Reggeli Rituálé 2021-05-14-én

 
MOTTÓ: TARTÁS
 
Ma NEM hívtam le Rituálét. Ilyet még soha nem tettem, ez az első alkalom – ugyanakkor olyan ERŐTELJESEK a reggeli tapasztalások, hogy ha ez nem elég a „Híradásra”, akkor foghatom az ásót és a fejemre húzhatom a takarót....
Még azt se néztem meg, mi van a „Teremburán” - mert az érzés megvan, hogy nem is kell...
A mai napot ÉREZNI kell!
 
Az utolsó video a KÖR-BE-TART-ásról szólt.... Hogy ha valaki „alászáll”, azonnal érkezik a KÖRBŐL a segítség, mert így tudunk a KÖR-ben ERŐSEK maradni!
Természetesen ehhez elengedhetetlen, hogy MEGÉREZZÜK, MEGLÁSSUK és MEGÉRTSÜK a segítséget, azaz a módot, ahogy érkezik az üzenetet LÉNY-ÉGI-sége. És ez még mindig nem elégséges, csak "szükséges feltétel": ÉLJÜK is meg, amit kapunk!
 
Tegnap valaki rám írt, hogy az utolsó videonak a felolvasása halálfélelmet váltott ki belőle, sőt, a barátaiból is..
Nos, a VÁLTOZÁS, a magas rezgésű energiák, a HANGOLTSÁG nem mindenkire hat egyformán euforikusan. A változás első üzeneteinek „feldobó” hangulata után bizony jönnek a TISZTULÁST megkÍvánó helyzetek. De erről is írtam és beszéltem elég sokat. RÁLÁTÁST kapunk mindarra nézve, HOL van bennünk „lerakódás”, SALAK, aminek távoznia kell a MENTÁLIS és FIZIKAI testünkből egyaránt. Kinek a GÖRCS, kinek a BEFESZÜLÉS, kinek az EGO, kinek a leszűkült KRITIKA, kinek az ELME KORLÁTA, kinek a HITETLENSÉG a kihívója. Ha most „küzdünk”, ha „megpróbáltatásaink” vannak, azok mind azért jönnek, hogy LÁSSUK meg MAG-unkat. Szó szerint!!!
Természetesen ezek alól én sem vagyok kivétel.
Jómagam is küzdök magammal már napok óta, de ezt az állapotot is MEG KELL ÉLNI. És nem csupán a pillanat mennyiségében.
Néha kellenek napok, van, akinek akár hetek is. A benne BEÁLLT GÖRCS függvényében. Viszont állítom, hogy működik a KÉRJ ÉS MEGADATIK!!!
Ahogy MA IS – a Kék vér II-es kötetének a 345-ik oldalától egészen a 358-ik oldaláig végig KELLETT olvasnom minden sort és egy ÚJ szinten magamba integrálni. Jegyzeteltem is eleget....
Ezeket a sorokat, tanításokat MOST egészen MÁS tudattal olvastam, és még a könnyeim is kijöttek a végére, annyira benne volt a SZER-ETET, a VEZETTETÉS ÉRZETE.
SENKI NINCS MAGÁRA HAGYVA – de a „KÉRJ” nélkül nincs KÉRETLEN SEGÍTÉS!
Ezzel azért nem árt tisztában lenni.
 
A Nibirus videokban elmondtam: a jövő JÖVŐ egy olyan tudatszintű világot hoz, melyben az EGO FÉL-ELEME már NEM TUD működni. A felkészülés ideje, a „SZEMBE-SÜL-ÉS” azért hosszú, hogy megtanuljunk "MAG-olni", MAG-unkba LÁTNI, a MAG-erőnket felismerni, és működtetni, mert a MAG fog ELJÖNNI!! Mi a MAG? Az a MINDENT működtető SZER-ELEM energia, mely az ÉLET MAG-ja, hordozója. Az ŐS-ANA-MINŐSÉG, ami mindent átsző és EGY-be ÖLEL!!
Értjük?
Érezzük?
Azt is elmondtam, hogy ez az a KÉK TUDATMINŐSÉG, amiről a Kék vér könyvek szólnak. Nem véletlenül íródtak meg jó 7 évvel ezelőtt. Akik képesek MOST magukból a salakokat kitakarítani és MAG-ukból a leg-I-O-bbakat kihozni, ők lesznek az ÚJ KOR, a KÉK VILÁG GYERMEKEI, akik útjára indítják e korszakot.
Aki most KÍN-lódik – az legyen TISZTÁBAN azzal, hogy őrá is szükség van, különben nem kínlódna tenmaga TISZTULÁSÁVAL, hisz TISZTA LÉLEK és TUDAT kell ahhoz, hogy valaki ÖSSZE TUDJON REZEGNI a jövő jövővel.
 
Az elmúlt napokban, ahogy a legutolsó videoban is szó volt róla és ahogy ÉREZHETŐ IS – működnek a LE-VÁL-ások, a SZÉT-válások, a MÉLTÓ ls MÉLTATLAN minőségek elválasztása. Természetesen mindenkinek tenmaga működésének, hozzáállásának, viszonyulásának a függvényében.
Holle anyó kapui NEM VARÁZSÜTÉSRE állnak fel, hanem egy FOLYAMATBAN. De ennek megértése megint ÉRZÉKELÉS kérdése.
Folytatódik tehát a HANGOLÓDÁS – aki érzi, veszi, aki nem, az marad....Hol és hogyan?
Ezt mindenki meg fogja látni amikor IDŐ ÉS TÉR EGY-BE ÉR!
 
Zárszóként ma újból Zsiborás Mártától idézném MAI ÜZENETÉT:
 
„Nyitni kék, nyitni kék.
Kér az Égi Anya
Bölcsek asszonya
Kövessetek
Kérjetek
Szeressetek szer-elemmel
Szerv ülés
És nem lesz sérülés
Szív hídja
Mindenki magból indíthatja
Kapu nyitva
Most és itt!!!
Boni fác
Bontás a rontás
Mélységek mélysége
így lészen kékségek kéksége
Kétségből jön elő az egységbe“
 
SZER-V-ác - ahogy a tegnapi versben olvasható volt - "szerv-(v)ált".
"szerva itt - csere ott"...
Ma Bonifác napja vagyon, aki a "rontás levételét" hozta magával...
 
Úgy vélem, a fentiekből tökéletesen MEGÉLHETŐ, amit ugyancsak oly sokszor elmondok: teljesen mindegy milyen napi konstellációk vannak odafent a “Teremburán” – az ÉGIEK MINDIG megtartják maguknak a FELSŐBB AKARATOT, hogy ők adják meg a nap MAGját!
Élünk a lehetőséggel?
Ez a SZABAD AKARAT döntése….