Reggeli Rituálé 2020-12-21-én

MOTTÓ: NAPFORDULÓ-JUPITER-SATANA

Nos, elérkezett a „NAAAGY NAAAP”... a mindenféle beharangozások netovábbja!!

A „betlehemi csillag” a felhők takarásában maradt – hmm.. szerintem nem véletlenül..
Közben az is kiderült a korábban propagálók részéről, hogy a beharangozott 3 napos sötétség is megfelelő érdeklődés hiányában elmarad, ahogy a 2012-es világvége is elmaradt..
Aztán az is kiderült, hogy nem fog elpusztulni a Föld, nincs éghajlati válság, csak legfeljebb jól programozott agyak jól felépített manipulációja...

Mindezzel máris „tettenérhetővé vált”, hogy MI IS VALÓ-jában az oly ritkán összeálló JUPITER és SATANA együttállásának a MAG-üzente: LERÁNTANI A LEPLET a hamis prófétákról, a megtévesztők mondandójáról, minden aljasságról, mely az „ALJA” szint érdekeiből fakadó, kimozdítani a berögzött és beragadt hitrendszereket, átfújni a a bedugult füleket, hogy újra késpesek legyenek TISZTÁN hallani!! Valamint LÁTNI is, a káprázaton túlra!
Minderre rásegít a TEJÚTON járó NAP és a MERKÚR, akik megpendítik bennünk a finomabb hangokat az áthallások, érzékelések érdekében...

Itt akár abba is hagyhatom és elmondhatom, hogy napunk kísérő angyala MIHÁLY és HANIEL, akik a „kristálytiszta szándék” és az éltető „Szenvedély” fontosságát jelképezik: hisz a megújulás, a LÁTÁS, az ÚJJÁSZÜLETÉS CSAKIS e két erő mentén lehetséges. Áthozni a láthatatlant a láthatóba csakis magas szellemiséggel, TISZTasággal és belső „szenvedéllyel” lehetséges.
Ez a téli Napforduló lényege....

Amihez tartozik egy álmom: 5.36-kor írtam le, miszerint EMELET-RÁÉPÍTÉS történik.
Ehhez le kell venni a TETŐT (szellemiség szimboluma), a HÁZ marad. 
Az átépítés sok kosszal jár és felfordulással, IDŐT vesz igénybe és még nem látható, MIKOR lesz vége, DE BIZTOSAN KÉSZ LESZ!

Ezzel meg is volnánk...🙂
Azt hiszem, elég "pontos" álom az "i"-re, a Napforduló és a bolygókonstellációk TÜKRÉBEN!!

                                  ____________________________________


Innentől azok olvassanak tovább, akiket érdekelnek (a videoban elhangzottakon túl) a mélyebb összefüggések a számok, a bolygók,a csillagtudás birodalmában....

Ahogy a videoban is beszéltem róla, a 2020-as együttállása a Jupiternek és Satanának a SAS csillagkép alatt, (mert minden együttállás MÁSUTT történik), MOST az ÉLESLÁTÁST hivatott előmozdítani.
Ok, na de hogyan?
Úgy, hogy FELRÁNTJA a rolót a mindennapokat működtető szellemiségről, megmutatja, hogy NEM LEHET a mindennapokban az ISTENI IGAZSÁGOK ellenében működni, mert tenmagunk alatt vágjuk a fát.
Jupiter és Satana a Földet az IKREK csillagképben látja. Tehát? Mi a feladat a Földön?
Annak tudatosítása, hogy NEM lehet tartósan az "ekliptika alatt", az anyagba merevedve, az ISTENI igazságok működtetése nélkül létezni!

A LÉT ugyanis S(Z)I-G-orúan a SI-RI világból fakadó,(Siri-ŐSI), az OK-OKOZATI összefüggés mentén működő. Annak tudata, hogy ÉN VAGY-OK, és annak ISME-rete, hogy a LÉTEMNEK „EGY” OKA VAN, elengedhetetlen a TUDATOS élethez.
Ha tudatos vagyok, akkor TISZT-Á-ban vagyok a „tiszt-ségemmel”, az ÉLET alapvető ÉRTÉKEIVEL, és mindezt TISZT-EL-etben tartva TISZT-a minőségben élek!
Amit BECSÜLETnek hívunk.
A becsület pedig a BECS-ből ered, hogy megBECSüljük az életet, a LÉTET. Tehát NEM ÖLÜNK!
Nem polarizáljuk át az ANA-ÖL-t a gyilkolás szavává. NEM billentjük ki a világot az egyensúlyból!
Ha becsületben, tisztán élek, akkor tisztán halok –  tehát nincs semmiféle bűntudatom (illetve BÜ-ÜN tudatunk csak legyen!!!) nem terheli lelkemet semmi olyan, ami kötőfék lenne rajtam.

