Reggeli Rituálé 2020-03-28-án

MOTTÓ: FORRÁS - VIRÁGVASÁRNAP
 
10.22-t mutat az óra, ahogy első gondolatként illetve első leírandó mondatként megjelent a fejemben a „minden mindennel összefügg”. Ugyanis ma is, ahogyan már 1 hete, a Kék vér II-t olvasom újra, a Nibirutól kezdve, folyamatosan, megint mindent újra értékelve. Elmondhatom, „nem semmi” felismerések jönnek, most épp magával a „halál” fogalmával kapcsolatosan. Kijelenthetem: SEMMI NEM IGAZ abból, amit ma állítanak a halálról!!
SEMMI nem igaz a FÉLELEMkeltésből sem, az „egy életem-egy halálom” vallási dogmából!
A „FÉL”-ELEM annyiban igaz, hogy testben valóban FÉL-ELEM-MINŐSÉGBEN élünk, nőként és férfiként. Bár a LÉLEK EGY-tudatú, a TEST mégis FÉL-tudatú. Ezért is „fél”, mert véges. De a testet működtető lélek EGY. TELJES. És SZABAD. És HALHATATLAN!
Ami halhatatlan, az ISTEN-minőség.
Nem „teremtett”, hanem „teremtő”.
Márpedig ha „teremtő”, akkor nem lehet RAJTUNK KÍVÜLÁLLÓ!
Ha nem rajtunk kívül álló, akkor mi MAGUNK rendelkezünk életünk és halálunk felett, mint ISTEN-lény!
NINCS dörgedelem, bardo, meg pokol, meg hasonló marhaság, ha valaki önkezével fejezi be földi pályafutását. NINCS!!! Ezek a tudatos félelemkeltés manipulatív, lélekölő és bilincsbe verő tanításai!!
Viszont van a SAJÁT LELKET mérgező FELFOGÁS, eszmeiség, kötőelemek tucatjai, amiket, ha letesszük földi testünket, magunkkal cipelünk. Nagy különbség!!! De ebben meg nem a halál a „hibás”.
 
Aki elkezdte az EMBER halállal való RIOGATÁSÁT, az nagyon jól tudta, miért teszi.
Viszont most ELÉRKEZETT AZ IDŐ, ennek a rendbetételére IS!
Az asztrológiában, a sokat emlegetett „kilépési pontok” is legalább ekkora marhaságok. Azt mondják, ezeknél a pontoknál "döntHETünk". DE! Most eldönthetem, hogy mikor lépek ki – vagy csak„pontokhoz kötötten"?? Máskor nem dönthetek???
Ezt a kérdést MIÉRT nem teszi fel senki???
A „halálpontok” NEM KILÉPÉSI PONTOK!!! Ez marhaság.
Ezek a pontok az életünkben BEAVATÓ pontok.
Minden esetben, amikor közel kerülünk a halálhoz, akkor ÁTFORDULUNK. Egy BEAVATÓ ÉLMÉNY részesévé válunk.
Az átfordulásra nyílik meg ilyenkor egy kapu, egy lehetőség.
Miben fordulunk át egy beavató élményben?
A VILÁGNÉZETÜNKBEN. A gondolkodásunkban. A tenmagunk megértésében. Az élethez való viszonyunkban.
Elkezdünk LÁTNI és ÉRTENI. Nos, ez a LÉNYEG és nem az, hogy „kilépünk-e vagy sem”.
Idiotizmusok és csúsztatások a köbön. Döbbenetes élmény és egyben tényleg bicskanyitogató, amikor az ember RÁLÁT arra a hihetetlen mennyiségű tudatrombolásra és hamis tanításra, ami hosszú ideje bilincsbe veri a tudatot, a gondolkodást!!!
 
Mint érzékelhető, a fentiek alapján már, a mai nap a FORRÁS-sal kapcsol minket össze.
Mi a FORRÁS? Az a MAG, amiből mi is fakadunk. A bennünk működő ISTEN-GÉN, az I-GÉN, az IGEN, ami túlmutat a NEM, a nemiség, az osztottság, a hasadtság állapotán.
Reggel, ébredés után, Babba Mária szobrán jártak a gondolataim, amiről a tegnapi tanfolyamon is szó esett.
Mert Ő A FORRÁS.
Ezen a szobron TÉNY-leg-esen minden LÉNy-ÉG-i információ látható, alakban, személyben, színben, ábrázolásban.
T-ÉNY és L-ÉNY... Magyar nyelv mágiája megint...
Nézzük elsőként a SZÍNEKET: Mária és a Gyermek FEHÉR ruhában vannak. Mi a FEHÉR szín? A TELJESSÉG. A TISZTASÁG. Érdekes, a TEJ FEHÉR. Teje kinek van? CSAK AZ ANYÁNAK!!! Akkor a TEJÚT vajon milyen út? IGÉN: az igazság útja. Ha a TEJ FEHÉR, teje csak az anyának van, a TEJ-út pedig az Igazság útja, akkor mi az IGAZSÁG és TISZTASÁG és TELJESSÉG így EGYÜTT?? (és most megjelent egy kis muslica megint...)
ISTENANYA mint a KOZMIKUS EGY megnyilvánulása!
Tehát KI és MILYEN az ISTEN?
ANA-i.
Itt van az orrunk előtt? Igen. Látunk? Nem.
Másik szín: milyen au-rája van Babba Mária szobrának? ARANY. Aminek vegyjele az AU. AU-RUM.
Hogyan nevezik még Babba Máriát? B-AU-DUG-ASS-AN. Aranyasszony. Boldogasszony.
Boldogasszony kezében a GYERMEK. Van mellette „atya”? NINCS! Mert aki EGY, az TEN-MAG-Ából EREDŐ. MERT MAG-a a FORRÁS – ami FOLY-ik, FOLYTATÓDIK az UTÓD-ban.
A „Gyermek”-nek NINCS NEME – mert nem is lehet. Ami EGY és FORRÁS, az nem osztott....
Értjük e szimbolikát?
Érezzük, micsoda aljas csúsztatásban élünk?
Amilyen "aljas" a Tarotban a BOLOND elnevezés a "GYERMEK" lapján? Aki a TISZTA "androgünk" FOLYTATÁS???
Érezzük annak üzenetét, hogy e TISZTA és TELJES és FORRÁS felett az a fekete-szürke TRUTYI, amiből egy szakállas valaki dörgedelmesen mutogat, egy SZENNY???
Látható? Látható. Látjuk is? Értjük is?
Mindazonáltal, amikor én e „szenny” felett ógtam-mógtam, akkor Babba Mária mosolygva kérdezett vissza: „és gondolod, hogy ez engem bármiben is zavar”?
Nos igen. Őt nem. Csak minket.
 
