Reggeli Rituálé 2020-12-24-én

MOTTÓ: TÁV-LAT-OK SZENTESTÉN

Pontosabban: TÁV-LÁT-OK!!
Magyar nyelv és a gyökök kozmikus varázsa..
Ha valaki egyszer ebbe belemerül, soha többé nem szabadul e varázsvilágból. Ugyanis olyan szinten kitágítja a látást és az érzékelést, valamint az ebből fakadó értést-megértést, hogy onnan „visszaút” többé nincs. Közelít ez az értve érzékelés a gondolatolvasáshoz, mint amikor az ember egyszerre lát-hall-ért, ahogy a beavató gondolatok is érkeznek. Egy csomagban. (Hmmm... 10.11 van épp...még az idő is ezt támasztja alá 🙂🙂).

TÁV-LÁT-OK.
Meglátni a távolban az OK-ot, ami a TÁV-latokban majd megÉLevenedik. Azaz „ÉLŐVÉ” lesz. Csodás! Lenyűgöző!
De hopp! Álljunk meg itt egy pillanatra!

„Le-NYŰG-öző”. Gyöke a „NYŰG”. Megint egy szó, amely kétirányú értelmezésnek „örvendhet”. Akár az „ÖL”szavunk.
Ha valami lenyűgöző, az ÁMUL-atba ejtő. Az ÁM-ulat egyenlő az ÁM-ÍT-ással és ez egyenlő a VARÁZS-zsal, ami pedig egyenlő a MÁG-IA-val...
Ne tévesszen meg minket az „ámítás” fals csengése: ez egy ugyancsak negatív AL-hangot kapott szó, ugyanannak az erőtéri hatásmechanizmusnak köszönhetően, ami a „lenyűgöző” hatásból „NYŰG”-öt faragott. Azaz KÖTÉST!!!

Amikor valamit helyeslünk, mit mondunk? „Az-ÁM”! „Úgy-ÁM”!
Akkor??
Az ÁM-ÍT-ás, ha egy rábólintás a kiindulása, akkor az egy ÍG-ÉR-etet jelent, mely „etet”. Akár a „szer”. 
Az „IG” mint gyök, a felsőbb rezgésű fogalmak alapja. „IG-E”. Tett, cselekedet.
Ha valaki ÁMÍT, akkor egy IGE, egy megvalósítás ÍG-ÉR-ETET (ét) teszi meg. HA ez így van, akkor kérdezhetjük: miként lett ebből egy kiforgatott HAZUG tartalmú szó????

No, ezen „rágódjunk” egy kicsit el – vajon miként és kik által történhetett meg, hogy MAG-OS-REND-Ű mágikus tartalmú, kozmikus rezgéssel bíró szavainkat TUDATOSAN ELLENTÉTES TARTALOMMAL polarizálták át???
ÉS raádásul már ez az általános értelmezés???

Szerintem nyugodtam kijelenthető, hogy ez az egész pontosan annak a csíksomlyói Babba Mária szobornak és a felette pöffeszekedő sötét masszának az analógiája, mely LE-uralja a tiszta FEHÉR-ARA-N(y) erőteret...
Csak ismételni tudom magamat: Erdély is addig marad olyan, amilyen, a MAG népe is addig nem jut vissza tenmaga TELJESSÉGÉBE, amíg a TUDAT, a LÁTÁS szintjén nem jut el odáig, hogy felismerje: elsőként azt a masszát kell eltakarítani Babba Mária feje felől.
TÉNY-LÉG-esen és átvitt értelemben EGY-ARÁN-t.
(EGY és ARÁN-ARANY... értjük??)
Ez lesz az IGAZI  SZELLEM MEGTISZTULÁS!!

Ha a szellem megtisztul, akkor lesz a KÉPZELET KÉP-es IGAZ TÁV-LÁT-OK-ban gondolkodni, majd ennek következtében HELY-re állítani mindazt, ami ma HELY-telen, REND-etlen és SZER-telen...

Nagyon érdekes, hogy ma a JUPITER érkezett az asztrokockákban és hozzá a 9-es ház. No meg a MÉRLEG jele. Hajnalban 4.12-kor ültem fel egy JUPITER-SATANA-i gondolat lejegyzetelésére, de ahogy felültem, a mozdulattal együtt elillant a mondat.
A 4 a Jupiter száma, meg a jele is az. A 12 a Jupiter száma, mint „fényszám”. A Jupiter az IG-azság ŐRZŐje, de a KÁPRÁZAT ura is. A Jupiter az asztrológiában a 9-es ház uralkodója....
Hát, erre mondják, hogy ez már így „túl feltűnő”...

Este mikor lefeküdtem az egyik kispárnát nem ledobtam az ágy mellé, ahogy szoktam, hanem az ágy oldalához támasztottam. Amikor hajnalban megébredtem és hanyatt fordultam, kellemes érzettel konstatáltam: milyen jó, hogy ez a párna itt van, milyen kellemesen feltámasztja a derekamat. Mintha valami óvó-védő burok támasztana fel.

„OLYAN MINT a JUPITER GONDOLATA, MELYET SATANA ŐRIZ”.

(Ne kérdezze most senki, hogy ez a gondolattársítás honnan, hogyan és miért jött....)

„AMIKOR BEVILLAN EGY GONDOLAT ÉS GONDOLKODÁS NÉLKÜL CSELEKSZÜNK, AZ ILYEN BEVILLANÓ GONDOLATOKNAK ÉS AZ ŐKET KÖVETŐ TETTEKNEK EGYÜTTESEN SATANA AZ ŐRZŐJE”.
EZ a MEGÁLLÍPTÁS érkezett, ahogyan hajnalban hanyatt fordultam és megtapasztaltam az este ösztönszerűen, a megszokott-tól eltérő tett eredményét.És ezkimondottan JÓ volt!!!

