Reggeli Rituálé 2021-07-03-án

 
MOTTÓ: CSENDES MUNKA
 
Ma a „Teremburán” a NAP és a HOLD között áll fel egy KVINTIL fényszög, ami nem más, mint a „mágia” fényszöge.
Mi a mágia?
A mágia NEM a mesebeli varázserő – hanem az a MAG-ERŐ, ami a mi saját kristályunkban rejtőzik.
Mi a MAG-ERŐ?
Nem más mint az a TUDÁS, azok a KÉPESSÉGEK, amik BENNÜNK rejtőznek, melyeket azért hoztunk MAG-unkkal, MAG-unkban, hogy KI-CSÍ-RÁ-ztassuk, azaz életre keltsük RA birodalmában, a FÉNY-ben. Abban a tartományban, amiben TESTI létben élünk. Azaz a MOST-van, a MÁ-ban, a MA-MA, a M-indenség A-njának, mint a M-indenség A-karatának beteljesítése szerint.
MA-G-AR nyelv MÁG-iája.
Értjük? Érezzük?
TÉNY-LÉG-esen MINDEN benne van, ami LÉNY-ÉGI.
Ami a LÉT- mozgatórugója...Csak ÉRTENI és ÉREZNI kellene...
Egy kész CSODA – ha KÉP-esek vagyunk elmélyedni benne.
 
Ha már elmélyedés: a HOLD az ekliptika ALATT halad, a HALAK felfelé úszó szálán. Ráadásul FOGYÓ minőségében. Tehát, APÁLY-t indukálva. Mi az apály? A VISSZAHÚZÓDÁS.
Az „észközeim” közül a cigánykártya a „BETEG” lapját dobta, ami természetesen alapvetően NEM a betegségről üzen (adott szituáció és kérdés szerint természetesen lehetséges), hanem arról, hogy MAG-unkba figyeljünk, mert OTT ÉLED az ÚJ MAG-CSÍ-RA.
A változás mindig HALÁL és ÚJJÁÉLEDÉS.
Valami lezárul, hogy TERET adjon egy ÚJ-nak.
Ez a VÁLTOZÁS mindig BELSŐ munka. ELső lépésben.
Ahogy mindig belső munka bármilyen FELKÉSZÜLÉS is. Legyen szó egy versenyről, egy feladat teljesítéséről, egy szerep megtanulásáról... bármiről. A felkészülés legfontosabb fázisa a LÉLEKBEN való edződés. Annak tudatosítása, hogy JÓL csináljuk és KÉP-esek vagyunk magunkból a legjobbat kihozni.
Edzük magunkat arra is, hogy az EMLÉKEZÉSÜNK nem hagy cserben! Mert a vizsgadrukk vagy a színpadi drukk, izgalom, bizony ki tudja törölni a tudásunkat....
Ismerős? Szerintem mindenkinek...
 
A NAP az IKREK csillagképben halad és TENGELYBE kerül a SZÍRIUSSZAL.
Milyen érdekes, hogy a Szíriusz helikális felkelése épp 7-7-re várható.... Hááát, már a számok üzenete szerint is, azt hiszem, érdemes most, a napokban, legalább egy kicsit elmélyülni a SZÍRIUSZI EREDET-MINŐSÉGBEN. Foglalkozni a SÍRI világgal, azaz a MÁS-világgal.
Tudatunkban a "MÁS"-világ a HALÁL világa.
Pedig a "Halál" CSAK EGY KÜSZÖB az átlépéshez.
A régiek tudták: a SÍRI világ a MEGBOLDOGULÁS világa.
Tehát kihez tartozik? BOLDOGASSZONYHOZ.
Akkor KI is a SI-RI-US?
IGEN, BOLDOGASSZONY VILÁGA.
 
Az US, azaz ŐS MA-MA, a M-indenség A-n-ja, aki nem más, mint a M-inden-S-ÉG AKARATA!
Ehhez képest a vallások és az egész materializmusba beleveszett, elmeprogramozott világ mindig mit csinál? RETTEGTET!!!
FÉL-ELEM-mel nyomja tele a tudatot, az ELMÉT. De miért?
Mert a FÉLELEMMEL telített elmét lehet a legjobban irányítani.
Látható?
Látható. Az egész covid-őrület, hozzá az oltásbiznisszel tökéletesen bebizonyította. Kiállította mindenki magáról a TUDATSZINTJÉNEK a bizonyítványát....
 
Ha valamikor, akkor EZEKEBEN a napokban érdemes a Kék vér könyveket elővenni és a SI-RI-US-i üzenetek fejezeténél felcsapni, és ALAPOSAN elmélyülni benne. 8.22-t mutat az óra, szinte nyomatékot adva az utolsó mondatnak.
Miért fontos ez?
Azért, hogy KI TUDJUNK lépni az ELME programozott állapotából. NEkünk, MAG-népnek meg különösen fontos az EMLÉKEZÉS, hisz mindig minden leigázónk EZT akarta kitörölni bennünk, belőlünk.
Csakhogy a KOZMIKUS MAGOT elpusztítani NEM LEHET.
Lehet időlegesen FÁTYOLT borítani az emlékezésre - de ez is egy VÉDELEM, még akkor is, ha a felszínen nem látszik annak - azért, hogy VÉDVE MARADJON. A fátyol, mint AVALON KÖDE, a MÁS-VILÁGot védte meg az A-SZÍR minőség tombolásával szemben.
Ahogy a MAG-nép világát IS.
Ha ÍGY látjuk a történelmet, MÁS-szemmel, akkor az összefüggések egészen MÁST fognak mutatni...
 
