VULCANUS

Érdekesség...arról, ahogy a "véletlenek" összejátszanak...
 
Ma reggel érkezett meg a "2012, az idő közel" c könyv (a legutolső videoban ebből idézek a szellemi tanítók témában).
Felcsapva, Balogh Béla jegyzeténél, nyílik ki a könyv, mégpedig a következő soroknál:
"Évekkel ezelőtt megkérdeztem lelki tanítómat, Huszár Sándort, a svédországi Fehér Sas Páholy vezetőjét, hogy vajon mikor lesz vége ennek a sötét, anyagba süllyedt korszaknak?
Azt felelt: ahhoz először egy bizonyos VULKANUS bolygónak közelebb kell kerülnie a Földhöz. Akkor szinte egyik napról a másikra átalakul a tudományosnak nevezett nézőpont, megváltozik a világról alkotott képünk és egy új fejezet kezdődik az emberi fejlődés történetében.
A Vulcanusról azelőtt soha nem hallottam, így hát igyekeztem utána nézni a dolgoknak. Mint kiderült, egy olyan bolygóról van szó, amely jelen pillanatban a Nap és a Merkúr között kering. Először Le Vellier észlelte 1877-ben, de megfigyelés mindig is komoly akadályokba ütközött. Egyrészt azért, mert nagyon közel van a Naphoz, márészt azért, mert nagyon gyorsan kering.
A csillagászok között - megfigyelés hiányában - megoszlik a vélemén arról, hogy a Vulcanus valóban létezik-e. (Megj. mára teljességgel tagadják).
A Dowing College (Oakdale) asztronómusa, Henry Courteen 1970-ből származó megállapítása szerint a bolygó létezik, őtméerőj kb 800 km, a pályája 14,1 millió km-re van a Naptól és a Napot 11 nap alatt kerüli meg.
Ha mindezt összehasonlítjuk a Merkúr pályájával, amelnyek Naptól való távolsága 57,9 milló km és a Napot 87 nap alatt kerüli meg, akkor érthetővé válik, miért ilyen nehéz megfigyelni egy, a közponit égitesthez közeli, nagyon gyorsan keringő és feltehetően izzó parányi égitestet.
És mégis, a beavatottak tudnak róla".
Nos, a "véletlen" másik műve, hogy a fenti részlet elolvasása után, a számítógéphez ülve, megnyitva az üzeneteket, ELSŐKÉNT az alábbi képek jöttek velem szembe, egy olvasó jóvoltából, aki tegnap fotózta ezeket a képeket...
VÉLETLENEK???
(Én annyit hozzátennék azért a fenti íráshoz, hogy NEM a Vulcanus pályamódosítása fogja előidézni a változásokat, és nem az Uránusz, azzal, hogy "beteljesítette" feladatát. Egyrészt: MILYEN feladatot? Mert erről szó nem esik. Tipikus spiriutális módszer: kijelentünk valami, OK és OKOZAT meghatározása nélkül...
Másrészt NEM az Uránusz fogja most a főszerepet játszani, mert nem a rajta tárolt kódok fognak újra működésbe lendülni....
Harmadrészt érdekes, hogy "BEZZEG" a NIBIRU-ról sehol szó nem esik. Pedig a Kék vér könyvekből létezésének, mozgásának, megjelenésének az evidenciája annyira evidens, hogy evidensebb már nem is lehetne...
Tudjuk, hogy keringési ciklusa MIÉRT és MIT jelez a Föld és az egész NAPRENDSZERÜNK életében, ismerjük a számmisztikáját - összefüggésben a Föld számmisztikájával.
Tehát tudunk a CÉLJÁRÓL, jövetelének Ok-OKozati összefüggéseiről, az időciklusokról és leginkább a rajta tárolt KÓDOKRÓL.
Érezhető volt a Nibiru megjelenése ezév márciusában, megjelenésének ENERGETIKÁJA, üzenete, a SZER etető minőségében, mi-SZER-int:
"Mostantól minden jóravaló ember élete jóra fordul"
Ez pedig sokkal több, mint amit a páholyok és látók látnak - bizony erősen behatárolt látásmódban.
Ahogy én szoktam mondani: ők a labirintusból keresik a kiutat - mi pedig FELNÉZÜNK az ÉGRE a labirintusból...
HA LÁTHATÓVÁ VÁLIK A VULCANUS, az azért van, mert a FÖLD mozgásiránya változik. Viszont ha a FÖLD mozgásiránya változik, akkor változás van az EGÉSZ RENDSZERBEN, hiszen "csak egy" részlet nem változhat meg magában, mivel minden mindennel összefügg. Ha HELYREÁLLÍTÁS zajlik, akkor az ZAJOS, mivel a mágneses mezők átrendeződése HANG-gal jár.
A HANG nem más mint rezgés, a REZGÉSEK VÁLTOZÁSA pedig HANGOLÁSSAL jár (nos erre most 3 rátüsszentés érkezett az urca felől!!
Jól írta valaki, kb már 10 évvel ezelőtt (a nevére sajnos nem emlékszem), hogy az egész klímahiszti egy hatalmas biznisz és CSAK A PÉNZ áll mögötte...
Semmi más!!!
Viszont a VALÓDI okokról SOHA NEM ESIK SZÓ a politikában - mert ezek az okok bizony KOZMIKUSAK és NEM az EMBER befolyása alatt állók.
Mi "mag-nyelvet beszélők", mindezen túl tudjk azt IS - a "kék könyveknek" köszönhetően -, hogy a kozmikus változásoknak MI AZ OKA!! Ezt az okot, ha egyáltalán ismerik az okosok, még kevesebbet szólnak, mert az OK rávilágít LÉTÜK HAMISSÁGÁRA.
Akkor bizony borulna a mostani, egész Földet behálózó szellemi befolyásolás.
De akár tetszik nekik, akár nem, így IS, meg úgy IS borulni fog..
A KÉK tudat tudatában, a kozmosz mozgásának rendjében, MI MÁR értjük, hogy a NIBIRUnak mi a szerepe és MIÉRT tűnt fel.
Ismerjük az OKOKAT és OKOZATOKAT és ezek tudatában MEGÉRTJÜK a látható változásokat.
Ha látjuk a változásokat, akkor hozzá tudunk igazodni és ha hozzá tudunk igazodni, akkor RÉSZESEI válhatunk az ÚJ KORSZAKNAK...
(Amiről a mai RItuáléban is szó volt)...
Nem véletlenül mondják, hogy a MAGYAR EMBER MÁSKÉPP GONDOLKODIK, más rugóra jár az agya - mégpedig azért, mert KOZMIKUS nyelvet beszél. A nyelv visszahat a gondolkodásra - még akkor is, ha a zöm esetében ezt nem láthatjuk....
De nem kell a zöm ahhoz, hogy a MAG ÉLETRE KELJEN...
És LÉ-T-re fog kelni...Ahogy KEL-L..