Reggeli Rituálé 2021-06-03-án

 
MOTTÓ: FOGOD AZ ADÁST?
 
Mert az adás jön....
És szokás szerint egyedül rajtunk múlik, vesszük-é vagy sem.
Még a kísérőangyalunk SEM változott tegnap óta: ma is RAGUEL van mellettünk, aki a „TISzTA ÉRZÉKELÉS” angyala.
Egyértelmű? Egyértelmű....
 
„Kérj és megadatik”- mondja a tanítás, tehát a lehetőségek tárházának az ajtaja tárva-nyitva, szabad akaratunk dönti el, hogy bemegyünk-e vagy sem.
ÉS ez MINDEN téren így van!
A „naaaaagy” dolgokban és a kicsikben egyaránt.
A kísértésekkel és az angyali segítségekkel is.
De leginkábbb a HITÜNKKEL!!
 
Mint tudjuk, mostanában a HIT PRÓBÁJÁT éljük. Illetve nem is kimondottan a próbáját, hanem a SZINTJÉT. Kinek MIBEN és HOL van a hite? Az ÉGIEKBEN vagy az ANYAGBAN?
ANA-ban vagy ATYA-ban? NEM mindegy!
EGY-ben van vagy HASADT-ságban?
Aki dönt: dönt.
A döntés után pedig nem lesz visszaút.
Hamarosan.
 
Ahogy mondtam vala feljebb: a lehetőség mindenkinek adott és nyitott.
A SZÓ-szólók munkálkodnak, egyre-másra jönnek elő a „második sorból” a csendesek, a hallgatók – de a TISZTA ÉRZÉKELŐK.
Akiknek „éles az antennája” és veszik az ADÁST.
Ráadásul nem csak veszik, hanem ÉRZIK és ÉRTIK!
Ráadásul már évek óta.
Eddig nem lehetett őket hallani, mert az első sor nagyhangú „spirituális vezetői” (már maga a szóösszetétel eleve LEHETETLEN), önjelölt bolygóküldöttek és táltosok, anyagba veszett asztroszakértők, akik elvégeztek ugyan számos ELME-alapú iskolát, mégis egyet nem tesznek meg, hogy a LÉNYEGRE felnézzenek: a csillagos égre és ÉREZZENEK!!
Nos, erről az „első sorról” sorban hullanak le a leplek: egymás után derülnek ki az emberi minőségek, melyek bizony az égig érő fának nagyon is csak az alsó ágainál járnak.
Sőt.
Annak is alatta....
 
Nagyon sokat köszönhetünk az egész oltáshisztinek, a járvány-sztorinak, mert ezek nélkül a „földi” ember NEM ÉBREDNE! Tökéletesen és vasmarokkal fogta meg az álcák kendőit és rántotta le mindenkiről. Kivétel nélkül!
Nem csak a király vált meztelenné – hanem az egész nép!
Magukat oltató spiriguruk, egyházi vezetők: MIND EGY SZINT és EGY KATEGÓRIA. Azaz?
A FÉL-ELEM működtetői!!!í
A világ, mint tudjuk SZÉT-VÁLIK. De nem a FÉL-FÉL kettőssége mentén, hanem az EGY-tudat és a FÉL-ELEM között. í
Az EMBER és az „emberfélék” között.
Látható? Látható..
Kódja: az oltás.
Látható? Látható..(és erre most besípolt a fülem....)
 
