Reggeli Rituálé 2021-02-21-én

 
MOTTÓ: KÉTSÉGEK ÉS MEGGYŐZŐDÉSEK
 
Ma újra csodás ritumusát élvezhetjük a napnak, elég ha csak a dátumra nézünk: 2-20-21
És mily „furcsa”: az észközeim közül az egyik kártya pont a HOLDFÉNY lapját küldte. Mihez tartozik a 2-e szám (ahogy már tegnap is szó volt róla)? „Véletlenül” épp a Holdhoz...
Mit ad nekünk a Hold? Kétségeket és meggyőződéseket.
Illúziót és hitet.
Mi a kiút mindig? A megoldás? Az 1?
TEN-MAG-unk!
Mert egyedül RAJTUNK ÁLL, mit választunk!
Az ÉLET nem más, mint FELELŐSSÉG-VÁLL-alás!
Ma kaptam egy olyan kommentet, miszerint „ha tisztánlátó lennék, akkor tudnám, hogy márpedig vannak démonok”.
Nos, ha NEM lennék TISZTÁN látó (mert azért „tisztánlátó” és TISZTÁN LÁTÓ között, a MAI fogalmi viszonylatokbül kiindulva van némi különbség), akkor el is kezdhetnék kételkedni magamban és alá is merülhetnék, hogy talán mégis a kritikát gyakorlónak van igaza? És én látom, ítélem meg rosszul a dolgokat?
Mi adhat bizonyosságot?
A BELSŐ ERŐ.
Mi ez a belső erő?
A HIT.
Ami már meggyőződés.
Természetesen e témában is súlyozni kell, hisz van az ELME ALAPÚ hit, ami vakhitté válva bármit képes tarolni, ami az útjába kerül.
És van az a SZÍV-ALAPÚ, gyomortájéki nagyon erős belső TUDATOSSÁGÚ HIT, melyen keresztül ÉRZI az ember gyereke, hogy mi az, ami TISZTA, mi az IGAZ, mi a IO és mi az, ami HAMIS, ami ÁL-ságos, ami elmealapú.
Mindezt elmagyarázni el lehet – de megérteni csak ÁTÉLÉSSEL és TAPASZTALÁSSAL lehetséges.
Ezért NINCS soha EGY ÚT az EGYSÉGBE való visszataláláshoz.
Mindenki keresi, vágyja az EGY-BEN-LÉT-et, mert érzik, hogy a SZÉT-szakítottság, a FÉL-ELEM állapota NEM IO.
Ennek terelésére alakultak ki a HATALOM mentén a vallások, melyek teljesen az ELMÉRE alapozva merev szabályok közé szorítottan papírra vetették, sőt, KŐBE VÉSTÉK, hogy HOGYAN LEHET CSAK ÉS KIZÁRÓLAG ezt az utat megtalálni? Mi LEHET CSAK és KIZÁRÓLAG az egyedüli „megváltó út” tenmagunk meg-VÁLT-ásához?
Azaz a változásához.
Nem abszurdum?
De az.
Ami "CSAK" és "KIZÁRÓ", az tényleg kizáró...
Kizár minden EGY-ÉN-t.
Mire tanít egy IGAZI tanító?
Arra, hogy TE MAGAD találd meg a SAJÁT UTADAT.
Ehhez adhat impulzusokat, ébresztő kódokat, magyarázatokat kozmikus összefüggésekről, amiket Ő MÁR LÁT – de amíg TE NEM LÁTOD, addig az a számodra NINCS.
Így van mégis egyben A MINDEN és AZ EGY.
„Nem önthetjük nyakon őket a mi tudásunkkal, lépésről lépésre kell őket végigvezetnünk az úton. Nekik maguknak kell feleszmélniük, megcsömörleniük saját leszűkült tudattartományuktól. Ehhez csak egyet kell akarniuk: kérni szívükből a Szent Szellemmel való közösséget és úgy élni a mindennapjaikat, hogy embertársaikat úgy szeresség, mint önmagukat. Rá kell jönniük, hogy az egyik a másik nélkül nem megy. Pusztán emberi erővel, elmével szeretni nem lehet isteni módon”
(Golenya Ágnes: Az Időn átnövő fa c. kötetéből).
A Szent Szellemmel hogyan lehet találkozni, összehangolódni? Semmi esetre SEM elmével, hanem csakis kizárólag az ÉRZÉKELÉSEK által. Vajon véletlen, hogy épp ezt vonják kétségbe a materialisták, a tudomány, de még a vallások is???
Egyértelmű, hogy nem. Miért? Mert épp az érzékelések által, a Szent Szellemmel való összekapcsolódás révén kapjuk meg a LÁTÁST – az meg ugyebár veszélyes a VAKÍTÓK számára...
Ha megoldást keresünk BÁRMIRE, legyen az filozófiai kérdés, gyerekek alvásproblémája, megoldhatatlannak tűnő élethelyzet,
egészség-betegség, pénzügyi nehézségek, párkapcsolati zsákutca: engedjük el a gondolatainkat. Az AGYALÁST.
Próbáljuk meg kiüríteni a fejünket, mert amíg agyalunk, addig kardozunk. Érv-érv ellen, fekete-fehér ellen. Egész sakkjátszmát tudunk fejben lejátszani. Eredménye? Kimerülés és kilátástalanság.
Agyalás helyett inkább csináljunk valamit. Valami egészen MÁST.
Itt a jó idő. Sétáljunk. Üljünk autóba, menjünk kirándulni. Már a vezetés egy olyan meditatív állapotba tud vinni, amiben egyszercsak bevillan a megoldás, a kiút. Vagy hirtelen meglátjuk az összefüggéseket. Hirtelen átlátunk egy helyzeten. Egyszóval LÁTUNK! Mert az ÉRZÉKELÉSÜNk felszabadul....
Napunk kísérőangyala MIHÁLY, aki egyre figyelmeztet minket: bármilyen csomóba is bogoztuk magunkat:, KRISTÁLYTISZTA SZÁNDÉK nélkül nincs kiút!
Tiszta látást csak tiszta szándék mellett kaphatunk.
Ezért aki szerint a démonok látása a tisztánlátás velejárója – hát ott nagyon gondok vannak, mind a látással, mind a „kristálytiszta szándékokkal”...
Így leplezi le mindenki saját magát....