Reggeli Ritálé 2021-08-03-án

 
MOTTÓ: EG(Y)-ÜTTMŰKÖDÉS – de KIVEL?
 
Elsejével valami megváltozott. Tapinthatóan. (rátüsszentés....) Mennyien érzik? Nem tudhatom.
De aki érzi, az veszi és éli is.
Jómagam nem véletlenül zártam le a konzultációkat július végével. Mikor meghirdettem, már akkor éreztem valamit, de nagyon erősen, hogy augusztus 1-től nincs tovább, le KELL zárnom, mert KELL a visszavonulás. KELL az „elzárkózás”, a kiürülés, mert valami érkezni fog, amire fel kell készülni...
Nos, aki veszi az adásokat (mint pl Zsiborás Márti vagy Horváth Krisztina), az ő üzeneteikben PONTOSAN visszaköszönnek az előre megérzett jelek. Vagy akár mások álmaiban is. Mert ugye, aki „jelen van a JELEKNEK a jelenben” bizony lát és érzékel....
 
Tehát elsejével beérkezett a TÉR-be, a „Terembe”, a „bura alá” egy impulzus. Akik KÉSZEN állnak az együttműködésre, azok most a HÁT-TÉR-be vonulnak. Mert ÁT-HANG-olás veszi kezdetét.
Új tudás „letöltése” indul el (9.55......)
 
Az elseje üzenete a GYERMEK volt.
Másodika üzenete pedig már az ÚTRAKELÉS, amikor a „Gyermek elhagyja a jászolt”... Tehát tapinthatóan ELINDULT, mozgásba jött az elsejével érkezett energia...
Tegnap szinte fizikailag éreztem azt az energiafalat, ami beállt a külvilág és közém.
Este pedig Krisztina átküldte legfrissebb írását, ebből idéznék:
 
„Nézz „előre” a jelenedben bontakozó jövődbe,
de ez a nézés egy SZÍV-béli látás, mely csupán egy érzés,
mi mutatja az utad neked, mint egy kis lámpás.(....)
8.01: ugye ismerősek e számok teneked?
A végtelen, mely önmagjába visszaállva
a közepében EGGYÉ válva,
A 9-be teljesedve,
A körből kiemelve,
A GÖMB-be bevezetve.
S az EGY-be újra kezdve,
de már egy MÁS SÍK rezgésen
hol már csak az EGY lészen.
S ez az útja azoknak,
kik szívükben igazak,
S kik önMAGjukban megnyíltak.
S ha lejöttél a „hegytetőről”,
MAG-odba behúzódva,
Egy „MÁS SÍK TÉRBE” ÁTHANGOLVA,
térsz egy picit „nyugovóra”. (..)
S mikor meghallod a dallamot,
Visszatérsz e létbe,
De már nem az leszel, kire most emlékszel.
Mert visszatérni már VALÓ LÉNYED fog,
ki alig várja, hogy végre újra MAG-mutassa MAG-ÁT.
S ti „kevesek” így folytatjátok utatokat E JELEN-BEN tovább. (...)
S átadjátok mindazt a tudást,
Mit lénységetekkel MAGOTOKkal hoztatok át.”
 
Mára kijelölt KÉK VÉR - penzumom mit ír:
 
„A tudásnak bizonyos szintjét már nem vehetjük magunkhoz csak elmével büntetlenül anélkül, hogy TELJES VALÓNK ne alakuljon át".
"Nem elég kicsit elindulni a Fokos grádicsain, kicsit feljebb emelkedni, kicsit többet látni UGYANABBÓL, kicsit másképp gondolkodni. TELJESEN ÁT KELL BÚJNUNK, át kell mennünk az Aranykapun, a Napkapun, alá kell merülnünk az ŐS-TENGER-ben. Ott a téridőn túli ÉN-ünkbe BELENŐVE (aktiválva ISIS-kódunkat) tudunk csak visszajönni ÚJ szívvel, ÚJ lélekkl, ÚJ képességekkel, meglátni, ami enélkül lehetetlen”.
 
