Reggeli Rituálé 2021-06-18-án

 
MOTTÓ: ÉRZELEM ÉS ÉRTELEM
 
Ebből a felállásból mi más is lenne elsődleges a mai napra, mint az ÉRZELEM. Pontosabban az ÉRZET, az ÉRZÉKELÉS. Miért? Egyrészt mert a Tarot-ból az INTUÍCIÓ lapja érkezett, aztán UTÁNA a FŐPAP, mint a tudás lapja, másrészt pedig a „Teremburán” ma a HOLD és a VÉNUSZ között áll fel egy kvintil, azaz MÁGUS fényszög. Mit jelent mindig a MÁGUS fényszög? A mágikus erőt. Azt, amit NEM érteni kell – hanem ÉREZNI. Amit magunkkal hozunk, ugyanakkor a működtetéséhez mégiscsak kell a TISZTA ÉRTELEM és SZÁNDÉK is – mert másképp nem marad tiszta. Ez nem vitás.
 
A megértéshez is elengedhetetlen a tiszta szándék, hisz sok ember rendelkezik különleges képességekkel, erővel, de visszafogja, nem használja, mert nem érti, miért kapta, mit kezdjen vele. Fél a képességeitől, mert ostoba emberek tudatlansága sötét árnyékot vet rá. Ezért elfojtja. Pedig ha MAG-a és mások javára fordítaná, amit tud, saját élete is boldogabb lenne...
Az ember a földi-anyagi világban elveszett, ha nincs mellette valaki. Ha nincs egy segítő-támogató kísérő erő. Hiába „Isten”-ember az ember: az anyagba süllyedéssel elfelejti képességeit. Ha JÓ segítőt kap maga mellé, aki tudja őt EMLÉKEZTETNI, akkor fel tudja hozni magából a varázserejét, azaz a MAG-US-I képességeit...
Tulajdonképp ezért vannak a Földön a tanítók, hogy olyan impulzusokat adjanak, olyan katalizátorok legyenek az általuk közvetített tudással, ami a MÁSIKBAN felébreszti SAJÁT emlékezését.
Így van ez a született tehetségeknél is. Például Boros Misi is egészen biztosan nem véletlenül született abba a családba, amelyikbe, ahol a szülők MEGLÁTTÁK, felismerték a gyerekben a MAG-ával hozott tehetséget és elindították földi pályafutásán....(8.08-kor...)
Ugyanakkor – épp a 8-asok mutatják – hogy hiába a segítő, hiába egy katalizátor, a MÁGUS képességeket FELHOZNI, működtetni TEN-MAGUNKNAK KELL!!! Helyettünk senki soha nem fog cselekedni. Helyettünk senki soha nem fog felelősséget vállalni.
Az ajtóról leverheti valaki a lakatot – de kinyitni és rajta kilépni NEKÜNK KELL!!
 
Ma az ingám a Kék vér I-es kötetét jelölte ki. Újabban azt csinálom, hogy tartom az ingát a könyv felett, megvárva, hogy rámutasson, HOL van PONTOSAN a napi üzenet. Mutatja is, hogy lapozzak még, előre vagy hátra, aztán egyszercsak megáll, jelezve: NE MENJ TOVÁBB. Itt van!
És MINDIG telitalálat!
Ahogy ma is.
Szinte felnevettem, amikor magam elé vettem a könyvet és megnéztem, mire mutatott rá az inga....
Tulajdonképp feltette a koronát a tegnapokra, vagy inkább teljes visszacsatolást adott a két utolsó video témájára. Nagyon hálás vagyok a „VEZETTETÉSNEK” (ami a tegnapi penzum szerint ténylegesen működött is, hisz lekvárfőzés közben, mindent lecsapva jelzett be a hajtóerő, hogy MONDJAM KI, ami felgyülemlett)
Amikor azonban az emberből kiürül az információ mennyiség, akkor össze tud esni és „tapadni” mint egy üres lufi. Jön az elbizonytalanodás: biztos, hogy jól mondtam, amit mondtam? Helyénvaló volt?...
Ezt a mechanizmust a MAG, vagy a „Felsőbb Vezetésünk” minden bizonnyal jól ismeri, mert mindig küldi a rábólintást a KÉT-S-ÉG-be zuhanáskor – ahogy most is.
 
Idézem:
 
„Az a baj, hogy a mai ember nem akar gyötrődni, nem akar megdolgozni a jussáért. Ezért sokkal könnyebb a telefonkönyvből kinézni egy magát reklámozó jós vagy látó számát. (Megj.: vagy tőlem kérdezni konkrét információkat – 8.21...). Így elmondom, bármennyire fájdalmas is: MINDENKI PONT AZT KAPJA, AMIÉRT FIZET. KÖNNYŰ MEGOLDÁSÉRT ANNAK MEGFELELŐ ÉRTÉKET KAP MAJD.
Senki, még egy tisztánlátó SEM képes a saját mélységeinkig teljesen lejutni, a LEGerősebb, a LEGgyógyítóbb feloldozást megadni. NINCS KÜLSŐ MEGOLDÁS, GYÓGYÍR SEMMIRE, EZT VAGY MEGÉRTJÜK, VAGY NEM.... a DÖNTÉS MINDENKINEK SAJÁT KEZÉBEN VAN, AMIBE NINCS JOGOSULTSÁGOM BELESZÓLNI. BÁRMIT DÖNTÜNK, AZ A SAJÁT ÉLETPROGRAMUNK ÉS TANULÁSUNK RÉSZE LESZ.”
 
Nos, ebben a néhány mondatban benne van mindannak az eszenciája, amit az összes videoban elmondtam idáig. De leginkább az utolsó 3-ban....
Én adhatok felvilágosítást, adhatok információt, adhatok ÉRZETET és TUDÁST, felismerést és összecsengést – de abba, hogy a kérdező ezzel mit kezd, beleszólni nem tudok. Az a SAJÁT, EGY-ÉN-i döntése. Ha hozzám eljutnak információk, melyek MÁSOK JAVÁT szolgálják, akkor kötelességem tovább adni. De afelett nincs befolyásom, ki milyen szinten rezeg össze az információ rezgésével, hisz nem tudhatom, tenmaga HOL TART....í
(8.27-kor... mondhatnám, megint megérkezett a VEZETTETÉS rábólíntása...)
 
A fentiek mentén minő „véletlenül” ma KÉT angyali energia is érkezett támogatónak: ARIEL mint az ÉRZET, a MERSZ, a MER, a MÉR-T-ÉK angyala, valamint URIEL, (főpapi analógiaként) a MAG-tudás angyala. Ő szokott emlékeztetni minket, hogy TUDOD, hogy TUDOD, tehát eszerint tedd a dolgod!
A tetthez azonban nem árt egy TŰZERŐ – ezt pedig ARIEL fogja megadni...
Csak kérni kell....(8.44-kor )