Reggeli Rituálé 2021-01-25-én

MOTTÓ: „HA A TE SZEMED EGY, AZ EGÉSZ TESTED VILÁGOS LESZ”
- Hangzott Jézus tanítása....
(kicsit hosszú lesz,,,,)
 
A mai penzumom a Kék vér gyermekei I. kötetét jelölte ki, ami a 280-281-ik oldalnál nyílt ki.
Ez a rész Jézus és MA-RE viszonyulásról szól. Jézus „nemiségéről”, hogy mit is jelent az a fogalom, MA-RE, MA-AT, és hogy milyen rendkívül alacsony szinten képes értelmezi, NEM gondolkodva, a mai világ a jézusi tanításokat.
Most csak annyira térnék itt ki, hogy Jézus, mint a MA-MA-által, rajta „KERESZT”-ÜL testet öltött FÉNY, nem mást testesít meg tenmaga földi, testi létezésében, mint az EGÉSZ EMBERI LÉT lényegiségét. Eszenciáját. Üzenetét. Feladatát.
Hisz ő SZŰZEN és szűz által érkezett EMBER.
Nos, EZ a SZŰZ-HALAK tengely - és NEM a "HALÁL" tengelye, meg a nehézségé, meg a "szivatásé".
Bár, hogy ha egyenként és a maguk tisztaságában értelmezzük a szavakat, akkor még igaz is lehet, mivel a SZŰZ az EGY, a TISZTASÁG, ergo a TELJESSÉG szinonimája, a HAL, melynek KÉT ága van, Jézus idején a KI-emelkedést mutatta, és azt, hogy a "halál" egy ÁL-HAL, azaz CSAK "Szerepváltás", egy ÁT-LÉNY-ÉG-ülés.
Azt mondja Pap Gábor: a MAG nép tengely ez a Szűz-Halak tengely.
IGEN. CSAK NEM ÚGY!
Hanem egészen MÁS metafizikai értelmezésben!
 
Az ember mi?
TESTET öltött FÉNY.
Mi a FÉNY? A SÖTÉTBŐL fakadó, LEHATÁROLT dimenzió, kiterjedés. Akkor érthető, miért imádjuk a FÉNYT? Azaz SAJÁT MAGUNKAT?? És NEM az isteni részünket?? Ami épp a Fényen TÚLmutató??
Gondolkozzunk, amikor a fény istenítéséről olvasunk bárkitől is...
 
Ez pontosan az, amikor a TEREMTETT minőséget magasztaljuk fel a TEREMTŐ helyett!!
Mi a „sötét”?
 
Az ANYA. ANA. MA-ÁT. A FEKETE MA-DONNA. MARE NOSTRUM. ALMA MATER.
Tehát Jézus tenmaga megtestesülésével „játszotta el” a kozmikus FÉNY mibenlétét.
Keresztútja nem más, mint annak megmutatása: hogyan lehet VISSZATALÁLNI a Fényen túli dimenzióba, ami maga a TELJESSÉG, azaz VILÁGOSSÁG. Az EGY.
Amit magunkban is megélhetünk. HOL? MAG-unkban. Azaz BENT. Mert a „KI-járat a BE-járat” – ahogy egy tegnapi idézetben találtam.
Miről szól minden spiriutális tanítás?
Az EGY-tudatról. Vajon ÉRTIK IS, amit tanítanak? EGY-általán NEM. Tapasztalom, látom.
Értette Buddha? Valamelyest. Ha értette volna, nem bánt volna úgy családja női tagjaival, ahogyan bánt....
Kérdezik sokszor, miért született Jézus férfi testbe?
Nos, az akkori időkben nem sok esélye lett volna nőként tanítani, ugyanakkor MELLETTE VOLT a MA-RE eszencia, tenmaga másik oldalának a kivetülése, MAG-DALA-I MA-RI-A alakjában.
 
Ki volt Magdala?
Eltekintve a biblia tudatosan besározó kijelentéseitől - és ITT kap jelentőséget az is, mennyire érdemes KOMOLYAN venni a bibliát, na meg hozzá a MÁR elferdített szavainkat, mint a SÁR szót is, melynek EREDETI jelentése HOMLOK EGY-ÉN-est a fordítottja a ma használtnak. Ahogyan szinte MINDEN eredetileg szakrális tartalmú szavunknak! Miért? Mert alapvetően MAGYARUL érthetjük meg a LÉT lényegét, hisz nyelvünk beszélő nyelv - ezért KELLETT átpolarizálni. Hogy NE ÉRTSÜK a LÉNYEGET!!
Ugyanakkor a polarizálók saját csapdájukba estek: mert a lényeg ÉRZÉKELHETŐ, szavak nélkül is.
Tehát: MAG-DALA-i MA-RIA.
Mi a MAG? Az EGY, ami az eszencia, a lényeg.
Mi a DAL? REZGÉS, mint HANG, mint hangoltság, mely TEREMTŐ ENERGIA. AZ ÉLETRE HOZŐ ERŐ.
Értjük? Érezzük?
Ezt itt most nem kívánom tovább ragozni, olvassa el mindenki – de állítom, hogy többször kell majd ismételni, pláne a kezdőknek, hogy a mondanivaló eszenciája beüljön (nos, erre most rá is tüsszentettem).
 
