Reggeli Rituálé 2020-12-18-án

MOTTÓ: BEAVATÁSOK
 
9.44 van....
Számok és "Fanfárok, Hal-ál, Csí-RA, átgondolás, végzet...” ha visszanézünk a Rituálék címein, tökéletesen kibontakozik egy irányvonal, hogy mi is történik FENT és ezáltal LENT, KINT és BENT. Leginkább bennünk...
Honnan érkezik mindez?
 
A számok alapján a TELJESSÉG világából, ami szám-unkra LÁTHATATLAN - mégis megNYÍLvánuló. Mindez a BELSŐ érzékkel érzékelhető.
Mivel minden érzékelésünknek van egy belső vetülete is: hallunk bent, látunk bent, érzünk bent. Még ízeket és illatokat is.. Megmagyarázhatatlan finomságúakat...
Ezeke aztán ITT megpróbáljuk megkeresni, beazonosítani... és megvalósítani. Így születnek az új íz-és aromakreációk.
(Gondoljunk a "Parfüm" c. filmre, még ha kicsit meredek is...)
Ezt nevezik „teremtésnek” – pedig ez NEM teremtés abban az értelemben, ahogy elménkbe azt beprogramozták. Hisz NEM A SEMMIBŐL hozunk létre valamit, hanem CSAK a NEM LÁTHATÓ világból hozunk be a TEREM-be, a saját „terembe”, az ÉN TERMÉBE, a TÉRBE valamit.
Mint a mesékben, amikor a „semmiből feltűnik egy alak”.
Ha már karácsony felé közeledünk, akkor jó ha tudjuk, hogy Jézus sem jászolban és nem is kínok között született meg– már ami az anyját illeti - mert ez ELLENE LENNE mindannak, amiről az ő lénye és útja szól...
De erről vasárnap lesz egy „különkiadás”....
 
Most reggel, ahogy olvastam, Mozart muzsikája mellett merengtem, majd ebben az ihletett hangulatban hívtam le a TÉRBE a KONSTELLÁCIÓKAT, a Rituálét. Amikor bekapcsoltam az Astrosky szotfvert és ránéztem a bolygóállásokra, érdekes visszacsatolás volt megtapasztalni a mai megélések miértjét: amíg kerestem gondolatban a mottót, a mai nap lényegét – addig ÉRZETBEN egészen különleges „áthallásaim” voltak. Miért? Mert ekkor a „nagy Triumvirátus” épp az ascendensen állt... Közülük is a Plútó, a „Nagy Beavató”...
E „társaság” ahogy halad tovább, úgy árnyalódik a téma...
A mai nap LÉNYEGE tehát épp az ilyen BEAVATÓ MEGÉLÉSEK megélése.
Mi az, hogy „beavatás” egyáltalán?
Amikor olyan tudást ÉLÜNK MEG és ÁT magunkban, ami lehet, teljesen ellentmond a reális valóságnak, ami megnyitja a látás és megértés kapuit, amikor egy egészen más tudatállapotba és lélekállpotba kerülünk. Könnyűvé válunk, szó szerint érezzük a KI és FEL-emelkedést. Amikor összeállnak mozaikok és áttör bennünk egyfajta naaagy AHA!-élmény.
Ezek az élmények – és erről ha jól emlékszem egy tavalyi Rituáléban már részletesen volt szó – amennyire ki-és felemelnek, annyira tudnak visszaejteni a hétköznapok trottyjába. Tehát a FENT és a LENT nagyon nagy fesztávot tud felmutatni, melyet megélni nem könnyű.
De ha egyre több a megélés, mert sok kicsi sokra megy, akkor egyre kisebb lesz ez a távolság...Egyre jobban FENT tudjuk magunkat tartani és egyre kevesebbszer esünk vissza.
Minden beavatással KAPUNK valamit – egyben el is veszítünk valamit. Olyat, amit addig biztosnak véltünk.
 
Ma ilyen napnak nézhetünk elébe: KAP-unk, tehát megnyílnak KAPU(K) és be is csukódnak.
Megint a magyar nyelv GYÖKEI és MÁGIÁJA: ha kapunk valamit, akkor az egy KAPUT nyit meg afelé, akitől kapjuk. Ez lehet egy ajándék, lehet egy „természetes” folyamat része, mint például, amikor valaki a kezünk alá dolgozik – de egy a lényeg: a KAP-ás mindig egy KAP-u. (Mindazonáltal az "ajándékért" is egyszer valamikor megdolgoztunk)
 
Tegnap, az esti trappolásom idején, kértem az égieket, hogy adjanak egy visszajelzést arra nézve, hogy valóban jól ézem és gondolom és tanítom a FÉNy-TÉR-IDŐ három D-jének a rendjét, azaz a „zárt”, tenmagába visszatérő mivoltát. Mert ha nem, akkor nagy a bibi....És akkor nagyon de nagyon mélységes átértékelésekre van szükségem.. Meg új beavatásokra... Hisz a felelősség hatalmas!!!
Haza érve leültem dolgozni és késő este érkezett az a link, amit aztán meg is osztottam, mégpedig az OOPART tárgyakról.
Akkor, azon az érzeten túl, hogy „natessék, ugyehogyugye, nemmegmondtam" , MÉG NEM KAPCSOLTAM.
Csak MA!
Ugyanis MA REGGEL villant be a gondolat, szó szerint homlokracsapós villanásszerű módon, hogy dejszen pont ez a video adta meg a VÁLASZT a kérésemre!!! Pont ez volt a JEL!!
És hogy én milyen tompa tudok lenni, hogy nem vettem az adást!!
TEgnap este valóban nem.
DE MA reggel igen!!!
Miért pont reggel? Mert ilyenkor, ébredés után, MÉG itt is vagyunk - meg ott is. Egyfajta átmenetben, kötésmentes állapotban.
Ekkor MÉG folyik az áramlás...
Erre tett rá, legalábbis a villanás ereje révén, a PLÚTÓ, mint a "nagy beavató bolygó", mert ekkor épp az Ascendensen állt...
Mi a beavatás lényege egyébként? Vagy inkább ALAPJA?
KÉRJ! ÉS MEGADATIK!
Csak legyenek az antennák IRÁNYBA ÁLLÍTVA!!
Ha irányba vannak állítva, NAGYON GYORSAN megérkeznek a válaszok, JELEK formájában.
CSAK!
Csak értsük is meg!
 
Ma érkezhetnek komoly beavatások, felismerések – melyek azontúl, hogy „felröpítenek” le is vágnak rólunk szálakat, belénk rögződött gondolatiságokat, értelmezéseket, érzeteket. És ez IO.
Tehát, ha szakad a cérna - akkor legyünk tudatában annak, hogy ez ÉRTÜNK van és nem ellenünk.
Hisz az Isten nem kicseszésre játszik...
Kísérőangyalunk ma HANIEL, az ÉRZÉKENYSÉG angyala.
Igen. ÉRZÉK/ÉRZÉK-ÉL-ÉS/ÉRZÉKENYSÉG. Csak így tud a tudatosság tudássá válni....
Nos, épp 10.10-et mutat az óra.
Nem is kívánahtnék tökéletesebb JELET a "helyBEN hagyáshoz"