Reggeli Rituálé 2021-07-21-én

MOTTÓ: AZ IGAZSÁG FELSZABADÍT
 
Régi szlogen – de SOHA nem veszít sem az értékéből, sem a jelentőségéből.
Aki csal, aki hazudik, aki megtéveszt – előbb-utóbb olyan nyomás alá kerül, ami megjelenik testi szintjén is. Láthatóvá lesz, mégpedig azért, hogy a MÁSIK ember is lássa, kivel van dolga.
Ez az IGAZI „tükörelmélet” és nem az a spirituális maszlag, hogy „ami nem tetszik a másikban, azt magadban keresd”! Ettől mindig elfog a hányiger – ami nálam a hatalmas csúsztatások és hazugságok jelölője!
Ellenben a mi saját külső megjelenésünk TÉNYLEGESEN egy TÜKÖR, rólunk – a KÜLVILÁGNAK!
És ez így van jól!
 
Az persze már más kérdés, hogy az emberek annyira eltompultak és maguk is annyira ostobává, irányíthatóvá, manipulálhatóvá váltak, hogy NEM TUDNAK OLVASNI. Miért nem tudnak olvasni?
Mert teljesen letompították az érzékelésüket.
Amikor én valakiről „FEL-OLVASOK” – az nem „beleállás”, hanem LÁTHATÓVÁ TÉTEL.
Ja, hogy ez többeknek nem tetszik, az már más kérdés.
De általában azoknak nem tetszik, akik maguk is „szem-fényvesztők”...
Nem véletlenül nem engedték magtanulni olvasni annak idején a „parasztot” (most a tényleges írásról beszélve), nehogy át tudja látni az őt megtévesztő uraság manipulációit....
A testbeszéd, az arc olvasása hasonló..
Mindazonáltal ami ma összefoglalóan, mint tudás a rendelkezésünkre áll ebben a témában, nem más, mint az ÉRZÉKELÉSEN ALAPULÓ TAPASZTALATOK GYŰJTEMÉNYE.
Tehát, a tudás honnan ered? Az érzékelésből. És a tapasztalatokból. Ha ez így van, akkor MIÉRT tompítják el tudatosan az érzékelést?
Ez már megint az emberi kicsinyesség szintje: nehogy többet tudjunk meg a másiknál... Mert ha többet tudunk, akkor RÁLÁTUNK.
Ha rálátunk, akkor felfedezzük az IGAZSÁGOT. És ez az igazság-tudat bizony felszabadító erejű!!

Minden változás a FELISMERÉSSEL kezdődik.
Mit ismerünk fel? Valójában az IGAZSÁGOT!
Azt, amivel nem akartunk szembenézni.
Lehet ez egy lehúzó önértékelési program, lehet egy áldozati szerep, lehet egy kisebbrendűségi érzés.. és még sorolhatnám.

A bajok, a nehézségek mindig a FALS ÉRTÉKRENDBŐL erednek!
Az ELHAJLÁSBÓL, az ÉRTÉK-rendtől. A M-ÉRTÉK-től, ami eredendően TISZTA, tehát TELJES.
A segítők feladata mindig az ELHAJLÁS MÉRTÉKÉRE VALÓ RÁVILÁGÍTÁS. Persze egy Kígyó-GYÚL-áshoz maga a rávilágítás önmagában még nem elég: a felismerést tetteknek kell követnie.
A „Kígyónak” mozgásba kell lendülnie. Csak akkor lehet egy
bete-G/K-eredésből kilábalni.

Ma egyébként, ahogy a telefont kézbe vettem, egyik tanítványom reggeli kártyahúzása volt az első, amit megláttam és a hozzáfűzött kommentje: EGY-ÉN-súlyba kerültem! Erre ébredt.
A tegnapi csalódása, SZEMBENÉZÉSE az IGAZ TÉNYEKKEL megviselte a lelkét, de mára elmúlt ez az érzés és rájött, mennyire JÓ, hogy szembesült egy ember valódi arcával. De mi is okozta igazából az ő csalódását? Hát az, hogy Ő VETÍTETT TÖBBET ebbe az emberbe. És itt eljutottunk az IGAZSÁG FELSZABADÍT címszó egy másik oldalához: a SAJÁT ILLÚZIÓINK, saját KIVETÍTÉSEINK ferdítéseinek megtévesztő voltához.

