Reggeli Rituálé 2021-04-16-én

MOTTÓ: A VÉG KEZDETE - A ZSILIP LEZÁRULT
 
Borzongás a köbön.
Miért?
Mert MA a TÉNY-LÉG-ben kinyílt a VÉG KAPUJA!!!
Vagy inkább bezáródott egy kapu? Is-Is...
Ráadásul ma még a dátum is "rájátszik", hisz 16-a van: a HAT-ALOM, a"Torony" összeomlásának a jelölője..
De!
Ettől NEM megijedni kell – hanem örülni. fellélegezni.
Nyugodtank lenni, hátradőlni, kivárni és legfőképp BÍZNI, na meg HINNI!!
Nem véletlenül érkezett napi angyalként ma MIHÁLY, mégpedig azzal az üzenettel, hogy BIZTONSÁGBAN VAGY!
 
Nézzük előlről, miként is indult a mai nap:
nekem ma a Kék vér I érkezett penzumként, mely a 294-295-ik oldalnál nyílt ki és első pillantásom az alábbi sorokra esett:
„Az ÚJJÁSZÜLETÉS nem tatarozás, nem restauráció, hanem egy alapjaiban új rendszer. Így a halál sokszor a legeredményesebb és leggyorsabb módja a rossz mintázat TELJES szétesésének és LEHETŐSÉG EGY TELJESEN ÉP MINTÁRA.
Ez persze CSAK akkor következik be, ha a haldoklásban ÁT-LÉNY-ÉG-ülünk, amire azért jó esélyünk van, mert igen erős energetikai jeleket tudunk fogni. Tehát ismét, relatív, TUDATFÜGGŐ előnyeiről beszélhetünk csak, mert aki képessé válik a halál kapujában a magas energiákkal átlényegülni, az egy nagyon hatásos mintarendezést hajt végre. Aki nem, az persze nem gyorsít meg semmit, hanem a kilépéskor rendezetlen mintát fogja újra megkapni a következő testet öltéskor.”
 
Ezután olvastam tovább a KÉKségnek az ÉRZELEMMENTES állapotáról. Amit nevezhetünk jelen esetben a TELJES NYUGALOM, a NEM KIBELLENTHETŐ STABILITÁS, a BIZTONSÁGTUDAT állapotának is.
MIHÁLY KÉK színű ERŐT pulzál.
MARIA köpenye KÉK.
A jövő JÖVŐ Boldogasszony világa - mely milyen? KÉK!
Érezhető az összefüggés?
 
Mindezek után hallottam meg „Viktorunk” reggeli nyilatkozatát a rádióban.
 
Azonnal összeállt bennem a kép, szinte villámcsapásra:
ITT ÉS MOST BEFEJEZŐDÖTT a LEHETŐSÉG a JAVÍTÁSRA – immár NINCS VISSZAÚT, elindult a VÉG KEZDETE!
Ezt üzenték egyébként az „észközeim” is:
 
- URANA = villámszerű felismerések
- 11-es ház =szabadság, megtisztulás, bent és kint
- SZŰZ = REND SZERE szerint.
- „ÜZENET” kártyalapja = FELSŐBB VILÁGOKBÓL ÉRKEZŐ JELEK, nagy változás kezdete
 
A tegnapi hatalmas SZERETET-MEZŐ adott egy UTOLSÓ LEHETŐSÉGET az ébredésre, a BELSŐ ÚJJÁSZÜLETÉSRE, az átrendeződésre. Nem csak nekem – mindenkinek.
Viktornak IS.
Tehát megadatott NEKI IS a lehetőség arra, hogy MA NE úgy nyilatkozzék, ahogy mégis megtette.
Ezzel pedig lezárta a zsilipet.
Az események – még ugyan a láthatatlan tartományban – de MÁTÓL aktiválódnak.
A JELEK, a FINOM jelek már régóta érkeznek, az érzékelés szintjén és a látható tartományban egyaránt..
Az utolsó tapasztalható intés a LÁTHATÓ tartományban a GOLF- ÁRAMLAT lelassulása volt, JELEZVE, hogy VALAMI KÖZELEDIK.
Hisz mitől lassulna le? Csakis egy „ellen”-erő hatásától.
Egy „visszatoló” erőtől.
Csak a korlátolt elme-ember gondolja azt, hogy a saját életvitelével képes a Föld klímáját MEGVÁLTOZTATNI. Bármennyire is sokra tartja magát – azért ehhez kevés.
Érdekes módon, annak az illetőnek a könyvét, munkásságát, aki tökéletesen összefoglalta a FÖLDET ÉRŐ KOZMIKUS hatásokat , valahogy nem propagálják. pedig leírja: ne legyen az ember annyira gőgős, hogy MINDEN-HATÓ-nak képzeli magát, különösen akkor, amikor saját HATÁS-mechanizmusával SINCS TISZTÁBAN!!
Amikor saját lényét, működését SEM ismeri!! Akkor hogyan meri állítani, hogy ismeri a Földét vagy a kozmoszét???
Ja, hogy ezzel a megállapítással lerántódik a lepel a klímabizniszről, a félelemkeltésről és az elme-manipulációról? Hát persze, hogy agyon kell hallgatni.
Márpedig az EMBERI ELME csodálatosan manpulálható a hatalom igényei szerint és úgy rángatják a TESTES AGYAT, ahogy nem szégyellik...
 
