Reggeli Rituálé 2021-07-02-án

 
MOTTÓ: AZ IGAZSÁG ÁTÍRÓDÁSA
 
Pár nappal ezelőtt már volt egy „ÁTÍRÓDÁS-NAP” , amikor tapintható, érezhető volt: rögzül a TÉR-ben valami, ami a további változások befogadásának érdekében érkezett.
Ez az átíródás az IGAZ LÁTÁSMÓDOT hozta el a most MÉG jelen lévő, még uralmi helyzetet fenntartó „AKASZTOTT” szemlélet és szellemi működés ellenében.
Ha egyszer is ÁT-ÉG-ett rajtunk a FEL-ISME-RÉS, tehát RÉST ütött a pajzson jelenben az ISME a JELEK által, akkor már nem tudunk a régi mód szerint működni. Ugyanis, azonnal ott lesz bennünk az "ÉG"-ető erejű szellemi „pálca”, hogy
„ááácsi!!! Figyeljmárodahogymitcsinálsz!!”
 
És figyelni fogunk, megrázzuk magunkat, a kapcsolót pedig helyes irányba állítjuk.
Az IGAZ MŰKÖDÉS „első” átíródása a VAN-S-ÁG-ra vonatkozott. Hogy LÁSSUK, ÉREZZÜK és TAPASZTALJUK: NEM A HIÁNYTUDAT működteti a világot, mert a VILÁGBAN nincs hiány!!
Ez MÁS-OK által, más okkal, mondhatni teljes tudatossággal létrehozott ELME-PROGRAM, amit az „alázatosság”, a leuralás, a kiszolgáltatottság és kihasználás, magyarul a FÉL ELEM ERŐSZAK-RENDJÉNEK működtetői találtak ki, saját FÉL-minőségük UR-AL-mi helyzetbe hozásának érdekében.
Ezt nevezzük A-SIR minőségnek, a TAGADÁS szellemiségének, az EGY, az UR-i, a SIRI-ŐS-I minőség ellenében....
Mint tudjuk UR-ANA kapcsán, és Golenya Ágnes Éva könyveiből (Perun innen és túl, TÁltosok barlangja): UR=EGY.
„UR"-nak születni kell, paraszt meg terem mint a gomba” - mondja a közmondás. Nos EZ IS IGAZ – csak megint NEM ÚGY, ahogy az tálalva van e közmondásban! Illetve aki ÉRT-Ő, az ÉRTI is a mögöttes tartalmat...
Az „uri”-népek gondolkodása mindig MÁS volt és EGY-edi a többihez képest. Az „uri”-népeknél nem volt ismert a „NEM”. Mint „nemiség”. Mint NEMESSÉG meg pláne nem, ami a leuralással volt egyenlő a többi népeknél.. Az URI-népek BOLDOGASSZONY-nyal rezegtek össze, mert a kozmosz minősége maga az EGY, ami NŐ.
Érthető? Érezhető a LÉNY-ÉGI szavak KIFROGATÁSA???
A SZÍN-nek a FORDÍTOTTJÁRA való átváltása??
A SARK-ok átpolarizálása?
Még fizikai síkon is?
Hogy a ZÖLD MEGFAGYOTT és lett "GRÖNLAND"-ból jégmező???
Értjük, érezzük ennek VALÓS tartalmát és üzenetét???
 
Nos, a "FAGYASZTOTT világ-IDŐ" jár le és áll helyre minden a MAG-A ZÖLD VALÓSÁGÁBA!!
ERről szól a JÉGKIRÁLYNŐ meséje is - de itt is, vagy akár a Varázsfuvolában is ki a gonosz??? A NŐ!!! Ki a jó? A HYM. A főpap..
Értjük? Érezzük, miként érhető tetten a NŐ TORZÍTÁSA, ALJA-S-ÍTÁSA.
Vajon miért is???
Ki az aki mindig támad?
Akinek a háza ég. De NEM AZ ÉG!
Mert égeti hogy nem ÉGI!
Ami nem ÉGI, az ÁL-S-ÁG-os. Ami álságos, az nem VALÓ-S-ÁGOS...
Értjük? Érezzük?
Minden benne van a nyelvünkben...
 
