Reggeli Rituálé 2021-03-21-én

MOTTÓ: JELEK - MARS és ALDEBARAN

Az előző napok folytonosságában halad tovább MINDEN téren, minden irányban és minden szinten a JEL-ek fontossága! Azok „befogása”, megértése és ÉLÉSE!
Mit a JELEK?
Olyan „jelek” .. amiket folyamatosan kapunk, de amiket CSAKIS akkor tudunk FELFOGNI, mint egy relé, ha RÁ vagyunk hangolva! Ezért van az úgy, hogy minden változás előszeleit CSAK azok érzékelik és követik, akiknek a REZGÉSE „ott van”.
Ott, ahol „köll”.
Ezt MINDEN ember megtehetné, hogy „ott legyen ahol köll” – pontosan erről beszél Golenya Ágnes a legutolsó videojában. Viszont pont a „SZABAD AKARAT” kategoria az, amit minden ember életében lehetetlen megváltoztatni. Befolyásolni lehet, gondolatokat, érveket, tippeket, javaslatokat tenni lehet – de a döntés mindig az EGY-ÉN kezében van: akarom vagy nem akarom? Teszek vagy kifogást gyártok?
Most, e vírusos időszakban én csak figyelek. És teszem a „pipa” jeleket. Ugyanis minden HAMIS, kifelé mást mutatok, mint ahogy élek életvitelű emberről sorra hullanak le a leplek.
Mit mondtam már 2019-es jóslatban?
Elindul az IGAZSÁG a maga útján. Ennek mentén pedig sorra esnek ki a csontvázak a szekrényekből. 2019-ben a történések, események kapcsán, tavaly a kapcsolatok terén, az idén pedig az EGY-ÉN-ről magáról.
Kiben MI működik igazán? Jobban mondva ki HOGYAN működteti saját magát? Ki mennyire hajlandó LÁTNI, változni, HANGOLÓDNi? A jövő JÖVŐ érdekében?
 
Lehet szidni nyugodtan a vírushisztit – ugyanakkor lehet teljesen MÁS aspektusból is átgondolni. Felülről látni. Ehhez azonban elengedhetetlen a TUDAT változtatása. A TUDATOSSÁG az életre, az élethez. Saját magunkra és saját magunkhoz.
Hisz az ÉLET mi magunk IS vagyunk!! Az ÉLET NEM rajtunk kívül álló valami!!
A vírus most egy remek szűrő. És remek tükör. MINDENT MEGMUTAT. A teljes embert: gondolkodását, életvitelét, tudatosságát, a léthez való viszonyulását. Süket és vak-e vagy van benne HAJLANDÓSÁG az ébredésre?
 
Zsigereiben érzi mindenki a változást. Hogy valami JÖN.
Már a Nibiru c. videoban is beszéltem arról, hogy épp a zsidók azok, akik félik a Nibirut, de egyben beszélnek a JELEKről. Arról, hogy mielőtt belép a Föld vonzáskörzetébe, JELEKET küld. Igen ám, de MIK ezek a JELEK – teszik fel a kérdést?
Hát igen: aki a káprázat rabja és CSAK az anyagban tud gondolkodni, CSAK az „okkult praxisokban” hisz, no meg a vallásokban, és NEM lát TÚL-ra, a MÁS-világokba, nem fogja sem meglátni, sem meghallani, sem megérteni a JELEKET.
 
Mert minden JEL először BENNÜNK JEL-entkezik! Belül.
Egy RÁÉRZÉS, egy MEGÉRZÉS, egy SEJT-ELEM szinten.
Második lépésként jön: elhiszem-e vagy elnyomom magamban, hogy áááá, csak képzelődtem. Elmesélem a barátomnak, aki meg lehurrog, kinevet, legyint rá. De az ÉRZET mégis MARAD!
Tehát az első érzet után a második felvonás: teret engedek a BENNEM jelző jelzőrendszernek – vagy engedek a külvilág véleményének?
Harmadik felvonás: döntés.
Negyedik: a megtapasztalás. KiNT IS! Azaz: külső, látható, tapintható, érzékelhető JELEKben!
A jelzőrendszerünk TÖKÉLETES még gyerekként. Csakis szülői és külvilági befolyásra tudjuk teljesen elnyomni. Ugyanakkor a FELSŐBB ÉN-ünk folyamatosan „gyakoroltat” velünk egész életünk során: mindig küld valamit. Mindig jelez, amikor valamilyen FOrDULAT VÁRHATÓ az életünkben. MINDIG.
Vesszük az ADÁST? Rajtunk áll. De biztos, hogy a 3-ik vagy negyedik megélés után már lehetne annyi eszünk, hogy EMLÉKEZÜNK a folyamatra és a tapasztalások mentén mindarra, hogy melyik jel, hogyan VÁLT VALÓRA.
 