De nézzük, mit is mondott Viktor?
"VAGY OLTATSZ, VAGY MEGHALSZ!"
Kimondani egyenesen NEM MERTE, hogy ne lenne szabad döntésed, mert van. Mit tud hát tenni?
CSAKIS az ÉRZELMEKET felkorbácsolni.
Mi a legerősebb érzelem? A FÉLELEM.
Mit mondott?
Azt, hogy aki ma egészségesnek gondolja magát, az TÉVESZMÉBEN VAN, mert MINDENKIT UTOLÉR A VÍRUS ÉS MINDENKIT MEG FOG FERTŐZNI!! EZÉRT CSAK AZ OLTÁS AZ EGYETLEN MEGOLDÁS!!
Kijelenteni NEM MERTE, hogy kötelező lesz az oltás és bizotsan NEM IS FOGJA KIJELENTENI, mert ezt NEM TEHETI meg.
Viszont annál inkább tud HATNI, befolyásolni, a FÉLELEMRE apellálva és ez a módszer EZERSZER HATÉKONYABB, mint a kötelezővé tétel. Mert az emberek maguk elrendezik annak sorsát, aki nem akar oltatni...
Nos, EZT nevezik TUDATMANIPULÁCIÓNAK.
Ez a "Barabás"-szindróma.
Most útjára indította az emberekben a MEGOSZTÁS szellemét. Kihúzta a dugót a gyűlöletkeltés palackjából.
Szerintem nem tudja, hogy mit csinált - vagy ha mégis, akkor MOST megmutatva valódi arcát, beteljesíti úgy a saját, mint a MAG-nép sorsát.
"Jót akar - de rosszul cselekszik" - mondja a nyirkai jóslat.
És még azt is, hogy "magyar magyart gyilkol"....
Meg azt is, hogy a "Megszeppent maradék UKKOT HÍVJA"...
Ráléptünk az útra...
 
Ma, a „Teremburán” a NAP és a PLÚTÓ között felállt egy „kvadrát”, azaz egy „TEREMTŐ” fényszög, ami a megvalósítás, a „terembe hozás” fényszöge.
Már tegnap is szó volt róla: a NAP, mint rendszerünk „vezéregyénisége” a HALAK csillagkép FELFELÉ, kiemelkedést, kiutat mutató szálánál halad.
A Plútó a „Kozmikus ERŐ” jelölője, akit épp az ereje miatt a „felfordulás, a rombolás, a sivai minőséggel” azonosítanak CSAK, holott CSUPÁN az ÚJJÁSZÜLETÉS feltételét biztosítja a RÉGI LEROMBOLÁSA ÁLTAL.
Nem mindegy, hogy CSAK vagy CSUPÁN. Ugyanis TELJES ÚJJÁSZÜLETÉS (lsd fentebb az idézetet) NINCS TELJES ROMOBLÁS NÉLKÜL!
A Plútó a NYILAS csillakép LÁBÁNÁL és a SAS csillagkép alatt áll. Tehát mihez adja meg az ERŐT?
Az ÉLESLÁTÁSBÓL adódó ELRUGASZKODÁSHOZ.
Megadja a bennünket irányító VEZÉRNEK a kiemelkedéshez szükséges „háttér információkat”, azaz azt, hogy LÁSS, LÁSD MEG, mi történik valójában, és EZ ADJON NEKED ERŐT ahhoz, hogy tudj LÉPNI. Kilépni.
Akár szó szerint is a halál által (mert sokaknak LESZ EZ a kiút), de akiben megvan a TELJES TUDATOSSÁG – ahogy már a 2020-as év lehetőséget nyújtott erre, annak feilsmerésére, hogy RENDKÍVÜLI módon, ITT a FÖLDI LÉTBEN, a TESTI ÖNVALÓNKBAN le tudjunk tenni karmikus kötéseket, úgy ten-magunkban, mint a kapcsolatiankban - nos, az ilyen tudatosságú embereknek "ITT ÉS MOST", az idén, a 21-es szám rezgésében elérkezett a TELJES ÚJJÁSZÜLETÉS lehetősége. Testi önvalójában.
VÉGÍTÉLETET és FELTÁMADÁS.
BENT IS és KINT IS.
 