A nyári napfordulónál jött az üzenet: ez az UTOLSÓ „ebben” az A-SZÍR tudatminőségben.
Ha figyelünk, látunk és érzékelünk, akkor megtapasztalhatjuk, hogy a SIRIUS a „MEGVÁLTÁS” üzenetét pulzálja a NAP-on keresztül a REND-SZER-ünkbe, hisz a mi naprendszerünk a Szíriuszihoz tartozó. Az Alcyonon keresztül... Az Alcyon pedig a Fiastyúk "MAG"-ja, az "ŐSKÓD" letéteményese....
 
Amikor a "karmakörön", azaz az ekliptikán a FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓPONT, azaz a KILÉPÉS pontja augusztus 10 után belép az Alcyon "bűvkörébe", nos, akkor fognak a LÁTHATÓ események is beindulni a világban....Addig MAG-munka van - onnantól pedig CSÍ-RA-zás...
EZÉRT ÉRZIK nagyon sokan az ELMÚLÁS hangulatát, hogy MÁS a levegő.. Nos, azért más, mert MÁS-világi rezgések érkeznek.
 
Ezért nem véletlenek a TESTI TÜNETEK SEM.
A testi tünetek mire késztetnek? Arra, hogy húzódjunk vissza a külvilágtól. Ez egy automatikus üzemmód – ugyannakor a tünetek azért TŰN-ETEK, mert úgy „tűnik”, mintha betegek lennénk, de nem vagyunk VALÓBAN azok. Csak a felszínen van „zavargás”, mint a TÜNTETÉSEK esetében is.
Amikor tüntetés van KINT, akkor a JÓ-ZAN-abbak mit csinálnak? VISSZAHÚZÓDNAK.
Pont ezért kapjuk mi is a „felszíni zavargásokat, hogy húzódjunk vissza, figyeljünk arra, hogy BENT, a MAG-ban mit észlelünk, mert OTT történnek az IGAZ-I változások. Mi ez a változás?
Az ÖSSZEREZGÉS, a HANG-OlÓDÁS az érkező hullámokkal
(erre egy nagyot rá is tüsszentettem). Ezért vannak a fülcsengések IS, melyek váratlanul jönnek, aztán ugyanígy eltűnnek.
Eltűnnek, mert CSAK tünetek. Ugyanakkor JELEZNEK, mint egy remek jelzőrendszer.
A tüntetések is JELZÉSEK a politikának, hogy valami nem tetszik a jónépnek, vagy valahol alakul egy jól szervezett aknamunka..
Tehát? A lényeg, hogy FIGYELNI KELL RÁ!
 
A Tarot lapjai ma 2 lapot küldtek, a HALÁLT és az ÉRMÉK 1-et.
EGY-SZER-RE. Mit jelent az egyszerre?
Egyidejűséget. A SZER-rendje szerint. Mely INT-Ő...
 
Satana az asztrokockákban ugyancsak az IDŐminőségre hívja fel a figyelmet.
A "sűrűsödésre", a koncentrálásra, a figyelemre, arra, hogy MINEK van itt az ideje?
Az 5-ös ház teljesen analóg az Érmék 1-el, hisz a „gyermek”, a MEGÚJULÁS HÁZA. Ami MAG-unkból fakadó...
Miről üzen tehát MINDEN?
Arról, hogy a megújulás TOVÁBB FOLYTATÓDIK.
Hol? BENT.
Kint MÉG nem fogunk semmit látni belőle. Ahhoz, hogy majd LÁTHASSUNK és AKTÍVAN BENNE LEHESSÜNK, ahhoz BENT kell a MAG-ból kihozni először (ELŐ=ÉLŐ, SZÖR =SZER... értjük? érezzük??) a MIND-ÉN-t. Azokat a „zárt ajtókat” kell lépésről lépésre feltörni, melyek kitárulva kiszabadítják a „zsigeri tudás” kódjait....(8.33-kor)...

Ha JELEN vagyunk – akkor érzékelünk, ha érzékelünk, akkor figyelünk, és ha figyelünk, akkor HANGOLÓDUNK is.
Ha hangoldóunk, akkor FEL-KÉSZ-ülünk, azaz KÉSZ-ek leszünk a FENT ÉL-ÉS (F-ÉL) állapotára, saját SZÉK-ünk elfoglalása, mely nem más, mint TEN-MAG-unk TRÓNUSA.
A bennünk ÉL-Ő ISIS-kód MAG-erejének megélésére.

Mert minél inkább haladunk BEFELÉ, annál nagyobb lesz a KI-TERJEDÉSÜNK.
Ezt elmével felfogni sosem fogjuk – ezt csak érzékelni lehet..
De hát, mindig az ÉRZÉK-ÉL-ÉS-ben van a megértés kulcsa..
Megosztás: 9.09....