Reggeli Rituálé 2021-05-23-án


MOTTÓ: ÁTFORDULÁS EGY MAGASABB SZINTRE


....írtam mindezt le a lányomnak 10:10-kor, most pedig elkezdtem itt 10.11-kor.
Mindehhez talán mondanom se kell, hogy az asztrokockáim „véletletnül” épp a 10-es házat dobták ki. Hozzá a KOS jelét és a JUPITERT, tehát, TÉNYLEGesen egy ÁTFORDULÁST élhetünk meg egy egészen MÁS, ÚJ TUDATSZINTRE.
Nekem a mai penzum a Kék vér II-ből a 254-ik oldalon nyílt ki, az „Akasha” krónikánál, aztán folytatva az olvasást egészen a fejezet végéig, ameddig tartott bennem az érzet: MÉG... Tovább...
Természetesen megint voltak olyan szavak, mondatok, amelyek újfent egy teljesen ÚJ TÁVLATOT nyitottak meg, pontosabban ráerősítést, bíztatást adtak arra az érzetre, hogy EMLÉKEZZ!
Mert IDŐ és TÉR immár EGY-be ÉR a Napkapu átlépéséhez...
Mondhatni ez lehet „MAG”-án-ügy, ami igaz is – de IGAZ (JUPITER) még nagyon sokaknak is, akik TEN-MAG-ukban eljutottak ugyanerre az ÁG-ára a FOKOSnak és MEG-VIL-"ÁG"-osodtak a maguk módján..és csak egy rábólintás hiányzik nekik, hogy jól érzik amit éreznek.

A 21-i Rituáléban és a tegnapi videoban is elmondom, hogy bár a HELY-RÉ-állítás programja átíródott ugyan az ALCYON-tól a NAP-unkba, onnan pedig a Föld ZÖLD kristálymagjába (és ne feledjük ZÖLD a SZÍVcsakra színe!!), mely átíródást, akik FEL és ÖSSZE vannak hangolva, azon nyomban meg is éreztek – mégis a teljes működési mechanizmus beindulásához e sűrű anyagi rezgésminőségben IDŐRE van szükség. Akit érint, szó szerint el-ÉR és INT. Azaz EL-ÉR hozzá az INT-és.
Magyar nyelv mágiája:
I – mint IS-IS ereje
N – mint „N”, a víz, „Nephtil”, megÉRtés (egyébként az N betűnél zárja a nyelv a fogakkal a SZÁM-at) T – a T-kereszt, az akasztott keresztje, a „szív” útja....
Tehát, mi egy „INTÉS”?
Figyelem felhívás a koncentrációra. HOL és MIBEN van „TE”-nnivalója TE-néked.
Általában elengednivalónk. Változtatnivalónk. Megújulnivalónk. Átrendeznivalónk. Látásmódban, gondolkodásmódban, hitekben.


Jó felütés mindehhez most Pünkösd.
Mit küldött ekkor Jézus a tanítványainak? A SZENTLÉLEK EREJÉT!
A Tarotban az ERŐ lapján egy NŐ alakja látható, aki legyőzi az OROSZLÁNT. Száma a 11.
Ki az „ERŐ”? IS-IS! Egy és Egy. 1-1. EG és EG (y nélkül). Azaz ÉG és ÉG, mely bennünk ÉG!
ISIS nevének jelentése szó szerint ERŐ.
Ki IS-IS? IS-TEN-ANA, aki EGY, aki NEM nemes, aki úgy ANA, hogy „andorgün”, azaz EGY. Mert TELJES. A földi, testi hasadtságban a NŐK, az ANYÁK viszik tovább ezt az ERŐ-VONALAT.
Tehát KI a Szentlélek? És ki a Szentlélek EREJE, mely mint mustármag képes hegyeket megmozgatni? Legyőzni a HYM-OROSZLÁNT? NEMERÉT?
A HASYTÁS erőterét?
EGY-ÉRT-ELEM-ű. IGAZ?
IGAZ.
A katolikus, HYM-ségi egyháznak ki Babba Mária?
Az ISTEN ANYJA.
Hmm...van még kérdés?....
Mégis tolják az ELME programozásában az „atya” HYM-ségi fogalmát...
Az OROSZLÁN (LÁN=LÁNY=JÁNY...) SZÍVE a REGULUS. A "regulátor", a szabályzó ELEM. Mit szabályoz? Az ELHAJLÁST M-ÉRTÉK-RENDjét. Mitől? Az EGY-től. Mert CSAK EGY IGAZ(ság) van. Minél SZERTE-ÁG-azóbbak vagyunk, azaz SZER-TE-SZÉ-jjel szórtak, annál messzebb kerülünk tőle.
HOgyan lehet visszatalálni az EGY-be?
Ha ÖSSZE-szedjük MAG-unkat.
Értjük? Érezzük?

