Reggeli Rituálé 2021-08-10-én

 
MOTTÓ: A NŐ - SZÁMONKÉRÉS ÉS EMLÉKEZTETÉS
 
Ma kicsit hosszú lesz, de nem véletlenül....
 
Nagyon érdekes, hogy ma a „Teremburán” semmi „komoly” fényszög nincs, égi társaink felől nem érkezik semmi olyasmi ami a figyelmünket magára vonzaná.
Annál inkább érkeznek „TÉREN TÚLI” üzenetek, amelyek az ÉRZÉKELÉSÜNKET mozgatják meg, „kihúzva” figyelmünket a RENDSZERBŐL. Mégpedig azért, hogy ÉREZZÜK a REND EREJÉT. Mely REND „RENDÉRT” KIÁLT! ITT és MOST.
IDŐ VAN.
Itt a TÉRBEN!
 
Érdekes szó a RENDSZER. Számunkra benne van a SZER, melyről tudjuk, hogy ETETŐ, TÁPLÁLÓ, ÉLTETŐ „HANG”.
Hang, mert belül halljuk, ha „szót emel” és hang, mert REZGÉS, azaz HULLÁM, amivel a LELKÜNK, saját MINŐSÉGÉVEL ÖSSZEREZEG.
Ez a SZER TART. Mégpedig TENGELYBEN. Ez adja az EGYENES GERINCET.
SZER-INT-em érthető. És igen: a SZER, az INT-eni iis tud..
MEG-INT, ha nem a SZEREN járunk. És "megint" megteszi, ha NEM HALLUNK. Intelmet kapunk, ha „rossz úton” járunk. Intőt kap a gyerek, ha nem tartja be a RENDET....
Érezzük, micsoda összefüggések vannak a nyelvünkben?
Tehát a REND SZERE az a MÓD, ami fenntartja a RENDET.
A SZER-ÉN ember a SZEREN járó, tehát szívében és gondolataiban is TISZTA. Mert REND VAN benne. TARTÁSA VAN.
Értjük?
Érezzük?
 
Namármost, jelen világunk, az A-SZÍR mentalitás, mely a HYM-ségi MINŐSÉGHEZ köthető, az orioni „mindent változtass meg, amit lehet” programjának megfelelően, a REND-SZER szavunkat is átprogramozta, egy teljesen MÁS szintre (9.11).
 
Ma „rendszer” alatt rezsimeket értünk, politikai rendszereket, eszmerendszereket, vagy épp azt, amelyikben élünk, ami meghatározza a TÉR MINŐSÉGÉT, pontosabban LEURALJA a TUDATOT egy végtelenül alacsony szintre.
Miért?
Pont azért, amit Garjajev ÚJRA felfedezett, hogy a SZÓ, a beszéd, a HANG HULLÁMENERGIA, mely HAT a „hangulatra”, tehát a „felhangoltságunkra” és hat az ELMÉRE.
Hat TELJES energiarendszerünkre.
Namármost, aki ALACSONYAN HANGOLT, azt teljesen az A-SZÍR ESZMÉK RENDSZERE fogja irányítani. Mert CSAK ELMÉVEL "lát" és "hall". Minden vallás CSAK AZ ELMÉNEK SZÓLÓ, megfelelő elmeprogrammal, legyen az talmud, korán vagy biblia, meg az összes egyéb vallási DOGMA. Ezeket ELMÉK, azaz EMBEREK istenre hivatkozva RÖGZÍTETTEK, KIMEREVÍTETTEK, azért, hogy a TUDATOT behuzalozzák, bekössék egy adott rendszerbe.
 
Mindebből addig NINCS SZABADULÁS, míg a TUDAT fel nem ÉBRED! Amíg a SZABAD-S-ÁG-VÁGY ki nem szakad a MAG-ból!
 
Ma, mielőtt leültem megírni a Rituálét, első cikknek szembejött velem, hogy egy iszlám férfi SZÁNDÉKOSAN elgázolt két nőt, mert a hajuk nem volt eltakarva.
Nos, mondhatjuk erre, ez az iszlám vallás.
Igen ám, de nézzünk túl a korlátokon: MINDEN VALLÁS FÉRFI-ELMÉBŐL PATTANT KI!!! És vegyük hozzá a fentebb leírtakat.
És OLVASSUK EL A KÉK VÉR könyveket!!
MINDEN ELMEPROGRAMBAN, azaz VALLÁSBAN a NŐ ALÁRENDELT szerepet kap. Másodlagos lény, akinek KÖTELESSÉGE A FÉRFI parancsait követni, őt kiszolgálni. A férfi BÁRMIKOR elveheti vagyonát, életét. Az agyonistenített Indiában ugye még EL is ÉGETIK A FELESÉGET a meghalt férjjel együtt.....
Mi van napjainkban?
A HYM-ség mint „RENDSZER”, újabb formációt talált ki magának a nők teljes leuralásához. Megengedte neki, hogy ha "egyenjogú" akar lenne, akkor ÉLJEN ÚGY, mint egy FÉRFI!!
De ez nem elég: most az lmbtq ámokfutása készül az utolsó pontot az i-re rátenni azáltal, hogy az a férfi, aki magát nőnek vallja, szabadon bemászkálhat női mosdókba, öltözőkbe, mutogathatja magát és minden következmény nélkül visszaélhet a női magánszférával, intimitással.
Elérkezett a HYM-ség az utolsó hullámhoz, hogy feltegye létére a koronát: elsöpörni a NŐT a FÖLD SZÍNÉRŐL. Ez az orioni program utolsó felvonása, hogy megteremtse a TELJES HYM technokrata, SZÍV-MENTES ELME-uralmat.
Aki most felháborodik, nos gondoljon csak a Szolgálólány meséjére, a Jupiter felemelkedése c filmre, vagy akár a Felhőatlaszra. De vannak még bőven olyan alkotások, melyekben MINDEZ MEGJELENIK. Tehát, a TUDAT-MEZŐBEN OTT VAN ez a program.
 