Mindez elléggé magasztosan hangzik, na de mit lehet tenni a kialakult helyzetben konkrétan? A mindennapok szintjén?
Már volt egy telefonhívásom reggel, amiben ugyanezt kérdezte egy TANÁR. Az ingám határozottan mutatta: NE OLTASSON!!!
NEM ÉRHETI BÁNTÁS és BÁNTÓDÁS a DÖNTÉSE MIATT.
Miért?
Mert erről üzentek tegnap az égiek, a SZER-ELEM-energia elküldésével. Aki érzi, BENNE VAN.
HA benne van, akkor megvan az EREJE is ahhoz, hogy KI TUDJON ÁLLNI tenmagáért, döntéséért. Akkor megvan benne a BIZONYOSSÁG, hogy TÉNYLEG BIZTONSÁGBAN VAN!
Mit üzennek a „Fentiek” már egy jó ideje?
ANA-HÍDJA!!! ANA-HITE!! A HIT HÍDJA!! KÖSD MAGAD ÖSSZE VELE! HANG-OLÓDJ RÁ a jövő JÖVŐRE!
A mai nappal elindul egy PRÓBATÉTEL a KI-TART-ÁS-t illetően.
Mi a kitartás? A "KI", a "CSI" erő TARTÁSA. Ami maga az ÉLET-ENERGIA, mely összeköti bennünk az EG-et a FÖLDDEL a gerincünk mentén, a SZÍV-kapun keresztül.
Legyünk ÁS-ok, azaz ÁSZ-ok a TARTÁSBAN!
Miről volt szó az utolsó videoban?
A GERINCRŐL. A TARTÁSRÓL. Az EGYENESSÉGRŐl, mely az EGY-ÉN tartása! Most ez az egyenesség komoly PRÓBA alá fog kerülni.
Komoly lelki teher és próba ideje indul MA el az útjára.
DE legyünk tudatosak arra, hogy pont ez adja meg a KI-ÚT-at!
Ez a FELTÁMADÁS ÚTJA.
Erről beszélek a Nibiru 4-ben!
 
Ma a MARS fellépett a TEJÚTRA.
Épp az ORION, a NIMRÓD legfényesebb csillaga, a BETELGEUS felett, ami az ORION VÁLLA.
Felette pedig a SZEKERES csillagkép áll.
Nyilas lába – Orion válla és a Szekeres.
Mind a NYILAS, mind az ORION "nyilazó" csillagkép.
Mit jelképez a NYÍL?
A CÉLT. A CÉPONTOT.
Merre tartok? HOL a FÓKUSZOM??
A NYILAS A TEJÚT KÖZEPÉRE CÉLOZ. A MAG-ba.
Az ORION a TEJÚTON ÁLL, mondhatni mindig „ELLENŐRZÉS” alatt.
A Plútó a Nyilasban az ELRUGASZKODÁS EREJÉT adja a MAG-TUDAT szellemiségében, hisz a Nyilas csillagkép az ŐSANYAI tudat őrzője!
A MARS az ORIONBAN az ÁT-VÁLTOZÁS BEVÁLLALÁSÁNAK, a HALADÁSNAK a SZELLEMI EREJÉT pulzálja...
Mars és Plútó a KÉT ERŐ-bolygó a rendszerünkben.
„Kicsiben” és „Nagyban”.
Most mindkettő a TEJÚT energiájának az erejét közvetíti mindannak, aki KI AKAR LÉPNI a JELEN RENDSZERBŐL.
Mit mondtunk, milyen JÖVŐ jön?
BOLDOGASSZONY ideje.
 
SZER-INT-em nem nehéz vele összekapcsolódni, mert ő MAG-A a SZER- mely ETET. Hisz minden ANA az ÉLET, a LÉ, a LÉ-T, a LÉ-LÉK áramoltatója, működtetője.
A LÉ-ben LÉK-et ütni lehetetlen – de kozmikusan nincs lehetetlen, mert ez a LÉK a TESTI LÉ-T-be zuhanás léke, amikor ALÁ-SZÁLLUNK az anyag „börtönébe”. Ezzel semmi probléma nem lenne, ha nem felejtenénk el, kik is vagyunk valójában. Lenne KÉP-zeletünk TEN-MAG-unkról...
Az évezredek óta a Földön tomboló eszmeiség épp ezt a FELEJTÉST erősíti, mert általa tudja a LELKET RABLÁNCRA verni. Elvéve a lélektől a SZELLEM erejét, az "M-LÉK" (emlék) kitörlése által.
DE!!
DE M-A elzárták e szellemet tápláló forrás zsilipjét!
 
Ahogy WASS ALBERT ÍRTA – most újra idei idézem, mivel IDEJE van az M-LÉK-ezésnek:
 
„Valahol fenn a magas ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok,
s a víz szalad, és csak a kő marad,
a kő marad...
Maradnak igazak és jók,
a tiszták és békességesek,
erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasztják már fönn az égben a rostát,
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia,
s ki mint vetett, azonképpen arat,
mert elfut a víz, és csak a kő marad,
de a kő marad.”
 
0
Elért emberek
17
aktivitás
Bejegyzés kiemelése
 
1111
1 hozzászólás
5 megosztás
 
Tetszik
 
 
 
Hozzászólás
 
 
Megosztás