Reggeli Rituálé 2021-08-08-án

MOTTÓ: MÁSIK MÁS-SÍK - ÁTFORDULÁS
 
Ma TÉNY-L-ÉG-esen egy különleges hatású nap köszöntött ránk (rátüsszentés odakint...)
Természetesen ennek érzékelése teljesen EGY-ÉN-I, annak ÉG-ÉN-i hangoltságától függő.
Pontosan ERRE az ÉGI hangoltságra világított rá a mai napi Kék vér penzumom, az I-es kötetből, miszerint NEM AZ UNVIERZUM TÁGUL (ez egy végtelenül ostoba megállapítása az anyagba merevedett elmének, a testi ego AGY-látásának), hanem a TUDAT!!
És CSAK a TUDAT az, amely mindig és mindenkor „tágulni” képes.
 
De mit jelent a tudat tágulása?
Pontosan azt, amiről mindig beszélünk: az ELMÉN TÚLI látásmódot.
A beszűkült tudat a beszűkült ego elmeszintje. Csak azt képes érzékelni, amit a horizontális külvilágból lát, hall, befog az 5 érzékszervén keresztül. CSAK az ELMÉJE működik, csak „agyal”, mert „agyas”, okoskodik, mert „tanult” – ugyanakkor a bölcsességtől oly messze van, mint Makó Jeruzsálemtől.
A szíve, az érzékelése tompa, modern szóval az EQ-ja a nulla szint felé tendál...
A TÁG TUDAT az EG-ÉSZ-ből „veszi az információkat”, azaz az ÉG-ÉS(Z)-ből. Mert ÁT-ÉG, azaz KÖZVETLEN kapcsolatban van a „fenti” világgal. Mely NEM „fenti” – hanem sokkal inkább egy „gömb”, ami KÖRÜL-veszi. EGY-s-ÉG-ben van az ÉG-gel, ezért nem csak azt látja, amit a biológiai szem, hanem azt is, ami azon túl van.
Ez az ÉRZÉKELÉS.
ÉG-Ész és ÉRZ-ÉK... ezek együttese a TUDAT MINŐSÉGE.
 
A MA-TER-ia jelen eszmerendszere be akarja kötni a tudatot a 2D síkjába, pedig megint magyarul érthető, még a "MA-TER-IA" is:
MA = M-indenség karata (MIND ÉN S ÉG)
MA = M -indennek A-nja
MA = MA-GA a pillanat teljessege, az IDŐ és az IDŐN TÚLISÁG vagy IDŐTLENSÉG
TER = a TÉR, a TEREM, amiben az ÉN láthatóvá válik, FORMÁBA öntődik, azaz ANYAGGÁ lesz.
AN(y)AG = ANA, ANYA...
MA TER = a mindenség akaratának a térben való meg-JEL-EN-ése
(mi a jelen? A JEL, amiben az ÉN a pillanatban, az időben, a MA-ban benne van. Érthető már miért KOZMIKUS nyelv a magar???)
 
Csak annak nem tűnik fel, hogy MINDEN az ANYÁBÓL fakadó, aki ezt „NEM” is AKARJA. Azaz a TELJES TAGADÁS ELEMÉBEN ÉL.
Sokszor kiakadok azon a végtelenül álságos ELME-programon a spiri megtévesztők világában, hogy az „ISTEN anya IS, meg atya IS”.
Nos hát ez egyszerűen NEM IGAZ. Ami nem igaz, az pedig HAMIS!!!
Meg hogy a NŐ-ben is van FÉRFI energia, meg a férfiben is NŐI.
Ez SEM IGAZ!!! Ez is egy hatalmas CSÚSZTATÁS!!!!
Miért?
Mert az ÉG-ÉN, az I-Gén, az IS-T-ÉN-GÉN egyszerűen EGY. Ami átfordul a T-kereszten, a TAU-n, mely maga az ÚT.
Le és Fel IS.
Az IS és a T-n leérkezett S, mint kigyózó erő, az ÉN-ben testet öltve ugyanúgy EGY.
Ez az EMBER (nagybetűvel).
Ez a TUDAT. Nagybetűvel..
Még akkor is, ha épp női vagy férfi TESTben van.
Ami EGY az NEM OSZTOTT.
Ami EGY, az EGY-S-ÉGES.
Ez pedig EGY ANA LÉ-T-minőség.
ANA-energia.

A férfi minőség CSAKIS ITT A FÖLDI LÉTFORMÁBAN, ENNEK az ANA-minőségnek a TÖRT ELEME.
Hogyan jött létre a NEM-esedés? Ami nem más, mint az EGY TAGADÁSA??
TÖRÉSSEL.
CSONKOLÁSSAL, szekvencia ZÁRÁSSAL.
Akkor hogyan is lehet, hogy az egyikben van a másik???
És hogy az EGY-ben megvan „mindkettő”???

Remélem ÉREZHETŐ és ÉRTHETŐ a "pofátlan" csúsztatás, miként lett az EGY totalisan átpolarizálva és kiforgatva, hogyan lett az illúzió TÉNYNEK beállítva??

