Ezt a videot NEM tehettem holnapra.
MA KELLETT elmondani, kitenni, felolvasni...
Miért? Mert KAPUHOZ értünk.
Vagy inkább a KÖR-ÖSZT-úthoz?
Ahogy erősödik a KÜLSŐ nyomás - úgy jelenik meg az ÉG-Ő vágy mint ellenerő az ELLEN-TART-ásra... Mindnyájan alá tudunk merülni - de KÖR-TART-oz-ÁS-ban vagyunk EGY-MÁS-sal, ahogy segítjük, támogatjuk a másikat, amikor épp alászállásban van. És ez így IO. Ez a KERESZT-ÚT, a KERESZ-TŰZ, mely KI és ÁT-ÉG-eti bennünk mindazt, ami nem emel-ő....

A magyar nyelv mágiájával ismerkedhetünk e videoban, Horváth Krisztina üzeneteiben, mely április 28-án érkezett... Mi volt ezen a napon? Részlet az aznapi Rituáléból - melynek analógiái megtalálhatók Krisztina írásában:

"...a „Teremburán” megállt a Plútó. Természetesen LÁTSZÓLAGOSAN, innen a Földről nézve. Mivel számunkra mindig a „Föld a világ közepe” és abban mindig pont az „EGY-ÉN”, akiről épp szó van, ezért mindig a SAJÁT szempontunk szerint KELL figyelnünk a körülöttünk zajló életre és annak szereplőire. Hisz mindig minden szempontból az EGY-ÉN az, aki FELELŐS, aki ÉL, tenmaga ŐSEKÉNT és UTÓDAKÉNT egyaránt és akinek a KÜLVILÁG csak a „színpad”, a „sors-TÉR” tenmaga MEGÉLÉSEI szempontjából. De nem csak a külvilág, hanem annak minden tagja is. Ezért hamisak azok a tanítások, hogy bárkiért és bármiért is IMÁDKOZNUNK KELLENE!" Miért? Mert mindenki TEn-MAG-áért FEL-ÉL-ŐS!