A videoban felolvasott írás Horváth Krisztinától:

ÚJ TÁNC, ÚJ NYITÁNY                                                                                    2021 07 02 

Mikor 12-t üt az ÓRA, a SZÍV (lesz) már az óra mutatója..
S ekkor feltárul Bennetek a TÓRA … (= Teremtés Órájának Rezgő Akarata)                                  Szíveknek ritmusa átíródik a MÁ-ba,
s megszűnik az ÓRA perce,
mi át-áll a HOLD (= Hetedhét-Ország,(Otthon)-Létének-Dimenziója) ciklusára…                          72 dobbanás - hol még a NAP-ban (állsz),jársz
-  melyben a NŐ és  FÉRFI még „külön” táncot jár….

De ha e pár össze-áll, a 72 is párba áll…
S ekkor már a NŐ a HOLD-DAL SZEM-be = (Szíved -Eredendő-Magja) jár...                                                                            

S új tánc veszi kezdetét, mert jő egy új NYITÁNY= (Női-Isteni-Tenmagod-Általi-Növekedés)
S a NŐ a HOLD-DAL  már keringőt jár….
S ekkor a NŐ Szíve is más ritmusra vált…
S jő egy dobbanás..
S ebben a dobbanásban a pillanat is megáll….
S e pillanatban a Szív is leáll….
S ha addigra MAGoddal MAGodban nem szembesülsz,
Szívedben a dallammal nem egyesülsz,
akkor a MAG SZEM- BESÜL….
S ekkor a Szív nem dobban, hanem lobban,
s a MAG e KÉK Lángban Égve robban…                                                    
De aki készen áll az új „táncra” 
s Szíve nyitva már a KÉK Lángra,
átveszi az új ritmust s új dallamra vált…
S minden egyes Szívdobbanás duplán dobban tovább…                        
S így hangolódsz fel az új frekvenciára,
hol át-lény-ég-ült Lényed táncát már az új ritmusra s az új ciklusban járja ..                              S ez a dallam Eredendőn Benned Él a MAG-ban…
S mikor MAGod Dala újra SZÓL,
az ÓRA perce BEindúl.
S ekkor a 72 már párban jár, de Egy az EGY-ben s NEM kettőben,
s az eredendő 144 már BE-ÉRT s készen Vár!                                                                             
S a „régi” minta feloldódott, s ez már egy teljesen más tartomány….
Mert e NŐ Új térben jár…
Honnan felszáll a KÉK MADÁR (=Kozmikus-Én-Kiárad,Magod Akaratának-Dallamára-Áldással-Rád)..
S itt „ csak a SZEMesnek áll a világ”!          
S már 24-et üt az ÓRA, mikor SZEM-BE ért a NŐ a HOLDdal…        

 (Folytatás: 2021-07-07)

S ekkor nem térsz többet " nyugovóra "....

Mert eddig alvó tudatod felébredt a MOST-ban...

S kozmikus Lényed itt már EGY-ként Éled...

S tudatodnak mezején, az ERŐ, mi eddig Benned rejtve kélt,

felemelte FEJÉT, hogy elfoglalja rég elfeledett helyét.....

S ez az ERŐ ( mely MAG-ból indul s MAG-ba ér ),

a NŐ-ben már "gátlástalanul tőr fel....

S aktiválja MAGát, saját MAGja által,

s végleg felszabadul,és semmi sem szab már neki gátat...

S ez ERŐ által feltöltődve,"kapuk" nyílnak egy-kettőre,

s így jutsz fel a HEGYTETŐRE.....-( a  "legmagosabb" tudatszint, ami az itt és most-ban elérhető fizikai testben...)

HEGY ( Holografikus-Eredeted-Gömbje )

TETŐ ( Tiszta-Eredő-Tudatod-Ősmagja )

Hol SZEM-be nézel a HOLD-dal

s felismered azt Aki ott Vagy...

SZEM ( SZíved -Eredendő-Magja )

HOLD ( Hetedhét-Ország-Létének-Dimenziója )

S átíródik a tudás, s megváltozik Minden,

hisz másként "működsz" ezután már ezen a MÁS-SÍK szinten....

S " Megváltódsz" ekkor, s látod a Valót,

s mindazt mi az igaz-s-ág-ból való....

S tested s az anyag már nem "ural" Téged.

mert MAGodból  - Magodba érve,

MAGjába áll a NŐ, ki a Tér-Idő feletti,s a Mind-én-s-éget Ő Teremti....

S mit is jelent, hogy a NŐ a HOLD-dal SZEM-be áll?

Hgy elfoglaltad méltó helyed, s Fejeden a KORONÁD!

S ekkor megtudod a VAGY OKÁT....

S MIKOR A 144 KÉK LÁNGBAN ÉG,AKKOR FORDUL BE, (MEG) A KERÉK!

 

Jobbágyné Tapia Karmen írása:

(érdemes figyelni a dátumokat, az érkező üzenetek összecsengését és talán még a rituálékat hozzá):

2021.07.09.    00:40 

Teremtő

Terem Tő

TeremT Nő

Itt terem

Ott terem

Mégis egy

az Ért-elem.

Ért

Tér

Rét

Egy terem

nem több Ért-elem.

Nincs több terem

Ez a Szer-elem.

Egy ért

Egy tér

Egy rét

S így véget ér

a TÖRT-ÉN-ELEM.

Becsapottak figyelem!

Véget ért a kényelem/kegyelem!

Ki nem kerek?

Hát félj elem!

Mi volt a feladat?

A Sejt-elem!

Csukott szívvel

csukott szemmel

Nem rendelkezel

a tér figyelővel.

Hol a terem

A tiéddék válik

S így a tőn

nincs más

dolgod

mint

Eggyé

válni

Nő és tér

Termében

Szarvasűnőként

a réten

Gyermeki

magból

a teljes térben

Újra

egyként

tovább lépni

Élni a lében

a térrel

tudatomban

Egymagamban/egymagomban

A Mindenséggel

egyhuzamban.

01:13