Reggeli Rituálé 2021-02-12-én

MOTTÓ: PÁROSÍTÁS - EGYESÍTÉS
 
Igen. Kit kivel? – lehetne mindjárt kérdezni, és folytatni azzal, hogy „ENGEM MAGAMMAL”.
Mert ez és CSAK EZ az alapja a LÉT-nek. Az EGY-ben létnek.
Ez az alapja az IGAZ és IO működésnek. Minden EGY-éb, vagy minden MÁS ebből fakad, így a párkapcsolatok mibenléte, minősége is.
 
Ma megint olyan napot élvezhetünk, amikor minden EGY irányba mutat, amikor megélhetjük az ÖSSZ-erezgést, azaz magát a HARMONIÁT! Természetesen ehhez kell egy „IO” adag FEL-HANG-oltság, hogy érezzük és legyünk rá kellően tudatosak is. Mert anélkül HATÁS-talan lesz.
Az átlagembernek is kiüti (kiütHETi) a szemét a mai nap dátuma, benne a számok üteme és játéka. Hisz ha a hónapot és a napot megforgatjuk, ugyanúgy 2021-et kaphatunk...
 
2 és 1. FÉL és EGÉSZ. KÉT FÉL EGY EGÉSZ. Egész = ÉG ÉSZ.
 
„ÉSZ” és „ÁSZ” mindig azt a minőséget jelzi bármely foglalkozást jelző szó után, hogy abban valaki KIEMELKEDŐ. Abban VEZETŐ.
Egy ÁSZ aki ÉSZ...Aki TUD. És BÍRJA a tudást, mert egy „ÁSZ” ÉSSZEL és tudással DOLGOZIK. Egyben van benne a KÉP-zettség a TETTEKKEL, a gyakorlattal. LÁT-ja, hogy mit miért csinál. Így tud TÖKÉLETESET, azaz teljeset, azaz EGYSÉGET alkotni.
Érezzük a szó mágiáját, varázs-, azaz kifejező erejét?
A magyar nyelv azért MAG-nyelv, azért kozmikus, mert TÖMÖR. Mert LÉNYEGRE törő.
ÉREZHETŐ és ÉRTHETŐ. Mint a beavató üzenetek.
Aki már kapott ilyet, nagyon jól tudja, hogy nincs benne „magyarázat” (mert egyébként meg csakis az ÉLŐ, ami megmagyarázható... Megnémesíteni, meglatinosítani, megangolosítani semmit nem lehet. Az „fordítás”. Szó szerint...
A fordításban pedig óhatatlanul ott van a ferdítés..).
Tehát a LÉNYEG mindig rövid, tömör. EGY-ÉRTELMŰ.
A ferdítés-fordítás-torzítás ott indul, amikor a tömörségnek feneket kerítünk, aztán elveszünk a lényegtelenben, mint Ábel a rengetegben...
 
Minden EGY-ES ember léte és élete az, hogy EMLÉKEZZEN tenmaga isteni mivoltára. Ennek esélyét, lehetőségét és szintjét befolyásolja, hogy hova születik, milyen népcsoportba, milyen küldetéssel, milyen feladattal.
Magyarnak születni talán a legnagyobb ajándék, emelett ráadásul nőnek, mert e kettő együtt adja meg a LEGNAGYOBB ESÉLYÉT A KOZMIKUS TUDATRA ÉBREDÉSNEK!
Régen, még a „táltosidők” ELŐTT mindig NŐK voltak a papok, akik a szellemi-lelki vezetést adták, mert MINDIG A NŐK azok, akikben zsigerileg pulzál a kozmikus lét-tudat. Ez az ANA-ság alapfeltétele. A gyermek befogadása-táplálása-elengedése, gondozása elképzelhetetlen magas szintű RÁÉRZÉS és INTUÍCIÓ, ELŐRELÁTÁS nélkül! Egy férfi fogadhat „sugallatokat” – ezek MIND az ELMÉNEK szólnak. Egy nő, ha ÉRZÉKEL, teljesen MÁS dimenziókból „fog jeleket”. Ez olyan, mint a rovar-bogár felállás: minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. És ez így van a LÁTSZÓLAGOS dualitás világában is. Minden nő TUDJA, hogyan működik egy férfi – de egyetlen férfi sem tudja, hogyan működik egy nő...
Miért? Mert genetikailag KÉP-telen rá. Nincs KÉPE RÓLA.
 