Ma különleges CSEND hatja át a teret – ostoba kutyák ugatása és a jövő-menő autók lármája ellenére is. Érezhető, tapintható...
Olyan, mint egy nagy „ELHALLGATÁS”...
Mint amikor csak egy megfelelő pillanatra várunk, hogy HANGOT ADJUNK....
Az „észközeimben” SATANA, a BAK és az 5-ös ház mindezzel teljesen összecsengő... CSENDRE- intő...
Miért?
SATANA = ŐS ANYA. Ő MA-ÁT. Aki „kézben” tartja a MÉRLEGET, azon is az IDŐ és a TÉR serpenyőjét.
Ezen a serpenyőn az IDŐ a NŐ, a TÉR a FÉRFI. Az ideális egyensúly akkor van, amikor a TÉRBEN az valósul meg, aminek IDEJE VAN. Mindig a NŐ ÉREZ rá erre – és a FÉRFI hozza be a TÉRbe.
 
BAK = SORSÚT. A KÜLDETÉS csillagképe. Az ŐSEMLÉKEZETÉ!
5-ös ház = FORDULAT, megújulás, GYERMEK.
Tehát?
 
9.27-kor leírva: tegnap megérkeztünk ismét egy KAPUHOZ – ma pedig ÚTJÁRA INDUL a MEGVALÓSULÁS FELÉ a SORSFELADAT, az ÚJJÁSZÜLETÉS FELÉ. NINCS VISSZAÚT.
SZÁMONKÉRÉS és EMLÉKEZTETÉS...együtt, EGY-SZER-re!
 
A JELEN „RENDSZER” valóban az utolsókat rúgja – megmutatva VALÓDI ARCÁT, hogy még lássuk, MINEK VAN VÉGE!!
Minek KELL, hogy VÉGE LEGYEN!
Hajnalban érdekes volt, hogy újra megjelent a 4-21 és a 4.48, akár 8-8-án, csak MOST teljesen MÁS ÉRTELMEZÉSBEN.
8-án azt írtam: az idő feleződése, hogy megindult a visszaszámlálás az EGGYÉ válás érdekében.
Most a következő jött:
4 = TÉR, a FÖLD.
2 = DUALITÁS.
1 = EGY-S-ÉG.
Tehát: a Földi létben a dualitás újra visszatalál a KÉT-s-Égből az EG(y)-S-Égbe!
4 = Föld
8 = SATANA kétszer
Ma ki érkezett? SATANA. Kétszer, mert a BAK jele is hozzá tartozik.
 
Tehát: ELINDULT A NŐNEK, mint ŐSERŐNEK, magának az ISTEN-MINŐSÉGNEK a HELYREÁLLÍTÁSA, a RENDSZERBŐL visszatérve a REND-be, MAG-ába.
Ha most valakik felszisszennek, hogy már megint milyen férifellenes vagyok – azokat kérem, hogy lépjenek már túl tenmaguk ELMEKORLÁTAIN és próbáljanak meg ÉRZÉKELÉSSEL látni.
Azaz a SZÍV minőségén keresztül.
Egyébként a „Számos” videokban elmagyarázom a kozmikus HÁTTERET, és egy kis adaléknék idéznék GOLENYA ÁGNES „PERUN INNEN ÉS TÚL” c. könyvéből:
 
"..a legmodernebb tudomány szerint is a nőiben
benne foglaltatik a férfi, de FORDÍTVA MÁR NEM!!! (..)
Persze többen óvnak, hogy ilyen elméletet manapság
(még? már?) nem szabad közzétenni, mert félreértik, és a
férfiak kikérik maguknak. Kik? A férfiak? Én nem ismerek
ilyen lényt. Én legfeljebb olyan, pillanatnyilag férfitestben
köztünk élő lelkeket ismerek, akik azt hiszik magukról,
hogy ők csak és kizárólag férfiak, mert nem látnak tovább
az orruknál. Így persze önmagukat redukálják egypólusúvá,
de ez legyen az ő dolguk. (...)
Jézus legnagyobb tanítása, de talán mondhatnám egyetlen
tanításának is – hisz ő, egyéb tanítókkal ellentétben nem
hagyott ránk szövevényes szabályrendszert – az, hogy a
BELSŐ FÖLD Szentlélekkel kell összekapcsolódnia minden embernek.
„Nem hagylak titeket árván. Elküldom a Szent Lelket, mely
elvezet majd a teljes Igazságra!”.
 
Jézus elmegy, és MAGA HELYETT a Szentlélek kezébe ad bennünket.
Ő és a Szentlélek...tehát egyazon feladattal érkeznek, egymást helyettesíteni. tudják.
A Szentlélek pedig, a Vizek felett lebegő Isten
lelke nem más, mint Istenanya, Nagyboldog Asszonyunk, a
Teremtő Istenség itt e Földön "nőinek elnevezett" minősége.
(..) Meg kell fognunk az Anya kezét, Istenanyáét, hogy helyreálljon a belső harmóniánk és a Föld egyensúlya.
Ez a feladat"