Vannak, akiknek egy élet sem elég arra, hogy megtanuljanak LÁTNI.
Vannak, akik elsőre „kapcsolnak” és elkezdik életüket TUDATOSAN élni, irányítani. Nem csak maguk miatt, hanem azért is, hogy ők legyenek mások jelzőcsengői. RÁSEGÍTSENEK a másik ember jelzőrendszerére. Hisz aki „felhangolt”, az kapcsolatban van a „FENT”-tel, azzal a „tudatfelhővel”, aminek nincsenek semmiféle határai: bárhol bárkivel kapcsolatba lehet kerülni. Ilyenek például a kártyavetések, amikor elég csak az illetőre GONDOLNI, legyen ő a szomszédban vagy a világ tulsó felén. Teljesen mindegy...
A LÁTÁS soha NEM TÉRHEZ kötött.
Hanem a TÚL-VILÁG-hoz.
Ezt akár még elmével is meg lehet érteni, ha azt mondjuk, hogy minden TERV már készen van a SZELLEM világában, nekünk csak meg kell jelenítenünk, azaz FORMÁBA, TÉRBE öntenünk.
Viszont mihelyt „megfoghatatlan” témákról van szó, abban a pillanatban belép a HÁRÍTÁS mechanizmusa....
 
A „TEREMBURÁN” a MARS együtt áll a BIKA csillagkép ALDEBARAN csillagával, ami a Bika SZEME.
Egyúttal TRIGON, azaz 3-szög kapcsolatban van SATANA-val, aki a BAK csillagképben halad. Kiemelkedés. Megoldás. Látás....
Nézzük e konstellációk mélységeiben:
- A Marsról tudjuk, hogy NEM MARS!!! NEM HÍM és NEM HARCOS!! A „mars” az ÉLETCSÍRA. Ami KI-TÖR a KÖRből.
Ami áttöri a burkot, a HATÁRT, a „kör-ítést”, hogy ÚJ életre keljen.
- Mi a „bika”?
A bika NEM BIKA, köze nincs megint semmiféle „HÍM ÁLLATHOZ”, hanem MAGA A CSODASZARVAS!!!
Jelképe, a kör és rajta a szarv lehet gy bika szimbolikája is, attül függően, milyen tudattal akarjuk felruházni. De ez már megtévesztés, és csalás.
A kör a szarvval a SZARVAS jele, aki ősidők óta az ISTEN-ANA jelképe!! Meg egyébként SATANA jelképe IS, hisz az ÁTFORDULÁS a bika csillagképben, azaz a SZARVASban történik meg mindig.
Miért? Mert a KERESZT-ÚT ideje az átfordulás útja.
Mit jelent egy átfordulás? DIMENZIÓváltást. Nézőpontváltást. Satana mit őriz? Az IDŐ és a TÉR kapuját. Ha ezen átlépünk, mi történik velünk? Dimenziót váltunk.
Mi történik tavasszal? Dimenzióváltás. Új élet indul ÚT-jára.
Mi a „bika” görögül? TAU. Mi a TAU? Az ANKH KERESZT.
Az átfordulás, a „KERESZT-ÚT”. Egy ÚJ KÖR.
Nézzük csak magyar nyelven, mi a Szarvas?
SZARV. Hangváltással SZERV. Mely VEZET.
A SZARVAS agancsnak ÁGAI vannak, mint az ÉLETFÁNAK. Az életfa mi? ÁTFORDULÁS....
SZÁR-VAS. SÁR-VAS. SÁR-UAS.
SÁR = a Nibiru keringési ciklusának sumér elnevezése, 3600 év, egy ARANY-kori időszak.
SÁR =ARANY. „SARUS BOLDOGASSZONY” nem azért sarus, mert sarut visel a lábán....Hanem azért mert SÁR-ŐS. ARANY-ŐS. ARANY-ANYA - lásd Babba Mária szobrát...Akinek RUHÁJA FEHÉR. Milyen szín a fehér? AMiben MINDEN BENNE van. MInt a 9-es számban az összes előtte lévő szám.
A fehérben pedig az összes szín.
A "glória", az AU-RA milyen? ARANY. Mi az arany latin neve? AURUS. Vegyjel: AU.
T-AU.
T = szívbéli bölcsesség, isteni döntések.
 
Értjük már?
Érezzük a lényeget?
 
UAS, VAS = olyan „vas”ÉRC, ami MÁGNSES KRISTÁLY.
MÁGNES-MAG. Mi a MAG? EREDET.
Milyen a Föld BELSEJE? MAGJA? MÁGNESES!
Milyen a GYÓGYÍTÓ mező? MÁGNESES....
 
