Reggeli Rituálé 2021-05-24-én

MOTTÓ: TUDOM hogy TUDOM, mert TUDOM

Nos igen, ezt nevezhetjük VALÓS vagy IGAZ tudásnak – és nem azt, amit az ego befog a világból.
Ez a „Tudom, hogy tudom, mert tudom” egy annyira MÉLY, ALAP-VETŐ (szó szerint ALAPOT ADÓ) meggyőződés, ami egyenlő a HITTEL, mely hit azonban NEM ÉSZ, hanem SZÍV-alapú.
Tehát?
Ha a hit, a meggyőződés egyenlő a „tudom”-mal, akkor a „tudom” milyen tudás? Igen. SZÍV-TUDÁS.
LÉLEK-TUDÁS.
Aminek ereje, meggyőződése természetesen NEM EGYENLŐ a bigottsággal!!
A bigott, dogmatikus ember is „meggyőzött”, de ő mereven eltántoríthatatlan. A nevében benne van: ő dogmákhoz, KÜLSŐ DIKTÁTUMOKHOZ ragaszkodó. Olyanokhoz, mint amit az egyház mond és tanít. Gondoljunk csak a papok, a szerzetesek, a mohamedánok vagy a haszid zsidók formai merevségeire, egyenruhájára, szigorú napi beosztására, amelytől ha eltérnek, már büntetik magukat.
Ez a fajta fegyelem KÉNY-SZER és nem belső igény. Ezenkívül természetellenes, mert épp a lényeget öli meg a lélekben: a LÉT SZABAD TUDATÁNAK AZ ÖRÖMÉT.
 
Vannak persze olyanok, akik az ilyen világtól elzárt közösségeket szívből fakadóan keresik és ezért jól is érzik benne magukat – de ők vannak kevesebben. Akik a szokás és a hagyomány miatt kerülnek be egy elzárt rendszerbe, elérhetik azt, hogy a belső igény összecsengjen a külső akarattal – de ehhez nagyon hosszú „betörési időre” van szükség.
Akárhogyan is nézzük: minden dogma MEREV és bizonyos CÉLt szolgáló, leginkább ALÁ-zatra nevelő. Működtetője a HATALOM, az uralás, az AKARAT, az ego be-és letörése.
A kozmikus tudat is az egon túlmutató – csakhogy a vallási módszerek köszönő viszonyban nincsenek vele. A vallás ego-letörésének a célja kimondottan a MEG-törés. És nem a FELÜL-emelkedés, hogy a hívei eljuthassanak a kozmikus szabadság megtapasztalásához (8.55-kor leírva...)
A „tudom hogy tudom, mert tudom” – a vallásokkal teljesen ellentétesen – egy mélységes belső indíttatásból fakadó tudás. Sokan „kódolva” hordozzák magukban akár életeken keresztül is, mert nem társul hozzá egy külső visszacsatolás, hogy a belső tudás egy „IO” tudás.
A „MOST”-ban, a jelen életünkben a „KÉK VÉR” könyvek azok, melyek a legintenzívebb dekódolást lehetővé teszik. Sok emberben feltörik a lakatot, hogy a felszínre hozzák a belső „tudom”-ot.
Miért pont most?
Mert MOST értünk bele abba az IDŐbe itt a TÉR-ben egy "MEG-VÁLT-áshoz".
Viszont a „tudom hogy tudom, mert tudom” megkíván, épp a VÁLTás miatt és érdekében, egy bizonyos ÉLETMÓDOT. Egy LÉLEKMINŐSÉGET. Egy TUDATSZINTET.
A TUDAT MÉLYSÉGI eredetű.
Az ész, a gondokodás FELSZÍNI.
De mivel minden EGY, a MÉLYSÉG és a FELSZÍN képes összehangolódva eggyé válni - ahogy ezt a NEPTUN és a MERKÚR a „Teremburán” most épp lehetővé teszi.
Hogyan válik ez láthatóvá az életünkben?
Úgy, hogy a GONDOLKODÁSUNK egészen más, mint az „átlagé”. Másképp viszonyulunk mindenhez. Másképp látunk, más EGYSÉGBEN vagyunk.
 
Mindezt tökéletesen visszaadja a „Gyönyörű zöld” c. francia film (amit 22-én osztottam meg).
A mai nap megélhetünk MAG-unkban magunkkal összeütközést. Amikor a FELSZÍN összeakad a MÉLYSÉGGEL. Egy ilyen „összeakadásban” csakis a MÉLYSÉG lehet a nyerő, mert onnan fakad az IGAZ ÉRZET.
Amit mindig szajkózok: HALLGASSUNK a MEGÉRZÉSEINKRE.
A SUGALLATOKRA!
Engedjük el a kontrollt, az ÉSZ irányítását, hagyjuk, hogy a SORS irányítson. Sokszor megtapasztalhattuk, persze utólag, hogy mindig jobban jártunk, ha hagytuk spontán megtörténni a dolgokat.
Ha nem mi akartuk mindenáron keresztülvinni az elképzeléseinket, akaratunkat.
Persze vannak olyan helyzetek, amikor a SARKUNKRA kell állni – na ezt a kettőt TISZTÁN elválasztani, hogy mikor engedjünk és mikor álljunk a sarkunkra, csakis BELSŐ ÉRZÉKELÉSSEL lehetséges.
Az intuíciónak engedni néha bátorságot feltételez.
Nos, pont ezért érkezett ma mellénk MIHÁLY arkangyal, azzal az üzenettel, hogy BIZTONSGÁGBAN VAGY!
Hallgass a belső hangodra és nem tudsz eltévedni.
Mert TUDOD,HOGY TUDOD – MERT TUDOD....