Reggeli Rituálé 2021-06-13-án

MOTTÓ: HARMONIKUS KAPCSOLATOK
 
Érdekes, hogy ma a „Terembura” konstellációban SEMMI nem fedezhető fel abból, amit pedig az „Észközeim” EGYSÉGESEN üzentek, az angyalkártyával egyetemben!
Ugye-ugye: mindig mondom, hogy van a SZEMMEL LÁTHATÓ világ és van a SZEMEN TÚLI, mely MINDIG FELÜLÍRJA a fizikai síkon a fizikai „készülékekkel” befogható üzeneteket!
Ezért NEM LÁTJA SENKI a NIBIRUT SEM – mert NEM a fizikai szemnek szól!
 
Jézus is – ellentében a mai időszámításokkal – egy Nibirui váltással érkezett a Földre és előre jelezte, hogy azoknak fog majd ÚJRA eljönni, akik NEM ALSZANAK! Tehát, az ÉBEREKnek!
Természetesen ez a tanítás megintcsak nem a fizikai alvásra vonatkozik, hanem a SZELLEMIRE.
Jómagam ezt az éberséget úgy szoktam fogalmazni: JELEN LENNI A JELEKNEK A JELENBEN.
Mert csakis akkor érezzük és értjük meg a JELEKET, ha LÁTUNK és HALLUNK.
Erre a tompa átlagember azt mondja: mindenbe belevetítünk valamit. Aha... ja...lehet így is értelmezni..
Aki LÁT, nem tudja a VAKNAK elmagyarázni amit lát. A látás és hallás is ÉRZÉKELÉS. Minden érzékelésnek van SKÁLÁJA. A SKÁLA HANGOKBÓL áll. A HANG pedig nem más mint REZGÉS.
De a SZÍN is REZGÉS. Ezért köthető össze a hang a színnel...
A SKÁLA 8 hangból áll: 7+1-ből, mert a 8-ik maga az átfordulás egy újabb szintre.. Ez az OK-TÁV. Létünk is egy OK-TÁV-nyi az EREDETTŐL. Mert mindennek van OKA és OKOZATA. Az OK az 1, az OKOZAT a 8, ahol átfordulunk egy újabb OK-ba. Ez MA-ÁT, az IDŐ és TÉR kapuja, melynek SATANA az őrzője...
Mondhatjuk, hogy „nekünk nyóc”, azaz mindegy, mert nem számít, mert semleges.
A 8 valóban egy semleges állapot, amiben mér nem számít semmi sem, mert az okozatra MÁR nincs befolyásunk, ha elindítottunk valamit. Ugyanis az elindítás pillanatában megadtuk az OKOZAT-ot mint eredményt. Ez természetesen se nem jó, se nem rossz, mert NINCS MIT minősíteni. Ahogy egy döntést sem lehet. MIHEZ KÉPEST jó vagy rossz valami??
Ki határozza meg a viszonyítást alapját?
Ha a NIBIRU kataklizmákat hoz, és „KIFORDÍTJA A VILÁGOT A SARKÁBÓL” – mert megfordulnak a pólusok és például „Grönland” újra „grün-grön”, azaz ZÖLD LESZ , és ezzel a kifordulással együtt egy MÁS TUDATSZINTŰ VILÁG fogja elkezdeni működését, amiből végre eltűnik a leuraló erőszak, a lárma, a másik lesz@rása – akkor ez a kataklizma rossz?
Eltakarítja a szemetet...Szet(h)-választja a MAG-ot az OCSUTÓL! És végre fel lehet lélegeznie mindazoknak, akik már fuldokolnak a szennyben, a mocsokban, a zajban, és tehetelenek, mert JÓ szóval semmire se mennek, az erőszak pedig nem kenyerük.
 
A mai nap, mint a harmonikus kapcsolatok napja, ERŐSÍTI azokat, akik EGY HÚRON PENDÜLNEK.
Még akkor is, ha kívül látszólag nem történik semmi. De ÉRZÉKELÉSBEN, ÉRZETBEN az össztartozók ÖSSZE-TART-anak, azaz tartják egymást, mert KÖRBE-TARTOZ-nak, akik TARTJÁK a Jézusi tanítást: ÉBEREK a JELEKNEK.
 
Az „észközeim” ma az IKREK jelét küldték, az 5-ös házat, és a Neptunt.
A kártyból a HÁZASSÁG lapja érkezett, az angyalkártyából pedig RAGUEL, mint a „Harmonikus kapcsolatok” felelőse – aki egybéként még a TISZTA ÉRZÉKELÉS angyala is. „Neptuni” minőség – és lám, a Neptun jele érkezett....
Az IKREK, a TE és ÉN viszonylatának mutatója. Szorosabb és tágabb értelemben egyaránt. Kis „én” és a nagy „ÉN”. Aztán az EGY-és-MÁS kapcsolódása..
Az Ikrek, fent a „teremburán”, egy KAPU-t is jelölnek. Egy ÁTJÁRÓT, a látható és láthatatlan világok viszonylatában.
A Neptun ugyancsak a láthatatlan világok EGY-tudatát pulzálja, a LÉLEK-ben összetartozást.
Az 5-ös ház jelezheti a „gyermeket”, azaz a MEGÚJULÁST. Maga az 5-ös szám pedig a VÁLTOZÁST.
A mozdulást. A kimozdulást. Az „5-ről a 6-ra jutást”....
Érdemes hát figyelni, hogy KINT mi változik. „BENT” amúgy is alakulunk – bár ahogy figyelem CSAK AZOK, akik tényleg nyitottak a JELEKRE.
 
Nagyon jó érzés az összetartozás, amikor a másikkal félszavakból is megértjük egymást, mert – ahogy fentebb is írtam – EGY HÚRON pendülünk.
A Neptun az UNIO MYSTICA jelölője, az EGY vagy EG(y), azaz ÉG-i TUDAT eredője.
Ma összatlálkozhatnak azok, erősítve-segítve egymást, akik ezt az ERED-Ő-T érzik, érzékelik, hogy azt a bizonyos ANA-HIT-HíDJÁT tartani tudják EGY-S-MÁS-ban!
(7.44-kor befejezve....)