- ALDEBARAN = SZEM. A szem mit csinál? LÁT.
A Bika hátán őrzi az Aldebaran a PLEJÁDOKat, a FIASTYÚKot, aki a MAG őrzője, a Tyúk-ANYÓ. Az „aranytojást” tojó tyúk.
Mit őriznek, képviselnek a Plejádok? A 7 illetve 9 tündér?
Akik ELMENEKÜLTEK az Orion elől?
Azaz NIMRÓD ELŐL? Akinek fiai üldözték a Csodaszarvast?
Mit tett a Csodaszarvas? AKinek szimbolumát MÁR értjük?
UTAT mutatott a fiaknak!! Milyen utat? Mihez?
Az EREDETHEZ. A MAGHOZ. A TyúkANYÓHOZ. ISTENANYÁHOZ.
Ahhoz a MEGVÁLTOZTATHATATLAN ŐSEREDET MINŐSÉGHEZ, melyben a FIÚKNAK fel KELL ismerniük: létük véges, mert „MÚLHATATLAN NŐSTÉNY ŐSSEJT ROSTBAN MEGBÚVÓ MÚLANDÓ HÍMSÉG" az ő minőségük.
Mely az ANA nélkül "halálra ítéltetett".
Mit csinál az Orion? Nimród? Mi az ő programja?
"MINDENT VÁLTOZTASS MEG, amit LEHET!!"
Mit képvisel a „TYÚKANYÓ”? Azt az ANA-MAGOT, amit NEM LEHET MEGVÁLTOZTATNI.
Tehát VAN egy pont, egy határ, ahonnan NINCS TOVÁBB!!
Hogyan lehet ISTENANYÁHOZ visszatalálni? ÁTFORDULÁSSAL.
A SÁR-VASon, az ANKH- kereszten keresztül, mely nem más, mint a KERESZTÚT.
Hova ugrik be a Csodaszarvas?
Egy TÓBA.
Mi a TÓ? Az ÉLET VIZE!
Mi az élet vize? A LÉLEK...
 
Áprilisban, amikor a NAP a SZARVAS (bika) csillagképben halad, mit „ünnepelünk”?
HÚS-VÉT-ot. Amikor „TESTÉT”, húsát VESZIK az EMBERNEK. El kell veszíteni a TESTET (azaz a TERET és az IDŐT) ahhoz, hogy FELTÁMADJUNK.
Mit csinál a MAG? Ledobja HÉJÁT, a KERETET, hogy KI-CSÍ-RA-zzon..
Mi a feltámadás? FEL-IS-MER-és.
IS-tenhez való MER-sz. "Kitörés". Miert minden felismerés egy kitörés.
A KÖRből, a keretekből..

EZT LÁTTATTA meg velünk JÉZUS, mint SIRI-ŐS-i küldött a saját életén keresztül.
Megértettük?
Szerintem nem.
A mai napig sem – mert még mindig sokkal erősebb a KÁPRÁZAT ereje a külvilágban.
Pedig azóta is kapjuk a JELEKET!
 
Kezdjük érteni az összefüggéseket?
 
Érezzük, hogy micsoda CSÚSZTATÁSOKNAK, hamisságoknak és félrevezető tudásnak vagyunk a rabjai???
HOgy mennyi csúsztatás van a NIMRÓD ŐSAPA történetben?
 
MIHEZ, MILYEN SZINTHEZ, KIHEZ akarunk mi magyarok visszatalálni???
Nimródhoz, aki meg az ŐSanyához??
Miért ajánlotta fel vajon István BOLDOGASSZONYNAK az országot??
Mert Rá-ÉBREDT minderre...
 
Nos, a LÁTÁS lehetőségei érkeznek mostanában, mégpedig egyre intenzívebben..
Minden LÁTÁS egyfajta ÚJJÁSZÜLETÉST hoz és ÉLETRE KELTI a bennünk lévő MAG-ot.
A BÖLCSESSÉG MAGJÁT.
A jeleket mikor tudjuk fogni? Megérteni? HA LÁTUNK. Ha hallunk, ha érzékelünk.
EGY-be ért megint minden?
IGEN.
De csak akkor, ha hajlandók vagyunk VÁLTOZNI, tudatosodni, LÁTNI.
LÁTNI AZT, ami a TÚL-VILÁGRÓL érkezik... Mert OTT van az IGAZSÁG. Itt csak a káprázat...
 
Napunk kísérőangyala URIEL, aki arra int: TUDOD A DOLGOD.
Mondhatni, soha jobbkor....(11.40 –kor)