Reggeli Rituálé 2021-07-06-án

 
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
 
Ma megint „beelőzték” az események a Rituálét ..
Tegnap Mártival filozofáltunk bizonyos kérdéseken, estébe nyúlóan, mely kérdések azonban „lebegve maradtak” az éterben. Mit ád IS-ten? A ma reggeli Kék vér penzumom pontosan ott nyílt ki, ahol a tegnap kérdésekre a válaszok olvashatók.
Miért?
SI-RI-US és NAP együttállás van...
Természetesen maga a helyzet nem egyedülálló, viszont amire érdemes mégis odafigyelni, az a kérdések SZINTJE!!
Maga a TUDATOSSÁG minősége!
 
Én azt látom és tapasztalom, hogy rendkívüli gyorsasággal érkeznek a válaszok. Szinte nincs olyan, ami nyitva maradna – HA! Ha eljutunk a JÓ kérdezésig! Mintha az égiek arra várnának, hogy jöjjenek már azok a kérdések, csak válaszolhassunk végre!
 
Tegnap egyik ügyfelem elmondta, mennyire fennakadt a katalklizmákról szóló videomban, a kutyákról-macskákról elmondottakról. Nem is csodálkoztam, hiszen a kommentekben olvasható volt, még mennyien rajta kívül, de azon SEM csodálkoztam, hogy a legtöbben ÉPP ennél a pontnál kapcsoltak LE! Ha addig értették is az elmondottakat, sőt, képesek voltak azonosulni is vele, itt, ennél a pontnál, kiléptek a „körből” és átváltottak süket üzemmódva. Egyszerűen NEM HALLOTTÁK meg, amit mondtam!!
Tökéletesen leképeződött a helyzetben a TUDATOSSÁG „ELME.szintűsége” és a TUDATOSSÁG ÉLÉSE közötti különbség.
 
Most, hogy újra nekikezdtem a tanácsadásnak – de tegnap mindjárt el is döntöttem, hogy ABBA FOGOM HAGYNI - , kb azt élem meg, amit a „saját felsőbb vezetésünk megélhet”velünk: van a TUDÁS és vannak a MINDENNAPOK. A tudás ott lebeg a fejünk MELLETT vagy felett, teljesen mindegy, de a lényeg az, hogy ELKÜLÖNÜLTEN!
Mint egy holografikus könyv, amibe belenézünk, ha épp szükségünk van rá – de NEM HÚZZUK A FEJÜNKRE!!
Azaz, NEM AZONOSULUNK a tudással!!
Pedig miről ír Ágnes a Kék könyvek végén? Mindegyik kötetnél?
A KÉK TUDAT ÉLÉSÉRŐL!!
Nem elég tudni – magunkBA KELL INTEGRÁLNI!!
 
De ez az integrálás ráadásul nem is azt jelenti, hogy nekünk kellene azonosulni egy tuudással, hanem azt, hogy a tudás igazából arra hivatott, hogy FELTÖRJE BENNÜNK A SAJÁT TUDÁSUNK, EMLÉKEZÉSÜNK KÓDJAIT! És ITT A LEGNAGYOBB PROBLÉMA, hogy ezt képtelenek vagyunk FELFOGNI!!
Egyszerűen nem értik meg az emberek, hogy a Kék könyvek DEKÓDOLÓK!!!
Nem „külső tudást” képviselnek, hanem arra hivatottak, hogy SAJÁT BELSŐ EMLÉKEZÉSÜNKET törjék fel, MAGUNKBAN ahhoz, hogy ÉLJÜK ÉS HASZNÁLJUK saját KRISTÁLY-tudatunkat!
NEM KÜLSŐ kristálykoponyákat kell vadászni, meg külső kristályokban a „rezgéseket keresni” – ez megint KIVETÍTÉS. TERELÉS.

A külső mindig arra szolgál, hogy EMLÉKEZTESSEN!
A kristályok használata képes emlékeztetni tenmagunk kristályát, a SAJÁT KÉP-ességeire! De nem „tapadhatunk” egy kristályhoz, nem válhatunk függővé egy külső tárgy lététől, hogy ha velünk van, minden okés, de ha nincs, akkor jáájjááájájjj van. Akár Jumurdzsák az Egri csillagokban...

Az EMBER MAG-A kozmikus lény.
Az ÁLLAT FÖLDI LÉNY.

Mi az, hogy kozmikus?
Az, hogy „TUDJA” TENMAGÁT. LÁTJA TENMAGÁT. ÉRZÉKELI TENMAGÁT. És TUDATOS TENMAGA SZELLEMISÉGÉRE. Arra, hogy van világlátása, van viszonyulása, mely ért és érzékel.
És VÁLTOZÁSRA, VÁLTOZTATÁSRA KÉPES!
Értjük? Érezzük?

