Reggeli Rituálé 2021-05-12-én

 
MOTTÓ: „BOTOK KIRÁLYNŐ”
 
Ma a DEVA TAROT lapját hoztam mottónak, mivel maga a lap tökéletesen, mondhatni, egyszemélyben visszaadja a nap üzenetét, amibe még belejátszik a tegnap, az ÜRES HOLD hatása.
Legalábbis nekem biztosan...
 
Már korábban írtam, hogy nem tudom miért (12-e lévén mondjuk úgy, hogy a 12-es rendszer „megakasztott időminősége okán”) nevezik az „ÜRES HOLDAT” következetesen ÚJHOLDNAK, mivel a kettő NEM UGYANAZ!!!
Tényleg ledöbbenek azon, hogy nevesnek tekinthető asztrológusok SEM hajlandók GONDOLKODNI! Pontosabban „CSAK” ránézni az égre!!
 
„Üres Hold” az, amikor a Holdat teljesen kitakarja a Nap. Amikor egy halvány fénycsík SEM látszik. Ilyenkor a legmagasabb a dagály, azaz, ilyenkor tudnak az érzelmek túlcsordulni és minket elnyelni. De nem feltétlenül a magasrendű, hanem sokkal inkább a kétségek: ilyenkor tudjuk elveszteni magunkat, az érzékelő képességünket, ilyenkor tudunk „alászállni a lelki sötétségbe”, ilyenkor tudjuk hitünket elengedni....Tapasztalatból tudom, mert a tegnapom nekem pont ilyen volt..
 
Az ÚJHOLD azonban mindig ELINDÍT valamit!!! Nem véletlenül volt a 13:20-as, holdalapú időszámítás idején pontosan EZ az ELSŐ nap, a HÓNAP ELSŐ NAPJA! (13 holdhónap, és 2x 10 órás napbeosztás és 72 mp-es pulzálás ritmusában). A vizek kezdenek visszamenni, a kétségek alábbhagyni és a REMÉNYEK, a HIT, az ÉRZÉKELÉS újra működésbe lépni. egy ÚJ minőségben.
Tehát aki keveri a két dolgot, vagy nagyon ostoba vagy nagyon szándékos!!! Függetlenül attól, hogy MENNYIEN teszik ezt!!
Mivel a mennyiség alapvetően SOHA nem befolyásolja a minőséget.
Beemelnék egy égi üzenetet még tegnapról, amit egy nagyon kedves ismerős kapott, én meg tőle:
 
„Jó reggelt, mert jó a reggel. Lehull a lepel, kitakar.
Tisztul a látás, egy más látás.
Hangosodik a tömeg, mely nem a bölcsek köve.
Álljátok a sarat. Ez most égi akarat.
Semmi sem az, aminek látszik. Mindez csak átcikázik.
Leljetek végre békét magatokban.“ (Zsiborás Márta)
 
A mai Botok Királynő teljesen visszaadja ezt az üzenetet, mivel fordított pozícióban érkezett.
Mit jelöl ő?
Ő az egyik legmeghatározóbb lap a Deva Tarotban, nem véletlenül a címlapképe.
A KIRÁLYNŐ az ÉG királynője, aki mögött az ÉTER kapuja nyílik. Általa érkeznek a legmagasztosabb elvek a FÖLDRE. Ő tartja kontroll alatt a TÜZET és az ELMÉT. Aki ÚJJÁ akar születni, csak általa tud az éteri kapun átlépni. Mondhatni, ő a “MEGVÁLTÓ” ezen az úton. Fején viseli a szellemi tisztaság és a fokozott érzékelés koronáját – ami a szellemi átalakulás jelölője. A lábai alatt látható bot a MÉRŐ, a MÉRU, az ÉRTÉK-MÉRŐ, mely egyetlen EGY-EN-es lehetséges módja a FÖldi megnyilvánulásnak.
Hol halad ma az ÚJHOLD?
A PLEJÁDOK alatt…. A “bika” hátán…
 