Minden az orrunk előtt van – és mivel a „minden” nem más mint a MIND-ÉN, tehát BENNEM van – akkor miért is nem látom, érzem és tudom? Miért nem nyílvánvaló az, ami NYÍL-vánvaló?
Azért mert az anyagi ELME eleme elem-észti az ÉRZ-ÉK-elést....Ahogy az N betűt kiejtve is a „N”yelv zárja szájpadlással a szájat. Ugyanakkor ez a zárás az, amelyik a belső út, a befelé figyelés felé megnyitja a kaput...
Ma két angyal is érkezett: RAFAEL a KI-GYÓ-GYÚL-ás energetikáját hozva, valamint RAGUEL, a TISZTA ÉRZÉKELÉSét..
Nos, igazi gyógyulás valóban csakis az érzékelések kiteljesedése által lehetséges. Hisz a betegségek, betekeredések KI-VÁL-tó okát csakis akkor tudjuk teljességgel megszüntetni, ha tisztán látjuk az utat, honnan jutottunk el hová....Mi VÁL-ik ki belőlünk mint TŰN-et az EGÉSZ-ségből...
10.41-et mutat az óra, mintegy teljes visszacsatolást adva az utolsó mondatra.. 

Ha meg tudjuk tenni, akkor ma pihenjünk, aludjunk minél többet és figyeljünk arra, milyen TÜN-eteink vannak, mi TŰN-ik fel az életünkben, és mi az ami el-TŰN-őben van?
Igazából minden TÜN-et TŰNÉKENY, mert csak látszat...Nem más, mint MUTAT-Ó arra nézve, hogy HOL van az OK elrejtve, amit nem érzékelünk, nem látunk. Ezért MUTATJA meg TÜNET formájában.
Derékfájásunk van? Túl sok terhet cipelünk. Lelkit, mentálisat, aggodalmat, kétségeket, komoly lehúzó önértékeléseket. Bizalomhiányt.
Fulladunk? Hol akadt meg az áramlás az életünkben? Mi az amit nem tudunk kiadni és befogadni? Vagy miből „vettünk be” túl sokat? Hírek? Emberek a környezetünkben? Anyós-após-rokonság-munkatársak szellemi sivársága ült ránk?
Nem látunk jól? Rövidllátók vagyunk? Nincs cél? Elveszett a jövőképünk? Hitünk? A reménységünk? Vagy csak a távlatokat fürkésszük és nem látjuk meg azt, ami az orrunk előtt van? Nem látjuk az embereket magunk körül, a szépet, a jót, ami adott és mindig csak a jövőt kergetjük? A „majd”-ot? Hogy boldog leszek akkor, ha...? És közben elfelejtem, hogy az ÉLET önmagáért szép?


Ezek csak apró kiragadott példák... de el lehet indulni rajtuk a belső úton az ÁT-FORDULÁS érdekében.. Nincs magasabb szint, ha MAG-unkkal nem vagyunk REND-ELEM-ében.
Ha tele vagyunk LE-HÚZ-Ó önértékeléssel, ha nem látjuk MAG-unkban azt az IS-TEN-GÉNT, aki pedig minket is működtet. Hisz a SZENT-LÉLEK EREJE bennünk van – és nem kívülről kapjuk!
Kívülről kaphatunk egy megERŐ-SÍ-T-ést, de az ÉL-et maga MAG-unkban van!
Nincs más dolgunk, mint EMLÉKEZNI, a kódokat feltörni, tisztán érzékelni!
(11.00.kor)