Reggeli Rituálé 2021-01-30-án

MOTTÓ: ELME és ÉRT-ELEM
 
Bár ma a Kék vér gyermekei III-as kötete megadta a felültést, mégsem foglalkoztam vele különösebben. Gondoltam, jó rész, de inkább csak saját magamnak tekintettem válaszként arra, hogy mennyire érdemes foglalkoznom ostoba elmematyik kommentjeivel...
Aztán lehívtam a Rituálét, de igazából nem tudtam egyértelműsíteni, mi is legyen a mai nap fő íve. Mi legyen az az árnyalás, ami mégis hangsúlyos színt kell hogy kapjon...
Annyit azért „levettem”, hogy a MÉLYBŐL jövő MOTIVÁLÓ erő, valamint a FELSŐBB VEZÉRLŐ elv az a két tényező, ami körül forog, vagy aminek az ívében a mai mondandó kifeszül.
Hisz, a kockákon végig tekintve, a „NAP” a vezérlő elvet, a 4-es ház a gyökereket, az eredetet, az OROSZLÁN pedig, mint a NAP „hazája”, a „felsőbb” iránymutatást jelképezi, magát az ERŐT, hisz ebben a csillagképben áll a Nap a legmagasabb pontján, innen világítja be a legszélesebb spektrumban a Földet, ilyenkor a leghosszabbak a nappalok, ekkor élevezhetjük a legtöbb FÉNYT. Ilyenkor esedékesek a Nap- és Fényszertartások...
 
És ITT mindjárt meg is kell állnunk, mert máris megérkeztünk oda, ahova aztán végül is, az első bizonytalankodások után, a face megnyitásával azonnal eljutottam: az ELME GONDOLATISÁGA és az ÉRT-ELEM közötti különbség MEGÉRTÉSének a lényegi üzenetéhez.
Lévén, hogy a GONDOLAT az ELME tartozéka, az ÉRTELMEZÉS viszont már a magasabb szférák, az összefüggésben LÁTÁS képességének a minősége..
EREDET és FELSŐBB IRÁNYÍTÁS így érnek össze, megadva két végpontot, ugyanakkor EGYSÉGET képezve..
A MEGTÉVESZTŐ gondolatok, ESZMÉK, IZMUSOK, vallások világa hatalmas mocsár. Ha már a NAP és az Oroszlán érkezett mára, akkor bizony tisztába kell tennünk a Naphoz kapcsolódó "magyar" vallásokat, a FÉNYIMÁDATOT IS: mert ez is a MOCSÁR RÉSZE!!
Miért merem ezt így kijelenteni?
 
Egészen egyszerű OK-nál fogva és MAG-ától értetődő alapon, mert nem kell hozzá más, csak LÁTNI és ÉRTENI: a TEREMTETT világot imádják (minden más valláshoz hasonlóan), tehát a RÉSZT a TEREMTŐ TELJESSÉGÉVEL, az EGYséggel szemben!
Hiába hivatkoznak az Unio Mysticára – mégis kizárják a „másvilágot”, pontosabban nem mást, mint magát az EREDETET, magát a FORRÁST.
A napvallások a Fényt keverik a forrással.
Márpedig aki KEVER, az mismásol....
 
A FÉNY nem más, mint a 3D, a TÉRIDŐ dimenziójának a meghatározója, egy tól-ig tartomány, azaz KORLÁTOLT, azaz TEREMTETT minőség. Eredője, forrása a SÖTÉT.
A fényvallások a sötétséget - hát, mit is mondjak -, meglehetősen ledegradálják. „Kiemelkednek a sötétből” és efelett nagyon tudnak lelkesedni.
Igen. Valóban. A Fény tényleg a sötétből emelkedik ki – mint ANNAK RÉSZE!! Tehát? Most az EGY-re koncentrálnak vagy a RÉSZre? Arról nem is beszélve, hogy a FÉNY=LUC=LUCIFER. Luciferkó pedig ugye „Sátánfi”. Ami megint igaz, hisz SATANA gyermeke – de döntsék már el végre, hogy akkor a FÉNy imádnivaló vagy sátánfi???
SEMMIBEN nem különböznek tehát e fény-és napvallások az általuk megtagadott római, vagy bizánci vagy ortodox, kereszténynek hazudott vallásoktól, mert Nimródot, Hunort és MAgort istenítve, mint ősfiakat, PONTOSAN ugyanazt a kibillentett erőterű, polarizált tartományt működtetik, csak másképp.
Ugyanúgy polarizálnak, ugyanúgy a látszat rabjai, ahogy minden MÁS vallás IS, tudatosan LEKÖTVE az ELMÉT előre generált és tipizált, kritikát el nem viselő gondalatokkal. Ennek is a célja az, hogy NE tudja az EGY-ÉN működtetni az ÉRZÉKELÉST, hanem ugyanúgy kövessen EGY VEZÉRalakot, aki megadja az irányt, a tutit, a vezérlő elvet. Közben betömi a SZÍVKAPUT, az egyén érzékelésének egyetlen csatornáját tenmaga saját közvetlen FORRÁSÁHOZ, tenmaga lényének ÉGI részéhez, SAJÁT ISTENI mivoltához!! Ami maga a LÉNYEG!
(Magyar nyelv mágiája: MINDEN megvan benne, ami kozmikus, ami hiteles és érthető, mert érzékelhető..)
 
