Reggeli Rituálé 2021-03-11

MOTTÓ: A MÚLT
 
Engem kísérnek Bauer Barbara könyvei. Mintha mellém szegődtek volna, hasonlóan, mint jó néhány évvel ezelőtt a Kék vér könyvek. Emlékeztetnek. Gondolatokat ébresztenek. Mégpedig azért, hogy ezeket, magamban átalakítva, egyúttal MAG-omat életre keltve, teljesen megújult formában, a „kor szelleméhez igazítva” átadjam. Tulajdonképp olyan vagyok, mint egy transzformátor.
„Bejön” az információ, majd bennem átalakulva, aktualizálva jön ki újra.
Erre most döbbentem csak rá. Pontosabban most fogalmazódott meg bennem a felismerés..
Különleges élmény és állapot ez....
De ha megvan a megértés, onnantól már sokkal tudatosabbá válik a cselekvés is. Megérkezik a tetthez, a kiáramoltatáshoz a MER-SZ, a M-ÉRTÉK-REND-del összekapcsolódó bátorság. Nem véletlen hát, hogy ma épp ARIEL érkezett, mint támogató angyal, a maga oroszláni bátorságával...
 
Tehát Bauer Barbara....
Ahogy a minap már említettem vala, most épp a Fekete rózsa c. regényét olvasom. Megrázó. Hatalmas, mélyről, „zsigerből” jövő igazságokat kimondva. Melyek a MOST-ban ugyanúgy aktuálisak, mint a történésük idején. Megmondom őszintén, át is szaladt rajtam, hogy talán azért olvasom épp most EZT a regényt, mert UGYANEZ, vagy ennek az analógiája van és várható? Azért, hogy legyen idő lélekben ELŐRE felkészülni? Mert a történelem újra és újra ismétli önmagát?
Tényleg elmerengtem ezen.
És nem tagadom, engem is „alámerítettek” az érzések. A könyvvel együtt átélt lelki élmények.
Ugyanakkor folyamatosan ott zakatoltak bennem az olvasás során a „TUDÁS” párhuzamos gondolatai, azaz, az összefüggések látása és a miértek megértése, az OK-OKOZATOK törvénySZERűségének a LÁTÁSA. Maga a RÁ-LÁTÁS képessége.
E zakatoláshoz becsatlakozott még egy gondolat:
EGY PILLANATIG SEM ENGEDHETED MEG MAGADNAK A KÉTELKEDÉST!
Bumm...
Eme felhívást már 3-szor megkaptam, 3 különleges alkalommal. Plusz egy ráadást is, ami megint csak Bauer Barbara könyvéhez köthető, mégpedig az Aranyműves fiához. Amiben a Koronáról mesél..
Nem lehet kételkedés, ha az ember FELADATOT kapott!
Persze nem lenne ember az ember, ha nem akarna biztosra menni, így elővettem a Rituálé mellé az észközeimet, leellenőrizendő: valóban jól érzékelem-e amit érzékelek?
Nem kaptam ejnyebejnyét, velem is gyakorolják az Égiek a türelmet: megmutatták a választ...
Mielőtt a válaszba belefognék, egy idézetet azért beemelnék a FEKETE RÓZSA c. regényből:

„A HATALOM ÚJRA ÉS ÚJRA ELLENSÉGET KERES. ÉS A GYÁVÁK BEÁLLNAK MELLÉJÜK, TÁRSAKKÁ VÁLNAK A GYŰLÖLKÖDÉSBEN, ÍGY ÚSZVA MEG, HOGY MAGUK IS ELLENSÉGGÉ VÁLJANAK. ÁLDOZATTÁ.”
Nos, ezt éljük MOST.

MOST a „koronavírus” az az ESZME - mivel elfogytak az ideológiák -, ami SZÉT-HÚZ. Ami megoszt. Ami gyűlölködést gerjeszt. Ami a normalitást ellenséggé teszi a FÉLELEM keltése által. A jelenben az idézett mondatok ugyanúgy érvényesek, mint amennyire a háború idején voltak és az utána elkövetkező időkben is.
De ez már a MÚLT.
A MÚLTHOZ tartozó történés, ideológiai ragadvány.
Az észközeim üzenete alapján kikristályosodott: NEM azért olvasom most a Fekete rózsát, mert ismételni fogja magát a történelem, hanem azért, hogy LÁSSAM és TOVÁBBADJAM, hogy ez MÁR A MÚLT!!! EZ VOLT!
De MÁS LESZ!
Hiába mantrázzák az Y képviselői, hogy nem – de IGEN.
Ők azért mantrázzák, mert NEM ÉRZIK AZ IDŐ VÁLTOZÁSÁNAK A SZELÉT!!
Miért nem érzik? Mert RAJTUK TÚLMUTATÓ.
NEM AZ Ő ENERGIATERÜK!
Nem is tudják megérezni, mert NEM NEKIK SZÓL. Az ő szellemi világuk immár valóban a MÚLTÉ! A háború, a megosztás, a harc, a hatalom, az áldozat, a kegyetlenség, az akarom, az ölés – az ölelés helyett. Vége.

