Reggeli Rituálé 2021-06-14-én

MOTTÓ: LECKÉK
 
Ma újfent tanulni KELL.
Kinek mit, nem tudhatom, de biztosan van valahol mindenkinek egy olyan gyenge pontja, ami fogva tartja, amin nem tud túllendülni. MA erre rávilágítást kapunk.
Mondhatom, én már túl vagyok rajta, mármint a tanításon, tehát a megélés már átjárt...
Kicsit háborogtam is belül és azonnal elindult a hárítási üzemmód – de aztán beláttam, hogy teljesen megalapozott a tanítás.
Honnan érkezett? Természetesen a Kék vér könyvekből.
Ma érdemes felcsapnunk.
Vagy valami mást, ami nekünk fontos.
 
Én természetesen mindenkinek első nekifutásra a Kék vér könyveket javaslom, hisz „zsigerből” az ÁTALAKULÁS folyamatában segít bennünket, hogy mielőbb fel tudjunk rezegni a jövö JÖVŐhöz – de nem kötelező. Mindenkinek lehetnek szívéhez közelálló könyvei, melyekben ugyanígy meg fogja találni a neki szóló mondatokat, hisz a tanulásban úgyis a SZÍVE fogja vezetni – ha kéri természetesen.
 
Újra és újra elmondom: SZAKASZOSAN kapjuk a tanításokat, mert teljesen képtelenség minden téren azonnal átfordulni és megváltozni.
Legutolsó tanításnak a minket ALAPBÓL meghatározó terület és minőség marad, hisz abban van a mozgatórugónk – ezért nem mindegy, hogyan, milyen hőfokon működtetjük, használjuk.
Nekem, egy „4-es házas Nap-Mars-Vénusz” konstellációval a „hátam mögött”, vagy a „talpam alatt” természetesen a tűzenergiákkal van dolgom – nem véletlenül akadnak ki itthon az elektromos szerkezetek, ha a „hőfokom” kissé magasabb a kelleténél... Ugyanakkor ez az én működtető és hajtóerőm, „termékenységem”, eredményességem kulcsa is.
Tehát: ez az a terület, ami „utoljára marad” a hangolásban, mert ha rosszul csinálom, átlendíthet a másik oldalra, ami az önemésztés irányába fog hatni.
Mint ALAP-VET-Ő erőminőség, a tűz, nekem feltétlenül szükséges az EREDMÉNY-ességhez, másképp fogalmazva, ez egy LÉNY-ÉGI energia. ÉRZÉKENY terület, ami a legtöbb figyelmet kívánja az ÁT-HANGOLÁSban.. Ezért marad utoljára....
Hmm... most esik le, miket írok, automatikusan..
 
UTOLJÁRA!
 
Ezek szerint „Zsibongó” Márti jól érezte (már a hét közepe óta mondta, MÁTÓL valami bejön a térbe, megint valami NAGY EMELKEDÉS vagy FORDULAT.....). Most ehhez nekem meg teljesen spontán jött ez az "utoljára" szó...
Izgalmas, de nagyon!
 
Minden fordulópontban érdemes hátranézni és eszenciát vonni.
Kb 2010 óta lehet nagyon ÉREZNI, hogy VÁLTÁS van a SZELLEMI térben, hogy elkezdődött egy OLLÓ szétnyílása.
Halak világkorszak lévén, megmutatkozik a Halak KÉT SZÁRA.
Van aki KI-emelkedik – van aki VISSZA-kanyarodik...
Ágnes már 2007-ben megírta az Aranyasszony trilogiát, amiben ELŐRE VETÍTTE, jobban mondva BEHOZTA a TÉRBE a „Jövő JÖVŐ” képét.
Ezekben az években szaporodtak meg még erőteljesebben az ezoterikus iskolák, szellemi irányzatok – feldúsítva sok-sok félre-és megvezetéssel. De mondhatni, ez is egy „edzőpálya” volt sokaknak a SZÍV-SZŰRŐ felismeréséhez és működtetéséhez....
Aztán 2014-ben kiadásra kerültek a Kék vér-kötetek, melyek szó szerint ROBBANTOTTAK – jelezve, hogy elindult TÉNYLEGESEN a HELYREÁLLÍTÁS KORA. Elsőként a SZELLEMBEN, a LÉLEKBEN – amit majd természetesen leképez a látható térbeliség is...
E két időpont között 7 év telt el.
Ha 2007 előttre visszaszámolunk 7 évet, akkor 2000-ben a legismertebb és leginkább megújítást hozó iskolája Kovács Andrásnak volt. Ha valaki nagyot „dobott” a MAG-tudat ébredéséhez, akkor ő igen, egy remek csapatot összehozva, akik szellemben-lélekben-testben gyógyították az ébredni akarókat.
2000-2007-2014 és most 2021.... 3x7 év... A hetesség TÉR-IDŐ-beliségének HAR-monikus REND-jében..
Egy-egy hét évnyi szakaszban volt idő tenmagunk 7 rétegében javítani a hangoltságunkat, azaz HAR-MO-niába kerülnünk.
Most, 2021-ben elérkezünk a SZER-ELEM megelevenedéséhez, a FIZIKAI szintű teljes átalakuláshoz.
„Földön-vízen-levegőben”. „Anyagban-lélekben-szellemben”.
A jövő JÖVŐ ÚJ TUDATÚ világában mindhárom szinten ÚJJÁSZÜLETETT EMBERre van szükség (és nem „ember-FÉL-ére”)!
A 3 x 7 éves periódusban mindenki szakaszosan és fokozatosan kapta-vette a tanításokat.
 
