Reggeli Rituálé 2021-08-19-én

 
MOTTÓ: KAPCSOLÓDÁS
 
9.19-et mutat az óra, ahogy ideülök a számítógéphez, beírni a Rituálét.
Még az avatatlan szemnek is fel kell, hogy tűnjenek a számok:
19-e van és 9.19 az óraállás.
A számok soha nem véletlenül állnak így fel – ráadásként erre rá is tüsszentettem most...
Tehát Jel jel hátán.
Persze csak annak, aki képes olvasni a jelekből és képes venni az ADÁST.....
 
Nézzük mit jelent a 19? (Akit mélyebben érdekel, ajánlom figyelmébe a Skorpió Akadémiát a Youtubon, az „Összetett számok” részt).
1-től 9-ig bejárni az utat eljutva a 19-ig, nem jelent mást, mint a NAP-UTAT megtenni.
Ez a „FÉNY” útja. Az a dimenzió, amiben vagyunk.

19=10=1 – tehát mire végére érünk ennek az útnak, újra MAG-unk leszünk....
A "MAG" NEM egyenlő azzal, akik épp most vagyunk, adott testi formában, adott egoval. Nem.
A "MAG" az az „ALAP" lényünkben, az a TÉR-IDŐ feletti részünk, az a „Mögöttes ÉNünk”, aki EGY. Aki EG(y). Aki EGy az ÉG-gel. hisz belőle ERED-Ő.

Maga a 9-es szám a SEMLEGESSÉG állapotát jelzi, hisz benne rezeg az összes előző szám minősége. Már „feltöltött”, már „mindent tud”. Mi a „mindent tudás”? A BÖLCSESSÉG.
A bölcsesség pedig bőven átível az ego tanult tudásán, mert tudja, hogy a tanult tudás pillanatnyi, a bölcsesség pedig tapasztalati és „tárolt” – azaz mindig alkalmazható.

Amikor életünk során eljutunk a 19-es számhoz, akkor bizony hatalmasat lépünk.
A 20-as számmal egészen MÁS kor indul útjára.
Az, hogy az iskolarendszer mennyire tudatosan igazodik a számok misztériumához, mára már nem tudható. Hisz a 18=9, akkor lezárunk egy szakaszt, „ÉRETTEKKÉ” válunk és „magasabb iskolákba” lépünk. MINDEN MÁS lesz. Új sík, új szint, új tudás, új életforma....

A TUDATOSSÁGUNK is más lesz.
Általában ezidőtájt ébredünk MAG-unkra..
Mindenkivel előfordul az életében, amikor megtapasztalja: VEZETETTETÉS alatt áll.
Erre a vallások rávágják, hogy „őrangyal” kísér minket. Hát nem. A MAGOS ÉN az, aki vezet minket.
Az a BENNÜNK LÉVŐ MÖGÖTTES ÉN, aki igyekszik a BELŐLE FAKADÓ EGO-t úton tartani. Ő az, aki a SZÍV-kapun keresztül a MEGÉRZÉSEK ÁLTAL JELEZ. Összehúzza a „gyomrot” – vagy épp „kitágítja”. Hárít valamit vagy befogad. Ki mennyire rezeg össze a felsőbb ÉN-jével, pontosan mutatja, mennyire képes a BELSŐ HANGJára hallgatni.

Aki „elmés”, aki „okos” – az egyáltalán nem biztos, hogy BÖLCS is. Ő lehet, hogy a fizikai síkon bejárta a 19-et, de a TUDATOSSÁG SÍKJÁN még biztosan NEM....
Tehát a 9 jelez egy lezárást, a 19 pedig egy BE-FEJ-ezést!

Amikor a „FEJ”-en TÚLRA léphetünk, egy MÁSIK SÍK-ra, egy MÁS-SÍK-ra. Ezt az "átlépést" hajlamos az ezovilág túlmisztifikálni – pedig ez IS "csak" egy érzet, az érzékelés tartományán belül.
Erre az átlépésre akkor válunk rá tudatossá, amikor másokkal beszélünk és rádöbbenünk: ÉG és FÖLD lett a távolság köztünk.
Mi LÁTJUK őt és értjük – ő viszont semmit nem fog fel abból, amiről és ahogyan mi beszélünk....