De mit jelent FEJJEL LEFELÉ pozícióban a Botok Királynője?
Azt, hogy az ÉRZÉKELÉSben most a MAG-irány a M(ama)-ÉR-V-adó. Azaz a MAG-ot kell EL-ÉR-ni, hogy az EREDŐ, a MA-G, a
M-indenség A-karata el-ÉR-jen a G-ben, a NEHÉZ-ségben mindenhova - a KÜLVILÁG árnyékoló hatásával szemben.
Mert ez az árnyék képes rávetülni a TISZTA ÉRZÉKELÉSRE és ha ezt hagyjuk, akkor képes megbontani az egyensúlyunkat, a belső békénket, a TISZTA-ságunkat.
Ezért KELL elvonulni a külvilág elől, amennyire csak lehetséges.
A kísértést egyre inkább nyomják a nyakunkba, egyre ERŐ-SZAK-osabban, ami, mint tudjuk a HAT-ALOM eszköztára, mert NEM TUD MÁSKÉPP ÉR-vényt szerezni befolyásának. Hisz NEM SZER-ETET alapon működő.
 
Mindehhez ma, minő véletlen, a Kék vér II-t jelölte ki az ingám, ami a 218-219-ik oldalon nyílt ki. Mi volt az első mondat, amire a pillantásom esett?
„…a becsempészett “Y”, mely az ősemlékezet (megj.: ISIS-kód, Plejádi emlékezet) kiiktatására, elhomályosítására, elferdítésére irányul, szellemi mainpulációval, nem stabil, az ÚJJÁSZÜLETÉSSEL bármikor kiiktatható”.
 
“.. az Orioniak érdeke, hogy ne tudj átbújni a TAU-ISIS csomóponton, ő FELFÜGGESZTI az életet, célja, hogy NE tudj szkarabeuszként felszállni a Földről.
Ezt teszik azóta is, hogy itt maradj a FÉNY-ÉLETBEN (megj.: magyar napimádók hova is tartoznak???), a TÉRIDŐBEN, karmikus életeken át testbe zárva, a TEST, az ANYAGI GYARAPODÁS és ELME dolgaival törődve és NE TUDJ ÚJJÁ-SZÜLETÉSSEL, a “bika részed” halálával átmenni a VALÓDI ÉLETBE (megj. a Fiastyúk-anyójához)
Meg kell érteni ennek az okát: ezen génkészleten CSAK ITT A FÖLDÖN, a Föld JELENLEGI REZGÉSTARTOMÁNYÁBAN VAN HATALMUK. Azaz BLOKKOLVA VANNAK bizonyos MEGELEVENÍTŐ GÉNEK. Na de mi által? Bizony azzal, hogy az emberek EGYSZERŰEN ELHISZIK ÉS SZÓT FOGADNAK Mózes által Jehovának”.
 
Nos, szerintem nem is kell semmi kommentárt fűzni mindehhez, önmagáért beszél-ő. Legfeljebb annyit, hogy az "Y"-gén NEM CSAK férfiakban képes megnyilvánulni, hanem ELMÉBEN nagyon sok nőNEMű emberben is...
 
Beemelnék épp az ÚJ lendületet hozó ÚJHOLD mentén Zsiborás MÁrtától még egy üzenetet.
Bár Szervác holnap lészen, az üzenet mégis MA érkezett. Tehát már MA – tökéletes újholdi dinamizmussal – nyílt meg egy KAPU, melyet MAG-unkban KELL érzékelni tudnunk:
 
„Szer-Vác Szer-Vál(t). Szervi átalakulás.
Naprendszerek kapujának megnyitása.
Ősi tudatok érkezése, érzékelése, szerv-ülése.
Önmagatok kozmikus kiterjedése.
A nemzet nagyot lép. Viktor a pályáról letér.
Kapufa. A kalitka kiragadta.
Bak-mérő.“
 
Mi a BAK-MÉRŐ? A küldetés, a sorsfeladat mérője, a múlt, a gyökér emlékezete….
 
A fentiek alapján, azt hiszem egyértelmű, hogy nem véletlenül érkezett ma KÉT angyal is támogató vagy emlékeztető erőként:
 
- MIHÁLY EMLÉKEZETET (lsd “bak-mérő”) IGAZ TENVALÓNKRA, MAG-erőnkre és minőségünkre
- AZRAEL pedig mint “Satana” minőség a KAPUN TÚLI VILÁG ÜZENETÉT hozza…. Ahogy a Botok Királynője is…
Újhold – ÚJ ENERGIÁK, mégpedig a BIKA CSILLAGKÉPBEN…. Eldönthetjük, minek engedünk teret magunkban…
ÚJRA egy KAPUHOZ érkeztünk…