A videoban említettem, hogy mekkora katyvasz van a számok-bolygók témájában. Mit ád Isten, miután 23.44-kor lefeküdtem, 0.44-kor már meg is ébredtem a magyarázatokkal....
Legyen hát most egy kis csillagtudás a mai napfordulóhoz, túl a videoban elhangzottakon:

A Jupiter a Földtől számítva a 4-ik bolygó, Satana pedig utána az 5-ik.
Satana után, nagy távolsággal és nagy „ugrással” következnek a „messianisztikus” bolygók: Urana, Neptun és a Plútó. Miért „messianisztikusak”? Mert a TÁVOLI világok üzeneteit közvetítik, a legmagasabb szférákból. Eszerint kijelenthető, hogy SATANA egy KAPU.
Egy KAPU, egy Átlépés a „messianisztikus” világokba.

A Jupiter szimbolikája a 4-es számot formázza. Satanaé az 5-st.
Ha a 4-t ábrázolni akarjuk, akkor egy négyzetet rajzolunk.
Az 5 jele a Pentagramma, másnéven  „Adam Cadmon”, a Leonardo da Vinci által lerajzolt „csillagember”.
A négyzet egy STABIL forma – a pentagramma a MOZGÁS. A VÁLTOZÁS.
A pentagramma a MÁGIA jele.
A MÁGIA pedig nem más, mint a BENNÜNK rejlő MAG-tudás. Az IS-TEN-MAG.
Ha megnézzük, a pentagrammán belül is van egy KIS pentagramma, mely a külsőhöz képest mindig fordítva áll. Tehát AKÁRMERRE FORGATJUK, vagy a külső, vagy a belső MINDIG AZ ÉG FELÉ MUTAT!! Tehát, ha LE-hangoltak vagyunk, akkor FEL-felé van a kiút.
Ha FEL-hangoltak vagyunk, akkor ezt meg LE-hozzuk, mert ez az erő MŰKÖDTET!
No, itt lehet gondolkodni, miként lehet akkor „sátáni jel” a fordított pentagramma!!
Sehogy másképp, mint a TISZTA TUDÁS és SATANA szándékos átpolarizálása révén, melynek alapja egy FÉL ELEM szellemi erőtere, mely megtadta az anyát. Azért, hogy saját magát tegye istenné. De mivel csupán egy FÉL ELEM, ergo, csak egy FELES erőtérrel rendelkezik, ezért milyen energiával tud érvényre jutni? A FÉLELEM energiájával. Mi a félelem leghatásosabb eszköze? Az ERŐSZAK.

A FÖLDRŐL nézve tehát mit üzen nekünk a Jupiter és a Satana együttállása?
ELÉRKEZETT AZ IDŐ A SZELLEMI berögzöttségek, a megtévesztések KIBILLENTÉSÉRE, a SZELLEMI MEGTISZTULÁSRA, a MAGIA, a MAG-ERŐ erejével. HOL? BENNÜNK?
Hisz HOL VAN A MAG?
BENT.
És mindehhez MOST értünk bele az IDŐBE!! KINT!

A FÖLDRŐL LÁTHATÓ változat után nézzük a NAPról látható változatot:
Ha a NAPRÓL nézzük a fenti összefüggéseket, úgymond a „Vezér” szempontjából, akkor tőle számítva a Jupiter a 3-ik bolygó, Satana pedig a 7-ik.
Ebből a szempontból kapta a Jupiter a 3-as számot, Satana pedig a 7-t.

A 3-ashoz a „kiáradást”, a továbblépést társítják, valamint a tanulást, a tudást, a fejlődést – ugyanakkor a 3-as a HARMONIA száma is. A SZENT HÁRMASSÁGÉ. Mivel ez a hármasság, a harmonia tartja RENDBEN, harmoniában a mi Univerzumunkat, ezért mondhatták a rómaiak a Jupiterre, hogy ő a „teremtő isteni minőség”.
A JUPITERnek van egy SZEME. Asztronómusok „vörös viharnak” nevezik.
Rakjuk össze a háromszöget és a szemet! Mit is kapunk???
Igen, pontosan a „rettegett” „ISTEN SZEME” szimbolumot!! Így megintcsak érthető a római „állásfoglalás”, hogy miért Jupiter a TEREMTŐ, tehát tényleg:  ISTEN SZEME mindent lát!

igen ám, de SATANA DÉLI oldalán is van egy SZEM!!

Na most, melyik melyik? Melyik mit LÁT? Melyik mit jelképez?