A küszöbön álló VÁLTÁS a TUDAT- és SZELLEM-MINŐSÉG HELYRE ÁLLÍTÁSÁRÓL szól!
Mivel a hasítás minősége az ÉRZÉKELÉS és ÉRZŐ ELEM kiütésével képes működni – ezért a VÁLTÁST csak azok képesek realizálni, akikben működik az ÉRZÉKELÉS!
De ha nem működne, akkor is FELÉLESZTHETŐ!
Hogyan?
A bennünk működő MAG DEKÓDOLÁSÁVAL.
Mi tud dekódolni?
Olyan információs „halmaz”, ami tele van KÓDOKKAL.
Ilyenek a JÉZUSI TANÍTÁSOK, ilyen a jelen világunkban a KÉK VÉR GYERMEKEI könyvek.
Kikben működik ALAP-vetően jól az érzékelés?
Bár létezik nagyon sok kifinomult érzékeléssel megáldott férfi – mégis az ő érzékelésük behatárolt, mégpedig az ANA-LÉ-T –forma meg NEM élésének okán. Az anyaság BEAVATÁS. Beavatás az ÉLET, a kozmosz működésének MEGÉLÉSÉBE, annak SZER-ébe...
Az ANA-lét egy olyan ÁLL-apot, ami állandóan NŐ..., hisz benne tapasztalható meg a kozmikus rend: egyetlen állandó van a létben, ami maga a változás.
No, EZÉRT erőltetik, hogy tudjanak a férfiak is szülni..
DE NEM FOGNAK!!! Mert CSAK a lényeget nem értik belőle most sem: egy TÖRT-ÉN SOHA NEM SZÜLHET!! A szüléshez, a befogadás-táplálás-elengedés szent hármasságának megéléséhez, csak EG-ÉSZ-S-ÉG-es állapotban lehet eljutni.
EGÉSZben lenni MAG-unkkal, ÉG-ÉSZ-szel érezni-gondolkodni, és az ÉG-gel összeköttetésben lenni, ami a befogadás alapja. Ezt FÉL-ELEMben lehetetlen megvalósítani és megélni...
NŐ és NÖ-vekedés nem véletlenül egy GYÖK.
De mi a gyök MAG-a?
A GYÖK, a GYÖKÉR az, ami ETET, táplál, a növekedés ALAPJA.
Ki adja ezt? A NŐ. NU. NUT. ANU. ANUT.
Értjük, érezzük, hogy a hasítás micsoda hasítást vitt végbe a GYÖKEREK FEJREÁLLÍTÁSÁBAN??
Ami mostanság az „anunakik” megszállásval teszi rá a koronát a hülyeségre?
Az idő sűrűsödik, ez szinte tapinthatóan érzékelhető.
A LEZÁRÁS érzete erősödik, ez is tapinthatóan érzékelhető.
A NŐ, a változás, az UR-i minőség HELYREÁLLÍTÁSA is tapinthatóan érzékelhető.
Feladat: HIGGYÜNK az érzékeléseinknek és TARTSUK a „TERET” az "ellenszélben".....9.00
Ma a „Teremburán” a tegnapi nagy káromszög mellé egy HOLD-PLÚTÓ kvadrát is feláll, összekötve a HALAK és a SAS csillagképeket.
A HOLD a MÉLYBŐL száll fel a Halak felfelé úszó szálán.
A „láthatatlan”, a „sötét” tartományból. Ki a HOLD? Az ÉRZÉKELÉS jelölője. És a VIZEK mozgatója. Mit jelöl a víz? És ezáltal a HALAK is? A LELKET. Az ÉLETET, mert az ÉL-et az LÉ. Kit kapcsolunk a lélekhez, a vízhez? A NŐ-t. Milyen a víz? Változó. Az ÖRÖK változó. Mégis EGY. Mint a NŐ.
A Plútó mint HÍRVIVŐ és mint az ŐS-MAG emlékeztetője a rendszerünkben, a SAS, az ÉLESLÁTÁS csillagkép alatt halad. Tehát? Mi a mai üzenet?
MÉLYRE, MAG-unkba, és BEFELÉ kell szállnunk ahhoz, hogy egyre szélesebbre és MAGASABBRA tudjon TÁGULNI a horizontunk!
A "FEL"szállás alapja az "ALÁ"-szállás...
Értük? Érezzük?
Elmével biztosan nem fogjuk..