Reggeli Rituálé 2021-03-02-án

MOTTÓ: BEAVATÁSOK
 
Már reggel, félálomban a mágia, a beavatások, az okkultizmus témája körül forogtak a gondolataim, amihez még eszembe jutott Ágnes tegnapi hírlevele, amiben megpendítette, hogy a tervezett március 20-i beszélgetésünknek mi is legyen inkább a témája, a tervezetten túlmenően...
Mi lenne ez? Nos igen: "véletelenül" épp a mágia, a rituálék, a beavatások...
Miről van már két napja szó? Pont erről...
 
A LÁTÁSTÓL, az ÉRZÉKELÉSRŐL – mely a mágia, a beavatások ALAPVETŐ feltétele!!!
Na, de MI egy igazi beavatás?
Előre leszögezem: NEM EGY KÜLSŐ személy által végzett szertartást! NEM EGY KÜLSŐ SZEMÉLY által adott TUDÁS!!!
Ezért SEM a reiki, sem a prananadi, sem egy bérmálás NEM BEAVATÁS!!! Egy ember egy másikat SOHA SEMMIBE NEM TUD BEAVATNI! Ez egyszerűen MEGTÉVESZTÉS ÉS SPIRITUÁLIS HAZUGSÁG!
Ma az asztrokockáim a JUPITERT küldték, hozzá a BAK jelét, valamint a 12-es házat.
Mondhatni TISZTA BEAVATÓ helyzet és lehetőség!
 
A „Teremburán” ma együttállásba kerül a MERKÚR és a JUPITER, valamint kvadrátba a HOLD a PLÚTÓVAL.
Merkúr = gondolkodás, tudás.
Jupiter = hit, beavatás, felsőbb szellemi irányítás, maga az IGAZ-ság
BAK csillagkép = tapasztalat és az abból eredő bölcsesség
Hold = láthatatlan világok érzékelése
Plútó = az ÉLET VIRÁGA, az az ERŐ, mely a LÉT-be hozza a LÉ-t... az áramlást...
 
Megint kérdezhetném, mint tegnap: „van még kérdés ezek után”?
 
De vegyük végig, kezdve a Merkúrral:
minden tudást el lehet sajátítani. Bárki „beavathat” minket a SAJÁT tudásába, azaz átadhatja nekünk, megtaníthatja, de csakis akkor válik ez a tudás egy BEAVATÓDÁSSÁ (Jupiter), amikor MAG-unkévá tesszük. Mi. TEN-MAG-unk, ten-MAG-unkból fakadóan, ten-MAG-unk számára. Amikor ez a tudás ÁTÍRÓDIK, bevésődik, amikor RÉSZÜNKKÉ válik. HOL? A MAG-ban. Mi által? A TAPASZTALÁSSAL! (BAK). 
A tapasztaláson keresztül válunk EGGYÉ az el-SAJÁT-ított tudással,ekkor kötődik össze általunk és bennünk az ÉG a FÖLDdel, a szellem az érzékelésen keresztül a MA-TER-IA-val.
Mi a MA-TER-I-A?
Magyar nyelv mágiája:
 
MA = Mindennek A-nyja, és az IDŐ.
TER = TÉR
I = az I-steni szellemi erő
A = mint „alsó” hang, a LEHOZATAL, a földi működtetés, a FELÜTÉS, a KEZDÉS...
mondhatni: ITT ÉS MOST
 
Értjük? Érezzük?
 
BEAVATÓDÁS nincs belső érzékelés és látás nélkül.
 
