Reggeli Rituálé 2021-03-26-án

MOTTÓ: EGYÜTTMŰKÖDÉS
 
Ma tökéletesen megNYÍLvánul az élet működési alapelve - legalábbis az összes "észköz" jelzése alapján -, az
„EGYÜTT-EGYMÁSSAL-EGYMÁSÉRT”.
Miért ALAP-elv?
Mert az ALAP =EGY.
Hisz az a kettő, aminek EGY-ütt kell működnie, valójában EGY gyökerű. Mint a „kos” csillagkép szimbolikája: EGY tőből indul ki két ív: egyik balra, másik jobbra. Ami tulajdonképp a SZÍV jele, hisz a kozmikus szív-kapun áramlik minden ÉRZ-ÉK-ELÉS, a földi szíven keresztül pedig minden ÉRZ-elem. Az érzékelés ALAPJA pedig az érzelmi intelligencia.
Mindig az tud a másik emberre ráhangolódni, akiben kifinomultan működnek az érzékelések. Igazából érzelem és érzékelés nem is választhatók el egymástól.
Ezért tanította Jézus: az érzelmek azért vannak, hogy megéljük őket. Ha megéltük, akkor megvan a tapasztalásunk, akkor tudunk felülemelkedni, uralni. Azt tudjuk uralni, irányítani, ami BENNÜNK van. Amit már ismerünk. És amiről TUDJUK, hogyan működik.
Az emberi elme hajlamos mindent SZÉT-szedni, analizálni. Azért, hogy újból összerakhassa. Ez egyébként egy tipikus férfi, vagy Y mentalitás.
Emlékszem, gyerekkoromban a bátyám mindent szétszedett, apró darabjaira. De még nagy korában is. Anyámnak meg égnek állt tőle a haja, mert természetesen SOHA nem tudta úgy összerakni, hogy rendben működjön. Legyen az egy óra, vagy bármi más.
Nekem pedig SOHA nem volt ilyesmire ingerenciám, mert bennem az EGY működött, elfogadva a dolgokat úgy ahogy vannak.
Bennem sokkal inkább működött az ÉRZÉKELÉS, tesómban pedig az ÉRTÉS vágya.
Általában, aki érzékel, az zsigerből MEGÉRTI az összefüggéseket.

Aki CSAK ÉRT, de nem érzékel: örök nyugtalanságban szenved, mert az elme mindig kutat és mindig AKAR – de amíg a SZÍV-nek nem engedi át az elsőbbséget, addig ÉHES MARAD!
A LÉLEK EGY. Ezért EGY-TUDATÚ. Hisz az égvilágon mindent MAGÁBAN él meg. Még a szerelmet is. Ennek ellenére teljesen beleveszik a SZÉT-hasadtság ELME-állapotába e földi létében. Beleveszik nemi identitásába és abba az elmeprogramba, amit az eszmék sugallnak: egyeske a férfi, ketteske a nő.

Mostanság nagyon megborult módon próbálják ezt a merev nemi identitástudatot az androgenitás irányába terelni: tipikusan úgy, ahogy minden mást is, ahogy a kommunizmusra is ráfogták, hogy jézusi elvekre épül.
Látszat és valóság. Káprázat és igazság. Fény és világosság.
Hatalmas különbségek!!!
Az EGY-tudat nem azt jelenti, hogy ha most férfitestben élek, akkor mutassam magam nőnek. Vagy ha nő vagyok, akkor viselkedjek és éljek férfi módjára. Ebből csak káosz származik. ÉS egy teljes tudathasadt állapot. Kit lehet egyébként uralni és terelni? Bizonyos érdekek mentén? Aki HASADT...Akinek nincs valódi önképe, nem tud MAG-áról....
A dualitásban, annak harmonikus RENDjében mindenkinek megvan a maga szerepe.
A NŐ képviseli a HALHATATLAN minőséget, a FÉRFI pedig a HALANDÓt, mindent, ami múlandó.
Mondom: képviseli.
Testben mint formába öntött SZELLEMISÉG, olyan, mint bármely szimbólum, ami LÁTTATJA a valóságot.
De ahogy a szimbolumokat is ki lehet forgatni - úgy a testi formába öntött szellemi minőségeket is át lehet polarizálni.
DE CSAK LÁTSZÓLAG!!
Mert a LÁTSZAT NEM a valóság!! Persze lehet - de nem mindig
Hogyan lehet megállapítani, hogy a látszat = valósággal?
Csakis ÉRZÉKELÉSSEL.
A Földi létben NŐ adja (vagy kellene) a láthatón TÚLI érzékelésből fakadó irányítást – a férfi pedig ennek a FORMÁBA öntését.
Persze ebben sincsenek merev határok – de akkor is igaz, hogy a férfi lét korlátos. Érzékelésének kiterjedése is. EZÉRT nem lehet abszolut irányító. Mégis az. Hogyan képes erre? LEURALÁSSAL. Erőszakkal, harccal, háborúzással.
A nő-férfi arányokat nézve: XXX Y. Tehát az 1 db Y-nak 3-szoros erő kell ahhoz, hogy EGAL-ba kerüljön az X-el. Ahhoz, hogy leuralni is tudja, ennek a duplája. Ez a 6 alom. A hatalom. Ha a 6-alom nem kiegyenlített – pedig ennek szimbolikája is az orrunk előtt van, mint a 6-ágú csillag -, akkor kibillenés van, folytonos KÜZD-ELEM. Miért? Az EGYENSÚLYÉRT. Mi az egyensúly? AZ EGY ÉN SÚLYA. Annak BELSŐ harmoniája. Ha az nincs meg – akkor KINT is borulás van...
Ha kifelé láthatóan borul az „EGY” – akkor jön a „MÁS”-ik, hogy segítsen HELY-re billenteni a rendet, hisz akkor működik minden REND-ben, ha minden a MAGA HELYÉN van.
Ezt szolgálja az EGY-MÁS "REND-SZER"-e, mert azért vagyunk KETT-ÉN, azért van KÉT-„ÉN”, hogy a KETTŐ segítse az EGY-et. És így lesz a KETTŐ EGY. Azaz a két fél egy egésszé....
Mert a GYÖKÉR, az ALAP mindig EGY.
Amit a DUALITÁSBAN egyébként meg a NŐ képvisel, mint a halhatatlan létforma megtestesítője....
Ezért tartja ő a LÉ-T-et működésben.

Érthető? Érezhető?

A mai napon MINDEN szinten előtérbe kerülhet az EGY-ÜTT-MŰKÖDÉS. Te és én. Nő és férfi. Adok-kapok. Kérdezek-válaszolok. Oda-vissza áramoltatás, segítségnyújtás, a SZER-ETET keretein belül, ami megintcsak NEM egy „sima” érzelmi kategória, de annak része.

Mai angyalunk RAGUEL, a „Tiszta érzékelés” angyala.
Nos, szerintem önmaga EGY-ben rávilágít arra, ami a fentiekben elhangzott: mikor tudunk JÓL együttműködni a másikkal?
Ha ÉREZZÜK ŐT. Ha érzékelünk, ráérzünk, összerezgünk vele. Megérezzük, hol-miben-miért vannak gondjai, hogyan tudunk a segítségére lenni...
EGYÜTT - EGY-MÁSSAL - EGY-MÁSÉRT..