A Jupiter, mint a NYILAS „ura”, az „EREDET ŐRZŐJE” (lsd Kék vér könyvek II-ik kötetét), az ő szeme az EVILÁG, a FÉNY szeme.
De a Fény mögött van a SÖTÉT, a LÁTHATATLAN világok, amiből a Fény eredŐ!
Nos, ennek látója SATANA. Ő köti össze a MÁS-VILÁGGAL a Naprendszert.

Milyen érdekes: Jupiter a „szerencse” bolygó, aki fel-MAG-asztaltatott, Satana pedig aki „elkárhoztatott”. Akik amúgy egymás „mellett” állnak. Illetve haladnak. De nagyon ritkán kerülnek „testközelbe”. Ha viszont ez megtörténik, annak mindig markáns üzenete van - attól függően, épp melyik CSILLAGKÉP alatt történik.

Satana ÉSZAKI oldalán látható egy 6-szögforma, mely a MÉH-SEJTET formázza, mely a térbeli KOCKA (cube) sarkainak a száma (ez jelenik meg „sátáni” tartalommal a mekkai fekete kőben, vagy a Wall Streeten látható, sarkára állított kőben.)
A MÉH-sejt micsoda? Az ÉLET FORRÁSA. Az anyai testben hol fejlődik a MAG-zat? A MÉH-ben. Miben van a magzat? BUROK-ban. Miben vannak a méhsejtben a bábok? Burokban.
Mit termelnek a méhek? MÉZET? Mi a méz? Az az étel, a mennyei MANNA, amivel az életet MINDIG fent lehet tartani. Vajon miért mondják, hogy ha kipusztulnak a méhek, akkor kipusztul az emberiség is?
Azért valójában, mert mindennek van egy FELSŐBB összefüggése, mely LENT visszatükröződik!
Most nem irtjuk szellemben a MÉH-eket és azok kaptárát, az ANA-t???

MIT is JELKÉPEZ VALÓJÁBAN SATANA? Északi oldalán a 6-szöggel, déli oldalán a SZEMMEL? Melyről a MAGAR nyelven tudjuk, hogy a SZEM=MAG?
AZ ÉLET FORRÁSÁT.
Az élet forrása hol ered? A KAPU-n TÚL. Ahol a MÉH-sejt és a MAG-SZEM megtalálható.
A SÖTÉTBEN.
Kinél egyesül a kettő? SATANA-nál.
SATANA minek az elválasztója, ha egyik oldalán a Jupiter a FÉNY képviselője és a "teremtett világ ura" van, a másikon pedig az a "sötétség", amiből maga a "Teremtett világ" fakadó??
Ha Satana MAG is és KAPU is, akkor minek az átjárója SATANA?
AZ ÚJJÁSZÜLETÉSÉ.
Ő a kilépés kapuja a 7-rétegűségből a 8-ason, mint az ÁTFORDULÁSON keresztül a 9-be, ami már a MAG TELJESSÉGE. Ez a MAG állapot, aminek helye a MÉH-SEJT.
A SZER-ELEM EGY-sége.

Érhető valamelyest?

A berögzött hitrendszerek, vallások egytől egyig pontosan azt az ÚJJÁszületést akarják megakadályozni, mely a SZELLEM ÉBREDÉSÉT eredményezné. A fény polarizálóinak a szándéka, hogy a benne élő lélek RETTEGJEN és NE AKARJON a 7-ességből KILÉPNI, mely a FÉNY birodalma.

KI a FÉNY URA?
JUPITER.
Mi a FÉNY SZÁMA? A 12.
Mit látunk a FÉNYBEN? A LÁTSZAT-világot.
„KI” működteti a látszatvilágot?
LUCIFERKÓ.
Hibás ő bármiért? Abszolut nem, hisz a Fénnyel alapvetően semmi, de semmi gond nincs – csakis azzal a SZELLEMI ERŐTÉRREL, mely átpolarizálta, kiforgatta és egyoldalúvá degradálta.
De még ezzel sincs semmi gond – mert MINDIG CSAKIS az EGY-ÉN felelőssége, mondhatni KI-HÍV-ása, hogy elkáprázik vagy sem.

A JUPITER tehát a FÉNY ŐRZŐJE, az ő szeme a Fényen van  – rajta TÚL van a „sötétség”, melynek SATANA a kapuja, az őrzője, akinek a szeme pedig a BELSŐ LÁTÁS-t jelképezi.
Jupiter SZEME a káprázatot látja – Satana SZEME pedig a mögötte meghúzódó dolgokat.

