Reggeli Rituálé 2021-07-31-én

MOTTÓ: ÚJJÁSZÜLETÉS – MEGINT ÉS ÚJRA
 
Mondhatnám, hihetetlen... Hihetetlen, milyen dinamikával jön újra és újra az ÚJJÁSZÜLETÉS hulláma, hogy miként „tolják be” újra és újra a fókuszunkba, mint egy emlékeztetőt, hogy még csak véletlenül SE feledkezzünk meg róla. Természetesen NEM VÉLETLENÜL – hisz a felkészülés idejének a végére értünk, szó szerint a SARKUNKBAN az idő. Mire? Az ESZMÉLÉSRE!!!
Tegnap előtt óta itt pulzál már a TÉRBEN ez az új energia, egyre hívja és hívja az ébredőket magához..

Ma KETTŐ Kék vér könyvet is kijelőlt az ingám, az I-t és a III-t.
Az I-es kötet pontosan a NEMESEDÉS témájánál nyílt ki, mintegy ráerősítve a tegnapi videora, de igazából EGY MONDAT volt ami szembe jött:
„CSAK AZ EGY-LÉLEK ÚJJÁSZÜLETÉSÉVEL LESZÜNK KÉPESEK VISSZAALAKULNI, CSAK AZ ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL, EREJÉVEL, BEAVATKOZÁSÁVAL TUDUNK ŐSMAGOSSÁ VÁLNI”.
Nos, ebben az EGY mondatban benne van mindaz, amit már hónapok óta mantrázok a videokban.
Hogy a BELSŐ munkának ÖSSZE KELL KAPCSOLÓDNIA A KÜLSŐ, érkező VÁLTÁSSAL!
Amikor ezt a mondatot elolvastam, átcikázott rajtam a villám, mert ÚJRA összeállt a BIZONYOSSÁG : hatalmas segítő, támogató ERŐ van mögöttünk!!
Miről beszélnek a Kék könyvek és én is a videoimban?
EGY MÁS TUDATSZINTŰ jövő JÖVŐ közeledtéről! Amely mit hoz?
A HELYREÁLLÍTÁST. De mit kell helyreállítani? Azt, ami ki VAN billentve. Mi van kibillentve? Az ERŐTÉR. Minek az erőtere?
Egy HASÍTOTT, NEM-ekre osztott világé. Mit keresünk mindig?
A SZER ELEMÉT. Mit keresünk a szerelemben? A MÁSIK-kat, akivel EGYEK lehetünk. Az EGYSÉGET. A „HAZATALÁLÁST”. (8.44 és rá is tüsszentettem...)
De MI az az EGY?
„Y” nélkül értendően az EG. Az ÉG. Egyek vagyunk az „ÉGGEL”.
De a FÖLDDEL is, itt testben, hisz az ÉG a GÉ inverze. Tehát a TEST is EGY, hiszen EGY lélek működteti. A TEST is EGY-S-ÉG önmagában, mint egy SZER-VEZET. De mégis FÉL - mert NEM-re bontott....
 
Megvan az 1-2-1 ritmusa? Meg ám! Mi az 1-2-1? A 3. A harmonia. a TELJESSÉG. A kozmikus REND. A valódi EGY-S-ÉG.
Amiben ÚJ-RA eggyé válunk...
Értjük? Érezzük?
Mit tanít Jézus?
 
„ amikor a kettőt eggyé teszitek és a bensőt olyanná, mint a külsőt, a külsőt mint a bensőt, a fentit mint a lentit, s így a férfit mint a nőt egyetlen eggyé, hogy a férfi ne férfi és a nő ne nő legyen, amikor szemet szemért tesztek, kezet kézért, lábat lábért, akkor mentek majd be a királyságba.”
 
Ha belegondolunk a mai gender-elmélet EZT AKARJA földiesítve megvalósítani. Ahogy sok minden mást is kiforgattak a világ szellemi urai, most ez van soron. Miért? MERT „IDŐ VAN”, azaz IDEJE VAN a VÁLTÁSNAK, az EGGYÉ VÁLÁSNAK. Újra. De ezt CSAKIS egy MÁSIK tudatszinten lehet megélni, egy MÁS-SÍK-on.
Nos, ezt akarják gyorsított ütemben a maguk képére formálni, hogy a váltást a saját hasznukra fordítsák, és kiüssék a kozmikus erőteret.
Azért ez már az emberi gőg netovábbja...
 
