Reggeli Rituálé 2021-06-19-én

 
MOTTÓ: MEG-INT
 
Már hajnalban a magyar nyelv mágikus mibenlétével ébredtem, gyorsan lejegyzetelve, amit láttam-érzékeltem.
Ez pedig a MŰVÉSZ szóban megbúvó kérdés-és tanítás sorozat volt.
Hirtelen beugrott valahogy egy álom kellős közepén, felhozva magomat az ébrenlét és álom közötti létbe, hogy miért „VÉSZ” a MŰ?
Aki művész, az alkot, teremt. Na de a magyar nyelv NEM VÉLETLENÜL NEVESÍT úgy, ahogy!!!
Ha valami VÉSZ, akkor az VESZTES vagy ELVESZŐ. NEM TARTÓS. NEM ÁLLANDÓ. Tűnékeny...
HA valami VÉSZ, akkor az VESZEDELMES. Akkor az INTŐ, mert FÉL-ELEM-et hozó!
Akárhogyan is tekerem, a MŰVÉSZ szónak minden eleme NEGATÍV hatású.
De miért???
Pedig művésznek lenni valahol egy különleges helyzet és állapot...
KÜLÖN-leges, mert nem átlagos – sokan SZENVEDNEK is alatta.
Tehát, mégiscsak VÉSZES?
És mi maga a MŰ?
Ami MŰ az NEM TERMÉSZETES. Csupán EMBER ÁLTAL alkotott. TEREMTETT.
Hopp... tehát ami TEREMTETT, az nem IGAZI! Az nem VALÓ!
Na, itt már alakul a molekula....
Amikor valaki ALKOT, akkor TEREMT. A TÉRBE HOZZA AZT, amit LÁT ÉS HALL.
Vagy van egy MÚZSÁJA, aki feltöri benne a látás és hallás kódját.
Ergo: vezetik. Van egy VEZETŐJE. Vagy KÍSÉRŐJE.
VEZET-Ő. Hmm.. Ki az az Ő? Az, aki KI-hozza belőlünk ami belénk kódolt...
A KÍSÉR-Ő kísér vagy KÍSÉR-T-Ő? Csak egy T-ben különbözik!!
És már HELYben is vagyunk!
Hisz pont a T, a KÖR-TÉ-FA, a T-kereszt, a TAU az, amin MINDEN ÁTFORDUL!! Amin minden ÁLL vagy "BUKIK" - azaz ami BUKIK az BORUL, az FORDUL, jó esetben ÁT-FORDUL!
ÉRtjük? Érezzük?
A T-kereszt nem más, mint az „Akasztott” lapja a Tarotban, amelyen a figura fél lábbal felakasztva, FEJJEL lefelé lóg, és még a kezei is szabadok. TEHÁT? TUDNA változtatni a helyzetén? Naná!! Mi kell hozzá? DÖNTÉS!!!
Mindehhez még a 12-es szám tartozik, jelen világunk HAMIS mivoltának alap számrendszere, amely tökéletesen tükrözi, hogy az EGY-ből 2 lett – azaz az egység SZÉT-HASADT két FÉL-elemre!!
Ebben az évben 21-et írunk és érdekes módon pont ebben az évben nyílik meg a KAPU az EGY-ségesítés felé újra. Hogy a SZÉT-esettségből újra megtaláljuk az EGY-S-ÉG-et.
Azaz az EGY-tudatot, az EGY-ÉL-ményt Földdel és ÉG-gel, azaz MAGUNKBAN, MAGUNKKAL, hisz testi emberként FÖLDHÖZ RAGAD-tak vagyunk – ugyanakkor ÉG-I képességekkel...
No...
Ugye, micsoda KÓDnyelv a miénk??
Mindig mondom: NEM KELL nekünk se amerika, SE OROSZ, se semmiféle IDEG-ÉN, hogy MAG-unkba mélyedve, nyelvünk MÁG-iájába elmerülve megismerjük a KOZMOSZ tudását!!!
Tökéletesen látható itt is, hogy mennyien beszélik ezt a nyelvet – szinte tökéletes tükrét mutatva a kozmikus működésnek is -, azaz: a KÉP-ÉS-ÉG BENNÜK van, mégsem értijük, mégsem használjuk MAGOS szinten!
Kiemelkedhetnének ÁLTALA – de „süketek” és „vakok” vagyunk a LÉ-H-ET-Ő-S-ÉG-ekre!!

Mit üzent hát a „MEG-INT” szó?
Egyrészt benne van egy IDŐBELISÉG, egy újabb lehetőség....
Másrészt benne van az INT-ELEM, azaz a LEHET-Ő-S-ÉG-re való figyelemfelhívás: LÁSS és HALLJ!
ÉRZÉKELJ! Mert ha „fogod az adást”, megint RÁLÁTSZ egy újabb képességedre, egy újabb változásra tenmagod és a világ viszonylatában. No, mindezt leírom 9.55-kor, mondhatni MEGINT kaptam egy rábólintást
Elmondhatjuk hát, hogy magyar emberként KI-VÁLT-ságos helyzetben vagyunk, mert nem csak egy univerzális kódnyelv áll a rendelkezésünkre a világ megértéséhez a számok által, hanem még a NYELVÜNKben is megtalálható egy TELJES-ÉG!!!
Tehát?
Ma a JELEK-en keresztül MEGINT olyan megélésekben, élményekben, tapasztalásokban lehet részünk, mely NEM MŰ, nem VÉSZ-es, hanem VALÓDI és EGY-S-ÉG-es!
Ennek fényében érkezett ma JEREMIEL újra mint kísérő angyal, aki arra INT, hogy LÁSD a MÚLTAT, de ÉLD a JELENT és BÍZD a JÖVŐT, mert megint LEZÁRUL benned valami, de egyidejűleg meg is nyílik egy ÚJ, MAGOS-ságosság is. HOL? BENNED, a TUDATODBAN!
Nem idegen FAJOK, LÉNYEK, UFOK, PLEJÁDI KÜLDÖTTEK, SZÍRIUSZI katonák fogják a LÁTÁST, a fordulatot elhozni, nem elon musk agymenése az egyetlen földi inkarnáció végtelenítésére – aki ezt hirdeti, SÜKET ÉS VAK. Nem kicsit, nagyon!

MIND-ÉN bennünk van. A MAG-ban, abban az EGY-ben, aminek lehet BÁRMIFÉLE „kerete”, azaz külső megnyilvánulása.
MIND-ÉN és minden a TUDAT-ban dől el és ott is változik.
SOHA NEM KINT – CSAK BENT!!!
Aki kint keres – az a MŰ-VÉSZ-t fogja megtalálni és a „Műveszedelmet” gerjeszteni. Ők a TÜKRÖT istenítik – és nem látják a VALÓ-VILÁG-ot, mert csak az az egyetlen, mely MEG-VILÁGÍT-ani képes!
(10-01)