Reggeli Rituálé 2021-02-10-én

 
MOTTÓ: MAG-ERŐ
 
Mi a MAG-ERŐ? A mágusi képesség. Mi a jelképe a mágusi képességnek? A PENTAGRAMMA.
Aki már látott pentagrammát, akkor tudja, hogy van benne egy kis pentagramma, melynek csúcsa épp ellentétes irányba mutat a nagyéhoz képest. Ezért teljesen abszurd a megfordított pentagrammának a „sátáni” titulus, itt bukik ki mindig a lóláb, vagy pata a tudatos megtévesztések manipulációiban.
Nem véletlen, hogy a pentagramma a MÁGIA jelképe, mivel szó szerint a MAG-ERŐT jelképezi.
A mágusi képesség, a MAG-erő-tudás az a mag, amiből KI-CSÍ-RÁ-ztatjuk a képességeinket, a tudásunkat, ami nem más, mint a „hozott anyag”. Amivel megszületünk, amivel a küldetésünket a sorsutunk mentén teljesíteni tudjuk. Ez az a tálentum, amit nem illik elásni, hanem használni kell, mert a használat által „kamatozik”. Olyan, mint a szeretet energia, mert minél többet és minél magasabb szinten műveljük, gyakoroljuk, annál több lesz belőle. Gyakorlatilag a SZER = MAGIA-val, hisz a SZER az, amivel táplálkozunk, amivel a MAG-US képességünket működtetni tudjuk.
Kezdjük érteni, miért van ez totálisan feltöltve agyament félelemmel? Sőt! Gonoszsággal?
(Bár tudjuk, hogy a gonosz sem az, ami, hanem a NAP-ŐS, a Naperő - igaz, ez tud elkápráztatni és elvakítani..)
Tehát, miért félelmetes a mágia??
Azért, hogy lehetőség szerint SENKI NE LEGYEN SAJÁT MÁGUSI képességének a TUDATÁBAN! Mert ha tudatában lenne, akkor valóban TUD és akkor LÁT is és akkor átlát a hatalom megFÉL-említő szándékain!
Ha pedig átlát rajta, akkor nem lesz sem áldozata, sem rabja, sem függvénye, sem kiszolgáltatottja, de még kiszolgálója sem az adott és aktuális hatalmi erőtérnek.
Mondhatni, ez ennyire EGY-SZER-Ű.
Ahogyan EGY minden MAG IS.
A MAG pedig nem más mint az IS-IS kód őrzője...
 
A hatalom egyik legaljasabb manipulációja annak elhitetése, hogy a MÁGUS világban van HARC! Ugyanis a harc eleve az ellentéteket feltételezi. Ha van harc a mágia világában, akkor azt jelenti, hogy van „jó és van rossz”. Nos, aki ezt el tudta hitetni az emberekkel, az valóban mágus. A SZEM-FÉNY-VESZTÉS mágusa!! Hatalmas tehetséggel bíró. DE!!! Aki meg ezt megeszi, az meg egyszerűen béna, süket és vak, mert nem hallgat a megérzéseire, hanem hagyja, hogy a megtévesztés beüljön az elméjébe. Ugyanis: aki MÁG-US, és KÉP-es a képességeit a MAG-a TELJESSÉGÉBEN működtetni, akkor az TELJES, tehét TISZTA. Aki pedig teljes IS és tiszta IS, az a SZER-en járó. SZERETET-ben rezgő.
Nem lehet osztott, tudja, hogy nincs jó és nincs rossz, hanem van az EGY és annak vannak különböző megnyilvánulási szintjei. A MAGERŐ, a MAGTUDÁS, mondhatni, a mágusképesség annál hatékonyabb, minél teljesebb valaki. Azaz, minél TISZTÁBB. Ha pedig tiszta, akkor NEM FOG HARCOLNI!!! Ezen a szinten, ellentétben azzal, amit a filmekben mutatnak, NINCS HARC!!
Ez ad absurdum!!
 
Gondolkodjunk: vajon miért annyira támogatottak, annyira sikeresek, annyira felkapottak az ilyen filmek, regények???
Amelyek egy lépcsővel FELJEBB viszik az ELLENTÉTEK, a „jó és rossz” küzdelmét??? Melyben mindig a HALÁL az, amitől a leginkább félni kell? Amelyekben a mágus szinteken is a HALÁL a végső leszámolás, a megoldás???
Na, ez egy totális elmeprogram a FÉLELEM manisfesztációja mentén, egyébként pedig egy totális ad absurdum!!
Mégis eszi, veszi még a magát spirituálisnak vélő ember is!!
 
GONDOLKODJUNK!! Úgyis erre ösztökél a Terembura most!
Adva hozzá a lehetőségeket...
Ha valaki ráébred saját MAG-EREJÉRE, megLÁTja tennen adottságait, képességeit, akkor egyenes úton halad tenmaga IS-TEN-ember mivoltának a felismeréséhez.
Az IS-TEN EGY.
Nincsenek „istenek”, akik hadakoznak egymással. Ez egy „osztott” és „mag/meg-hasadt” tudatállapot kivetülése a mágia, a mágusi, a magerő, az EREDET EGYSÉGES világára.
Ami osztott, ami hasadt, az nem lehet EGY. Nem lehet egységes. Ami megosztott, ami hasadt, az CSÖKKENTETT, FELEZETT erőminőség. GYENGÍTETT. Mégpedig szándékkal és tudatosan.
Csakhogy, mindig az EGY-ÉN döntése kell ahhoz, hogy ezt a gyengített működést MAG-áévá tegye! Hogy tenmmagát erre HANGOLJA!
Hangolhatná feljebb is – hisz mindig minden az EGY-ÉN döntésétől függ.
 
Ez volt az egész 2020-as esztendő lényege. Erre rájönni.
Ezt felismerni. ITT és MOST, testben, a Földön. Nem sűrűn adatik meg ekkora ENERGETIKAI lehetőség, ERŐ-TÉR, hogy az EMBER felébredjen és ne csak a halála után döbbenjen (újra) rá tenmaga szellemi mivoltára.
 
10.10-et mutat az óra – újfent tökéletes tükröt adva a fentiekre.
10 = az EGY, a MAG kiteljesedett működése.... Miért tartozik a 10-hez a Szerencsekerék lapja a Tarotban? Mert a kereket mi MAG-unk forgatjuk a minőség skáláján....
Ma a „teremburán” a MERKÚR és a MARS teremtő fényszöget alkot egymással. Összekötve BAK/VÍZÖNTŐ/DELFIN csillagképeket a KOS LÁBÁVAL. Tehát? SZELLEMI MEGÚJULÁS a továbblépés érdekében. Akár „robbanásszerűen” is. Ez az „ÁTTÖRÉS”.. Egy „SETH-szedés” robbanása az EGYségbe kerüléshez, de egy MAG-osabb szinten..
Az asztrokockáim már napok óta az 5-ös házat dobják. Mi az 5-ös ház? A GYERMEK háza. Mi a „gyermek” szimbolikája?
A megÚjulás...A HOZOTT képességek kibontása, megnyilvánítása, a TÉR-ben való megmutatása... A MAG-erő...Amit a NAP képvisel... OroszLÁNY minőségben..
 
Napunk kísérőangyala ARIEL, aki ugyancsak egy „oroszLÁNY” – és arra bíztat: „Terjeszd szét a szárnyaidat”. Azaz: használd az ERŐDET!
nohát! Ki az akadálya?