Mi az, hogy FÖLDI LÉNY?
Az állatok és a növények is LOKÁLIS lények. Az, hogy érezhető bennünk a szeretet és reagálnak a szeretetre, egyszerűen triviális megállapítás, mivel ők is ANNAK A KOZMOSZNAK a lényei, melyet a SZER ETETŐ MINŐSÉGE MŰKÖDTET?!
„Emlékeztetnek” minket a szeretetre? És ezért ragaszkodunk hozzájuk?
Hát gondolkodjunk el azon, hogy hova süllyedtünk mint EMBER, mint KOZMIKUS LÉNY, hogy minket a szeretetre EMLÉKEZTETNI KELL???? Hogy már nem vagyunk képesek érzékelni mindenhol és mindenkiben, anélkül, hogy MAGUNKHOZ KÖTNÉNK!!
HA kötjük magunkat egy állathoz – kötjük magunkat a FÖLDHÖZ mint a FÉNY dimenziójának egy ALSÓ SZINTJÉHEZ. Magához az ANYAGHOZ. És csodálkozunk, hogy nem tudunk kilépni a köfrorgásból???
Az állatok TARTÁSA éppolyan KÖTŐELEM, mint bármilyen más ragaszkodás. Ez NEM JÓ és NEM ROSSZ – csak VAN. Ha nekünk jó? Akkor éljük – és élni fogjuk addig, amíg a tudatunk nem ébred rá, hogy ELÉG VOLT és hogy ez egy játszma, amiből ajánlatos egy idő után kilépni...
Mivel kozmikus SZABADSÁG van, így a döntésünk is szabad és élhetjük a létköreinket egy letompított és lebutított minőségben, ebbe ugyan senki nem fog beleszólni. Egyedül saját FELSŐ „VEZÉR-FONALUNK” fog előbb-utóbb bejelezni, hogy ÉBRESZTŐ!!!
Ahogy mostanában ezt egyre inkább érezni...
Értjük? Érezzük?

Az állatvilág mindig az adott térség – mivel ők „helyhez kötöttek” – adott TUDATSZINTJÉNEK a TÜKRE. Ezért volt és van az (és lesz is), hogy ha változik a tudatszint, átalakulnak a FAJOK. És a fajok MINŐSÉGE. Az, hogy már évezredek óta a RAGADOZÓ minőség az alapállás és a ragadozás tartja fent a körforgás egyensúlyát – hát eléggé elgondolkodtató. És ha elgondolkodtató, akkor nézzünk szét az EMBERNEK, mint (elvileg) kozmikus tudatú lénynek a megnyilvánulási formái között! Azt hiszem, elsüllyedhetünk szégyenünkben, hogy idáig LESÜLLYEDTÜNK!!
Ugyanakkor mégis: ez is egyfajta REND. Ez is a MAGA HELYÉN RENDBEN van, hangozzék bár ellentmondásosan!
Egy adott tudatszinthez egy adott minőség társul és adott minőséghez egy adott EGY-ÉN-súly tartozik, adott REND-SZER adott működési mechanizmusával.
Hogyan lehet kilépni abból, ami MÁR nem tetsző?

Nos, ha megjelenik bennünk a KÉRDÉS, akkor máris megtettük az első lépést komzikus EMLÉKEZÉSÜNK irányába.
DE NE ÁLLJUNK MEG!
Minden további kérdésünkre megkapjuk a „KÉRJ ÉS MEGADATIK” válaszokat, csak akarnunk kell...
A fizikai síkon található írott „gyűjtemények” pontosan a DEKÓDOLÁST hivatottak előmozdÍtani bennünk. De egyik sem szolgál arra, hogy VAKON kövessük és külső parancsként tekintsünk rá. NEM!!
Ha így teszünk, akkor tartjuk magunkat továbbra is azon az „állati szinten”, amiben eddig, mert nem működtetjük továbbra SEM kozmikus minőségünket (9.39....) A birka-tudat vaksága is „állati”, ha netán nem tűnt volna még eddig fel...

A jövő JÖVŐ, ami egyre inkább tapintható, a KÉRDEZŐ és a TUDÁST ÉLŐ EMBEREK jövője lesz.
A lebegő vízfej előbb-utóbb kipukkad, ami mostanság oly jellemző..
Tehát? Mi a működés alapja?

JELEN LENNI A JELEKNEK A JELENBEN, valamint a
KÉRJ ÉS MEGADATIK..
De ez csak az alap.
Az átalakulás lényegisége: EGGYÉ VÁLNI TEN-MAGOMMAL!
A bennünk lévő „KRISTÁLY”- MAG TELJESSÉGÉVEL!
Hisz a kozmikusság maga a TELJESSÉG...
CSAK EMLÉKEZNÜNK KELL(ENE)...