Reggeli Rituálé 2020-12-23-án

MOTTÓ: TISZT-ULÁS
 
Ma első nekifutásra a teljes ellentmondás érzete jött le az "ész"-közeimről, de aztán, jobban elmélyedve rájöttem: megint más a FELSZÍN és más a MÉLYSÉG. Azaz a lényeg.
Csakis "átszellemülve", elmélyülve látható meg MINDENBEN az ÖSSZE-FÜGG-és, a közös szál, a "gyök". A GYÖK-ÉR.
Kis nyelv-mágia:
Gyök=mag, ÉR=ami szállít. A sok kicsi ér összeér és lesz belőle FOLY-ó folyam....Ami folyik az folyós, ez pedig a VÍZ, a V-ÉR, ami visz...
A víz pedig mit csinál? ÁT-MOS. A V-ÉR pedig EL-ÉR minden szervet, amit INFORMÁCIÓVAL lát el...Feltölt és átmos...
ÉR-ezzük? ÉR-tjük?
MIT és MENNYIT "ÉR" a nevem?
Mint gyerekkorunkban, amikor játszottuk "mennyir ér a neve annak, akinek....."
Mert a név ugye KÖT-EL-ez...Nem véletlenül. És nem véletlen az sem, hogy épp az a nevünk, ami...
NA, itt most abbahagyom... de csak egy kicsit..
Viszont gondolja midnenki tovább..
Mert a GYÖK-ÉR-ben van a TISZT-A MAG!!!
És pont erről szól a nap: a TISZTA MAG meglátása, a TISZTULÁS folyamata, TISZTÍTÓ erővel..
Amikor ma az asztrokockáim újra a leszálló Holdcsomópontot dobták, hozzá a HALAK jelét és a 6-os házat, már NYÍL-vánvaló volt, hogy újfent egy „mélybenézős” napnak nézünk elébe. Ahogy tegnap is.
Egyébként sokszor nem is vesszük ÉSZ-re, hogy mennyire ÉLJÜK a nap rezgését! Annyira belefeledkezünk a pillanat természetességébe, hogy a tudatosságunk teljesen lemarad a hátsó sorban..
Pedig tegnap több szálon is ez az „alámerülés” futott: nem egy és nem kettő beszélgetésben vettem részt, amelyben egytől-egyig a „lelkizés” folyt. Belső megélésekről, lázadásról, magára találásról, értékrendek összeütközéséről, konfliktusokról, mélyrepülésekről szóltak a történeket.
Miről szólt a tegnap üzenete? Pont erről. Az „Elmerülés az elmerülésben”-ről...
Csak a konkluzió várat még magára...Amihez elengedhetetlen a TISZTULÁS.
Mert a JÓ döntés meghozataláshoz kell a TISZTA látás.
Az pedig csak akkor működik, ha FELÜL tudunk emelkedni. Min?
Bizonyos sértettségeken, frusztrációkon, értékend-válságokon.
Nem könnyű. Sőt. Nagyon nehéz, ha a partnerben nincs meg a hajlandóság. Ha a LÁTÁS egyoldalú, és ebből fakadóan a küzdelem is.
Sok kapcsolat az értékminőségek különbözőségén csúszik el. A BELSŐ igényességen – illetve annak hiányán. A TISZT-eleten. Illetve annak hiányán.
Nem véletelen az azonos gyök: a TISZT-aság és a TISZT-elet esetében. Meg az sem, hogy a „TISZT”, legyen az katonai, vagy gazdasági, mint régen a TISZT-TARTÓK, mindig egy TISZTSÉGet, RANGOT jelentettek. Csak az válhatott tisztté, aki arra MÉLTÓvá vált.
A tisztség alapvető feltétele volt a TISZTA erkölcs.
Volt..
Mára már elveszett....De ez nem jelenti azt, hogy BENNÜNK, belül nem működik!
Életünk belső konfliktusai jórészt a külső tisztátalanságokkal való összeütközésekből fakad. Nem értjük és nem is AKARJUK megérteni – mert nem is LEHET megérteni azt a minőséget, ami mentén ma a világ működik. Mert nem normális, jobban mondva „Tisztátalan”.
Az, hogy a „tiszta-tisztátalan” minősítéshez bizonyos vallások a nőket illetően még mit kapcsolnak hozzá, az az ALJASSÁG netovábbja. Tipikusan hasított, polárisan látó, valódi „tisztaság-mentes” agyakból kipattanó gondolatisá tudott csak ilyet magából kihozni..
És mily érdekes: a mai egyik kártya a GÖMB geometriáját dobta, mely gömb a „Mindent átölelő ANYAI principium” jelölője.
Ha mindent átölelő az ANA-princípium, mely akárhogyan is nézzük, CSAK a nők kiváltsága, akkor miként lehet „tisztátalan” egy tisztulási folyamat?? Mely olyan mint egy „kishalál”: eltávozik, ami már nem alkalmas az életre, ahhoz, hogy helyet adjon egy ÚJ-nak?
A női lét hónapról hónapra a megTISZT-ulásról szól, a folyamatos megÚJulásról.
Akkor miként veszi a bátorságot egy hímségi szellemiség, hogy „tisztátalannak” bélyegezze magát a megújulás folyamatát????
És ezt nők ezrei kell, hogy eltűrjék?!
A Jupiter-Satanai együttállás üzenete többek között az, hogy ILYEN HITRENDSZEREK, IGAZSÁGOT nélkülöző szellemiségek IDEJE JÁRT LE!! Egy kapuba léptünk: a TELJES megtisztulás kapujába, hisz e konstelláció mellett a NAP, Univerzumunk központja PONTOSAN A TEJÚTON halad. Lehozva az ISTENI IGAZSÁGOK erőterét.
Ilyen összekapcsolódás nem volt és nem is lesz a közeli jövőben.
Tehát legyünk ÉSZ-nél és LÁSSUK meg azokat a helyzeteket, kötelékeket, kapcsolatokat, melyek megTISZT-ulásra szorulnak. Ami erre nem alkalmas, azt pedig engedni, kell, hogy menjen....
A mai nap olyan KARMIKUS, sorsszerű kapcsolatokat sodorhat a látómezőnkbe, melyekkel dolgunk van.
Ma nem az IS-IS, hanem a VAGY-VAGY mentén kell, hogy döntéseket hozzunk.
Mi az, ami tisztítható és mi az, ami már nem.
Aminek az ÉR-TÉK és M-ÉR-TÉK-rendje ÉRTÉK-álló. TART-ós...
Ugye, hogy a magar mágus nyelvben minden benne van, ami lényegi?? Az ÉR-TÉKet a M-ÉR-TÉK mutatja. Az M pedig mint a MA-MA, a M-indenség A-karata, azaz a M-indenség A-Nja mutatja...
ÉRTÉKELJÜK csak magunkban szavaink ER-ejét!!!
Napunk kísérő angyala RAFAEL, aki a GYÓGYÍTÓ erőket hozza mindahhoz, amit tisztítható. Akár a SZÓ erejével is.
Akár tisztulás, akár elengedés, egy biztos: BŰ-ség lesz a jutalma....