Sokszor ledöbbenek azon, itt az oldalon IS megnyilvánuló kommentek mentén, hogy mennyire NEM ÉRZIK egyesek, még itt sem, ezt a lényegiséget, a LÉNYEGET!
Belekérdeznek olyan napi dolgokba, amelyek egytől-egyig FELTÉTELEZÉSEK csupán. Elmemenések. „Mi van ha?...” „Mi lesz a gyerekek DNS-ével ha a terhes anyákat kezdik beoltani?”
Nos, per pillanat ez a legtipikusabb példa arra nézve, hogyan lehet az ELMÉT LEKÖTNI, rabláncra verni!!! Mert olyan kérdést dobnak be a bedobálók a köztudatba, ami érzékenyen érint és lehet csócsálni, lehet ráizgulni és ki is lehet jelenteni, ha valaki nem foglalkozik vele: érzéketlen bunkó.
Hát én felvállalom az „érzéketlen bunkó” szerepét.
De felvállalom azt is, hogy másokat is rábeszéljek erre.
MIÉRT???
MERT minden ilyen hír a MEGOSZTÁST, a saját gondolkodásunk, éntudatunk, öntudatunk LEKÖTÉSÉT szolgálja, ugyanis addig sem foglalkozunk a SAJÁT ÉLETÜNKKEL, a saját MOTIVÁCIÓINKKAL, saját VEZÉRLŐ ELVÜNKKEL, hogy mivégre vagyunk a világon, mi ebben a MI DOLGUNK, mi a MI FELADATUNK az önfejlődés útján, mit is kell MEGLÁTNUNK, ELÉRNÜNK, MEGÉRTENÜNK?
 
Annyiszor elmondtam: a KÜLVILÁG EGY SZÍNPAD, amin zajlik egy ADOTT dráma, melyben mi, mint színészek eljátszuk a BEVÁLLALT szerepünket. NEM AZÉRT, hogy a drámát megváltoztassuk, hanem azért, hogy a DRÁMÁBAN, a történések VISZONYLATÁBAN MEGÉRTSÜK SAJÁT LÉNYÜNK MIBENLÉTÉT! Ha ezt megértettük, a dráma AUTOMATIKUSAN változni fog!!
Ez egy paradoxon, ami elmével nehezen felfogható – de akkor is így van, mert aki ÉRZÉKELI, az MEGÉRTI.
 
Idézek, a Kék vér gyermekei III-as kötetéből (249.oldal):
 
„NEM TÁJÉKOZOTTNAK KELL LENNED A VILÁGI, VÁLTOZÓ ÉS MÚLANDÓ FOLYAMATOKRÓL, ESEMÉNYEKRŐL, HANEM EL KELL INDULNOD A MISZTÉRIUMOK ÚTJÁN ÉS FELEMELKEDNI A 3D ISZAPBIRKÓZÁSAI FÖLÉ. Az elme CSAK egy bizonyos frekvenciasávban működik és MINDEN FÖLDI MANIPULÁCIÓ KIZÁRÓLAG AZ ELMÉT TUDJA BEFOLYÁSOLNI. Szívet nem lehet manipulálni, a szív tartományában SZABAD VAGY!”
 
Nos, mindez nem jelenti azt, hogy legyünk süketek és vakok a „drámát” illetően, nem kell hülyének sem lennünk. Csak értsük JÓL, hogy mi zajlik és értsük jól a saját szerepünket, legfőképp a VISZONYULÁSUNKAT, ami maga a TUDATOSSÁG.
Ha van kellő tudatosságunk, akkor képesek vagyunk FELÜLRŐL látni. Ha látunk felülről, akkor látjuk az összefüggéseket is. Ha látjuk az összefüggéseket, akkor már megértjük a folyamatokat és ha megértjük a folyamatokat, akkor ki tudunk lépni az ELME, azaz a FÉNY korlátai közül. Nem a sötétben „tapogatózunk”, hanem LÁTVA LÁTUNK. A LÁTHATATLANT IS!
 
Látni a láthatatlant csakis akkor tudjuk, ha magával a FORRÁSSAL LÉPÜNK ÖSSZ-HANG-BA. Ekkor működésbe lép a SZÍV-szűrő, mely immár képes kiszűrni, minden szélsőséges télfélre szorított elme-és eszmeFUTTATÁST, valamint álságos és megtévesztő spiri-ideológiákat, beleértve minden, a lelket leuraló vallásokat is, mint a humanizmus, liberalizmus, melyek ugyanannak a köpenynek a másik oldalát képezik...
 
Ezen a téren kivételesen nincs IS-IS, itt csakis VAGY-VAGY van, mert vagy eldöntjük, hogy összekapcsolódunk a FORRÁSSAL, az EREDETTEL, ami egyben a FELSŐBB VEZÉRLŐ minőség is – vagy nem és akkor kiszolgálói leszünk a lelkünket leuraló mindenféle irányított propagandáknak, a napi hülyeségeket rendszeresen kitaláló, ugyancsak a lelkek felett uralmat gyakorolni akaró népi hülyítő tábor vezérlőinek... Amíg felülünk a félelmeket gerjesztő híreknek, addig SZOLGÁK vagyunk.....
És pontosan azt ERŐSÍTJÜK, ami ellen tiltakozunk..
 
Napunk kísérő angyala HANIEL, aki az ÉRZÉKELÉS, az ÉRZÉKENYSÉG angyala. HOLD-minőség. Mit jelent a Hold? A LÁTHATÓ és a LÁTHATATLAN egységét. Van, amit szemmel látunk – de mi van azzal a résszel, amit nem? Az nincs is? Mert nem látjuk?
No, ma ezen gondolkodjunk el....
Túljutva a fény korlátain...