Reggeli Rituálé 2021-01-17-én

MOTTÓ: CSŐBEHÚZÁS - AVAGY MI VAN AZ ALAGÚT VÉGÉN?
 
Az első álomból való ébredésemet az éjjel ez a kép zárta le: láttam (persze kívülről), mégis éreztem belülről, milyen az, amikor egy csőbe beleesek...Amiben természetesen mozdulni sem lehet. Talán mondanom se kell, hogy szívdobogás és leizzadás.. ugyanakkor bekapcsolt azonnal a felsőbb értelmezés: miért és honnan jön ez a a KÉP? Mit jelent VALÓJÁBAN az, hogy „csőbe húzás”? Miért jelent meg a CSŐ? És egyáltalán: miért jön épp MOST ez a kép és a hozzá társuló érzés? Mi dolgom vele? Ez most intés, jel, figyelmeztetés – vagy teljesen másra akar utalni?
Hagytam a témát, úgy gondoltam, inább felkekelek és majd visszafeküdve a további álmok megadják majd a szükséges értelmezést..
És lőn....
A további álmok ugyanis mindegyike egyben volt közös: mindegyikben megjelent az ÚJJÁSZÜLETÉS. Még számok formájában is, mert vagy a 11-et láttam, vagy a 11.11-et. A 11-ről pedig tudjuk, hogy tenmagunk MAGASABB szintre való ÁTLÉNYEGÜLÉSE. Egy dekódolása az "Istengénünknek".
(hm... épp 10.22 van, ahogy most ezt leírom... tehát megvan a „jóváhagyás” ..)
Amikor „dimenziót váltunk”, akkor egyébként min „csúszunk át"? Bizony egy csövön....
Érdekes mindehhez, hogy ma ÚJRA a Kék vér könyv II-ik kötete lett a reggeli penzum, annak is az utolsó harmada, mely ÚJRA a TOBOZMIRIGY és a SZÍVKAPU témájánál nyílt ki.
Véletlen?
Legalább annyira, amennyire vannak véletlenek...
 
A „Teremburán” mi történik épp?
 
ELINDULT az útján URANA. Előre.
Tehát mozgásba hozza a TISZTULÁS, az ÁTALAKULÁS, a SZELLEMI MEGÚJULÁS energiáit.
Mit ír a Kék vér könyv a szívkapu, a tobozmirigy kapcsán? Azt, hogy az ISTENGÉN részünk maga a tobozmirigy. Istenségünk SZERVI helye és megtestesült formája.
A SZÍV, mely VISZ, ugyanakkor mint DIMENZIÓKAPU NINCS SZERVKÉNT definiálva. Ez egy ENERGETIKAI kapu, amit nekünk magunknak kell működésben hoznunk. Mivel? A tobozmirigy segedelmével.
A tobozmirigy az intuíciónk, a megérzéseink HELYE, tehát ez az a KAPCSOLÓDÁSI PONT, amelyen keresztül „vesszük az adást”, azaz LÁTUNK!
Vajon honnan jön a szólás, hogy „se látója, se tudója nem vagyok a témának”? Vagy fordítva: tudom is és látom is, hogy mi van?....
LÁTÓ és TUDÓ...
LÁTÁS és TUDÁS...
Vannak LÁTÓK és vannak TUDÓK.
Vannak LÁTÓ emberek és vannak TUDÓ emberek.
Régen a táltosokat TUDÓKnak, a javasasszonyokat LÁTÓKnak nevezték. Az ideális, amikor a „tudó és látó” EGY.
Feltételezzük, hogy ez magától értetődő. PEDIG NEM!
Sajnos.
Erre napjainkban is rengeteg példát lehet felhozni, hiszen mennyi „látó” képességgel felruházott ember van - na de MIT LÁTNAK???? Milyen szintet milyen szintről, milyen TUDATTAL???
Hozzám sokan befutottak már, akik átestek egy „Látóval” történt találkozás élményén.... Én meg emlegetni szoktam ezután a Jóisten teremtő képességét...mivel annyi MEGTÉVESZTÉST és KÁRT kevesen tudnak okozni, mint az ilyen, alacsony tudatszinten élő, de bizonyos képességekkel rendelkező emberek. (10.37-et mutat az óra, megint érkezett egy „yesss” )..
A Kék vér könyvekben is le vagyon írva (az I-es kötetben), hogy a „paranormális képességek” NEM ÁLLNAK egyenes arányban a TUDAT SZINTJÉVEL!!
A mai spirituális iskolák elsősorban a KÉPESSÉGEK és a MÓDSZEREK elsajátítását preferálják, bizonyos okkult praktikákon, ajavaszkázásos utazásokon keresztül – de EZEK ZSÁKUTCÁK!!!
El lehet jutni egy bizonyos szintig - de utána VÉGE!!
Mert ez a "Fényezés" iskolája, a LÁTSZAT - ami mögül hiányzik az IGAZSÁG!
Ugyanis lehet rendelkezni bizonyos képességekkel és lehet ezeket használni is – na de a JELLEM, a TUDAT ÁTDIMENZIONÁLÁSA nélkül ÖNPUSZTÍTÓVÁ válik az ilyen tudás!
És ennek bizony egyre-másra tanúi lehetünk, ahogy a „mesterek” hullanak...
 
Akinek nincsenek paranormálisnak nevezett képességei, de aktív benne a szívkapu, aktív a tobozmirigy, az „járulékos adományként” megkaphatja ezeket a képességeket. Teljesen MÁS mód, teljesen MÁS út és szint, és teljesen MÁS maga az IRÁNY!!
Ez egy MÁS VILÁG.
Nos, ennek a MÁS világnak az IDŐkapujába értünk már be, erről sokszor volt szó. Szinte napról napra válik tapinthatóvá, érezhetővé és érzékelhetővé a felkészítés, a JELEKEN, valamint az álmokon keresztül. Fokozatosan rálátást kapunk a torzításokra, miként lettek például ősi szakráli kifejezéseink mára a mocsok szavaivá, ahogy a "csőbe húzás" is a megtévesztés szinonimájává.
Lassan "átcsúszunk" a LÁTÁS tartományába - de csakis az tudja ezt megtenni, aki ÉRDEKMENTESEN és TISZTA SZÍVVEL képes ÉLNI.
Akiben fel tud cserélődni a "Gondolkodom, tehát vagyok" világa az "ÉRZÉKELEK, TEHÁT LÉTEZEM" minőséggel, hisz a FÉNYEN TÚL van az elsődleges mágneses ősanyai ERŐTÉR, a MINDEN.
Aki a FÉNYt imádja - továbbra is a káprázat, a RÉSZ foglya. "Részben" igaza is van, de messze nem érzékeli az egészet, a teljeset.
Ezért TÉVES minden NAP-és FÉNYIMÁDATON alapuló új vallás, legyen annak központjában akár maga az anyaisten - mert ugyanúgy a megosztottság tudatszintjén rezeg.
 
Mai kísérőangyalunk még mindig CHAMUEL, csak ma nem a BÉKESSÉG, hanem a PÁLYAMÓDOSÍTÁS üzenetével érkezett. Hogyan lehet meglátni az új irányt?
Csakis békében, elcsendesedve.
Egyik adja a másikat....