Reggeli Rituálé 2021-02-08-án

MOTTÓ: ÉRZÉKELÉS
 
Ma belinkelem a Rituálé fotóját, hogy láthatóvá tegyem, milyenek a „véletlenek”. Mekkora esélye van annak, hogy két teljesen különböző kártyából ugyanaz az ábra, ugyanaz az üzenet érkezzék?
Amikor befotóztam, 8-án 8.55-öt mutatott az óra...
Tehát ma „minden EGY”felé mutat...
Aztán ránéztem a „Teremburára” és már meg is értettem, mivégre ma ez az önmagát megnyilvánítani akaró összhang: a NEPTUN, a Vízöntő csillagkép JÖVŐBE ömlő vizének és a HALAK csillagkép visszaúszó fejének az átfedésénél haladva egy kvintil, azaz MÁGIKUS ÉRZÉKELÉS fényszöget képez a TEJÚTON, a KÍGYÓTARTÓ FARKÁNÁL haladó HOLDDAL.
Mondhatnánk VARÁZSLAT a négyzeten! Érzékelés a köbön!
Igen. Ez a LEHETŐSÉG.
De nélkülünk, „hozzáadott értékünk” nélkül – mindez csak lehetőség is marad.
A ma reggeli penzumom a Kék vér kötetek közül a III-t jelölte ki, épp annál a résznél, ahol részletes elemzésre kerül a new age, a külvilág elmemanipulációja és tenmagunk viszonya.
Ahogy a lehetőségek kiaknázásához is kellünk – úgy a manipuláció se megy semmire nélkülünk.
Mindegyikhez kell az egyéni beleegyezésünk, HOZZÁ-JÁR-UL-ásunk! Tehát mi magunk tesszük HOZZÁ magunkat, ahhoz, hogy EGGYÉ válva, általunk, ratjunk keresztül megnyilvánuljon valami.
Ebben a részben írja le Ágnes újra azt, hogy az ORION „vezérlő programja”, a feltétlen engedelmesség NEM VALÓSÍTHATÓ MEG a Földön. És sehol másutt SEM. Ennek is megvan a lehetősége – de „hozzáadott érték” nélkül nem ér semmit. Mindig kell valaki, aki összerezeg vele, magáévá teszi, tehát beépíti saját MAG-jába, és onnan kiáramoltatva megvalósítja. Ezért lehetnek ilyen szellemiségű eszmék és vallások – de ha mi nem adjuk magunkat hozzá, nem adjuk hozzá a MAG-unkat, akkor SEMMIT NEM ÉRNEK!
A mai nap lehetősége mit kínál?
Milyen együttműködésre ad esélyt?
A Neptun mint „messianisztikus bolygó”, mindenképp a MÁS-világokkal való összerezgésre. Megélni az EGY-állapotot. Magunkban, itt és ott.
Vagy egy MÁSik-sal – „EGY-MÁS”-sal, azzal a MÁSIKKAL, akivel lélekben EGYEK vagyunk.
Lehet ez a társunk, gyermekünk, szülőnk, barátunk, „elv”-társunk a lélek birodalmában.
Ma FELISMERHETÜNK valakit. Ki Ő nekem? Ki vagyok ÉN a neki?
Mi a közös bennünk, miért és mely céllal?
E felismeréshez a képességet, a hangoltságot a HOLD adja meg, a maga érzékenységével, ráadásul egyértelmű GYÓGYÍTÓ céllal is, mivel ma összekapcsol bennünket a TISZTA FORRÁSSAL és annak feloldó, felszabadító minőségével.
Ma 8-a van, egy ismerősöm ma 8 hattyút számolt meg az égen reggeli sétája alatt. 8 órakor....Ezenkívül a nem pytagoraszi számolás révén a mai nap száma TÉNYLEGESEN a 8 - tehát beleng a 8-as rezgése is! Nem kicsit, nagyon. HA!
Ha vesszük az adást.
Mi a 8-as? Már tudjuk: SATANA száma. Az IDŐ és a TÉR kapuőréé. Mit jelképez ő? Az ÁT-MENET-et. Annak lehetőségét.
HA! Ha vesszük az adást....