MINDEN LÉNYBEN az EGY ereje működik - csak annak KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN. Ami NEM „női” és NEM „férfi”.
Az, hogy ma mit nevezünk nőiesnek és mit tartunk férfiasnak, már egy ELMEPROGRAM KÖVETKEZMÉNYE (rátüsszentés...)
Ez a program teremtette meg az EL-KÜLÖN-ülést – aztán visszahozta az ÖSSZEMOSÁST, de azt is CSAKIS ALSÓ HANGON.
Az I-GÉN-től teljesen leszakadva...
Értjük? Érezzük a lényeget??

A HELYREÁLLÍTÁS időszakát éljük, Amikor a TAGADÁS szellemisége „kitakarodik” a világból és visszakapja TERÉT az IGAZ-ÁG.

Ez a helyreállítás ALAP-vetően a NŐ-I minőséget érinti itt a Földön, hisz a TAGADÁSSAL pont az ANA-minőség megtagadása indult valamikor útjára, IS-IS ellenében az A-SIR energia által.
Teljes tobzódása a tagadás szellemének épp napjainkban érhető tetten – még ha LÁTSZÓLAG a nők egyre több jogot kaptak az elmúlt századokhoz viszonyítva.
De mihez is kaptak több jogot??
Ahhoz, hogy ők is „FÉRFIAK” legyenek!!!
Úgy éljenek, úgy működjenek, úgy dolgozzanak, ahogy a férfiak. Annyi pénzt akarnak keresni mint ők? Akkor LEGALÁBB annyi munkát is végezzenek. Otthon, család? Oldják meg, ahogy akarják. Kifogásnak, nyafogásnak, panasznak helye nincs...Beteg gyereknek, akinek az anyja kell, meg pláne nem..

Március óta döbbenetes megfigyelni, hogy mennyi nőnél jelentkeznek az utóbbi időben szüléshez hasonló jelenségek. Megújuló vérzés, görcsök, kisugárzó fájdalmak. Amelyek a SEMMIBŐL érkeznek. Nem mernek beszélni róla, mert hülyének néznék őket. Ami az anyagelvű világban így is van.
De mint tudjuk, az ÚJJÁ-SZÜLETÉS energetikájába érkeztünk.
Csak egy dolog erről BESZÉLNI – és egy másik MEGÉLNI!!
Amikor a megélés pillanatai utolérnek minket, akkor bizony elakadunk és elnémulunk, annyira hihetetlen.
Az Isten NEM KICSESZÉRE JÁTSZIK – az érkező HULLÁMOK ezért szakaszosan, fokozatosan jönnek. Ahogyan egy szülésnél.
De ezt is CSAK a NŐK képesek felfogni és érzékelni, hisz ŐK ÉLIK meg!
Nemrég mutatott rá egy szülésznő erre a folyamatra, hogy úgy érkeznek az energetikai hullámok, mint a „kitolási szakasz” hullámai. Van, amikor két hullám között kimarad egy, azért hogy az anya ERŐT TUDJON GYŰJTENI és a következő hullámmal EGYÜTT TUDJON HATNI!

Szerintem sokan ÉRZÉKELJÜK ezeket a hatásokat, mióta a NIBIRU megmutatta magát...
Lépésről lépésre kezd igazán megnyilvánulni mindaz, amiről eddig beszéltem-beszéltünk, amiért Ágnes könyvei sorra megszülettek: megmutatja magát az ISTEN a MAGA VALÓ EREDETÉBEN, ami nem más, mint egy ANA-MINŐSÉG!!!! Hisz „megszüli” MAG-át a jövő JÖVŐ!!!
Ahogy elmondtam a Nibirus videokban: 8.10-vel a SÁRKÁNYFEL belép a FIASTYÚK (=ANYA) csillagrendszer hatáskörébe.
ITT van a BEZÁRT FÉNy-TÉR-IDŐ rendszer FELTÖRÉSÉHEZ szükséges KÓD tárolva.
Sárkányfej = KILÉPÉS a KARMA zártságából és fogságából, a megszabadulás útja.
Tehát: a TOJÁSból kikel az ÚJ ÉLET...

Akiben megindult az utóbbi időkben FIZIKAI SÍKON az ÁT-REND-eződés folyamata: konkrét JELEKET kapott a KAPCSOLÓDÁSRA a JÖVŐ minőségével!! (Erre most kint rátüsszentett újra valaki....)

Nézzük egy kicsit a számok mágiáját is mára:
20-21 = a hasítottságból az EGGYÉ válás útja MAG (5)-unkon keresztül
20 = feltámadás, egy MÁS-SÍK
21 = a kettőből újra EGY lesz, ez a szent hármasság harmoniája, mely hármasság = EGY.
8-0-8 = szó szerint ÁTFORDULÁS egy MÁS-SÍK-ra....

Napunk kísérő angyala AZRAEL, aki SATANA-i minőség, aki mindig a MÁS-világokból küldi a TANÍTÁSait, úgy, hogy lépésről lépésre haladva tudjuk azt magunkba építeni.
Ma valamilyen formában KAPCSOLÓDIK hozzánk, konkrét jeleket adva ahhoz, hogy HIGGYÜNK és BÍZZUNK és ki tudjunk lépni az átpolrizált MA-TER-ia fogságából, és meg tudjuk látni, MI is a valódi MA-TER-IA.....
MA a TER-ben...
(KÉP forrása: internet)