Mi okozza mindig a legnagyobb csalódást a lelkünkben?
Amikor valamit ELKÉPZELÜNK – és ez az elképzelés nem teljesül.
Nemrég volt szó a VÁGYAKRÓL, amiket kergetünk, a várakozás ábrándjairól, hogy ezek micsoda mélységes frusztrációba, csalódottságba tudnak kergetni, mikor kiderül a VALÓSÁG.
Például gyerekkorunkban nem AZT a játékot kaptuk meg, amit kinéztünk magunknak, pedig már teljesen a magunkénak éreztük; később nem kaptuk meg a vágyott munkát vagy az orrunk előtt vette meg valaki a kinézett lakást, telket... A szerelmi csalódásokról nem is beszélve...
Utólag természetesen MINDIG rájöttünk, hogy igazából SEMMIBEN nem szenvedtünk kárt, csupán egyben: a saját illúzióinkban.

Nehéz különbséget tenni az illúzió és a TISZTA VÁGY között – ebben megintcsak az ÉRZÉKELÉS kifinomultsága a kulcs. Kell a VÁGY mint ERŐ a céljaink eléréséhez – de ÉREZNI kell tudni, hogy mely cél valós és mely cél nem. Nem könnyű, tudom...

Ma reggel a Kossuth rádióban szó volt a 4 évre bebörtönzött két székely fiú kiengedéséről, mely történetben tökéletesen megnyilvánult az ALJAS és a TISZTA szándék közötti harc.
Harc, mert az ő esetükben (is) az igazságtalanság ment szembe az igazsággal. 4 évre az aljasság győzött. Mondjuk már évezredek óta az aljasság győz.... KINT. De BENT a lelkünkben a GAZSÁG „megbosszulja” magát. Mert az igaztalan embert BENT fogja, saját lelkében utolérni tette és annak minden következménye.
Ahogy ebben az esetben is.
A két fiú (inkább férfi) lelkében felszabadultan és megerősödve került ki a börtönből. De az ügyész, a bíró és a többi asszisztáló egytől egyig viselni fogja lelkében tettének utóhatásait...Aztán majd a testén is...És keresi a nyűgjeinek, bajainak az okát.
Minden alkalommal, amikor tükörbe kell néznie, LÁTNI fogja
MAG-át...A legnehezebb elszámolás, a MAGUNKKAL való elszámolás. Mert magunktól nem tudunk szabadulni...

Ma a „Teremburán” VÉNUSZ-JUPITER szemben állás van. Tökéletesen megmutatja ez az oppozíció, hogy a Vénusz nem „befeszül” a Jupiterrel szemben, hanem TERMÉKENNYÉ teszi az IGAZAT. Kibontja, REGULÁZZA – mivel az Oroszlán szívénél áll;
a Jupiter pedig a VÍZÖNTŐ csillagképől pulzálja a „térbe” az IGAZSÁG TISZTÍTÓ HATÁSÁT.
Most mindezt a Vénusz a JAVUNKRA FORDÍTJA.
Azért, hogy helyre álljon a REND, úgy BENT mint KINT.
De először mindig BENT – ahhoz, hogy KINT IS meg tudjon nyílvánulni.
Szépen haladunk a RÉGI „I”-mentes korszak lezárása és az IGAZ korszak helyreállításának beteljesülése felé.

1,2,3 – ahogy valakinek megjelent álmában -, azaz lépésről lépésre.
„Nicht ugribugri, langsam spazieren”... Nincs mit elkapkodni, a REND HELYRE FOG ÁLLNI.
Akár így, akár úgy...
Mondhatni MAG-ától!

Napunk kísérő angyala JOPHIEL, az ÖRÖM angyala...
Igazi, vénuszi minőségben....