Reggeli Rituálé 2021-02-28-án

MOTTÓ: A BÖLCSESSÉG EREJE
 
Ha a „Terembura” pozícióiból indulunk ki, akkor ma a HOLD és a PLÚTÓ kapnak elsődleges szerepet, azaz a LÉLEK és az ERŐ.
Ketten együtt a BELSŐ ERŐ.
A megnyilvánuló bölcsesség.
Mi a megNYÍLvánulás? KITÖRÉS. Mi kell a kitöréshez? ERŐ. És természetesen CÉL (ahogy arról tegnap is szó esett).
Az észközeimben is a NYILAS jelent meg, ahol egyébként a Plútó épp halad, valamint SATANA. És a 6-os ház.
Tehát a "Végzet", ami ITT és MOST megNYÍLvánul.
Kinek mi a VÉG-zete?
Nos ez pontosan annak a LÁTHATATLAN világnak a tartománya, mely felett SOHA nem lesz embernek semmiféle hatalma, sem befolyása. Ezért nem kell SOHA aggódnunk azon, hogy "felfedezték" az "istengént", és hogy bennünk bármit képesek DNS-szinten átalakítani, befolyásolni. MIért? Mert a VÉGZET mindig közbe fog szólni, ugyanis a VÉGZETünket SOHA nem tudjuk determinálni!!!
Ezért nem olvasható ki SOHA egy horoszkópból teljességgel egy ember élete, annak minden állomása. Ezért nem lehet SOHA teljes bizonyossággal jövőt meghatározni. HATÁSOKAT lehet látni - de hogy a hatás milyen eseményekben fog testet ölteni, az mindig az egyén MINŐSÉGÉTŐL FÜGGŐ!!
AKi veszi a bátorságot és képes 2040-ig előrejelzést készíteni, az ITT és MOST determináltságának szemszögéből kiindulva, ráadásul abszolut eltorzult alapokra építve, az egyszerűen hazudik!! Felelőtlen és végtelenül erkölcstelen, mert emberek tízezreit téveszti meg!!! Kevés vigasz, hogy magáról állítja ki a bizonyítványt, mennyire NEM ÉRT és NEM ÉRZÉKEL SEMMIT a kozmikus RENDBŐl és összefüggésekből!
 
Pár nappal ezelőtt már szó volt a Plútóról, aki egyik szimbolikájában pont az ÉLET VIRÁGÁT képezi le, egy másikban pedig a MAGÁBA ZÁRT HOLDAT.
Mondhatnánk hupszi: MEGINT nem szúr szemet a tömegnek (itt értve a tömegnyi asztrológust, asztrozófust), hogy MÁS van kint és MÁS VAN BENT!! Azaz teljesen MÁST tanítanak róla, mint amit VALÓBAN jelképez!
Szokásos kérdés: vajon miért?
Szokásos válasz: a MEGTÉVESZTÉSÉRT.
Szokásos indok: mert a hatalomnak, a szellemi irányításnak ez így áll érdekében! Fogadd el, amit mondunk és még csak véletlenül se hagyd magadat a LÁTHATÓ TÉNYEKKEL megtéveszteni!
Amíg valaki NEM ÉBRED és NEM ÉRZÉKEL, addig NEM EGY-ÉN, addig a TÖMEGSZELLEM tagja, „karámtag” , tehát a tömeget irányító, vezető, manipuláló SZELLEMI IRÁNYZAT KISZOLGÁLÓJA.
És teljesen mindegy, hogy ez most vallás, kereszténység, mohamedán, zsidó vagy brahmanista, vagy épp humanista. Liberalista vagy nacionalista. Mind-mind karámban tart!
Na de hogyan lehet ebből kitörni?
ÉRZÉKELÉSSEL.
 
Az érzékelés és a belőle fakadó TAPASZTALATI TUDÁS az, melyek ketten kiadják a BÖLCSESSÉGET.
A bölcsesség pedig ERŐT ad.
Az URALÁS képességét - minden pejoratív felhang nélkül.
Aki képes uralni, ki tud lépni minden karámból.
 
Amikor félünk, amikor idegesek vagyunk, amikor bánatba esünk, életet adunk egy kis „gnómnak”, vagy egy kis „démonkának” magunkban.
A lehúzó gondolatok érdekes módon életre tudnak kelni. BENNÜNK!! Akkor válnak „önállókká”, ha már annyira telítettek, annyira dagadtak, mint a KIS GÖMBÖC, aki elszabadul és gurul mindenfelé a nagyvilágba, bekapva minden útjába eső HASONLÓ kis lényecskét. De amint „emberére akad”: kész, vége, kipukkad. Volt, nincs!
Tehát vannak démonok? NINCSENEK!!!
Mi hozzuk létre őket – és mi is tudjuk eloszlatni, mert CSAK és kizárólag GONDOLATI rezgések. Amint nem tápláljuk őket nincsenek. Tehát? Mit tudunk mi magunk csinálni?
MEGLÁTNI, ÉSZ-re venni, FELOLDANI. Uralni.
Magunkat.
Mivel? A megértéssel, a bölcsességgel.
Ha MEGÉRTÜNK, akkor tudunk URALNI és IRÁNYÍTANI.
 