Ezzel a kissé hosszúra nyúlt bevezetéssel visszanyúlnék a tegnapi naphoz, a "NE F-ÉLJ, ÉLJ!” üzenet MAGvához!
Ugyanis kapcsolódik a kettő - már csak a Terembura konstellációi miatt is...
Mikor tudjuk letenni a FÉL-ELEMET? Ha EGY-ben vagyunk.
Mikor vagyunk EGY-ben? Ha a SZEMÜNK is tiszta.
Mit jelent, hogy tiszta? Tiszta látás? A TELJESSÉG meglátását.
Mit jelent a teljesség látása? A FELÜLRŐL látást.
Mit jelent a felülről látás? Pont azt, amiről tegnap szó volt: az ÉRZÉKELÉS útján levesz az ember egy „kész csomagot”. EGY-ben.
EZ a VILÁGOSSÁG.
AMiT ÉRZÜNK, érzékelünk - majd MEGÉRTÜNK.
Mert LÁTJUK. HOL?? Bent...
 
Mindezek alapján Jézus tanítása a mottóban mire vonatkozott?
A BELSŐ, a 3-ik szemmel való látásra. Mely TÚL-mutat a két szemünk látásán.
De a KÉT szem valóban kettő-e? Vagy csak az EGY-nek a két részre OSZTOTT FELE?
Ha belegondolunk, hogy a FEJ az EGY, az AGY EGY, a Tobozmirigy EGY, a homloklebeny EGY és minden mirigyünk EGY, a gerincoszlop EGY, de van rajta két csípőlapát, két kar, két láb, aztán van KÉT FÉL TEKÉNK, mely ráadásul KERESZT-ben fut le a test végtagjaihoz – akkor legalább ennyi konkrét LÁTHATÓ megnyilvánulás alapján el kellene gondolkodnunk azon, hogy amit a két szemünkkel látunk a világban, abból hogyan lesz a „fejünkben EGY”?....
Mondhatni, MINDEN az orrunk előtt van, tényleg minden.
Csak LÁTNUNK kellene...
 
Sok vita alapja egyébként pontosan ez a LÁTÁS-nélküliség.
Olvasom a tegnapi videom alatt is, egy, már visszatérő nő kommentjét, aki teljesen beleragad tenmaga politikai fóbiájába, saját magát érzi lenézettnek (ez az Ő érzete!!!), mert KÉP-telen LÁTNI. Ő csak néz. És körömszakadtáig ragaszkodik ahhoz, amit maga körül lát. Nyilatkozatából egyértelműen levehető, hogy mi hiányzik neki? A VILÁGOSSÁG....De ahhoz meg LÁTNI kellene. Mivel? MAG-SZEM-mel... Ami ugye EGY...
Azt hiszem, sokan küszködnek hasonló módon, mert aki TISZTA SZEM-mel lát, az ÉRZÉKEL és látja mi zajlik a VALÓSÁGBAN.
És természetesen mindig őt nézik hülyének a nemlátók...
Aki csak a biológiai szemével néz, az bizony OSZTOTT látásmóddal rendelkezik.
Hogyan lehet felülemelkedni az osztottságon? Szó szerint felülemelkedéssel. Mi a felülemelkedés útja? A KERESZT-ÚT.
Mit mondott Jézus a tanítványainak? „Itt hagyom nektek a SZENT LÉLEK EREJÉT. Na de KI A SZENT LÉLEK? Mi a LÉLEK? A LÉ. A LÉ-T. Az éteri VÍZ. Ha pedig víz, akkor „Csobbanat”, azaz ISTEN ANYA.
Miben fejlődik a MAG-zat? VÍZ-ben...
Kihez tér meg öregisten ha elfárad? Istenanya ölébe...
Tehát KIN KERESZTÜL lehet megtisztulni? „Megváltódni”?
ÉGI ANA által....
MA-AT. IDŐ és TÉR. Kilépés belőle, átlényegülés CSAK rajta keresztül lehetséges.
De ezt megérteni csakis ÉRZÉKELÉS útján lehet. Aminek feltétele a TISZTA VÍZ, mely visz. Hol? A SZÍV-kapun át.... (Mely mint tudjuk egy ENERGIA-kapu).
 
MA a Nap-Satana együttálláss mellett a Neptun a HOLD-hoz kapcsolódik alkotó, teremtő fényszöggel, azaz ma nagyon AKTÍVVÁ válhat az érzékelés, a BELSŐ LÁTÁS, az EGY-TUDAT megtapasztalása.
Ha lesznek ilyen élményeink napközben, írjuk le, jegyezzük meg és fel, mert később a segítségünkre lehet, ha netán elvesztenénk újra a fonalat.
Ezért KELL a Kék vér könyveket is újra és újra fellapozni...
 
Napunk kísérő angyala GABRIEL, a HÍRHOZÓ, a „kommunikáció”, az írás, a beszéd, a megértés angyala. Ő konkrétan segítségünkre lehet a LÁTÁSban és HALLÁSban, valamint a MEGÉRTÉSben.
Ma érdemes alkotnunk, művészkednünk, festegetnünk, zenét hallgatnunk, minden olyan tevékenységet végeznünk, mely FELÜL EMEL a hétköznapi látásból...
(Milyen érdekes, jelenleg épp a „Boldog lelkek tánca” szól a rádióban – tökéletes háttérként a fentiekehz...)
Kép: Cikádori Méri alkotása
Közzététel: 10.27-kor...