De mihez szolgálnak a tanítások?
A BELSŐ LÁTÁSMÓD átalakításához!!
Tehát az ÚJJÁ-születés alapja a BELSŐ ÁTALAKULÁS!
De ez is "csak" mint LEHETŐSÉG!!! A szabad akaratot, a szabad döntést senki nem fogja senkinek meghatározni, hisz ha Isten BENNÜNK – akkor ki írja felül a mi döntéseinket???
A 3x7 éves ciklus átalakulásában az utolsó 3 év dobta a legnagyobbat - a hármasság rendjében.
2018-ban SATANA minősége, a FELELŐSSÉGtudat jelent, meg, 2019-ben az IGAZSÁG törte át a rárakott szürke felhőmasszát, majd 2020-ban meg"KORONÁZta" mindezt a vírus...a TELJES belső ELVONULÁS lehetőségével megkínálva az embereket.
Aki JÓL élt vele, aki RÁ-érzett ennek a helyzetnek a magvára és lényegére, megtette a LEGNAGYOBB lépést a belső ébredéséhez. Rengetegen döbbentek rá, hogy miként éltek EDDIG, hol volt ebben az értékrend, a fókusz, hol voltak ŐK MAG-uk ebben a minőségben és mindez hova vezetett...
Rá-ÉBRED-tek, hogy MIT NEM AKARNAK MÁR ezután!
Tulajdonképp ez volt a korábbi előkészületek ESZENCIÁJA a TELJES ÁTFORDULÁSHOZ, ami elvezetett aztán a kapcsolatok letisztulásához, a legnagyobb „takarításhoz”. Bent és Kint.í
Természtesen sokan visszasírták és sírják most is vissza a korábbi életüket. Őket CSAK a veszteségtudat jellemezte és jellemzi most is. Így hát ők voltak az elsők, akik azonnal KÜLSŐ megoldáshoz folyamodtak, melyet a külvilág készségesen és tálcán kínált: az oltásokat....
Akik BENT ÁT-LÉNy-ÉG-ültek, ÁT-ÉG-tek, azok MÁR LÁTJÁK az összefüggéseket, és MÁR KÉSZ-ülnek a kapuban álló VÁLTÁSRA...
 
A készülésnek pedig elérkeztünk egy utolsó, de leginkább minket megmozgató fázisához – amihez azért kapunk természetesen időt. Rajtunk áll, ÉSZ-re vesszük-e az üzenetet, az ADÁS-t, saját érdekünkben.. Most is megélhetjük egy csettintésre, egy pillanat alatt az átlényegülést – de biztosan vannak olyanok, akiknek azért ez nem megy olyan könnyedén.. Ők kapják az időt.
Közben NE feledjük: az Isten „NEM kicseszésre játszik” – tehát folyamatos és állandó a SZER-ETET-Ő energiája... Annak aki kéri, annak, aki meg-OLD-ani akarja mindazt, amivel még küzd...(9.39)
Ehhez a nagyívű munkához KÉT angyali energia is a segítségünkre érkezett (mert valahol a SZENVEDÉLLYEL, az ÉRZELMEKKEL van dolga másnak IS, nemcsak nekem):
HANIEL, a szenvedély, a tűz (és egyben a HOLD angyala), valamint ZADKIEL a TANULÁS-TANÍTÁS angyala.
Érdekes, hogy miként lehet Haniel a „szenvedély” és egyben a „hideg” Hold angyala is?
Hát úgy, amint azt az asztrokockák is megmutatták, a Hold, a 12-es ház és a Neptun jeleit kidobva: a LELKÜNK MÉLYÉN működő SZENVEDÉLYEKET kell ÁTHANGOLNUNK egy magasabb szintű működésre...10.01—tehát ingujjakat feltűrni...van tanulni- és tanítanivalónk...