Reggeli Rituálé 2021-06-16-án

MOTTÓ: ÚJ KÖR
 
Ma előbb néztem be a facéra, mint hogy függetlenítve magamat minden behatástól, nekiültem volna megírni a Rituálét..
De, megint csak elmondható: nincsenek véletlenek - amikor az ember követi az ösztöneit! Ugyanis az első amit megláttam, Zsiborás Márti (ZSIBONGÓ) sorai voltak a messengeren, amit be is emelek most, mivel TÖK-ÉL-etesen összecseng a Rituálé üzenetével.
Lássátok és érezzétek, hogy ha az ember JELEN van a jelenben, akkor az EGY-et fogja befogni :
 
„Számadás ideje elérkezett, az út bezár.
Az IGE IGAZ, EGYben áll.
Sorompó felhúzva,
út szabad, kinek a lelke a földtől elszakadt.
Indulnak a lelkek, a kékek.
Zöld a lámpa.
Meglátjuk a láthatatlant!!
Meghalljuk az eddig hallhatatlant.
Minden idők kereke megfordul!!"
 
Kártyát is vetett Márti a mai napra a versike mellé és hát mit mondjak: csodálatos érzés, amikor SZÉTÁRAD az emberben a BIZ-ONYOSSÁG tudata és ÉRZETE, mert LÁTVA LÁTJA a TELJESSÉGET, azt, miként függ össze minden a MIND-ÉN-nel!!!
Értjük?
Érezzük?
 
A „TEremburán“ délutántól a NAP és a HOLD "mágikus", azaz kvintil fényszöggel kapcsolódik egymáshoz. Miért van ennek jelentősége? Mert a NAP fellép a TEJÚTRA.
A “Tejúton” pedig nincs lacafaca, nincs kenés és kendőzés, nincs mellé-és félrebeszélés vagy megvezetés, vagy meg-vezettetés, hanem CSAKIS az EGY-IGAZ-IGE(N) pulzálja a REND-SZER-be a maga EGY-IGAZ-IGAZSÁGÁT . Ha mindez a NAP-on, mint a rendszer “szellemi vezérén” keresztül érkezik, akkor azt jelenti, hogy a "Felső vezetésben" fog az IGAZSÁG mindent átjárni.
A HOLD az OROSZLÁN csillagkép előtt haladva a NEM LÁTHATÓ VILÁG EREJÉT és VEZETŐ MINŐSÉGÉT jelzi, ahogy létünkben is az IRÁNYADÓ a SZÍV és NEM AZ ELME!!
A valódi, EGY-IGAZ ERŐ mindig a LÉLEKBŐL fakadó, a nem látható tartományokból. Mindenki megtapasztalta már az életében, milyen az a "LELKI ERŐ"....
 
A HOLD ma azt érezteti velünk, hogy a TELJESSÉG, a MIND-ÉN-S-ÉG BENNÜNK van – és NEM KINT.
Pontosabban BENT IS és KINT IS – de a KINT majd utólag alakul a BENT alapján.
Mindezt ELMÉVEL SOHA nem fogjuk IGAZÁN megérteni. Ha megpróbáljuk analítikusan megközelíteni, egy pontig sikerrel járhatunk, de ahogy a "Minden" és a MIND-ÉN viszonya (a magyar nyelv mágiákus tudása által) összevetésre kerül, már megborul.
Innen MÁR CSAK ÉREZNI lehet a kozmikus működést...
Akinek ez nincs meg, az egytől egyig "kiüti" magát - de ez így jó, mert pontosan ezen a ponton lepleződik le minden elmealapon működö spiri-guru-matykó...
Aki SZÍVÉVEL LÁT, az ÉRZI és ÉRZÉKELI a rajta átjullámzó I-GÉT, "ÁT"-ÉL-I MIND-ÉN-S-ÉGet, az ÉN teljes kiteljesedését!!
Értjük?
Érezzük?
 
Az ÁT-ÉL-É-S (tessék ÍZ-(IS)-LEL-getni a gyököket, mert a magyar nyelv IS-MER-etére ráhangolódva szó szerint ÁT-LÉNY-ÉG-ülhetünk, alapozva a Kék vér könyvekre), és EZ hozza meg mindig a spirális kígyó-örvénybven az új fordulatot, ami által VALÓBAN ÚJ KÖRT indítunk el a működésünkben!
No, ez jó bonyolultan és elvarázsoltan hangozhat - de hát mágus-fényszög van, aki mágus akar lenni, annak MAG-jába kell menni...
 
