Reggeli Rituálé 2021-07-01-én

 
MOTTÓ: FELSŐBB AKARAT
 
Ma megintcsak érdemes JELEN lenni a JELENBEN, mert kimondottan a felsőbb világok akarata fog valamilyen formában megnyilvánulni. Lehet ez egy egészen apró esemény, hogy nem erre fordulok be, hanem arra - ahogy valaki írta a yt-csatornán kommentben: nem a megszokott kijáratot választotta a körforgalomból kifelé és rájött, sokkal jobb megoldást választott így, bár „magától” sosem tette volna. A véletlen azonban úgy hozta, hogy „elbambult”, későn kapcsolt – mégis jól járt.
Ismerős?
Hát persze...
De ez egy apró életpélda.
Alakulhat úgy a mai nap, hogy a tervezett programot valami gyökerestől felfordítja: ne bánkódjunk, jól járunk vele.
Alakulhat úgy a nap, hogy valami veszteségről kapunk információt: ne bánkódjunk, oka volt. Vagy van. Meg tanítás is az összefüggések meglátásában.
De ugyanígy érvényes, ha valami váratlan poztív fordulatról hallunk hírt: ebben IS lássuk meg az ok-okozati összefüggéseket.
Magasabb szintre emelve a témát: ma megmutatkozik a FELSŐBB AKARAT – mégpedig úgy, hogy érzékelhetővé válik az érzékelők számára, milyen IRÁNYBA mozdul tovább a „színpadi történés” folyama Földi világunkban.
A „Teremburán” SATANA-MARS szembenállás van, összekötve a BAK és a RÁK csillagképeket, ezenkívül kapcsolódik hozzájuk URANA is a KOS csillagképből, felállítva ezáltal egy derékszögű háromszöget.
Egy trigon hatását mindig a CSÚCSÁN álló bolygó fogja meghatározni, tehát jelenleg URANA.
Ki ő?
Semmi esetre sem a Földanyát folyamatosan megerőszakoló Uránusz, akinek hímségét Saturnusz vágja le, a görög mondák szerint, hanem UR=EGY, UR=ŐR, azaz ŐRZŐ ANA – de minek az őrzője? Ezt a Kék vér könyvekből tudhatjuk meg: a „mentett kód”, azaz a HASÍTÁS programjának a megkezdése ELŐTTI világok EMLÉKEZETE van UR-ANA-nál tárolva. Ő IS IS-IS minőségű, tehát ANA-i, hisz maga a LÉT, mint ISTEN-MINŐSÉG is ANAI!
Minden, ami az élettel, annak áramoltatásával kapcsolatban van, még itt, a dualitás viszonylatában is az ANYÁHOZ köthető.
Tehát?
URANA pulzálja egyre intenzívebben az EMLÉKEZETET, az ŐSI KÓDOKAT, az ANA-LÉT mibenLÉ-T-ét.
SATANA jelzi azt, hogy ennek MOST érkezett el az ideje,hogy a TÉR-be átemelődjék, a MARS pedig, mint maga a MAG-CSÍ-RA-ERŐ a RÁK csillagképben, ahol a BEFOGADÁS-TÁPLÁLÁS-ELENGEDÉS anyai mintázata megnyilvánul, szó szerint „ÉLETRE KEL”.
Mindennek megerősítésére ide emelném Horváth Krisztina által lejegyzett üzenetet:
„SZER-ELEMben ébred Ő a Benned élő bölcs, Ős Erő,
a Mindénekben fejlőd-Ő.
A NŐ a Nemtelen Ős…
Ki Szerelemből fogant, s Benned Éled-Ő… Az elsődleges Ered-Ő…
Becsüld meg Őt, hiszen Ő (is) Te Vagy! Hiszen Belőle eredsz!
Adj hát végre Neki Magodban újra teret…
ÉBRESZTŐ!! Ébredj Vele, Benne végre föl!
A SZER-ELEM a kulcs! Hisz Ő fújja az ébresztőt!
Te csak engedd s élvezd az ébredésed minden egyes pillanatát, s tudd a Benned élő NŐ-n keresztül tapasztalsz s tágulsz MAGodban egyre tovább…
Engedd, hogy a SzER-Elem-nek Kék Lángja átlényegítsen a MÁ-ba.
S hadd égessen át mindent Benned, ami még nincs Igaz-s-ÁG-ba… Mert az Igaz-S-ág-ban, a SZER ELEM-nek KÉK Lángjában, megtisztulva előbújik, ki sem nem NŐ és se nem férfi…
(MINDENEK FELETTI, AKI EZT ÉRTI)
Ki burokban született, tiszta Eredet…
Ki TEL-JES és NEM-TELEN…
Ő az EGY, a MIND-ÉN és a SEM-MI…
Ő az Eredendő Eredő…
Ő a NŐ, a NEM-TELEN ŐS…
Az - IGEN-es - I-GÉN-es ÖRÖK EGY LÉTEZŐ”
Nos, URANA KÉK, UR=EGY („uri népek”, mint a sumerok vagy mi magunk is, „nemtelenek” vagyunk szavainkban, hisz nincsen „nemesedés” nyelvünkben, MAG-unkban hordozzuk az EGY-TUDATOT, amit URANA őriz jelenleg a REND-SZER-ünkben....
Az emlékezés és emlékeztetés igazából a „HASADT”-tudatúaknak szól, akikben az egyik X féllábú lett, de mindig ott van az Y mellett az egy X TÁMASZNAK és EMLÉKEZTETŐNEK, mivel „múlhatatlan nőstény őssejt rostban rejlő a MÚLANDÓ hímség” .
Ha a HYM-ség ELFELEJTI EREDETÉT, zsarnokká válik, UR helyett URAL, SIR helyett A-SIR, akkor CSAK a pusztulást hozza MAG-ára...
8.27 van – tökéletes „rábólintás” érkezett „fentről”, hisz 8 Satana száma, mikor IDŐ és TÉR EGY-be ÉR a TETTEKhez, a TÖRTÉNÉShez, a 27 pedig mint a 72 SZÍV-VERÉS pulzálásnak az inverze, a SZENT SZÖVETSÉG száma, mely mindig a FELSŐBB TÁMOGATÁS jelölője.
Aki tehát „veszi az adást”, az LÁTJA, ÉRZI, hogy egyre jobban előtör az „árnyékból”, a „fátyol mögül” ÚJRA a NŐ EGY-ségesítő erőtere, és aki ELÖL volt eddig mint „egyeske”, a „ketteske mögé” kerül - azért, mert IDEJE van a SZER-ELEM REND-SZER-ének..
Mely ÉNEK útján érkezik, hisz HANGOL, ÁTHANGOL és FELHANGOL a MAG-OS rezgésekre...itt a Föld terében.
(erre most egy rátüsszentés is érkezett a háttérből...)
8.33.. mondhatni ennyi JEL már EL-ÉG annak, aki érti és érzi...
8.44-kor megosztva...