Reggeli Rituálé 2020-12-28-án

MOTTÓ: STABILIZÁLÁS
 
Ha tegnap az ELHAGYÁS volt a mottó, és sikeresen felismertük mindazt, legyen szó emberről, gondolatról, szokásról, hogy ki és mi nem „szolgálja” a JAVUNKAT, ki és mi NEM ÉPÍTŐ, hanem romboló hatású ránk nézve, akkor a MA mindarra fog rámutatni, ami ÉRTÉKES. Ami stabil. Ami MARAD-andó. Amire támaszkodni tudunk. Ami értékes.
Ami értékes, annak ÉRTÉKE van. És NEM „haszna”. Nem mindegy és nem ugyanaz a két fogalom.
Már tegnap szó volt a „haszon” és a „szolgálat” szavak jelentéséről, arról, milyen szinten épült be a MAG-asztos szavaink közé az anyagelvűség. A hat-AL-om ALá-fölérendeltségének viszonya.
Ami pedig NINCS, nem létező a SZELLEM világában – de a szellem ITT mégis működésbe tudta hozni. Miért? Mert szellemiszinten van VEZETÉS és IRÁNY-ÍTÁS, de nincs szolgalelkűség.
A jó vezető mindig IRÁNYT mutat, vagy IRÁNY-ba állít, aztán HAGYJA, hogy az illető tegye a dolgát, legjobb tudása, legtisztább szándéka szerinte a tőle telhető legjobb minőségben.
Ez a TISZTA ELV, mely ELV-EZET a célhoz. Így működik egy hatszögletű méhsejtekből felépülő MÉH-KAS is. És így működik az egész szervezetünk. Egész testünk rendszere.
 
A hatalom a „6 alom" kiforgatása, fejtetőre állítása.
Mi a "6-alom"? Nem más, mint a MÉH-sejt...
Ebből táplálkozunk, az éltető "manna", MÉ-Z segítségével.
Mely édes, olyan mint a "SZER-ETET"...
A földi hatalmaknak szintén táplálva, szeretettel kellene irányítani, természetesen erejük, tudásuk által.
Ugyanis 6-alma csak annak lehetNE, aki arra születik, mint VEZET-Ő...
Csakhogy ezt rendesen kiforgatta és talpáról a fejére állította a káprázat hatalma, a VAKÍTÁS.
A káprázat hatalma torzította el a HIT gyógyító erőterét a VAKHIT, a szolgalelkűség minőségébe.
Ezért lenne fontos a LÁTÁS!
A belső látás. Ami a TOBOZMIRIGY által működik.
Hmmm... vajon a Vatikán előtt miért épp egy toboz van felállítva,
És kik a vakhit legnagyobb működtetői????...
Gondolkodjunk!!
 
A HIT egy KONCENTRÁLT ERŐTÉR, mely TEN-MAG-unkból fakadó és az ÉLET működéséhez kell, például a kibillenéseink esetén saját GYÓGYULÁSUNKHOZ.
Akik ezt az erőteret ismerik és ALJ-asul kihasználják – mint MINDEN VALLÁS, ESZMERENDSZER -, azok a hit által kialakítható ERŐTÉR segítségével építik fel SAJÁT HASZNUKRA a SZOLGÁK világát, mert elhitetik a szolgákkal, hogy NINCS MÁS ÚT számukra. Csakis a szolgaság. Minden vallás azért KÖT parancsokkal, előírásokkal, hogy az ŐT szolgáló ERŐTERET a HIT által fenntartsa. Addig marad élő egy vallás, egy eszmerendszer, míg vannak SZOLGÁI!!
ÉRTJÜK? ÉREZZÜK??
Érezzük a maniplációt? A TER-ELÉST a TÉRBEN?
 
Na de mi a KI-ÚT?
 
A TUDATOSSÁG.
 
Ezért teljesen MINDEGY, milyen korban élünk, vaskorban vagy aranykorban: MINDEGYIK csupán egy HAT-ás, egy „dekódoló” külső KÖR-ÜL-mény. Magyar nyelv mágiája: KÖR-ben vagyunk (ami a TÉR, a 3D, ami KÖR-BE-ÉR, tehát ISMÉTLŐDŐ).
KÖR-ülöttünk van a KÖRÜL-mény, melyet ÉRZÉK-elünk az érzékszerveink által, tehát HAT-ásba kerülünk EGY-MÁS-sal, egymás révén.....
Ami HAT, az reakciót vált ki, mondhat BEINDÍT egy folyamatot, LENDÜLETbe hoz, ERŐTERET fejt ki. Dekódol bizonyos kódokat. Működésbe hoz.
A HAT, a 6, a KOCKA 6 sarka síkban lerajzolva.. Mi a kocka?
A GÖMB „négyszögesítése”. A „kiHEGYezés”.
Ahogy a kör is négyszögesítésre kerül.
Igen ám, de a sok elforgatott négyszög ÚJRA kiadja a KÖRT. Térben nézve a gömböt. Tehát? „Ott vagyunk, ahol a part szakad”... minden visszatér az ERED-Ő-be. Az EGY-be.
Ezért KI az, aki a HAT-Ást uralni is IRÁNY-ba állítani tudja?
TEN-MAG-unk.
Ki tehát az „UR”? Mely nem egyenlő semmiféle „úrral”?
TEN-MAG-unk.
Ha elhisszük a 4D és 5D hülyeségeket, akkor ugyanúgy hagyjuk magunkat TER-EL-ni a TÉR-ben. Miért? Mert nem tiszta a SZŰRŐNK, ami kiszűrné a tereléseket...
Értjük? Érezzük?
 