Viszont a LÁTÁS és a NÉZÉS közötti különbség létünk alapvető kihívása.
Ha csak nézünk, előbb-utóbb lesz egy „halálközeli” élményünk, mely átfordít a „paradox-ponton” és megváltoztatja a nézésünket. Azért, hogy lássunk is.
Ma, ilyen erejű, ilyen hatású napnak nézhetünk elébe.
Amikor a FORRÁS-hoz térhetünk, amikor LEHETŐSÉGET kapunk, akár egy villanásnyi idő alatt egy homlokracsapásos átfordulásra.
Aki a FORRÁSból iszik, többé nem lesz megtéveszthető.
De ahogy mondám: ez egy LEHETŐSÉG.
 
A katolikus naptár szerint ma VIRÁGVASÁRNAP van.
Ekkor vonult be Jézus KETTŐ szamáron Jeruzsálembe, SÓLYOM-városba.
Rakjuk kicsit össze, mert NEM értelmezhetünk mindent "alsó" hangon, ahogy az egyház is teszi.
 
JÉZUS = SI-RI-ŐS-i küldött, aki a TAU, a KERESZT-utat mutatta meg. A KI-utat, a „megváltást” a káprázat megtévesztő világából. A „trutyiból”. A TAU az átfordulás útja.
 
KÉT SZAMÁR = az osztottság, a két fél.
A szamár „vemhes” volt anno, tehát „két lény” volt tenmagában. JÉZUS lovagolja a KÉT LÉNYT. Azaz a SIRI-US-I tanítás az a szellemi minőség, ami FELÜL-kerekedik (mert FEL-ÜL a szamárra).
 
SZAMÁR = ez egy „vadszamár” aki SETH-et jelölte. Akinek vadszamár volt a feje. A SET, maga az orioni program. A jehovai szellemiség. Az Y hasítása, a NEM-esedés, a TAGADÁS, az A-SIR minőség. Mit jelképezett Jézus? Azt, hogy az EGY felülkeredik MINDIG a kettősségen...
 
SÓLYOMVÁROS = sólyomszem = MAG-SZEM = 3-ik szem = tobozmirigy = a LÁTÁS szerve.
A belső látásé. Ami túlmutat a FÉNY kápárzatán, ami elvezet a FORRÁSHOZ. LÁTJUK és ÉRTJÜK ami az orrunk előtt van?
Vagy csak nézünk ki a fejünkből?
 
Mi a MAG-SZEM? A belső látáson túl?
A FORRÁS MAG-unkban. Az EGY-tudat, a KÉK tartomány érzékelése, az "androgün semlegesség".
Értjük? Érezzük?
 
Ma TELIHOLD is van.
A Nap „telibe kapja” a Holdat. Hol? A SZŰZ csillagképben. Mit képvisel a SZŰZ? A nevében is benne van: a TISZTASÁGOT és a RENDET. A szűz milyen? ÉRINTETLEN.
EGY és TELJES.
Amit TELJES az TISZTA. Ami teljes és tiszta, az a FORRÁS.
Még akkor is, ha a SZŰZ csillagkép arra emlékeztet, hogy AZT ARATOD, AMIT VETETTÉL.
Mi az isteni minőség TUDATSZINTJE? Az OK-OKOZAT felismerése. Ami maga a REND SZERE....
Aki tudja az ok-okozat rendszerét, az FEL-ÉL-ŐS. Azaz: felelősen élt, lényének TELJES tudatában!
Nem hárít, nem keresi magán kívül az okokat, így az istent sem, nem vár csodára, nem alázatos, nem szorul áldozatra, mert TISZTÁBAN van azzal: ő teremti meg mindazt, amire küldetése predesztinálja.
 
Napunk kísérő angyala RAGUEL, továbbra is a TISZTA ÉRZÉKELÉSRŐL, valamint az ISTENI RENDRől üzen.
Mondhatnám: van még kérdés?
Szerintem nincs – de ha van, az BENT megtalálja a válaszát. Hol? A MAG-ban, a FORRÁSnál....