Reggeli Rituálé 2021-02-01-én

MOTTÓ: MÚLT ÉS JÖVŐ
 
...és közte a JELEN, mint a PILLANAT jelene, az a pillanat, amiben épp vagyunk, de ami azonnal elszáll.
Ha elszállt, akkor már múlt és a következő pillanat már a jövő.. De ha benne vagyok, nem lehet jövő... Akkor van egyáltalán lineáris idő? Vagy EGY-ben van itt minden és én, mint EGY-Én, egyben vagyok az egyidőben?....
Filozófia a köbön....
Na de mi az. hogy „FILO”? Nem a BÖLCSESSÉG?
Dehogynem...
Mikor tudunk JÓL élni? Ha BÖLCSEN élünk, nem?
Na de MI az a bölcsesség valójában? Tudás? Tapasztalás? Okosság? Ész? Elme? Értelem?
Általában a bölcsességnél az ÉRZELEM és ÉRZÉKELÉS még csak véletlenül sem kerül említésre, pedig ez az ALAP!! Vagy LENNE az alap...
Ha meghalljuk a filozófus szót, lelki szemünk előtt megjelenik egy „voltaire”-i alak, öregecske, kissé meggörnyedve, bütykös ujjakkal, könyvekkel túlzsúfolt poros levegőjű szobában, szemüveggel az orrán, könyvek kaotikus halmaza között ülve, amint épp valamilyen értekezést ír...EGYEDÜL.
Mert egy filozófus csak magyányos ember lehet...
De a filozófus vajon mennyire bölcs? Vagy inkább CSAK tud?
Vajon éli-e a tudását??
Nos, ez a MAG-kérdés, minden ember léte során...
Az, hogy KI mennyire ÉLI a benne meglévő TELJESSÉGET, mennyi kódját töri fel TENMAGa kincsestárának, mit hoz fel belőle, mennyit aktivál – ez, és csakis ez határozza meg az ÉLETMINŐSÉGÉT.
Mi még a bölcsesség?
Azt mondják a megélt tapasztalások halmaza.
Igen, ez is igaz. DE! Ha a tapasztalásokból NEM SZŰRJÜK le a TANULSÁGOT – akkor a tapasztalás mit sem ér. Tehát akkor lesz értelme a bölcsességnek, ha TUDJUK, mit MIÉRT éltünk meg, ha LÁTJUK az összefüggéseket, az ok és okozat kapcsolódását és mindehhez ÉRZÉKELJÜK azt is, hogy ebben milyen TANÍTÁST kaptunk saját magunk JELLEMÉRE, ÚTJÁRA nézve.
Ezért a JÖVŐ mindig a MÚLT integrálásából fakad.
De NEM mint történés – hanem mint MINŐSÉG.
A jövő ugye JÖN. FELÉNK. Mondhatni, mi itt EGY-HELY-ben vagyunk, mozgásunk a fizika síkján csak látszólagos, és körülöttünk telik az idő. Mint amikor egy filmfelvételen felgyorsítva látjuk a Nap mozgását és vele együtt a csillagképekét a Föld körül. A Föld egyhelyben van. Mondhatni áll. De körülötte minden változik és mozog, az idő függvényében. Ezért mondjuk úgy, hogy JÖN a jövő. Felénk. Hozzánk.
Tehát?Í igazából mi érünk BELE egy adott HELY-zetbe.... Aminek nagyon sok része, szintje van.
Az, hogy MI MAG-unk, ennek az érkező jövőnek MELYIK szintjével kerülünk kapcsolatba –teljesen az EGY-ÉN-i tudatszintünktől függ.
És itt kap szerepet a bölcsesség...
Nézzük a covidot:
Aki „alsó hangon” rezgett, a „vastag, mély, nehéz” tartományban, az bizony ezt a részét kapta telibe, mert ezzel rezgett össze. Problémát látott, bajt, félelmet, betegséget. Volt ilyen része a covidnak? Volt.
Aki viszont a „magas” rezgésű tartományban LÉT-ezik, az egész történésből teljesen más részt „kapott ki”, mert azzal rezgett össze. Tehát? NEM VOLT RÁ HATÁSSAL a félelem, a nehéz, lehúzó energetika. Nem kellett sem oltással, sem egyéb dolgokkal törődnie, mert NEM ÉRINTETTE. Sőt!! Csak JÓT élt meg. Csendet, lelki békét, töltődést, visszavonulást, FEL-hangolást és még a munkája sem veszett el.
Kapott LÁTÁST, FELISMERÉST.
Próba alá kerültek a kapcsolatok is. Nem véletlenül, hisz a kozmikus hatások elsősorban a kapcsolatokra hegyeződtek ki.
