Reggeli Rituálé 2021-03-20-án

MOTTÓ: TAVASZI NAPFORDULÓ
 
Mit jelent a tavasz? MEGÚJULÁST. Mit hoz a megújulás? ÚJ világot, új életet, új MINŐSÉGET.
Most, 10.22-t mutat épp az óra, ahogy elkezdem írni a rituálét.
Mit mutatnak a számok? 10=ÚJ ÉLET. 22=ÚJ ÉLET.
Hogyan lehet a 22 is az új élet jelölője? Adjuk össze 1-től 22-ig a számokat: 10-et fogunk kapni....
Ezért a 22 a BOLOND (ami egy hülye elnevezés) lapja a Tarotban. Pedig sokkal inkább a GYERMEK lapja, hisz a GYERMEK az ÚJ ÉLET megtestesülése.
A 22 ráadásul az ÉRZÉKELÉS mesterszáma is, dupla HOLD-erőt jelezve. Tehát az Új élet kulcsa miben van? Az ÉRZÉKELÉSBEN.
Mivel tudjuk a JELEKET befogni? ÉRZÉKELÉSSEL.
MINDEN ÚJ élet = ÚJ lehetőség. Mihez? A tapasztaláshoz, a HANG-olódáshoz...
JELEK?
De jelek ám!! Így, EGY-ben!
Minden ÚJ-at, minden megújulást JELEK „vezetnek be”. Ahogy egy várandósságra való felkészülés is LÉLEK szinten JEL-entkezik először jelekben.
JEL és JELENTKEZÉS, JELEN-LÉT... Megint a magyar nyelv mágiája: mikor tudunk jeleket meglátni, megérezni, befogni? Ha JELEN vagyunk a JELENBEN. Mivel? És hogyan? LÉLEKKEL, lélekBEN, és kellő nyitottsággal. LÉLEKMINŐSÉGGEL!
Mindnyájan érezzük, hogy változás KELL. Igen ám, de nem mindegy, hogy MILYEN SZINTEN!!
Sokan kiáltanak egy „RESET”, egy ÚJRA-INDULÁS gomb megnyomásáért.
Igen. Joggal.
Sokat emlegetik mostanában a Jelenések könyvét – nem véletlenül. Mert érezzük, hogy közelít valami. Mert érezzük, hogy a világ olyan mértében EL-hangolt, hogy ennek már lejárt, ennek EL kell múlnia...
Mit mond a Jelenések könyve? (Amit egyébként NEM javaslok elolvasásra – vagy legalábbis CSAKIS és KIZÁRÓLAG KÉK VÉR KÖNYVEK TUDATÁBAN). Azt mondja, hogy JELEK ÉRKEZNEK az „apokalipszis” előtt.
Mit jelent az a szó, hogy „apokalipszis”? KI-NYÍL-vánítást!! A lepel lehullását. A LÁTÁST!
Megint MAGYARUL érthető e szó teljes jelentése, tartalmisága, lényege, magja, célja!
Ami KI-nyílvánul, az MEG-JEL-enik, ÉLŐVÉ, LÁThatóvá válik.
Ami meg-JEL-ÉN-ik és ami láthatóvá válik, hol fog ÉLETRE kelni legelőször? BENNEM. Belül.
Minden megÚJulásnak HOL kell elsősorban megNYÍLvánulnia? BENNEM. Belül.
Hisz ami kint, az BENT. Ami kint megNYÍLvánul, azaz megJEL-enik, az mindig BEL-ülről fakad.
A BÉL, mint szervezetünk talán legfontosabb szerve, miről üzen? ÉLETRŐL és HALÁLRÓL.
Ha TISZTÁN tartjuk a BÉL-rendszert, ÉLET-ERŐSEK vagyunk...
Mit mondott Hyppokratész? A halál bélben lakozik.
Értjük? Érezzük?
Minden alkotásunkat, tettünket a BELSŐ energiánk, belső minőségünk, belső HANG-oltságunk határoz meg. Ha a belső hangultságunk depresszív, akkor milyen életerőt működtetünk? Semmilyet.
Lesz belőle eredmény? Aligha.
A másik: az EL-hangolódás legnagyobb veszélye amikor a M-ÉRTÉK-től, az IGAZtól, a TELJESségtől, a TISZT-ától olyan mértékben eltávolodtunk, hogy az már BORÍTJA a RENDET.
A REND alapja a harmonia. A MÉRTÉK-telenség diszharmoniát okoz.
Gondoljunk csak a szervezetünkre: ha mértéktelenül élünk, valamelyik szervünk tünetet produkál, amivel felhívja figyelmünket az M-ÉRTÉK-REND kibillenésére. Ha LÁTUNK, ha vesszük a JELET, akkor vissza tudjuk állítani a harmoniát. Ha nem, akkor a többi szerv működése is EL-HANG-olódik, és lépésről lépésre összeomlik a SZER-VEZET. Ha összeomlik – széthullik. Atomjaira esik és majd később egy új cél, egy új élet érdekében teljesen MÁS szinten, MÁS módon ÚJ-RA (ÚJ-NAP alatt), hogy „legyen ÚJ a NAP alatt, egy ÚJ ÉLET fog KI-CSÍ-RA-zni.
Jelen világunk komplett működése elérkezett a SZÉT-hullás szélére.
Már érkeznek a JELEK.
Mit mond még a Jelenések könyve: sokan nem látják és nem értik majd a jeleket.
Ez már most is látható...
Viszont aki látja, veszi, érzékeli, mert JELEN VAN A JELENBEN, az TUDJA, hogy valóban egy ÚJ élet áll már a küszöbön!
A számmisztikában a 10 a 9 után jön. Mi a 9? Egy előző ciklus TELJESSÉGE – egy kör megtételének tapasztalati bölcsessége, amire építeni lehet a KÖVETKEZŐ SZINTET. A következő 9 éves kört... Így feljebb és feljebb az ÉLETFA spirális ágain...
A tavasz üzenete: halljuk meg az üzeneteket. Lássuk meg a jeleket. És kövessük őket.
Mai angyalunk GABRIEL. Aki mit küldött Marianak? JELET. Súgást. Üzenetet....
Mit küldtek az ÉSZ-közeim?
Satanat = IDŐ és TÉR EGY-be ÉR. Tehát IDŐ van a TÉR-be hozatalhoz.
HALAK = a Tavaszpont a HALAK csillagkép visszaúszó fejénél áll. Mely összehangolódik a VÍZÖNTŐ jövőbe ömlő vizével, és felette a PEGAZUSSAL. VÍZ és TŰZ. Megtisztulás a feltámadás érdekében.
„Tavaszi szél VIZET áraszt”.....
3 = harmonia, továbblépés, fejlődés, magasabb szintre lépés. A JUPITER száma. Jupiter =igazság, hit.
Mindezen túl a cigánykártya az „ÜZENET” lapját dobta, mely lapon a MERKÚR alakja látható. A Merkúr a haladás, a továbblépés, a fejlődés, és a tudás bolygója.
A „Teremburán” a Merkúr a DÉLI HALAK „FORMALHAUT” csillagával áll együtt. A Formalhaut az ÉG 4 tartóoszlopa közül az egyik.
FÉNYE összeköti az EGET a FÖLDDEL.
Ha a MERKÚR áll előtte, akkor a két üzenet összekapcsolódik: AZ ÉG VILÁGOSSÁGÁT hozza el a FÖLDRE. Hol, hogyan? A JELEKEN keresztül a MEGÉRTÉSBEN.
CSÍ-RA-ba szökken a MAG...
Új élet indul, ÚJ szinten, MAG-os rezgésben...