A „Második sor” eddig is éber volt, csak hangot nem kaphattak az első sor nagyhangú mellveregetői miatt...
Persze ez nem jelenti azt, hogy CSAK ilyenek álltak és állnak elől, gondoljunk csak Golenya Ágnesre. Vannak tiszta emberek, de ők nem is tekintik magukat vezetőknek.. ÉS nagyon kevesen vannak. Ők „ADÓ-VEVŐK”: amit kapnak, azt át is adják. Elkötelezettséggel, szívós munkával és kitartással. EGY-ÉN-es DERÉKKAL!
Most, azok megerősítése érdekében, akik TISZTÁK MARADTAK, szépen, finoman, de egyre erősebben hallhatóvá válnak azok is, akik eddig csendben figyeltek, vették az adást, akár álomban, akár meditáció során, akár „csak úgy”, ahogy „jött”.
MOST tapinthatóan eljön az ideje annak, hogy az ő VILÁGOS, EGY-SZER-Ű és TISZTA üzeneteik napvilágot lássanak és eljussanak minden ÉRTŐ FÜLHÖZ. Minden antennához, mely „irányba van állítva”.
Ők lesznek azok, akik TARTJÁK a KÖRT, akik „KÖRBE TARTOZNAK”...
Már sokszor elmondtam és leírtam: az IGAZ ÉGI, FELSŐBB üzenetek MINDIG TÖMÖREK, LÉNY-EG-RE törőek, EGY-SZER-űek.
Mert a SZER-ről szólnak, amik TÉNY-LÉG-esen ETET-nek.
Ezekből az üzenetekből VALÓBAN ÉREZHETJÜK, hogy a JAVUNKAT akarják és azt, hogy mi is a SZER-ETET.
Ennek köze nincs semmiféel szirupos, csorgós „szenzsermeni”, vagy „máriaüzenetekhez”.
Ami hosszú lére eresztett, nyáltól csöpögő, az egytől egyig FÖLDBŐL, AnYAGBÓL, ELMÉBŐL farigcsált üzenet. Minél hosszabb, annál kacifántosabb, annál inkább a FÉLRE-és MEGVEZETÉST szolgálja. Mert tényleg szolgál valakit. Mert tényleg valakinek az ÉRDEKE mentén született... „Szakrálisan” persze.
Ahol meghalljuk ezt a „szakrális” jelzőt – na onnan FUTÁS.
De gyorsan! Hamis a baba, hamis a próféta, hamis az üzenete...
 
Augusztusig biztosan számíthatunk arra, hogy FOKOZÓDNI fog a hülyítés. Fokozódni fognak az ELMÉNEK szóló üzenetek, annunakikról, sárkányokról, földönkívüliekről, Trumpról és „kollégáiról”, a „Nasa látta, hogy...”, Szűz Máriától érkező, „CSAK” a magyaroknak szóló, a magyarság megváltását előrevetítő üzenetek.
VIGYÁZZUNK!!! EZEK HAMIS PRÓFÉTÁK HAMIS ÜZENETEI!!!
De fokozódni fog az OLTÁS-NYOMÁS is.
"Viktorunk" stílusa látványosan, hallhatóan megváltozott: immár tapintható benne a fenyegetés, az erő és agresszió...
 
Viszont augusztusig FOKOZÓDNI FOG A TISZTA ADÁS is!!
Mely általában egymondatos vagy rigmusba szedett.
TÖMÖR.
Jellemzője az ilyen égi üzeneteknek, hogy BELÉNK ÉGNEK.
Ha hajnalban érkeznek és sikerül megjegyeznünk, akkor napokig „rágódunk” rajta – pontosabban az elménk, amely szétcincálja, analizálja. Magáénak akarja – pedig ezek az üzenetek az ÉRZÉKELÉSNEK szólnak. BÉL-szinten.
Mert ZSIGERÜNKBEN érezzük és ÉLJÜK....
Nos, száz szónak is egy a vége: FIGYELJÜNK!
Legyünk nagyon körültekintőek és figyeljünk az ÉRZETEINKRE!
Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni az elme kötöszködése által, amikor érkezik egy egyértelmű ÉRZET – és felül akarjuk mindenféle magyarázkodással írni. NE tegyük!
A DÖNTÉS a saját kezünkben van.
Mindig.
És biztosan lesznek olyanok, akik az általam egy oldalban leírtakat néhány „tömör gyönyör” mondatban, SZÍV-hez szólóan fogják elmondani ...Érezve hallgassunk rájuk!
(9.22-kor....)