Reggeli Rituálé 2021-05-03-án

 
MOTTÓ: JÖVŐBE LÁTÁS KAPUJÁBAN
 
Már megint nincsenek véletlenek!
Ahogy kidobtam az asztrokockáimat, majdhogynem felnevettem, hogy „ilyen nincs!”
Pedig van... Mint általában ...
MEGINT egy KAPUHOZ ÉRTÜNK.
 
Megint úgy, hogy SEMMI előjele nem volt. Mégis BENNE vagyunk, mégis MEGKAPTUK a JELEKET az érzékeléséhez, a látásához...
Ahogy oly sokszor elmondtam már: NEM kötnek ELŐRE semmit az orrunkra: az infromáció mindig megszűri „saját magát”. Megjelenik, de csak az látja, aki vele képes összerezegni.
Remélem, sokan veszik az adást...
 
Már említettem valamelyik nap, hogy most olvasom az ÉG tartja a Földet c. regényt Zsuffa Tünde tollából. Hát, mit mondjak, rég káromkodtam ennyit egy könyv felett – ugyanakkor leesett a tantusz, mondhatni megérkezett hozzá a LÁTÁS, a megértés: soha jobbkor nem íródhatott volna meg ez a könyv. Tündét is a „véletlenek” terelték a témához. Nem volt könnyű a feladat, ez érezhető is a regény első részében, de ahogy az EMBERI értékék kerülnek a történések előtérbe, a toll érezhetően izzásba jött..
 
Szent Erzsébet legendáját mindenki ismeri.
Tökéletes TÜKRE annak, hogy milyen a TISZTA ISTEN-ANYAI minőség, hogyan működik egy „FEL-HANGOLT” léleklátás, milyen a SZERETET ALAPÚ együttműködés, mely a MAG-nép sajátja LENNE ALAPBÓL...csak mindig elfelejti feladatát. Viszont mindig érkezik valaki, aki emlékeztet (nos, erre most „azuram” rá is tüsszentett...)
Tűpontosan bemutatja a regény MIKOR ÉS MIÉRT lép fel egy járvány, milyen ÉLETMÓD és milyen TUDAT következményeként...
Hidegrázósan hiteles a kép, mily módon GYÖTRI, KÍNOZZA, teszi TÖNKRE a hímsoviniszta „atyaisten” alapú, kiforgatott lelkületű egyház a TISZTA NŐT. Alázza, kínozza, üti-veri és szó szerint halálra gyötri. Egy PAP (!!!!) egy ANYÁT!!!! Milyen hit alapján?
Egy SZÁMONKÉRŐ, BOSSZÚÁLLÓ, SZENVEDÉSALAPÚ, SZOLGALELKŰ, MEGALÁZKODÁST ELŐÍRÓ beteg szellemiség szerint!!
Ez a regény szó szerint KERESZTMETSZET arról a világról, amiben a mai napig benne vagyunk. Milyen az idegen, a bomlasztást fenntartó, a HAT-ALOM ÉHSÉGében tobzódó, széthúzó eszmeiség, melynek FŐ MŰKÖDTETŐJE maga az EGYHÁZ, legyen bármilyen formájú is. De mindegyik „egyházban” közös az az „egy”, ami nem más, mint az ATYA-tudat. Még a mai modernekben is....
Az „atya”-tudatnak pedig SEMMI KÖZE NINCS az ÉLETHEZ. Ezért képes ölni az ölelés helyett, ezért képes bűnnek titulálni a BŰT, azaz a bőséget....a TERMÉKENYSÉGET. Mert a termékenység NEM HÍMségi, magszóró, hanem ANYAI minőség.
Értjük? Érezzük?
 
Bennem újra és újra fellángol egy mérhetetlen gyűlölet – de már rájöttem, hogy ez maga a tisztulás. Mintha most jönne fel, úgymond bennem összesűrítve, évezredek elszenvedett gyötrése, tehetetlensége, elnyomatottsága, az elkövetett minősíthetetlen kegyetlenségek miatt érzett harag.
Az „erőtérben”, a „légtérben” még mindig itt vannak, még érezhetők – de az is érezhető, szinte tapinthatóan már, hogy napról napra GYENGÜL az erejük. Ahogy lazul a HYM-ségi erőtér szorítása, ahogy megszűnt az utánpótlása, úgy szabdulnak fel az általa elnyomottak lelkei és a lelkekben megragadt szenvedések LENYOMATAI.
 
El tudom képzelni, hogy az a mérhetetlen sok szenvedés mint ENERGIA, ki fogja majd tombolni magát. Nyomás-ellennyomás: ki kell egyenlítődnie, akár a fizikai síkon is, hisz épp a fizika síkján történt annyi de annyi brutalitás...
Ki kell engedni, fel kell SZABAD-ulnia mindannak, amit eddig elfojtottak.
Csak szabad LÉLEK tud szabadon LÉLE-K-EZNI!
 
A SZERETET alapú és a „SZER” ELEM-ében működő REND-SZER csakis szabad TUDATÚ lelkekkel működtethető. Ahol NINCS alázat, nincs elnyomás, csak a KÖZ-ŐS-ség szelleme működik.
Együtt-egymással-egymásért.
Mert a „MÁS” is egy EGY. Ahogy az „ÉN” is.
 
A könyvolvasást követően jött a gondolat: tegyem ki az oldalamra Ágnes hanganyagát. EMLÉKEZTETŐNEK.
Miért? Mert a napi trott szintjén egyszerűen szürreállisan bizarr, hogy mindaz, amit Ágnes leír, amire alapból minden TISZTA SzÍVŰ ember vágyik – egyszer meg fog valósulni! Sőt! Nem „egyszer”, meg nem „majd” – hanem még "most", a MI SAJÁT életünkben!
 
Tehát: a mai nappal újra megnyílt egy KAPU.
Mégpedig a JÖVŐBE LÁTÁS KAPUJA.
Természetesen bent, magunkban, az ÉRZÉKELÉS szintjén.
Ami képek, érzetek, gondolatok, megbizonyosodások ma ÁTJÁRNAK minket, azoknak engedjünk nyugodtan TERET magunkban, hisz azért érkeznek, hogy TART-ani tudjuk a HIT HÍDJÁT a jövő JÖVŐHÖZ! Milyen lesz ez a jövő jövő?
Ágnes videojában meghallgatható.
De ne csak hallgassuk: ÉLJÜK és ÉREZZÜK!
ÉG-jen BELÉNK az ÉRZET - mert a jövő jövőben az ÉRZÉKELÉS lesz a működés alapvető ÉL-EM-e!
 
Napunk kísérő angyala RAGUEL, a harmonikus kapcsolatok angyala. Meg az ÉRZÉKELÉSÉ is.
Hogy jön a mai naphoz a „harmonikus kapcsolat”? Hát úgy, hogy akik „együtt rezegnek”, ők harmonizálni, segíteni tudják egymást. TARTANI. És azt is, aki bizonytalan, akit kétségek gyötörnek.
A „szembesülés” időszakában minden szembesülés egy ihletett pillanat, mert mindig KISÜT valamit. Ahol kisülés van, ott átégés van.
Oszlik a szürke felhő a fejünk fölül...