Amikor aztán felültem, hogy lejegyezzem a fejemben járó  gondolatokat, az elúszott felismerések helyébe azonnal jött egy másik: „a homlokzat hülléje, a hülle homlokzata”.
Nos, ez jó kis magyar-német szó-katyvaszra sikeredett...
A „Hülle” burkot jelent, azaz védelmet.
Milyen érdekes.. ha belegondolunk, a német nyelvben is megjelennek a hangváltásokból eredő átpolarizálások, hisz a Hölle=pokol, Hell=világos.
Újfent egy Jupiter-Satana-i viszonylat megnyilvánulása.

Szóval „válámi ván”...és most NEM „nem áz igázi”, mert most nagyon is IGAZI dolgok jönnek elénk!
Erre akar a MÉRLEG jele is figyelmeztetni.
A mérleg mindig az EGYÜTT-működés mutatója a FELSŐBB szellemi tartományokkal - amelyekkel alapból EGY-ÉN-SÚLYban kell(ene) lenniük.
HOL? Az EGY-ÉN-ben. Azaz BENNÜNK! Ennek pedig SÚLYA van!

Persze a „felsőbb” szellemi tartományok csak innen, a TÉR, a TEREM világából értelmezhetők „felsőnek”, mert ez a kiterjedés amúgy nincs. Annál inkább van FINOMABB REZGÉS-tartomány vagy FEL-HANG-oltság. Csakis így és csak ebben a tartományban tudunk TÁV-LÁT-ni, beleérzékelni a jövőt alakító OK-okba, melyek épp most forrják ki magukat.
Számunkra egy dolog nem mindegy továbbra sem, hogy képesek vagyunk-e (végre) FEL-FOG-ni a TÁV-LAT-Okból érkező jeleket, impulzusokat, képesek vagyunk-e a KÉP-zeletben a KÉP-eket meglátni, mindazokat, melyek csakis és KI-ZÁR-ólag EGY-ÉN-re szabottan érkeznek.

A „Terembura” konstellációi függetlenek a földi dátumoktól és időszámítástól – ugyanakkor, ha már JÉZUS-ISA születését ünnepeljük, akkor MAG-ától értetődő, hogy személyében és általa az ISTENI MAG, az IS-IS kód, a TISZT-A IS-TÉN-GÉN rezgését és BE-FOG-ADÁS-ának a lehetőségére emlékezünk.
Ma azonban nem csak emlékezhetünk, hanem ÚJRA ÁTÉLHETJÜK.

MEGVÁLTÓ születik. VALÓ-ban.

Csak nem úgy, ahogy azt hirdetik.
Hisz NINCS általános megváltás. SENKINEK. Annál inkább van az EGY-ÉN-nek.

A „Megváltó” a „meg-VÁLT-ás” LEHETŐSÉGÉT hozza. VÁLTANI tudni. ÁTFORDULNI tudni.
Abba a „FELSŐ” szellemi tartományba, minőségbe, mely az EGY-ÉN számára MAG-A a KI-ÚT.
A KI-ÚT a „csí” útja, az a KI-GYÓ energia, amely meg-GYÚL-va KI-CSÍ-RA-ztatja a MAG-ot az ÚJJÁ-SZÜLETÉS minőségében.
Ez a MEGVÁLTÁS.
Ezt óvja-védi a „Hülle”, a „burok”, azaz SATANA „határa”, itt a TÉRben és az IDŐ-ben.
Melynek immár a kapujába értünk.

Hajnalban pontosan azt a finom, bársonyos védő-óvó érzetet tapasztaltam meg, ami SATANA sajátja. A bársonyhoz egyébként milyen színt társítunk? Általában mélyet, sötétet. Amikor valami „bársonyos”, akkor milyen? Puha, meleg, lágy, belebúlyósan simogató. Ha ehhez az érzethez Satana GONDOLATA érkezett és tudva tudjuk, hogy éjjel-hajnalban az érzékelések mindig a TÚL-világot fogják be, akkor vajon ámítás ez az érzékelés vagy ÁMÍT-ás?

Nos, ma, fadíszítés, sütés-főzés, készülődés közben ERRE gondoljunk: miként válhatott az ÁM-ÍT-ásból „ámítás”, miként válhatott Satana-ból sátán és hogy IGAZ-ából mit hozott a „Megváltó”?
I-GÉN-t, egy IGEN-t, egy rábólintást az IGÉ-re, arra, hogy lépjünk. Cselekedjünk. Lépjünk KI a fényt elrablók káprázatot vetítő „ámításából”.
Emlékezzünk arra, hogy a LÉNY-ÉG az „IGEN-ÁM” –ban és az „ÚGY-ÁM”-ban van!
Csak az az IGAZ, ami I-gaz és nem az, ami csupán „gaz”. Mert az már „gáz”....

Napunk kísérő angyala ki más lehetne a fentiek tükrében, mint URIEL.
Nevének azonossága URANA-val (uránusszal) nem véletlen, hisz a TÁV-LÁT-OK-ból hozza a „Messianisztikus”, MEGVÁLTÓ üzenetet.
Ma, MAG-át a MEGVÁLTÓT...
Hogyan? Bevillanó gondolatok által, melyek azonnal kiváltják bennünk a RÁBÓLINTÓ, „ÚGY-ÁM” érzeteket...