Sokszor elmondom: EGY és CSAK EGY IGAZ-S-ÁG van.
EGY ÉLETFA – de annak sok ÁGA.
Van az IGAZ-S-ÁG és van a HAM-IS-ÁG.
De ettől a FA még EGY. És tenmagában IGAZ.
Az IGAZ pedig tükröződhet a FÉNY-ben, illúziót keltve a LÁTSZAT birodalmában...
Mindig és mindenkor EGY-ÉN-I döntés, melyik ÁGÁN csücsülünk a fának és melyik nótát fütyüljük! Milyen hangfekvésre hangoltan?...
Egy rigóból soha nem lesz veréb. És fordítva sem.
De bennünk megvan a DÖNTÉS szabadsága ahhoz, hogy HAMISAN zengjen a hangunk – vagy IGAZAN!
 
Ma ÚJ KÖRT kezdhetünk. Megint...Megint egy szinntel feljebb a spirálon..
 
Ma – ha már tegnap sikerül kitakarítanunk - immár LETISZTULVA, bent IS, kint IS, ÚJRA-gondolva, ÚJ gondolatot a FÉNY-re kibocsátva, azaz, a megvalósulás útjára téve, elindíthatunk egy ÚJ KÖRT tengamunkban.
10-01-et mutat az óra… mondhatnám „bingo!“
Mit jelent mindez a gyakorlatban?
Hát azt, hogy megint fordítunk egyet a hozzáállásunkon.
Megint TÖBBET fogunk be a világból.
Egyre inkább ki tudunk emelkedni abból az információs és kommunikációs katyvaszvból, ami az ELMÉT irányítja.
A „nagy cél“ egyfajta semlegesség elérése. Ami nem egyenlő a közönnyel és közönyösséggel.
A körülmények KIVÁLTHATNAK bennünk érzelmeket, ami teljesen természetes is – csak rajtunk áll, hogy mennyi ENERGIÁT adunk neki.
Például: látjuk, hogy a családon belül a rokonság a gyerekeket is elkezdi oltatni, mi pedig érezve tudjuk és tudva érezzük, hogy NEM KELLENE. Mert ez NEM IO!! A helyzet felkavar minket. Tehetetlennek érezzük magunkat. De el kell tudnunk ENGEDNI annak TELJES tudatában, hogy eljutottunk immár a látásnak arra a fokára, ahogy tudjuk: MINDEN EMBER TENMAGÁÉRT FELELŐS.
Én szólhatok: de ennél többet nem tehetet. Pont.
És ha pont, akkor pedig már felesleges turboztatni magunkat a helyzeten.
Sokan vagyunk úgy, hogy a vége felé haladó világ MINŐSÉGE és a minőséghez tartozó állatok, állati viselkedések (legyen az kutya vagy épp veréb, meg galamb, akik hangosak, koszosak és CSAK az emberek közelében élnek meg, de az emberi létminőségnek is egy NAGYON ALACSON FOKÁN), rettentően irritálóak. Mintha a felkavarodó szemét, alja, melynek kisöprése immár a küszöbön áll, még megmutatná magát, hogy na, EBBEN a VILÁGBAN VAGY.
MÉG. MOST. DE ENNEK LESZ VÉGE! EZ AZ, amitől SZABADULNI AKARUNK! EZT NE AKARD MAJD VISSZA!
Tudnunk KELL majd LEVÁLNI és leszakadni….
Ugyanis a „nagy döntés“ ideje el fog jönni.
Ahogy a Nibiruról szóló videoban elmondtam, jövő tavasszal mindenképp... Akkor, amikor a "Teremburán" az összes bolygó “egy sorba áll”. Hasonló helyzet és hasonló döntéshozatal már volt 2020-ban is, amikor a covid “kitört"...
Mire idáig eljutunk, már TELJESEN TISZTÁNAK kell lenni ahhoz, hogy a SZÍVÜNK TUDJA: mit akar és mit nem. Ekkorra már SEMMI csábítónak nem szabad maradnia, ami vissza tudnak húzni minket.
De addig még hosszú az út.. még lesz néhány ÚJ KÖR...
 
Napunk kísérő angyala (vagy pontosabban fogalmazva ERŐ-MINŐSÉGE) RAZIEL, a TISZTÁN ÉRZÉKELÉS angyala.
Hmmm… a fentiek alapján ki más is lehetne…
Tehát, az ESÉLY megvan ma egy új kör indítására.
Nem kint – bent. Ahhoz, hogy majd amikor a KINT ideér, már ne legyenek KÉT-S-ÉG-eink.
Akkor már NEM "KÉT ÉG" lesz –hanem EGY….
Amikor a HELY-ére kerül végre újra minden, és MIND-ÉN-KI...