Példaként most bemásolnám ide a nagylányom sorait, amiket reggel küldött, a mindennapokbül merítve, hisz a mindennapok tudják ÉLETRE kelteni bennünk a tapasztalás által a tudásunkat:
 
„Olvastam tegnap egy cikket arról,hogy milyen rosszul érinti a vírus, meg a karantén a mostani tiniket, mennyi mindent elvesz tőlük, mennyi mindenből kimaradnak,milyen nehéz nekik...persze kellően drámai hangvételű volt a cikk, tele sápítozással, holott az első diaklány nyilatkozatában már benne is volt a lényeg: felértékelődtek az emberi és családi kapcsolatok, a személyes találkozás és az együttlét fontossága! Mondja ezt egy olyan generació tagja, aki teljesen bele van szopódva az online világba, a telefonján töltött idő teszi ki a napja nagy részét...es most bele vannak tolva ebbe a vilàgba nyakig és fulladoznak benne...csodálatos nem?!Hirtelen összeállt hogy EBBEN A KOZMOSZBAN ANNYIRA REND VAN,hogy még az emberiség “rosszakarói” is csak akkor cselekednek, amikor a Kozmosz hívja őket! (Megjegyzés: mert ugye minden adott és nem lehet másképp, épp a REND okán.)
Egy világváltás idején “felbukkan” egy vírus, lehetőséget adva a viszonylag fájdalommentes kilépésre azoknak akik menni akarnak, szembesít mindenkit a technika túlzott szerepével és azzal, hogy mennyire behatárolja a gondolkodásmód az életet. SOKAK NYERHETNEK EZEN,MERT HATALMAS LEHETŐSÉG FELÉBREDNI.
Sokak nem hajlandók erre és tele haraggal, keserűséggel és gyűlölettel tombolnak a facebookon és döntik romba a saját életüket,egészségüket...Szerintem komolyan csodálatos ez a rend...”
 
Nos, EZ EGY IGAZI BEAVATÁS!
 
Amikor „összeérik az Ég a Földdel”, bennünk, a FELISMERÉS, a LÁTÁS és a MEGÉRTÉS által.
Egy külső „szer”, egy külső „tartás”, egy „szertartás” mindig csak KIVÁLTÓ vagy KATALIZÁTOR lehet saját beavatásunkban. De SOHA SENKI nem fog minket semmibe belevinni – hacsak mi magunk nem akarjuk.
 
Az okkult praxisok, a „beavatásokat” ígérő spiritiszták, alkimisták mind-mind, egytől egyik a BEZÁRT, az önamgába visszatérő, kiutat NEM ADÓ FÉNY dimenziójának, de azon belül is a már HASÍTOTT TUDAT praktikái. Melyek ELVESZIK SAJÁT ERŐNKET, elhitetik, hogy CSAKIS egy külső ESZKÖZ (köles, lencse, áldás-párna, a 4 elem meghívása, gyertyázás, körénk rajzolt kör és egyebek) segítségével és által tudjuk elérni mindazt, amit egyébként SAJÁT ERŐNKBŐL is tudnánk. Elhitetik velünk, hogy a TÉR ural minket, hogy ki vagyunk szolgáltatva a külső erőknek (ez minden fénymágia lényege), azért, hogy FÉL-ELEM-ben tartsanak minket. Amíg mi ezt ELHISSZÜK, addig ŐK nyernek.
Minden beavatás lényege (melyet FENTRŐL KAPUNK) az, hogy ébredjünk rá: MI URALUNK – és NEM BENNÜNKET URALNAK.
NEM rajtunk kívül van az Isten - hanem BENNÜNK!
 
Ezt elmondhatom most én is bárkinek, „beavathatok” én is bárkit ezekbe a gondolatokba – de CSAKIS akkor lesz ÉLŐ a MÁSIKBAN, ha MAG-áévá teszi! Pontosabban: FELÉBRED benne tenmaga érzékelése, hogy IGAZAT mondok!
 
 
Mert csakis az IGAZ fog bennünk feléledni.
Hazugság soha.
 
Napunk kísérőangyala CHAMUEL, aki a „SZERETŐ” minőségében érkezett.
"SZERETŐ"...
Mi azért sokkal mélyebben értjük a „szerető” fogalmát, mint más nyelven leírva.
Minden üzenetben több réteg rejlik és csakis rajtunk múlik, mennyi réteget fogunk be és érzékelünk.
Mi a szerető? Vagy KI?
Lehet az, aki valóban szeret minket, lehet az, aki SZER-rel Et-et minket, aki nem más, mint a FELSŐBB ÉNünk. Akire ha hallgatunk, megélhetjük a legnagyobb és legszebb beavatásainkat....
(Fotó: Kövecses Balázs)