Pedig az eggyé válás nem más, mint a MAGUNKBAN, MAGUNKKAL való eggyé válás – ami csakis egy TELJES ÚJJÁSZÜLETÉS ÁLTAL LEHETSÉGES. És csakis az EGY-ÉN-nek, az egyénen belül. NEm kint, nem átoperálással - hanem kizárólag BENT.
 
Nagy a zavar és a katyvasz a fejekben – ez látható és tapintható. Ahogy minden váltás, átállás idején, amikor az ESZMÉK, melyek az ELME eltömítését szolgálták, kifutnak és már nem tudnak horgonyt vetni. Ilyenkor kell az eszmegyártóknak egy ÚJ ideológia, amely OLYAN mint – csak épp a LÉNYEG hiányzik belőle, a MAG, az eszencia, ami ÉLHETŐVÉ tenné az eszmét. Mint a genderelmélet is...Nekik a kozmikus igazság BOTRÁNYKŐ, ahogy a jézusi tanítások is. Az eszmék JOGOKAT adnak – szemben a kozmikus REND-SZER örökérvényű tiszta és EGY-ÉRT-ELEMŰ működési szabályaival szemben. A jogokból kiveszik az I-t, az ISTENIT- és marad az IGAZból a GAZ. De ezt már tudjuk... (8.55...)
 
Az újjászületés alapvető lépése a LÁTÁS. A TISZTA LÁTÁS. Amikor fel-ISME-rjük ezeket a különbségeket. Amikor FELELMELJÜK a fejünket a labirintusból és az ÉG-re nézünk, közben megtapasztalva, hogy az ÉG bennünk is ott van, nem vagyunk elkülönülve. Nincs szükség előre megrágott, lefixált, dogmásított szellemi táplálékra, csupán egy valamire: RÁÉREZNI, hogy EG-ÉSZ-en MÁS vagyok aki VAGY-OK, mint amit rólam mások nekem be akarnak bizonyítani a hatalom befolyása alatt....
 
A Kék vér III a 160-ik oldaltól küldi ma a penzumot – érdemes fellapozni. Mivel a külső nyomás egyre erőteljesebb – ezért KELL a belső erő megtámogatása, pontosan az ÚJJÁSZÜLETÉS érdekében.
Ezt a külső erők NEM TUDJÁK FELTARTÓZTATNI , bármennyire is úgy vélik. Most TÉNY-L-ÉG-esen GYÖKERES VÁLTÁS következik...
Ezt a GYÖKERES váltást jelzi mára a PLÚTÓ, az újjászületést a KOS, az időbeliséget pedig a 9-es ház. Azaz: EZ A JÖVŐ ÚTJA.
 
A „Teremburán” NAP-HOLD kvadrát van, azaz FÉLHOLD. A Nap, mint tudjuk, a RÁK csillagkép MAG-jánál halad, a HOLD pedig a KOS csillagképben. A kavdrát pedig földi, terembe hozó fényszög. MEGVALÓSÍTÓ. Tehát? Szinte kiabál az ÚJJÁSZÜLETÉS lehetősége!!
Közben a NAP belépett SATANA tengelyébe, akit a Kék vér III-ban mint KORMÁNYZÓT említ Ágnes.. Nos, ha SATANA, MA-ÁT a kormányzó, akkor ő adja a NAP-nak az irányt....
Készülhetünk....
 
Napunk kísérő angyala GABRIEL, a TÁPLÁLÁS üzenetét hozta. Mit kell a MAG-gal tenni, hogy ÉLTERE keljen? Táplálni. Öntözni, gondozni....
Ugyanígy kell saját magunkban az ÚJJÁSZÜLETÉS ÜZENETÉT, képességét, hitét, lehetőségét, megélését folyamatosan TÁPLÁLNI, gondozni, hogy TELJES-ÉG-gel ki tudjunk emelkedni a jelen világ TUDATMEZŐJÉBŐL...
(Kép: OLGA KUCZER alkotása)