Na de hogyan jön Jupiterhez a 7-esség?
Mert ez már eléggé katyvaszosnak tűnik...
Hát úgy, hogy a Napról nézve ő a 3-ik bolygó, száma a 3, szimboluma a háromszög.
A Földről nézve 4-ik bolygó, száma a 4, szimboluma a négyzet. Ami a TÉR-BE hozás, a TEREMTÉS. Így lett hozzá rendelve a "CSászár" a Tarotban.
Ha ezt a kettőt lerajzoljuk, akkor kapunk egy négyzetet és egy háromszöget – azaz egy HÁZAT!
Egy HAZÁT!
Mely „HAZA” nem más, mint a FÉNY, benne az IDŐ és a TÉR 3-as kiterjedésével.
A FÉNYnek 7 rétege van, jelképe a „SZIVÁRVÁNY”, mely ezt a 7-ességet mutatja. Erre emlékeztet.
IGen ám: de a Fényen túl van még két LÁTHATATLAN réteg!!
A 8-ik és a 9-ik.
Na, őhozzájuk vezet Satanán át az út...

A lerajzolt HÁZnak lehet 7 pontja – de lehet 5 pontja.
Tehát mi lesz a HÁZ KAPUJA???
Az 5 vagy a 7.
Azaz SATANA.
Tehát akár ÍGY – akár ÚGY tekerem, csavarom: mindig ugyanoda jutunk!!

Mindehhez nézzük meg a mai napforduló számmisztikáját, a 12-21-et.
Máskor is ez a téli napforduló számmisztikája – de MOST, a bolygóegyüttállás kapcsán, „véletlenül” még hangsúlyosabb az üzenete...

A 12-ről már mondtuk, a JUPITER száma. FÉNY szám. Az 1-ből lesz a 2.
Tehát az EGY KETTÉ hasad!! Ez a MEG-OSZTOTTság  szemlélete. A Tarotban az „AKASZTOTT” lapja, mely a Káprázat, a FÉNY, a „fejjel lefelé” mutató világlátás jelölője. 
Pontosan mit mutat? Azt, hogy "Semmi nem az, mint aminek látszik".
Ebből a helyzetből mi a KI-UT? A VISSZA-FORDULÁS. Ami a 21.

A 21 a Tarotban az UNIVERZUM, a VILÁG lapja. Az ÚJJÁSZÜLETÉS.
A 20-as, a FELTÁMADÁS után.
A 21-ben a 2-ből lesz újra EGY.
Tehát ÚJJÁ születünk, ÁTFORDULVA, kilépve a KÁPRÁZATBÓL. EGYES-ÜLVE. EGY-ESÜL-VE..

Mindkét szám a 3-ba fut ki. Mely a Jupiter száma.
Mit rejt a Jupiter? Az Igazságot!
Mi a 3-as szám? A HARMONIA száma.
Tehát mi a KI-ÚT a fény káprázatából? Az igazságon keresztül a harmonia megtalálása.
HA pedig újjászületve újra EGY-ben vagyunk, akkor milyen állapotban vagyunk?
HARMONIKUSban!

Értjük? Érezzük?

A 20-as szám rezgése és jelentése alapján a 2020-as év a FELTÁMADÁS éve (volt). 
Duplán is!! Számmisztikailag IS – és tényszerűen IS.
Érezhettük is rendesen.. 🤪

A FEL-IS-ME-R-éseké. Ha FEL-ismerés, akkor tenmagunk felsőbb énjének a megismerése, majd ennek mentén minden kapcsolatunk átalakítása. REND-rakás!

Ebben az évben szó szerint elérkeztünk egy KAPUBA, amikor fellibben a fátyol MINDEN hazugságról, megtévesztésről, káprázatról.
De ez – hiába adott – mégiscsak egy LEHETŐSÉG csupán.

Mert a BELSŐ ÚT EGYÉNI. Egyéni döntés, egyéni elhatározás, egyéni áthangolás.

NINCS KÜLSŐ MEGVÁLTÁS, NINCS BETLEHEMI CSILLAG – CSAKIS BELSŐ VEZÉRLŐ CSILLAG van. (mindezt írom 10.33-kor....)
A belső vezérlő csillagot azonban csakis BELSŐ szemmel lehet meglátni. Ahogy a 3-királyok, a BÖLCSEK is érezték és követték.

Ebben az évben JUPITER szemétől eljuthatunk SATANA szeméig....

Ez az út.
Az ébredés és a LÁTÁS újta.

Most a Napforduló napján új világ indulhat útjára – BENNÜNK!!! TEN-MAG-UNKBAN....
Nem kint. Kint úgyis az lesz, ami lesz. A MI saját, egyéni VISZONYULÁSUNKON KELL változtatnunk. Ébredni nem a „világ” fog – hanem mindig és mindenkor az EGY-es EMBER!