A jelen covidos-oltásos hiszti is egy HITRENDSZERT hivatott létrehozni, majd működtetni. Akár egy vallás. Elhitetni az emberekkel, hogy tenmaguk amúgy TELJES-en TÖKÉLETES REND-SZERVE, azaz SZER-VEZET-E képtelen védekezni, kiszolgáltatott, tehát mindenképp külső védelemre szoruló.
Aki TUDATOS, TUDATÁBAN van annak, hogy EZ NEM I-GAZ. CSAk „GAZ”.
DE annak IS TUDATÁBAN VAN, hogy ha netán egyszer mágis általánosan kötelezővé teNNÉK az oltást, MEGINTCSAK A SAJÁT TUDATOSSÁGA, tudatának FINOMREZGÉSE, azaz belső ISTEN-TUDATA által lesz KÉP-es „semlegesíteni” a szervezetében.
Tehát? Mire megy ki a játék? HOL van a lényeg? Miért kell BE-HÚZÓDNUNK és nem KINT lennünk? Hogy NE FÉLjünk!
Hogy TEN-MAG-unkon állítsunk, dolgozzunk, HANG-oljunk.
Szidni kell ezért a covidot? És félni tőle? Soha ilyen „tömény” lehetőség nem volt még a belső munkára és átalakulásra!!
 
A TUDATOSSÁG ismérve, amikor ÁTLÁTJUK a folyamatokat.
LÁTJUK és KÉP-ben vagyunk az egyes emberek motivációit, gondolkodását illetően, tehát meg tudjuk ÉRTENI őket.
HA megértjük, akkor KI tudunk TÉRNI az útból, vagy megfelelő válasz-reakciót tudunk adni. Ez lehet a hallgatás, lehet egy ellen-HANG is. Mikor mire van szükség.
A lényeg, hogy legyünk tudatában lényünk ÉGI részének. MINDIG és MINDENKOR. Ez az ISTEN-TUDAT. Ha ez megvan, nem kell semmiféle eszme, semmiféle vakhit, semmiféle vallás, „atyaisten” meg pláne nem!!
Természetesen KELL mindehhez TUDÁS is, az EMLÉKEZÉS felébresztése – de itt meg elengedhetetlen a SZŰRŐ, melynek tisztasága pontosan a BENSŐ istentudat minőségével van összehangolva. Ez az a terület bennünk, amin mindig tudunk állítani, FEL-HANG-olni.
 
Ma az EGYÜTTMŰKÖDÉSek területén módosíthatunk a „pálya vonalán”. Kivel, milyen minőségben, milyen szinten?
Melyik kapcsolatba MENNYIT teszünk bele magunkból?
Ki a fontos és ki nem?
Ki az aki HATÁSSAL van életünkre és miért?
Ma a MINŐSÉG és a VALÓDI ARC kerül előtérbe...
Legutóbbi videomban az utolsó mondatok arról szóltak, hogy MINDENKIRŐL LEHULL A LEPEL. MINDENKIRŐL!!
Nos, igen.
MINDENKINEK megmutatkozik a VALÓ arca, a való indítéka, indíttatása...legyen az barát, ellenfél, szerető vagy nem szerető vagy épp spiriutális „térítő” (főleg náluk!!!), aki LE és EL-téríti az embereket csakis azért, hogy tenmagát fényezze, mert alapból SE HITE, SE TUDÁSA, de annál erősebb földi egoja, mely kapaszkodik tenmaga elfogadtatásába...
A lelepleződés azonban nemcsak kint, hanem TENMAGUNK-ban is megtörténik: szembesülünk saját gondolati-érzelmi-hitbéli működésünkkel. És ez így jó, mert így tudjuk magunkat FELJEBB HANGOLNI és STABILIZÁLNI az ÉRTÉK-rendeket tenmagunkban.
Hogy ne legyen ránk HAT-ÁS-sal semmi lehúzó erőminőség.
 
Ebben támogat ma minket CHAMUEL arkangyal, a „Pályamódosítás” üzenetével: MINDIG TUDUNK váltani. HANGOLÓDNI...
De hogy TESZÜNK-e érte? Az már megintcsak TEN-MAG-unkon műlik...