Minden férfi nőnek indul a magzati fejlődése során, aztán a 7-ik héten (nem véletlenül a 7-esség, a FÉNY dimenziójában), történik egy szekvencia LEZÁRÓDÁS, mely a fejlődést más irányba tereli. Ettől pedig az érzékeléseiben is KORLÁTOZOTTÁ VÁLIK. Legyen később akármennyire is spirituális, messze NEM ÉRZÉKEL annyit, mint egy nő alapból...
Mai napig nem tudják a földi tudósok e szekvenciazárás okát és miértjét – kivéve azokat, akik elolvassák a KÉK VÉR gyermekei könyveket MAG-tudásból, mag-nyelven megírva...
 
Itt érdemes visszanyúlni az előző napok MAG-erejéhez és a MAG minőség mibenlétéhez.
Minden bennünk van. Minden, amire az élethez, a létünk beteljesítéséhez szükségünk lehet. Ez TEN-MAG-unk.
De EGY-ED-ül rajtunk múlik, mint egy EGYEDEN, hogy ebből mennyit és milyen szinten aktiválunk.
A Kék könyvek emlékeztetni segítenek. SEGÍTENEK. A munkát azonban nem veszik el tőlünk.
Jézus anno itt hagyta nekünk EMLÉKEZTETŐNEK a SZENT LELKET. Csak azt tudja valaki maga után hagyni, ami BENNE VAN. Vagy belőle fakad. Mi a SZENT LÉLEK, mely a VIZEK FELETT LEBEG? Minden őstudásban megtalálható: az ŐSANYA rezgése.
EZ AZ EGY. Az az ÖL, melyből minden élet fakad.
Melybe visszatérünk ha utunkat befejeztük – vagy akár már testben, ha lélekben emlékezünk!
A víz a megtisztulás, a SZÍVbéli átalakulás ÉL-ménye.
Az átalakulás eredménye lesz aztán az a TŰZ-ERŐ, mely a Szentlélekkel való EGYESÜLÉS csodája.
Ez olvasható ki az égi körön a „kos” és a hozzá tartozó „mars” jeléből, mint az ÚJJÁSZÜLETÉS kezdetének helyéből és mikéntjéből..
Mindezek alapján lehetett Jézusnak „ATYJA”???
Persze, hogy NEM!
Ennek ellenére elhisszük a „fordítás-ferdítés”-ből fakadó tanításokat, holott minden az orrunk előtt van. Ráadásul magarul azonnal szemet kellene hogy szúrjon! (Szem és szúrás mit jelent?
A fókuszálást, az EGY-szemet. Mi az egy-szem? A MAG-szem. Az az EGY, amivel ÉLESEN látunk. LátHATunk...)
 
Ma, ÚJHOLD napján ezt az EGY-élményt, a Szentlélekkel való összerezgést, az összerezgés általi MEGTISZTULÁST élhetjük át és meg. Eredménye lesz egy "tüzes" megújulás, lélekben és szellemben, mely megadja az „EGYESÜLÉSBEN EGGYÉ VÁLNI” mágikus élményét.
Megélni, hogy a félből újra egész legyen.
Ez a SZER-ELEM rezgése és minősége.
Kozmikus szinten, tenmagunkban – földi szinten a társunkkal.
 
Ha valaki régóta keresi a MÉLTÓ párját, most, - a mai nap felütésével, az előző hetek rezgésén tovább haladva (minden IO-ra fordul)-, VALÓBAN elindul az összetalálkozás megvalósulása.
Mikor ér ide a TÉR-be? Az egyéni. De az, hogy kozmikusan elindult a folyamat, az biztos. (Nos, erre rá is tüsszentettem!!)
 
„Kitüntetett napokat” élhetünk most meg – a külvilágtól teljesen FÜGGETLENÜL – ha működtetjük az érzékeléseinket, a belső látásunkat.
A kozmikus hatások, legyen szó „szellemi robbanásról”, vagy „lelki felemelkedésről” – mindig az EGY-ÉN-nek szólnak. És soha nem a „zömnek”, a „külvilágnak”.
 
És mily érdekes: MINDIG ezt értik félre a TUDAT-lanok...