Természetesen elsősorban tenmagunkkal, magunk FELSŐBB Énjével, másodsorban a környezetünkkel.
Nem véletlenül hozott annyi válást a covid, hisz sokan most döbbentek rá, KIVEL élnek együtt és MILYEN MINŐSÉGBEN??
Ha a felismerés megpördítette a sorskereket és felébresztette a közös MÚLTAT, megláttatta a közös célokat, akkor lehetett jó irányba változtatni.
Ha eltűnt időközben a közös OK, az indíttatás és vele együtt a közös út képe is felszívódott a ködben – akkor egyértelművé vált, inkább most kell lezárni és új útra lépni...
Egy biztos: hatalmas TANÍTÁS volt ebben az időszakban.
De kinek? CSAKIS az EGY-ÉN-nek!
Az egyén tudatosságában.
Mi a tudatosság?
A belső viszonyulásunk a külső világhoz.
Mi ennek az alapja?
A bölcsesség.
A bölcsesség mit határoz meg?
A MINŐSÉGET.
Jó példa erre egy mondás, ami épp ma jött szembe velem a facén:
„A gyenge ember bosszút forral, az erős megbocsát, a bölcs meg sem bántódik”.
Nos igen, ez utolsóhoz érdemes eljutni, amikor lazán lerázhatjuk, mondván: csak az eszéhez kell érteni...
De ezt gyakorolni kell és bizony MAGÁNYOS út a felismerések útja. Minél többet integrál magába valakit, annál finomabb a hangolása, annál magasabban jár, annél kifinomultabb az érzékelése - és annál kevesebb ember marad körülötte...
A hegy csúcsán kevesen férnek el - az alja viszont elég széles és vastag...ahol a NEHÉZségi erő tömörül...
Mától a NAP a VÍZÖNTŐ és a BAK csillagképek átfedésében halad. Mit jelent ez a számunkra úgy, hogy a Merkúr pedig visszafelé araszol?
A MÚLTBÉLI dolgaink megtisztulását.
Pontosan annal megvizsgálását, hogy a tapasztalásainkat mennyire integráltuk magunkba, mit TANULTUNK belőle – ugyanis ez fogja meghatározni a jövőnk MINŐSÉGÉT!
Nem magát az eseményeket – hanem azt, hogy mi magunk HOGYAN fogjuk megélni!
Iszonyú csatározások mennek jó ideje a facén. Szó szerint ALJA szinten. A nehéz erők csatája zajlik...
A leghangosabbak természetesen a „zörgő szekerek”, akiknek semmi rakomány nem jutott... De senki nem tudja ezeket a szekereket megrakni, ha nem állnak meg legalább egy pillanatra, hogy megrakják őket...
Nagyon sok „üres szekér” rohangál körülöttünk, iszonyú lármát csapva. Nehéz ellenük védekezni, már a füldugó sem elég.
Mit lehet tenni? Mert elmenekülni előlük nem lehet állandóan.
Nem tudom.
Néha tenmagam is tehetetlennek érzem magamat – mivel a KULCS az ÉRZÉKELÉSben lenne. Mindenki számára.
De épp az érzékelés az, amire az "üres szekerek" képtelenek, pedig a változás csakis az EGY-ÉN változásán keresztül jön létre. Márpedig ha egyénre szabott a változás, de nincs az egyénben hajlandóság, akkor ott vagyunk a 22-es csapdájában...
Mit érek a bölcsességgel, ha nem érek el vele semmit?
Nos, ez a LÁTSZAT.
Kérj és megadatik!
SENKI nincs egyedül, ha úgy érzi elakadt és nem boldogul. Elég a VÁGY – de az legyen erős -, hogy kapjon megoldást.
A megoldás tényleg MINDIG megjön. Mégpedig JEL-ekben.
De JELEN-lét kell ahhoz, hogy a jeleket megértsük.
A JELEN, a JELEN-LÉT maga a PILLANAT, mely mindig és mindenkor összeköti a múltat a JÖVŐVEL, hisz benne van egyszerre a múlt IS, meg a jövő IS.
Megérteni mindezt csak bölcsességgel, érzékelésen alapuló tudatossággal lehet. Értve érezve, érezve Értve.
Ez adja meg a BELSŐ BÉKÉT, harmoniát, kiegyensúlyozottságot.
A lehetőség mindenkinek adott – csak ÉLNI kell vele!!
Épp ezért lett ma kísérő angyalunk GABRIEL, aki VEZET, aki utat mutat – JELEKEN keresztül...
Vegyük-vigyük-éljünk vele...