉRBE ÉR az IDŐ, azaz IDŐ és TÉR EGY-be ÉR, akkor nekünk nem kell ELÉGNI, mert már ÉG-iek leszünk!
Értjük?
Érezzük?

Tehát, a tegnapi nyugalmi fázis után újabb hullámra számíthatunk... Ki hogyan, miben fogja ezt megélni? Az a JEL-ÉN-jétől függ...

Napunk kísérő angyala URIEL, aki a „határon túliság” UR-a, azaz ŐRZŐJE, aki mindig VÁRATLANUL érkezik messianisztikus, felszabadító üzeneteivel.
Ma arra emlékeztet, hogy „TUDOD A DOLGOD”.
Tudod?