Ma KÜLÖNLEGES nap van.
Pedig még mindig NAP-NEPTUN együttállás van, még mindig a HALAK és a VÍZÖNTŐ átfedésében, felettük a PEGAZUSSAL. Tegnaphoz képest LÁTSZÓLAG SEMMI NEM VÁLTOZOTT.
VALÓJÁBAN MA MINDEN MEGVÁLTOZOTT!!
„Az én covidom” c. videoban elmondtam, hogy a november 9-i nagy kapunyitást követően LESZ MÉG legalább kettő. Amit NEM ÉREZ meg mindenki.
Már sokszor elmondtam azt is, hogy SOHA nem lehet a „számítások után” menni, ami a „Terembura” csillagállásait illeti, mert MINDIG VAN EGY LÁTHATATLAN tartomány, amit elmével, matematikával NEM LEHET meghatározni!! Amit csakis „befogni” lehet. Érzékeléssel.
Jó esetben megmutatják ezt a kártyák, mint a KÉP-zelet észközei – de ÉRTELMEZNI is tudni kell! LÁTNI! Ehhez pedig KELL egy megfelelő TUDATSZINT! Ha van megfelelő tudatszint, akkor van érzékelés. Akkor van „befogás”. Akkor van HALLÁS és LÁTÁS.

A HALAK csillagkép a SZÉT-HÚZÁS csillagképe.
A hozzá tartozó NEPTUN bolygó ugyanakkor az UNIO MYSTICA, a „titkos EGY” szimboluma.
Hogyan fér össze a kettő? Hát úgy, hogy a HALAK két szála is EGY TŐBŐL ERED! Tehát össze vannak kötve!!
Minden SZÉTHÚZÁS, minden, amit LÁTSZÓLAG KETTŐ, az VALÓJÁBAN EGY.
A cél immár pedig nem más, mint a visszaút, az alámerülésben, a VÍZBEN való megtisztulás, a megtisztulás által pedig a FEL-TÁMADÁS, azaz ÚJJÁSZÜLETÉS. Az EGY megélésében.
Ezért robbant tavaly oly sok kapcsolat, ezért robbantak be régi kapcsolatok, nagy találkozások, felismerések: mert a felszínre KELLETT jönnie az összetartozó, karmikus kötéseknek. Megnyílt a lehetőség a letisztázására, az elengedésre vagy a megélésre..

Mit tanított anno Jézus? Pontosan az EGY-tudatot.
A kapcsolatokban pedig: "amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza".
Sikerült az ALJAS hatalomnak alaposan a képére formálni ezt a tanítást évezredeken keresztül.
De ENNEK IS VÉGE!
És vége van a bolygók polarizálásának is, különösen ami a hímesítést illeti!
A NAP NEM ATYA és NEM APA – SEMMI de SEMMI köze nincs semmiféle hímségi, magszóró minőséghez. Ez, a világot eddig kiforgató, feje tetejére állító, leuraló erőminőség elmeprogramjának VOLT a része. A NAP-nak NINCS NEME, sem „megosztott” erőtere.
A NAP is EGY. Ahogy EGY SZELLEM van.
Mellette a NEPTUN, mint az ÉLET VIZE, együtt állva TŰZ ÉS VÍZ, az életet fenntartó két alapvető minőséget képviselik. Kiáradás és táplálás. A tűzerő kell az ÚJJÁSZÜLETÉSHEZ, a VÍZ pedig az életben tartáshoz.
Mi az ŐS EGY?
AZ ÉLET VIZE, mely ANA-ból fakadó...
"MÚLHATATLAN NŐSTÉNY ŐSSEJT ROSTBAN MEGBÚVÓ MÚLANDÓ HÍMSÉG"

Minden ÚJ élet, minden születő gyermek erre emlékeztet – mégis süketek és vakok vagyunk a LÉ-T, az ÉL-et működésére. Vagy inkább VOLTUNK.
Az átalakulás már FOLY-AM-atban van! (hmm... 10.33-kor!!)