Reggeli Rituálé 2021-01-01-én

 MOTTÓ: ÚJ ÉV - ÚJ MINŐSÉG – ÚJ HOZZÁÁLLÁS

Először is mindenkinek kívánok minden IO-t, amit csak kívánni és elképzelni tud tenmagának! Kívánom, hogy találja meg mindenki tenmaga életében azt a harmoniát, azt a hármas EGY-séget, alapot, amire építkezni tud, hisz építkezni csak harmoniában lehet harmonikusan. Kívánom, hogy érezze meg mindenki, mit is jelent a TISZTA szív – azaz milyen a TELJESSÉG, a kiteljesedés. Bent. MAG-unkban, magunkkal!
 
Erre a HARMONIÁRA, tenmagunkban és tenmagunkkal utal ma minden ÉSZ-köz, valamint arra, hogy legyünk TUDATÁBAN és legyünk TUDATOSAK arra nézve, ami szintén nem új a Nap alatt: nem az ANYAG diktálja a SZELLEMET, hanem a TUDAT határozza meg a LÉTET!
Mindezzel semmi újat nem mondtam.
Igazából nem is lehet, mert amíg itt vagyunk, testbe zárt lélekként, nem tudunk mást tenni, mint EMLÉKEZNI: kik vagyunk VALÓjában?
EMLÉKEZNI – és LÁTNI. Meglátni mindazt, ami el és le akar terelni minket az IGAZ útról.
És ez NEM az „én világnézetem” amit „rá akarok tukmálni mindenkire” – mert van, aki így látja-, hanem maga „AZ ÚT”.
Egy út van mindenki számára – mégis ahány lélek, annyiféle.
Ez az a paradoxon, ami ego-elmével fel nem fogható, de annál inkább érezhető.
Mindezeket az „intelmeket” nem véletlenül mondom.
 
A mai nap üzenetét ugyanis megfejelte még a Kék vér gyermekei II-es kötete, amit mai útmutatónak az ingám kijelölt és ami a 194-ik oldalon nyílt ki. Első mondat, ami a szemem elé ugrott a következő volt: „A BIKA CSILLAGKÉP (..) KIZÁRÓLAG AZ EMBER FÖLDI FELADATÁRA VONATKOZÓAN, CSAK A FÖLDÖN HELYTÁLLÓ: VÁLASZTANIA KELL A FÖLDI VÁGYAK VAGY AZ ÉGIVÉ VISSZAALAKULÁS KÖZÖTT”.
Majd tovább olvasva érkezett még egy „ráadás” is a 303-ik oldalról (itt a geometriákról és a számokról esik szó, hogy miként próbálj az ember 3D-s tudattal, elmével leírni és meghatározni az Univerzumot):
 
„(..) a matematika nem képes figyelembe venni az adott téridő MINŐSÉGI VÁLTOZÁSAIT”.
"(..) még a legracionálisabb tudományág is ALAPJAIBAN függ az ember KOZMIKUS SZEMLÉLETÉTŐL."
 
Erről szólt gyakorlatilag a tegnapi video végkicsengése is: az ember ELMÉVEL, földi tudásával, tudományával, nem képes figyelembe venni az adott téridő MINŐSÉGI VÁLTOZÁSAIT!!
Pontosan EZÉRT FUT TÉVÚTRA a világhatalom!!
Ezért NEM tudja keresztülvinni mindazon akaratát, amit a konteohírekkel, amit a falanszter minőséggel, amit a bankuralom, az egyesített uniós világrend megteremtésével elképzelt és amiket a media elmeprogramozó képességét kihasználva folyamatosan igyekszik az emberek torkán lenyomni.
Amikor az „ANYAG” nem óhajtja tudomásul venni TEREMTETT mivoltát és gőgjéből aódódan szembe megy a „MINŐSÉGGEL”, az őt létrehozó SZELLEMI AKARATTAL – óhatatlanul bukásra van ítélve. Csak IDŐ kérdése, mikor ér el a bukása KAPUJÁBA.
Legjobb példa erre az Öreg halász és az aranyhal meséje.
Az egész előttünk álló időszaknak, a 2021-es és azt azt követő éveknek a titka és nyitja EBBEN A TÉNYBEN rejlik!!!
 
Ha már év eleje van, gondoljunk arra, hogy minden folyamatot meghatároz a FELÜTÉSE. Ahogy a karmester felemeli pálcáját és beinti a zenekart, ahogy a muzsikusok elhúzzák az első taktust – olyan lesz az EGÉSZ DARAB MINŐSÉGE! (És erre most rá is tüsszentettem!!)
Mondanom se kell talán, hogy az észközeim pontosan EZT a lényegi mondanivalót adták ma vissza...
A MINŐSÉGI változás ugyanis – mivel nem vagyunk emberként rendszeren kívül és azon felül állók – RÁNK vonatkozik. Sőt!
CSAKIS ránk!
Mit jelent ez? Azt, ami az első kiemelt mondatban megfogalmazásra került és ami majd az elkövetkezendő két év irányát is meghatározza, a SÁRKÁNYFEJ pozíciója mentén a BIKA csillagképben: eldönteni, hogy HOL és MIBEN van a LÉNYEGÜNK? Lényünk ÉGI, isteni minőségében?
Avagy a földi, anyagi vágyak kielégítésében?
Jézus tanítása alapján: nem lehet két istennek hódolni EGY-SZER-re (és ezt a minőséget megint csak magarul érthetjük meg IGAZ-ából!): a mammonnak és Istenanyának. Itt NINCS is-is.
A pénz egy kitűnő ESZKÖZ a földi élet működtetéséhez.
De ha az ÉLET, az ERKÖLCS, a SZER fölé helyezzük – nos, akkor felfal minket. A lelkünket és a szellemünket. Eredménye 100%-ban BETEGSÉG.
Egyéni, személyi, testi, társadalmi, világi szinten egyaránt.
 
A MINŐSÉGI VÁLTOZÁS kapujába értünk már 2020-ban, ennek első sugallata november 9-én ért el hozzánk, nagyon határozottan és érezhetően. December 9-n megérkezett a HELYCSERE üzenete. Azaz: lejár immár egy LEURALÓ, EGYOLDALÚ, kizsigerelő, a FÉL-ELEM megfélelmlítő erejére alapozó erőtér ideje, ami a létező legalacsonyabb energiát működteti: az ERŐSZAKOT.
A „FÉL-elem” erőterében sokkal több erőre van szükség a leuraláshoz, hisz mértéke az egészen belül csupán ¼-nyi.
Fel tudta magát szívni néhány évezredre, de ahogy a KISGÖMBÖC is kidurrant a túlzabálástól, úgy ez az erőtér is kipukkan, pontosan a „túlzabálástól”.
Tehát: a DÖNTÉS nálunk van.
Megérezzük a MINŐSÉGI VÁLTÁS idejét és megfelelően ÁT-HANG-OLÓDUNK – vagy......?
ÚJJÁszületünk Főnixmadár módjára - vagy?....