A világ irányítói nagyon is értik az emberi psziché mechanizmusát – erre építkeznek. Különösen a transznacionális techno-cégek, média-monopóliumok. DE!!! Csupán idő kérdése: az erő mindig kitermeli az ELLEN-erőt, mert az egyensúly harmoniára törekszik.
És pontosan efelé megyünk: a nemzeti szuveneritás immár a helyreállításáért kiált! Ahogyan az EGYÉNI szuveneritás is a globális eszmék diktatúrája ellen.
Pontosan a fentiek miatt NEM IGAZ a KÁOSZELMÉLET , ahogyan NEM IGAZ a GRESHAM-törvény sem (vagy Kopernikuszi elmélet)! Miért? Mert CSAK egy FÉL IRÁNYT látnak és láttatnak és a FELET DEKLARÁLJÁK EGÉSZNEK! Ahogyan az egész „atyaisten” szellemiség is egy FÉL minőség, az EGYBŐL kiszakadva, épp ezért kell neki dupla erő tenmaga érvényesítéséhez. A dupla erő igénye pedig ERŐSZAKHOZ vezet. Nem is lehet csodálni, hogy mindkét elmélet "atyai", azaz férfiagyból született, ergo, PONT EZÉRT NEM IS KÉPES AZ EGÉSZET ÉRZÉKELNI!
Ha mindegyik elmélet igaz lenne úgy, ahogyan azt kijelentik és törvényként deklarálják, akkor a világunk már régen szétesett volna.
Ezért MINDEN ELME-LET csak ELME szinten LÉTEZŐ. Lám-lám: a magyar nyelv mágiája újfent rámutat a lényegre!
Nos, PONT ENNYIRE kell bármely ELMÉLETNEK erőt adni!!
Értjük?
Érezzük?
Egyetlen elmélet SEM veszi figyelembe, hogy minden éremnek KÉT oldala van, (legalábbis itt a dualitás terében), mely két oldal EGY ÉREM két oldala!! Ahogy a HOLDnak is két arca van, hiába látjuk mi innen a Földről CSAK az egyiket.
Tegnap hallgattam (elég mazochista módon) Pap Gábor előadását a Grashem-elméletről. Már csak kardért kellett volna kiáltanom, hogy beledőljek és itt és most befejezzem az életpályámat, olyan SZELLEMI ENERGIATERET TEREMTETT a kijelentéseivel!! Rettenetesen kiakadtam, leginkább azon háborogva, hol marad a FELELŐSSÉGTUDAT?! Mert őt sokezer ember hallgatja, követi. És ha sokezer emberre vannak hatással a gondolatai, akkor igenis felelősségel tartozik annak a sokezer embernek a LELKI ÜDVÉÉRT! Mert nem mindegy, mit vált ki a szavaival: reményt ad a jövőre nézve, vagy kilátástalanságot?!
Mondjuk, megint igazolást nyert, hogy tudós ide vagy oda, egy férfiember SOHA NEM KÉPES MEGÉLNI és ÁTÉREZNI az EGÉSZET! Lehet, hogy tud róla beszélni, lehet, hogy elmeszinten érti is, DE ÉREZNI, ÉRZÉKELNI nem tudja. Miért? Mert szó szerint FÉL EMBER. Egy határig képes eljutni, de annál tovább nem.
 
Viszont megjelenik a SAJÁT FELELŐSSÉGÜNK is, a saját bölcsességünk szintjén: MENNYIRE HAGYJUK HATNI magunkra mások gondolatait, ELME-MENÉSEIT?
Lehet AKÁRMILYEN a külvilág, erőltessenk akármilyen vírust, meg oltást: a LÁTÁS, a FELÜLEMELKEDÉS lehetősége csak és KIZÁRÓLAG BENNÜNK VAN! És amint ezt megértettük, nincs hatással ránk!
Kiléptünk a HAT-ALOM KARÁMJÁBÓL.
Nézzük meg kisgyerekeket: nem számít nekik semmiféle eszme, nem tudják még, hogy fiúk-e vagy lányok, nem számít a nemiség, sem semmiféle történelem, múlt vagy jövő, karma vagy kapcsolatok, semmiféle külsőség, semmiféle ruha, kütyü, sárkunyhó vagy palota, műanyagjáték tucatjai, vagy csak egytlen rongybaba, lárma vagy csend: ők még teljesen EGYBEN VANNAK. Egyek tenmagukkal. És a PILLANATBAN ÉLNEK. Teljesen a JELENben vannak, viszont a jelenben minden pillanatot érzékelnek és felfognak. Két dologra van alapvetően szükségük. a SzERETETRE és a szeretet által megnyilvánuló BIZTONSÁGTUDATRA. De ez utóbbi is a szeretet által adódik, tehát tulajdonképp egyetlen egy dologra van szükségük: SZERETETRE.
Nos, így kellene élni. (Mondjuk, már Rousseau is megmondta...)
Nos, ennyire fontos a történelem. A múlt. Annak ragozása, elemzése, miértjei.
 
Milyenek a gyerekek?
BÖLCSEK.
A kozmikus TUDAT bölcsessége és ereje rezeg MÉG bennük. Képesek TUD-omásul venni: MINDEN ÚGY VAN JÓL, AHOGY VAN. Ezért TANÍTANAK ők minden szülőt, minden felnőttet, újra és újra. Van eredménye? Nem sok...
 
Mai napunk kísérőangyala JEREMIEL, a bölcsesség angyala. Mit tanít ő? Az elfogadást és megértést: MINDEN ÚGY VAN JÓL, AHOGY VAN.
Mert nincs külön jó és nincs külön rossz, nincs „jó” isten és nincs „sátán” – csak és kizárólag EGY (ÉREM) van. És annak két oldala. Legalábbis itt, e TÉR-IDŐ világban....