Mi a 8? A "Hol volt – hol nem volt". Nem véletlen, hogy így kezdődnek a meséink. A mesékben megelevenedő történet honnan indul? Mindig a „hol nem volt” nem látható tartományából.
Mit tudunk ADOTT IDŐBEN a TÉR-be lehozni? „Megteremteni”? MegNYÍLvánítani?
Csak azt, ami már megvan. HOL? A NEM látható tartományban. Elhisszük? Nem hisszük?
A mesék is erről szólnak. Mindig az a „nyertes”, aki elhiszi, hogy nem csak az van, ameddig a szem ellát, hanem azon túl is...
Ez az ÉRZÉKELÉS birodalma.
Ma tehát csupa olyan impulzus érhet minket, amely kibillenthet eddigi felfogásunkból. Vagy kérdéseket generálhat bennünk?
Miért KELL megélnem azt, amit? Miért vagyok abban a helyzetben, amiben? Mi ebben a tanítás, mi ebben a megélés, hova vezet ez az út?
Ma megélhetünk nagy lelki felszabadulásokat, elengedéseket, megtisztulásokat.
Ma megtapasztalhatjuk a bennünk pulzáló MAG-ERŐT, hogy mi is a mi VALÓDI utunk? Mit tartogat a jövő számunkra – és ehhez miben kell felszabadulnunk?
Vagy /és megtudhatjuk, hogy KI és KIK azok, akikkel egy utat járhatunk és egy utat járunk majd?
Az biztos, hogy mindenkinek EGY útja van: a sajátja. Az EGY felé.
Nincs külső kényszer, ne higgyünk egyetlen „megmondó embernek” sem, sem egyetlen vallásnak, sem egyetlen tanításnak, ami egy KÜLSŐ ERŐT helyez fölénk!! Mert ilyen nincs.
Sem galaktikus szövetség, sem hüllők társadalma, sem atyaisten, de még öregisten sem!
Viszont van az EGY ÉLET, mely ANA-minőségű, mely újra és újra és minden téren és minden szinten megnyilvánul. HARMONIÁBAN. Mely maga a REND. Mely valóban EGY – és ez az EGY a MINDEN. „MINDEN EGY”. És az EGY megmutatja magát MINDEN élőben és létezőben, harmonikus rezgésben.
Így TEN-MAG-unkban is.
Ez az a kristálymag, ami bennünk rezeg.
Ha összeHANGolódunk ezzel a rezgéssel, akkor ÉRZÉKELÜNk, akkor HALLUNK és LÁTUNK is. Érzékeljük a jeleket, halljuk az üzenetet és látjuk a lényeget.
Mondhatni ez ennyire egyszerű.
Igen, valóban, de aki ELHANGOLT, az bizony LEHÚZZA a NEHÉZ, ALSÓ hangok szintjére a létet, ami zavart kelt, DISZHARMONIÁT.
Az elhangolt ember nem figyel, nem lát és nem hall.
Nem figyel a MÁS-ikra, nem veszi ÉSZ-re zavaró működését, nem hallja meg a kérést és nem látja meg a megoldást az összhang megteremetésére, mert nem akarja.
Mert nincs benne EGY-ÜTT-működés. Nincs EGY-ben...
Ezek azok a helyzetek, amikor képtelenség kompromisszumra jutni valakivel, mert nem akar megoldást találni arra, amit saját maga gerjeszt – és a másiknak az életét megnehezíti. Erre nem megoldás a menekülés, mert nem lehet egész életen át menekülni, kitérni az útból. Lehet mondani „emelkedj felül” – de ez ugyanaz a menekülés, csak spirimaszlagba csomagolva.
Mit lehet tenni?
Nem tudom.
MAG-ától jön majd a megoldás – de ehhez alá kell merülni tenMAGunkba, hogy OK és OKOZAT összefüggéseit megismerhessük.
Ami ÉRZÉKELÉS nélkül lehetetlen....
Ma érdemes felidézni éjjeli álmainkat (ha emlékszünk), mert biztosan volt benne üzenet.
És ha napközben elkap minket az ábrándozás - akkor engedjük, hogy menjen....