Reggeli Rituálé 2021-01-18-án

MOTTÓ: „FORR A MUST”
 
Hát igen... ami forr, az kilőhet vagy/és szép csendben le is tisztulhat...
Jómagam az első állapotban vagyok, miután hajnaltájban végre sikerült hosszú órákon át tartó nemalvásos kínlódás után álomba szenderednem, amiből a szomszéd kutyája aztán hamarosan sikeresen felugatott, mert őkelme épp unatkozott és morzézott...Szóval meg tudom érteni, amikor valaki gyilkos hangulatba kerül...
 
Minden robbanást mindig elcsendesülés követ – csak azt nem érti meg az ember, miért kell robbanásig elvinni egy helyzetet? Legyen szó a szomszéd kutyájáról vagy a világpolitikáról?
Minden robbanás alapja a másik ember semmibe vételével kezdődik. legyen szó férfi-nő viszonyáról, gyerek-felnőtt kapcsolatáról, testvéri vagy szomszédi viszonyról vagy nemzetek területéhségéről...
Robbanás mindig a játékszabályok be nem tartásával következik be. Soha nem azonnal, hanem lépésről lépésre rakódnak a feszültség rétegei és maga a robbanás pedig mindig akkor következik be, amikor senki nem számít rá. Mert soha nem lehet tudni, mikor cseppen le az utolsó csepp....
 
Minden robbanás elkerülhető LENNE. Ha..
Ha az EMBER – így nagybetűvel, mint LÉNY – a SZEREN járna. Azaz betartaná a M-ÉRTÉKET, ami maga az ÉRTÉK-tudat. Értékeli M-AGÁT és értékeli a M-ÁSIKBAN is a „Magát”, a magot.
Látjuk mindenhol a megjelenő M-t??
Mert mi az M??
Mindig a MAGASABB HATÁS. A misztikum, az ÉLET-HALÁL fordulópontja. Azaz az átalakulás MAGVA....
A MA-MA szavunk nem véletlenül ALAP szó.. Ezért M-antrahang..
ALaphang..
 
Aki Mértékkel és ÉRTÉK-tudattal él, az tiszteletben tartja a M-ásikat.
Aki tisztel, az maga is TISZTA.
Ahol tisztaság van, ott pedig REND is van.
Ez ennyire egyszerű - ahogy EGY-SZER-Ű maga az élet is.
Magyar nyelvünk nem véletlenül MAG-nyelv, hisz hűen visszaadja a kozmikus működés REND mibenlétét. (no, erre most kétszer rá is tüsszentettem! ),
 
Nos, igen. Ez LENNE az IDEÁ-lis állapot. Az IDEA szerinti működés. Ha élnénk a bennünk létező ISTEN-minőséget.
Minden robbanás mértéke az Istenminőségtől való elhajlás mértékével azonos. Úgy belül, mint kivül.
Minden kibillenTés visszabillentést fog generálni, mert a kozmikus REND alapja az EGYENSÚLY. Az, hogy a visszabillentés egy hirtelen rántással, vagy lassan valósul-e meg, nos, ez mindig téma-és helyzetfüggő. De mindenki ismer mindegyikre példát, ebben teljesen biztos vagyok...
 
A mai nap a TISZTULÁSRA ad lehetőséget.
 
A KÉk vér könyvem is e témánál nyílt ki, mégpedig a „szimbolumokkal való takarítás” résznél.
Örök téma egyébként a rendet szeretők és a rendetlenek viszonyában, a káosz-elmélet igazolása. Nos, a káosz a tipikus LÁTSZAT elmélet! Az entropia feltalálója szerint minden a káoszba hajlik..és az egész kozmosz alapja nem a rend, hanem a káosz.
Nos, ennél nagyobbat nem is lehet tévedni, a LÁTSZAT alapján, mert ha valahol REND van, az maga a KOZMOSZ!
 
A TÉRGEOMETRIÁK mint harmonikus alakzatok, egytől egyig a REND visszatükröződései, mivel ezek ENERGIAPÁLYÁK, melyeken energia, azaz ERŐ áramlik.
A mi testünk is egy EGY-ÉN-re szabott „térgeometriai ábra”, melyben RENDEZETTEN áramlanak az erők. Ha nem így van – akkor van KÁOSZ, azaz kibillenés.
 
REND A LELKE MINDENNEK.
Minden KÖZ-mondásnak alapvető IGAZSÁG-tartalma van. Minden igazságon alapuló közmondás tömör és egyszerű, mint ahogy a beavató gondolatok és mondatok is tömörek és egyszerűek. Miért? Mert bennük van a LÉNY-ÉG, nem kell agyon ragozni és értelmezni, EGY-SZER-űek, mint ahogy EGY-SZER-ű maga a LÉT is. Csak az ember teszi bonyolulttá, mert a bonyolultságba már bele lehet vinni a HAMISSÁGOT.
Persze ez így leírva nagyon MAG-ától értetődő és valóban egyszerű – csak miként lehet ezt a mindennapokba leképezni és alkalmazni?
Alapvetően úgy, hogy megpróbálunk az ALAPokban RENDET tenni.
Az alapértékekben.
Például az EGY-MÁS-sal élés viszonylatában. Abban, hogy TISZTELETBEN tartjuk egymás határait.
Abban, hogy RENDET tartunk a portánkon, bent IS és kint IS.
 
KI MINT ÉL, ÚGY ÍTÉL.
Vagy: MINDENKI MAG-ÁBÓL INDUL KI.
 
Ez a két közmondás is olyan KÖZ- mondás, mely az egymás közötti lét, kapcsolat minőségét tükrözi és jeleníti meg. Aki rendezett belül – rendezett kívül. Ami bent a MAG-ban, az jelenik meg a viselkedésben, a megjelenésben, az otthon rendjében....
A másik ember pedig a mi "KÜL-CsÍN"-ünkből tud olvasni...
 
Ma a "TEremburán" pontos kvadrát, azaz MEGVALÓSÍTÓ fényszögbe kerül a JUPITER és URANA.
Az IGAZSÁG és a FELSŐBB SZELLEMISÉG.
Hol? A BAK és a KOS csillagkép FEJÉNÉL.
Nos, a mai nap tükröt kaphatunk mindarról, ami TISZTÍTÁSRA szorul.
FEJBEN. Szellemben. GOndolatban. Hozzáállásban. Látásmódban.
 
A takarításhoz sokszor ERŐ kell.
Nem is fizikai – sokkal inkább lelki. Elszánás és akarat.
Nos, ebben támogat ma minket ARIEL mert elszánás és akarat nélkül semmire sem jutunk.
Se a tisztításban, se a belső tisztulásban, se a REND-rakásban.
Építkezni csakis TISZTA és RENDEZETT alapokra lehet.
Ez lesz majd a következő lépés....