Reggeli Rituálé 2021-02-19-én

MOTTÓ: ÉRZÉKELÉS ÉS MEGÉRTÉS
 
Nagyon fel tud turbózni engem az az érzés, amikor átjár a TELJESSÉG ÉRZÉKELÉSE és ezt szeretném mindenképp át is adni, de a csatorna annyira szűk, hogy sokkal inkább a türelmetlenség gyűr maga alá, mint a tudat békessége (hmm, 8.44 van..). Ilyenkor mindig az az érzésem, hogy olyan vagyok, mint egy lufi, aminek kioldják a nyakát, vagy mint amikor a borosüvegből kell a vékony nyakon át kitölteni a tartalmat…Ugye, látja mindenki maga előtt??
Türelmetlenné válok, mert sorrendbe kell állítani a mondandót, és e sorrendbe állítás során óhatatlanul elvész valami.
MINDEN fontos lenne, és minden EGYSZERRE.
Nem lehet súlyozni, válogatni, mert a sorrend állítással óhatatlanul módosul a hangsúly is.
Nos, ez az a paradoxon állapot, amikor az ember érzi az IDŐN TÚLI időtlenséget, melyben nincs linearitás, csak EGYBEN-LÉ-T, amit TÉNY-leg EGYBEN és EGYSZERRE lehet érzékelni – na de a linearitásban átadni????
Pontosan erről beszélnek a Kék vér könyvek: az ÉRZÉKELÉS mibenlétéről, annak fontosságáról a TUDÁSsal szemben.
 
Ugyanakkor az ÉRZÉKELÉS TUDÁSÁT itt a linearitásban csak lineárisan lehet átadni, mint ahogy egy zenedarabot is csak hangjegyről hangjegyre lehet lekottázni, majd lejátszani.
Egyszerre nem megy az egész, mert abból egy hatalmas hangzvar lenne. ITT.
Mégis, akiben benne van a zenedarab, EGYBEN érzékeli. Egyben hallja, mert a „vérében van“.
Ezt a paradoxont „normál“ elmével nem lehet sem megérteni, sem felfogni…
A mai nap ENNEK a paradoxonnak a megértését lebegteti be.
Először megÉREZni valamit – majd megÉRTeni. Ami a KIEMELKEDÉS KULCSA.
(Nagyon ‚dezsavü‘ érzetem van, 9.09-kor…szerintem már volt egy Rituálé pontosan így és pontosan ezzel a tartalommal….
De mindegy, ismételni sosem árt..)
TÉny: amikor RÁÉRZÜNK valamire és meg is értjük: onnantól NINCS RÁNK HATÁSSAL.
Ezért mondom mindig, újra és újra: a KÜLVILÁG egy színpad.
Ami ott történik, bár részesei vagyunk, csak annyiban SZABADNA, hogy hasson ránk, amennyiben motivál minket a SZÍNDARAB megértésében. Amibe beleengedjük magunkat, annak megengedjük, hogy FÖLÉNK KEREKEDJÉK. Ha pedig fölénk kerekedett, már nem mi irányítunk, hanem minket irányítanak. Mindig MI és CSAK MI tartunk életben erő-és energiatereket, mert mi éltetjük a gondolatainkkal és hozzáállásunkkal. Ha nem tennénk, ELTŰNNE. Csak ezt megint meg kellene érteni.
Például: az egész vírushisztit, pontosabban azt az ELMEPROGRAMOT, ami működteti, mi tartjuk életben azzal, hogy ÉRZELMILEG benne vagyunk és ELHISZZÜK mindazt, amit mondanak, legyen az A vagy B, azaz például az oltások vonatkozásában, hogy hatástalan vagy dns-módosító: az fog működni, amit mi MAGUNK ELHISZÜNK!
Minden annyira ÉLŐ ránk nézve, amennyire mi magunk életben tartjuk!
De ennek megértéséhez elsődlegesen RÁ KELL tudni ÉREZNI az üsszefüggésekre, azaz LÁTNI kell tudni, mert elmeszintről nem fog működni. Magyarázhatok én egy rettegőnek akármit és bármennyit, hogy miben ül nyakig, úgy fog rám nézni, mint egy gyilkosra. Pedig amíg saját maga rá nem jön, hogy saját magának az ellensége, addig nem fog tudni érzékelni. Amíg a félelmén túl nem lép, addig a félelem foglya.
Tehát, 22-es csapdája.
Még számmisztikailag is.
Egyébként nagyon érdekes, asztrológiai szempontból is, hogy MEGINT NEM az egzakt együttállás hoz meg egy energetikát, egy FONTOS HATÁST, hanem a KÖZELÍTÉS. És pont ez az a KISZÁMÍTHATATLAN, mondhatni FELSŐBB, ISTENI tényező, amit földi aggyal, számításokkal, matematikával SOHA nem lehet "megfogni", mert nem az anyagi világából eredő!! Viszont ÉRZÉKELÉSSEL meg lehetséges!
Mi ez a hatás?
A látszólagosan hátráló mozgásban lévő MERKÚR megközelítette SATANAT, azaz a GONDOLKODÁS tart a BÖLCSESSÉG felé, az ELME a TUDATOSSÁGhoz...
Érezhető??
Bizony.
A következő napok majd már csak “ráadásként“ fognak szolgálni, további impuzusokat adva.
Ma legyen meg egy ALAP, egy JÓ indíttatás – hisz minden eredmény minősége az alap minőségétől függő.
Napunk kísérő angyala ma URIEL, aki a FELSŐBB ÉRZÉKELÉSEK, megértések lehetőségét hozza el ma. Golenya Ágnestől (Az Aranykapu) vett idézettel tudom a legjobban jellemezni, 9.19-kor és NEGYEDHOLD napján:
"A szíven keresztül egész másfajta energiák lépnek be az emberbe, másféle információk jönnek. Az az energia, ami átmos, átmossa a gondolatunkat, megváltoztatja a cselekedeteinket, csak a szíven keresztül érkezhet."