Nos, én ezért „csépelem” a „labirintusban” bent tartó spirituális maszlagot...Mert RAGASZT! És nem is ad az IGAZ-ÁG-ból semmit.
Ágnes könyve íródott 2015-ben, Krisztina üzenete érkezett 1-én.
Jómagam ma keltem 8-01-kor...
Érezhető? Érthető?
 
Tapintható, hogy mindenkinek ÁT KELL ESNI tenmaga korlátain ahhoz, hogy a SZÍVÉBEN megújuljon??
És érthető, érezhető, hogy MIÉRT épp a SZÍVRE megy ki a játék a HULLASZAGÚ jelenben??
Az EGYÜTTműködés üzenete most egy MAGASABB tartományba hív. HA készek vagyunk rá – ki tudjuk magunkat vonni teljességgel a külvilágból. De ezt MAG-unkban kell eldönteni.
A kártyák is mutatják: a DÖNTÉS RAJTUNK ÁLL. Egy újabb kapu nyílt. Nem lehet KÉT TARTOMÁNYBAN egyszerre játszani. Ahogy a focipályán sem lehet egyszerre két térfélen.
Most: Vagy –Vagy. van.
Ahhoz, hogy elérjük az IS-IS-et.
MAG-unkban.
 
MA több jel is érkezhet, hogy meglássuk az IGAZ ágat. Az IGAZ utat. A KI-UTAT ebből a jelenlegi világminőségből. Mindenkinek, egyénileg, az ő világához igazodóan.
Egyébként nem véletlenül szennyezik a tudathálót olyan utopiás képekkel, filmekkel, amelyek a TOTALIS ELMEKONTROLL-ról szólnak. Igen, tudható, ez a célja a jelen földi hatalomnak.
De ennek MOST TÉNY-LÉG-ileg lejárt az ideje.
 
Annak idején, mikor Nimród, mint "nagy vadász, azaz "hunter", a HUN-TÉR-ben, azaz az EGY-TÉRBEN átfordult a maga IS-IS pontján és "NEM"ERÉBŐL (a NEM erejéből) NIMRÓD-dá (NŐ-M-RÚDdá) átalakulva, utat mutatott, miként lehet újra TELJESSÉ VÁLNI az ŐS-MA-MAi minőséghez való visszatalálás által.
Akkor a teljes átforduláshoz szükséges KÜLSŐ IS-T-ÉN-i beavatkozás elmaradt. A „Magfúzió” nem tudott létrejönni, ezért kellett a „BELSŐ FÖLD”-be visszavonulnia.
A „MA”-ban azonban megfordult az irány, most érezhetően közeledik az „IS-TEN-i” beavatkozás a Nibiru által.
Tehát most a KÜLSŐ ébreszti a BELSŐT.
Most NEKÜN KELL „FEL”-CSATLAKOZNI és hozzárezegni tudni az érkező minőséghez. Most HÍVÁS VAN!
Nekünk kell tisztán látnunk és érzékelnünk.
 
Most, a „MÁ”-ban, a "M-indenség A-karata" érvényesül és tényleg kivételes lehetőség érkezik MIND-NYÁJ-unknak, lehetőséget nyújtva ahhoz, hogy döntsünk...
Mindezt lehozva a mindennapok szintjére: az együttműködések minősége változik. A TÁRSAK minősége is. Leveszik rólunk a méltatlanokat, még akkor is, ha családtag – ugyanakkor nekünk is figyelni kell tenmagunk minőségére. A HOGYAN-ra.
És arra, mibe merülünk bele. És kivel. Minek adunk magunkban teret és energiát.
Aki törekszik a TISZTA LÉTRE, bárki „fal mögé” kerülhet, mintegy védelem alá. Nem fog konfrontálódni a bomlasztó hatásokkal...(10.21....). De kell hozzá az IS, hogy mindezt ÉREZZE és ezáltal ELHIGGYE!
 
Napunk kísérő angyala RAGUEL, aki az „ISTENI REND” üzenetét hozta.
Tehát? Legyünk NYUGODTAK, válogassuk meg, KIVEL-MIVEL-MILYEN SZINTTEL működünk együtt, mert VÁLTÁS van. A FORDULAT tapintható...A SZER REND-je szerint és a REND SZERE mentén...

(kép forrása: internet)