Nagyon érdekes megfigyelni, hogy amint változunk, amit meglépjük a magunk 19-es lépcsőfokait, úgy változnak a kapcsolódásaink. Minél „MAGOSABBAK” vagyunk, minél inkább EGYEK vagyunk TEN-MAG-unkkal, a bennünk HAT-Ó „Minden HATÓ-val”, úgy pattannak le rólunk az addigi kapcsolódásaink. Legyen az házastárs, szülő, gyerek vagy barát. Még a legszorosabb is. Még 20-30 éves barátságok is kimúlnak.
Mert egy VILÁG fog közénk állni.
Sokszor fájó –de aztán rájövünk, ez így van jól, mert egyszerűen nincs "közös sík". Nincs miről beszélni.

CSAK A FÖLDÖN, itt, a Fény, a 3D dimenzióban van "katyvasz", amiben a legalacsonyabbtól a legmagasabbig minden tudatszint megtalálható. Mondhatni ez egy „kísérleti pálya”. Ezért ZÁRT.
Mert ezen kívül, vagy ezen felül, a REND az, hogy CSAK AZ AZONOS VONZZA AZ AZONOSAT. Egyébként ez Itt is megnyilvánul, hisz meg is KELL nyílvánulnia, mivel ez a MAGASABB REND. Így áll elő az a helyzet, hogy a változásunkkal bevonzzuk azokat az EGY-ÉN-eket, akiknek a kódjai MAG-unkba íródtak. Akiknek a MAG-jába pedig a mi kódjaink vannak beíródva.
A MAG-neses „lemezek” összerezegnek.
 
Ez nem jelent feltétlenül szerelmi kapcsolatot, persze lehet az IS, de ez a KÖR-BE TART-ozás felismerése. Akik „körön belül” vannak, azonnal EGY-MÁS-ra találnak, mert bevonzzák egymást.
Szinte szavakra sincs szükség, gondolati szinten tudják, hogy a másikat épp mi és épp miért zavarja, bántja. Azonnal tudják a választ, a segítség azonnal megjelenik. Képesek kimondani azt a GYÓGYÍTÓ SZÓT, ami a másiknak kell.
Néha „teljesen véletlenül”.
Azonosak az igények, azonos az ízlés, azonosak még a szokások is.
Természetesen ez MINDEN SZINTEN megélhető, nemcsak a legmagasabb tudatszinteken. Miért?
Mert az AZONOS VONZZA AZ AZONOSAT.
Csak így tudnak a lelkek kapcsolódni....
 
A mai napon többféle kapcsolódást élhetünk meg.
 
A tegnapi KÉTELY után, mely alaposan meg-MÉTELY-ezhette a lelkünket, biztosan megkaptuk a FELOLDÁST hozó megoldásokat olyan társainktól, akik velünk EGY HÚRON PENDÜLNEK.
 
A KÉTELY egyébként ÖLNI tud. Mert döntésképtelenné tesz.
Aki pedig nem tud dönteni, az FELEMÉSZTI MAG-át. Ezért MÉTELY... Pedig mindig van megoldás, csak KÉRNI és KERESNI kell.
A válasz pillanatok alatt megérkezik...
 
A mai nap ráébreszthet bennünket a FELSŐBB ÉN-ünkkel való kapcsolatra is.
Arra, hogy lássuk: no para, VEZETVE vagyunk. Legyen bármi történés a külvilágban, mi nyugiban maradunk, ha hallgatunk a Felsőbb Énre. Ha hagyjuk „szóhoz jutni”...
Megtörténhet ma az is, hogy mi magunk bent magunkban, magunkra ébredve egy MÁS SÍK-ra lépünk a saját tudatminőségünkben. Lezárul bennünk valami és megnyílik egy kapu egy „Más világ” felé...
Aztán találkozhatunk valakivel, akit „ezer éve ismerünk már” és általa lépünk át egy kaput...
Aztán megtörténhet az is, hogy megéljük: a Másik választ egy MÁS SÍKOT és kilép a földi lét kereteiből....
Tehát 9 és 19.
Valami LEZÁRUL.
Valaminek a VÉG-éhez értünk. Megint.

Ez biztosan NEM BEKÉPZELÉS – a tegnapi „KÉTELY” nem véletlenül érkezett „előszélként”: készek vagyunk-e LÉPNI? ÁT-LÉPNI?
Napunk kísérőangyala sem véletlen AZRAEL, a „halál”, a MÁS-SÍK, a MÁSVILÁG angyala...
Aki ODA-ÁT-ról üzen IDE-ÁT-ra. Mit?
Hogy alapvetően minden REND-ben van.
ÚJ SÍK, egy MÁS-SÍK határára érkeztünk..
10.00 mutat az óra.
19 = 10 = 1......
919 = 19 = 10 = 1
10.00 = 1 és 0 0 0 . EGY 3 síkon. 3 D-ben.
Indulás MINDHÁROM SÍKON...í
Értjük?
Érezzük?